eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Przemysł w Europie wymaga odnowy

Przemysł w Europie wymaga odnowy

2014-01-24 13:38

Przemysł w Europie wymaga odnowy

Przemysł w Europie wymaga odnowy © Minerva Studio - Fotolia.com

Komisja Europejska ponagla państwa członkowskie, przekonując rządzących do uznania krytycznej wagi przemysłu jako dźwigni wzrostu gospodarki i tworzenia miejsc pracy oraz do priorytetowego traktowania – niezależnie od dziedziny polityki –problemu konkurencyjności przemysłu.

Przeczytaj także: Grudzień 2013: słabe wyniki przemysłu

To myśl przewodnia przyjętego 22 stycznia komunikatu o działaniach na rzecz odnowy przemysłu europejskiego. Komisja apeluje w nim do Rady i Parlamentu o przyjęcie wniosków legislacyjnych w dziedzinach energii, transportu, przestrzeni kosmicznej oraz cyfrowych sieci komunikacyjnych, a jednocześnie o sprawne wprowadzanie w życie bądź egzekwowanie przepisów zmierzających do budowy pełnego rynku wewnętrznego. Konieczne są działania na rzecz modernizacji przemysłu poprzez inwestycje w sferze innowacji, efektywnego gospodarowania zasobami, nowych technologii, kwalifikacji pracowników oraz ułatwienia dostępu do środków finansowych dzięki wykorzystaniu wyspecjalizowanych funduszy unijnych. Celem komunikatu jest bardziej przyjazna dla przedsiębiorców Europa, a proponowane konkretne kroki polegają na uproszczeniu ram prawnych i poprawie efektywności administracji publicznej na szczeblu Unii, kraju i regionu. Niemniej istotnym zagadnieniem jest łatwiejszy dostęp do rynków krajów trzecich poprzez harmonizację norm międzynarodowych, otwartych zamówień publicznych, ochrony patentowej oraz aktywność w obszarze dyplomacji gospodarczej.

Jak to ujął Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za politykę w dziedzinie przedsiębiorstw i przemysłu: „Przemysł w Europie jest wciąż daleko od wyznaczonego na rok 2020 celu: 20% udziału w unijnym PKB. Dlatego też kwestia konkurencyjności naszego przemysłu musi znaleźć się, w marcu 2014 r., wśród priorytetów politycznych Rady Europejskiej. Dzisiejszym komunikatem Komisja daje czytelny sygnał, że dla poprawy sytuacji na rynku pracy niezbędna jest ponowna fala uprzemysłowienia i unowocześnienia naszej gospodarki. Potrzebujemy silnego zaangażowania na poziomie UE, jak i na poziomie krajowym, aby zapewnić spójność i odpowiednią rangę wszelkich dostępnych nam instrumentów. Strategia odnowy przemysłu musi obejmować wiele innych sektorów gospodarki, która jest systemem naczyń połączonych, co w coraz większym stopniu warunkuje powodzenie przemysłu w Europie”.

fot. Minerva Studio - Fotolia.com

Przemysł w Europie wymaga odnowy

Komisja Europejska ponagla państwa członkowskie, przekonując rządzących do uznania krytycznej wagi przemysłu jako dźwigni wzrostu gospodarki i tworzenia miejsc pracy oraz do priorytetowego traktowania – niezależnie od dziedziny polityki –problemu konkurencyjności przemysłu.


Silna baza przemysłowa warunkiem wzrostu gospodarki i rynku pracy

Unia wychodzi z najdłuższej w swoich dziejach recesji, która uwypukliła istotną rolę silnego przemysłu dla odporności całej gospodarki. Rola przemysłu w Europie wykracza daleko poza samą produkcję, obejmując rynek surowców i energii, sektory usług – tak dla przedsiębiorstw (np. logistykę), jak i dla konsumentów (np. obsługę posprzedażną dóbr trwałych) – oraz turystykę. Na przemyśle opiera się ponad 80% europejskiego eksportu i inwestycji prywatnych w badania i innowacje. To wskazuje, że rzeczywisty wpływ przemysłu na gospodarkę znacznie przewyższa jego bezpośredni udział w PKB. Niemal co czwarty zatrudniony w sektorze prywatnym jest pracownikiem przemysłu, często wysoko wykwalifikowanym, a do tego każde nowe miejsce pracy w produkcji przyczynia się do utworzenia od 0,5 do 2 etatów w sektorach pokrewnych. Tymczasem udział przemysłu w łącznym unijnym PKB, który latem ubiegłego roku kształtował się na poziomie 15,1%, w dalszym ciągu spada, zwiększając dystans do poziomu 20%, założonego przez Komisję w 2012 r. jako cel do osiągnięcia w perspektywie roku 2020.

 

1 2

następna

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: