eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościPublikacje › Pieniądze na start i rozwój firmy. Dotacje

Pieniądze na start i rozwój firmy. Dotacje

2014-01-17 13:08

Pieniądze na start i rozwój firmy. Dotacje

Gdzie po pieniądze na start i rozwój firmy? © Jozsef Szocs - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Są dwa główne źródła dotacji na założenie firmy: Fundusz Pracy i fundusze unijne. Oba różnie definiują, kto może otrzymać pieniądze, ile maksymalnie można dostać oraz na co można je wydawać. Wspólne jest to, że granty są bezzwrotne, o ile nie naruszy się warunków umowy. W przeciwnym razie państwo zażąda zwrotu.

Przeczytaj także: Umowa o pracę czy własna działalność?

Dotacje z Funduszu Pracy

Pamiętasz rozdział o składkach ZUS? Niewielka część comiesięcznej składki, jaką wnoszą wszyscy pracujący, trafi a do Funduszu Pracy. Właśnie z niego finansuje się m.in. dotacje na założenie działalności gospodarczej. Pieniądze z FP trafi ają do poszczególnych powiatów. Tam zarządzają nimi powiatowe urzędy pracy. Rządowe ustawy regulują tylko część procedur związanych z dotacjami z funduszy (m.in. wysokość dotacji i podmioty uprawnione do ich otrzymania). Szczegółowe reguły (np. na co można wydać pieniądze, kto może być poręczycielem, czy trzeba uczestniczyć w szkoleniach z przedsiębiorczości) ustala indywidualnie każdy PUP. Stąd niektóre zasady i wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od urzędu.


Zapamiętaj
Maksymalna wysokość dotacji z Funduszu Pracy to sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2013 r. jest to dokładnie 22 141,80 zł.

Dla kogo dotacje z FP?

Dotacje z Funduszu Pracy są przeznaczone tylko dla bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Od tej reguły nie ma żadnego wyjątku. Ale samo zarejestrowanie się jako bezrobotny to za mało. Żeby ubiegać się o grant na założenie firmy, wnioskodawca musi spełniać kilka dodatkowych warunków.
 • 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku:
  – nie prowadził firmy ani nie miał wpisu do ewidencji gospodarczej,
  – był w tym czasie zarejestrowany jako bezrobotny, nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych ani z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy.
 • Do tej pory nie otrzymał z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnej dotacji na założenie firmy.
 • W okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie był karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.
 • Nie ma nieopłaconych składek ZUS w związku z prowadzoną poprzednio działalnością gospodarczą lub zaległości podatkowych wobec urzędu skarbowego.
 • Nie ma długu i innych zobowiązań w bankach lub innych instytucjach finansowych (chyba że regularnie je spłaca).
 • Nie złożył wniosków o przyznanie dotacji do innego urzędu pracy.

Wskazówka
Prawo wyraźnie mówi, że dotację na założenie działalności gospodarczej może otrzymać tylko zarejestrowany bezrobotny, ale nie mówi ani słowa o tym, jak długo trzeba być w rejestrze. Dlatego w wielu urzędach pracy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zarejestrować się jako bezrobotny w poniedziałek, a już we wtorek składać wniosek o dotację. Oczywiście jeśli spełnia się pozostałe kryteria. Uwaga! Niektóre urzędy pracy wymagają, żeby mieć określony „staż” jako bezrobotny.

fot. Jozsef Szocs - Fotolia.com

Gdzie po pieniądze na start i rozwój firmy?

Są dwa główne źródła dotacji na założenie firmy: Fundusz Pracy i fundusze unijne. Oba różnie definiują, kto może otrzymać pieniądze, ile maksymalnie można dostać oraz na co można je wydawać. Wspólne jest to, że granty są bezzwrotne, o ile nie naruszy się warunków umowy.


Jak wygląda procedura?

Jeśli jesteś zainteresowany tym typem dotacji, musisz zgłosić się do powiatowego urzędu pracy w miejscu twojego zamieszkania, zameldowania lub tam, gdzie zamierzasz prowadzić firmę. Uzyskasz informacje, czy dany PUP ma w najbliższym okresie wolne środki. Jeżeli tak, powinieneś wypełnić specjalny wniosek, który dostaniesz w urzędzie. Zwykle przypomina on prosty biznesplan.

Potrzebne będzie także zabezpieczenie zwrotu dotacji, na wypadek gdybyś nie dotrzymał warunków umowy. Najczęściej zabezpieczeniem jest poręczenie osób cywilnych lub weksel z poręczeniem wekslowym. Rzadziej spotykane są: gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.


Zapamiętaj
Poręczycielem nie może być:

 • mąż lub żona bezrobotnego, który stara się o dotację (wyjątkiem jest sytuacja, gdy małżonkowie pozostają w rozdzielności majątkowej),
 • osoba, która już poręczyła inne dotacje,
 • osoba, wobec której jest prowadzone sądowe lub administracyjne postępowanie
 • egzekucyjne o zapłatę świadczeń pieniężnych lub której wynagrodzenie lub przychody są obciążone sądowymi lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi,
 • osoba na wypowiedzeniu lub pracująca w zakładzie, który jest w stanie likwidacji lub upadłości.
Ważne, aby poręczyciel osiągał wystarczająco wysokie dochody. Ich wysokość jest określana indywidualnie przez każdy PUP.

Jeśli poręczyciel ma wspólny majątek ze współmałżonkiem, współmałżonek w obecności urzędnika musi podpisać zgodę na poręczenie.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

 • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: