eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wspólność majątkowa
 • Rozliczenie PIT-37, osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku

  Rozliczenie PIT-37, osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku PORADA

  Witam, jestem zarejestrowana w PUP jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Czy mogę rozliczyć się z mężem w PIT-37 i czy będziemy z tego tytułu mieć jakieś dodatkowe pieniądze (słyszałam o kwocie ok. 500 zł)? WIĘCEJ

  Tematy: PIT-37, osoba bezrobotna, rejestracja w urzędzie pracy, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków
 • Wspólnota małżeńska: zniesienie współwłasności w podatku PCC

  Wspólnota małżeńska: zniesienie współwłasności w podatku PCC

  ... majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wspólność ustawową charakteryzują dwie podstawowe cechy: jest to wspólność dorobku i wspólność o charakterze łącznym. Z powyższego przepisu wynika również, że wspólność majątkowa małżeńska oparta jest na małżeństwie, jako stosunku prawnym osobistym. W myśl ... WIĘCEJ

  Tematy: podział majątku, rozdzielność majątkowa, wspólność majątkowa, majątek wspólny małżonków
 • W jaki sposób rozliczyć przychód ze sprzedaży mieszkania PIT-39?

  W jaki sposób rozliczyć przychód ze sprzedaży mieszkania PIT-39? PORADA

  W 2013 roku kupiliśmy (wówczas z narzeczoną), mieszkanie w cenie 400 tys. zł plus opłaty zakupu. W 2016 sprzedaliśmy (już jako małżeństwo, mamy wspólność majątkową) za cenę 425 tys. zł. W 2016 roku kupiliśmy dom w stanie deweloperskim za kwotę 365 tys. plus opłaty notarialne ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż mieszkania, sprzedaż nieruchomości, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, podatek od sprzedaży mieszkania
 • Wspólnego domu nie można wynająć małżonkowi

  Wspólnego domu nie można wynająć małżonkowi

  ... Dz.U. z 2015 r., poz. 2082 ze zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa najmu, podatek od najmu, podatek od firmy, przychody podatkowe
 • Czy można sprzedać firmową nieruchomość bez podatku dochodowego?

  Czy można sprzedać firmową nieruchomość bez podatku dochodowego?

  ... (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2082 ze zm.). Stosownie do art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od firmy, środki trwałe
 • Dziedziczenie a podatek od sprzedanej nieruchomości

  Dziedziczenie a podatek od sprzedanej nieruchomości PORADA

  Mój tata na drodze spadku po matce otrzymał działkę rolną /jego rodzeństwo zrzekło się spadku - był to rok 2001 i tata był w księdze wieczystej wpisany jako właściciel działki. Razem z mamą w 2004 roku zbudowali na niej domek, w którym razem mieszkali i byli tam zameldowani na pobyt ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, działka rolna, zrzeczenie się spadku, budowa domu
 • Podatek od sprzedaży działki z domem po śmierci męża

  Podatek od sprzedaży działki z domem po śmierci męża PORADA

  Witam! Proszę o pomoc w następującej sprawie: mianowicie czy muszę płacić podatek od zbycia nieruchomości, gdy sytuacja przedstawia się następująco. W 1996 nabyłam z mężem działkę rolną jako wspólność majątkowa. W 2012 roku mąż zmarł. W wyniku spadku zostałam ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólność majątkowa, kupno działki, działka rolna, śmierć męża
 • Praca własna nie jest kosztem uzyskania przychodu firmy

  Praca własna nie jest kosztem uzyskania przychodu firmy

  Część przedsiębiorców stara się korzystać z różnego rodzaju dotacji i dofinansowania unijnego. W niektórych przypadkach istnieje możliwość zaliczenia do kosztów pracy właściciela firmy do wydatków w ramach projektu. Ale nie oznacza to, że można owe koszty pracy uznać za koszty podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej. Fundusze unijne płyną ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, podatek od firmy
 • PIT-39 a kwota na cele mieszkaniowe

  PIT-39 a kwota na cele mieszkaniowe PORADA

  Witam, w 2012 roku jako kawaler kupiłem mieszkanie w kredycie hipotecznym. W maju 2015 roku wziąłem ślub. W lipcu 2015 roku sprzedałem mieszkanie z dochodem 40 tys zł. Z kwoty ze sprzedaży spłaciłem kredyt 130 tys. zł i zostało mi 150 tys. zł. W sierpniu z żoną chcemy kupić nowe ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno mieszkania, kredyt hipoteczny, sprzedaż mieszkania, PIT-39
 • Działalność gospodarcza a intercyza

  Działalność gospodarcza a intercyza

  ... podejmujemy decyzję, jaki jest charakter działalności i związane z nią ryzyko, jak duży jest nasz majątek. Dzisiaj krótko na temat tego, że wspólność majątkowa nie zawsze jest taka zła. Jak wygląda sprawa w sytuacji, gdy aktywność obarczoną ryzykiem podejmujemy w czasie trwania małżeństwa? Na przykład jeden ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, intercyza, majątek wspólny małżonków, wspólność majątkowa
 • Mąż nie daje mi pieniędzy. Co robić?

