eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › sprzedaż środków trwałych
 • Wynajem/sprzedaż majątku firmowego rozliczany w ramach firmy

  Wynajem/sprzedaż majątku firmowego rozliczany w ramach firmy

  ... sprzedaż, będzie skutkować powstaniem przychodu z tej działalności - potwierdził Dyrektor Krajowej ... środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, d. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, przychody podatkowe, obowiązek podatkowy
 • Sprzedaż przekazanego na własne cele środka trwałego

  Sprzedaż przekazanego na własne cele środka trwałego PORADA

  Witam, jestem obecnie na KPiR oraz VAT. Z dniem 01.01.2018 r. przekazałam protokołem środek trwały (samochochód osobowy) na potrzeby własne. Zakupiony był na umowę, więc nie miałam wtedy prawa odliczyć sobie od niego VAT-u, tak i przy przekazaniu na potrzeby własne VAT-u nie ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód osobowy, środki trwałe, sprzedaż środków trwałych, sprzedaż samochodu
 • Sprzedaż środka trwałego

  Sprzedaż środka trwałego PORADA

  Prowadzę w firmie PKPiR, w 2010 roku zakupiono samochód z fakturą kwota 38 114,75 zł, VAT 22% i 8385,25 zł brutto 46500. Auto wprowadzono w środki trwałe. Zostało całkowicie zamortyzowane. w 2017 roku sprzedano (umowa kupna-sprzedaży, nie ma faktury). Jak ująć sprzedaż auta w PKPiR ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, sprzedaż środków trwałych, ewidencja księgowa, amortyzacja samochodu
 • VAT po likwidacji firmy

  VAT po likwidacji firmy PORADA

  1. Czy po l likwidacji firmy, ujęciu środków trwałych w remanencie, wykazaniu w VAT-7 i odprowadzeniu tegoż podatku do US, przy sprzdaży, tych środków trwałych po okresie 12 miesięcy od zamknięcia, należy dopiero zapłacić podatek od czynnmości cywilnoprawnych?  VAT chyba nie? I i to ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja firmy, podatek VAT, VAT-7, środki trwałe
 • Sprzedaż działki wykorzystywanej w działalności gospodarczej z PIT

  Sprzedaż działki wykorzystywanej w działalności gospodarczej z PIT

  ... majątku do kategorii środków trwałych, ani obowiązku ujmowania go w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ani też dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Reguluje on wyłącznie kwestię skutków podatkowych zbycia wskazanych w nim składników majątku, podlegających ujęciu w ewidencji środków trwałych. W myśl art. 22a ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, przychody podatkowe, obowiązek podatkowy
 • Co przesądza o istnieniu środka trwałego?

  Co przesądza o istnieniu środka trwałego?

  Fakt ujęcia gruntu w ewidencji środków trwałych oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodu odsetek od zaciągniętego na ten cel kredytu, przesądzają o zaliczeniu takiego gruntu do środków trwałych, nawet jeżeli nigdy nie służył on prowadzonej działalności. W efekcie jego sprzedaż skutkuje powstaniem przychodu z działalności gospodarczej - uznał ... WIĘCEJ

  Tematy: Środki trwałe, Amortyzacja, przychody podatkowe, sprzedaż środków trwałych
 • Działalność rolnicza: sprzedaż maszyn rolniczych w podatku dochodowym

  Działalność rolnicza: sprzedaż maszyn rolniczych w podatku dochodowym

  ... opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych według zasad określonych w ustawie. (...) Mając na uwadze powyższe, w pierwszej kolejności należy wskazać, że sprzedaż kombajnu zbożowego, pomimo że jest związany z wykonywaną przez Wnioskodawcę działalnością rolniczą, nie stanowi przychodu z działalności rolniczej, lecz jedynie przychód z tą ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek CIT, przychody podatkowe, działalność rolnicza
 • Umowa o sprzedaży ratalnej a faktura

  Umowa o sprzedaży ratalnej a faktura PORADA

  Witam, chce sprzedać środki trwałe w oparciu o umowę ratalną. Muszę wystawić fakturę, ale nie wiem jednak jak ma ona wyglądać? Czy fakturę wystawiam na całość? Mam ją uznać jako opłaconą. Proszę pomóżcie. WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż środków trwałych, środki trwałe, umowa ratalna, sprzedaż ratalna
 • Środki trwałe - sprzedaż, zakupione z dofinansowania na rozpoczęcie działalności UP

  Środki trwałe - sprzedaż, zakupione z dofinansowania na rozpoczęcie działalności UP PORADA

  Witam, mój pomysł, który rozwijałem upadł. Firmę otworzyłem dzięki dofinansowaniu UP. Zawiesiłem firmę, dostałem się na etat i chcę uporządkować sprawy związane z moją działalnością. Nie jestem płatnikiem VAT, działam na księdze podatkowej... na zasadach ogólnych. Chciał ... WIĘCEJ

  Tematy: dofinansowanie z Urzędu Pracy, dofinansowanie dla firm, zawieszenie działalności gospodarczej, zasady ogólne opodatkowania
 • Sprzedaż środka trwałego przed rokiem bez korekt w księgach