  Mąż nie daje mi pieniędzy. Co robić? PORADA

  Witam, mam pytanie na temat rodzinny. Mąż bardzo dużo zarabia, ja zarabiam 1280 zł netto, nie starcza mi na podstawowe rzeczy typu leki, żywność, karta MPK itp. Muszę się dokładać do płatności i prawie nic mi nie zostaje na inne wydatki. Czy jest jakaś możliwość żeby zmusić ... WIĘCEJ

  Tematy: małżeństwo, współmałżonek, wspólność majątkowa, alimenty na żonę
 • Rozdzielność majątkowa i sprzedaż nieruchomości a podatek PIT

  Rozdzielność majątkowa i sprzedaż nieruchomości a podatek PIT

  ... z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży mieszkań i domów, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, zwolnienia z PIT, sprzedaż mieszkania
 • Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat a spłata 2 kredytów hipotecznych

  Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat a spłata 2 kredytów hipotecznych PORADA

  W 2012 roku zaciągnęliśmy z mężem kredyt hipoteczny (było to miesiąc przed ślubem więc formalnie nie byliśmy jeszcze małżeństwem, teraz mamy wspólnotę majątkową), na zakup mieszkania (A). Obecnie chcemy zmienić to mieszkanie na większe (B), którego zakup planujemy również ... WIĘCEJ

  Tematy: kredyt hipoteczny, kupno mieszkania, wspólność majątkowa, sprzedaż mieszkania
 • Podatek PIT-39 a wspólność majątkowa małżeńska

  Podatek PIT-39 a wspólność majątkowa małżeńska PORADA

  Stan faktyczny: Mieszkanie zakupiłem przed ślubem za 200 tys. zł (plus koszty notariusza), w 90% za środki z kredytu hipotecznego. Po zakupie mieszkania wziąłem ślub. W tym roku, przed upływem 5 lat, sprzedałem mieszkanie za 218 tys. zł, spłacając pozostałą do zapłaty kwotę ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-39, sprzedaż mieszkania, wspólność majątkowa, małżeństwo
 • Przepisanie działki, a majątek małżeński

  Przepisanie działki, a majątek małżeński PORADA

  Obca osoba (starsza Pani bez rodziny) chce na mnie przepisać swoją działkę. Czy jeżeli to zrobi, to owa działka wejdzie do majątku małżeństwa? WIĘCEJ

  Tematy: działka, przepisanie działki, darowizna, darowizna nieruchomości
 • Wspólność majątkowa małżeńska

  Wspólność majątkowa małżeńska

  ... wspólność majątkowa małżeńska, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Podział majątku wspólnego małżonków jest niedopuszczalny w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej - staje się możliwy dopiero po jej ustaniu. Stosunkiem prawnym, z którego wynika wspólność ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólność majątkowa, małżeńska wspólność majątkowa, podział majątku, odpowiedzialność za długi współmałżonka
 • Majątek wspólny i osobisty małżonków

  Majątek wspólny i osobisty małżonków

  ... . Ustawodawca przewidział w tym zakresie domniemanie, że przedmioty majątkowe nabyte przez jednego z małżonków w czasie trwania małżeństwa stanowią majątek wspólny. Wspólność majątkowa małżeńska obejmuje przedmioty majątkowe nabyte przez któregokolwiek z małżonków przez czas trwania wspólności ustawowej. To z kolei oznacza, że przedmioty majątkowe ... WIĘCEJ

  Tematy: majątek wspólny, majątek wspólny małżonków, majątek małżonków, majątek osobisty
 • Pomoc męża: lepsza własna firma niż umowa o pracę

  Pomoc męża: lepsza własna firma niż umowa o pracę

  Pomoc członków rodziny w prowadzonym biznesie jest zjawiskiem powszechnie występującym. Może to być zarówno pomoc odpłatna jak i nieodpłatna. Jeżeli za wykonywane czynności wypłacane jest wynagrodzenie, stanowi ono przychód, z którego otrzymujący go powinien się rozliczyć. Niestety wynagrodzenie takie nie zawsze będzie kosztem drugiej strony. ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, podatek od firmy
 • Podział majątku wspólnego

  Podział majątku wspólnego

  ... zatrzymać mieszkanie, a kto samochód? Istnieje kilka sposobów rozwiązania tego typu sytuacji. Zasadniczo w chwili zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa, która po rozwodzie przekształca się we współwłasność ułamkową. Podział tej współwłasności, czyli właśnie podział majątku może być dokonany przez byłych ... WIĘCEJ

  Tematy: podział majątku, wspólność majątkowa, małżeńska wspólność majątkowa, umowa działowa
 • Rozliczenie PIT-39 po rozwodzie

  Rozliczenie PIT-39 po rozwodzie PORADA

  Uprzejmie proszę o pomoc. Co powinno się znaleźć w rubrykach PIT-39 (przychody, koszty, amortyzacje itd)? Sytuacja wygląda następująco: mieszkanie nabyto we wspólności majątkowej w 2005 roku za kwotę 268000 zł. w 2011 w wyniku podziału majątku po rozwodzie przypadło mi całe ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-39, jak wypełnić PIT, rozwód, rozliczenia podatkowe

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.