  Sprzedaż środka trwałego przed rokiem bez korekt w księgach

  ... środków trwałych nie trafiają bezpośrednio do kosztów podatkowych. Inaczej są one też ewidencjonowane. Co się stanie, gdy jednak ich sprzedaż ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja, sprzedaż środków trwałych, amortyzacja środków trwałych
 • Budynek mieszkalno-użytkowy: sprzedaż w podatku dochodowym

  Budynek mieszkalno-użytkowy: sprzedaż w podatku dochodowym

  ... spełnia definicję środka trwałego (czyli mówiąc w pewnym uproszczeniu - służy firmie), jej sprzedaż należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej bez względu na to, czy została wprowadzona do ewidencji środków trwałych czy też nie. Nawet zaprzestanie prowadzenia w takiej nieruchomości działalności gospodarczej i wycofanie jej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Czy można sprzedać firmową nieruchomość bez podatku dochodowego?

  Czy można sprzedać firmową nieruchomość bez podatku dochodowego?

  ... środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, d. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych ... gospodarczej, nie sposób uznać, że sprzedaż wskazanej we wniosku nieruchomości (wykorzystywanej w ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od firmy, środki trwałe
 • Sprzedaż budynku mieszkalno-użytkowego w podatku dochodowym

  Sprzedaż budynku mieszkalno-użytkowego w podatku dochodowym

  ... zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, za budynki mieszkalne uważa się takie obiekty budowlane, których ... unormowania zawarte w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy wskazujące, że sprzedaż nieruchomości posiadającej status mieszkalnej (nawet jeżeli była wykorzystana przy prowadzeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Sprzedaż firmowej nieruchomości możliwa bez podatków?

  Sprzedaż firmowej nieruchomości możliwa bez podatków?

  ... to przedsiębiorca sprzeda. Czy z tego tytułu będzie musiał zapłacić podatki? Sprzedaż mieszkania w podatku dochodowym Jak to już zostało wyżej podkreślone, sprzedaż składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i spełniających definicję środków trwałych, skutkuje powstaniem przychodu z tej działalności. Mówi o tym wprost art ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, rozliczenia z urzędem skarbowym, rozliczenia podatkowe
 • Jak ustalić dochód na sprzedaży środka trwałego?

  Jak ustalić dochód na sprzedaży środka trwałego?

  ... wpisane do ewidencji środków trwałych, stanowią koszt uzyskania przychodu. Wysokość tych odpisów służy także do wyliczania wartości ... Podatniczka zdecydowała się skorzystać ze wsparcia unijnego przy rozpoczęciu działalności. Z uzyskanych w ten sposób środków zakupiła środek trwały, który po roku działalności zdecydowała się sprzedać. Zapytała Izbę ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, Środki trwałe, Amortyzacja, przychody podatkowe
 • Czy wystawić fakturę VAT przy sprzedaży środka trwałego firmy?

  Czy wystawić fakturę VAT przy sprzedaży środka trwałego firmy? PORADA

  Dzień dobry, w lutym tego roku chcę zrezygnować z bycia VAT-owcem, ponieważ od dwóch lat mój przychód nie przekroczył 150 tys. zł. W marcu chcę sprzedać środek trwały od 4 lat używany w firmie. Kupiłam ten środek trwały nie będąc jeszcze VAT-owcem, nie odliczyłam VAT. Jaki ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur, podatnik VAT
 • Data wystawienia i data sprzedaży na przykładzie KPiR i ewidencja VAT zakupu

  Data wystawienia i data sprzedaży na przykładzie KPiR i ewidencja VAT zakupu PORADA

  1). Przykład: rozliczam miesiąc 09/2015: Mam fakturę VAT wystawioną 11.09.2015, a data sprzedaży 20.08.2015 - zakup paliwa. Do KPiR wpiszę pod datą 11-09-2015, a do ewidencji zakupu VAT (zaznaczę, że mam w rejestrze kolumny DATA i DATA VAT): data 20-08-2015 i data VAT 11.09.2015 ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, ewidencja księgowa, faktura VAT, data wystawienia faktury
 • Sprzedaż samochodu - niskowartościowy środek trwały

  Sprzedaż samochodu - niskowartościowy środek trwały PORADA

  Witam, przekazałam kilka lat temu swój prywatny samochód na cele działalności, jednoosobowej własnej oczywiście. Potraktowalam go jako niskowartościowy środek trwały. Wrzuciłam w koszty po cenie rynkowej z dnia włączenia do środków trwałych. Jestem VAT-owcem. W koszty wrzucałam ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, sprzedaż samochodu, sprzedaż środków trwałych, niskocenny środek trwały
 • Amortyzacja w miesiącu u sprzedaży środka trwałego

  Amortyzacja w miesiącu u sprzedaży środka trwałego PORADA

  Witam, w dniu 03.11.2014 r. sprzedałam swój środek trwały - auto. Nie został on w peni zamortyzowany. Proszę mi powiedzieć czy w listopadzie mam jeszcze wpisać w PKRiR amortyzację, a następnie ująć w kosztach pozostałą łączną kwotę jeszcze niezamortyzowaną (czyli w dwóch ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, sprzedaż środków trwałych, PKPiR
 • Sprzedaż samochodu firmowego a zawieszenie działalności. Jak to rozwiązać?

  Sprzedaż samochodu firmowego a zawieszenie działalności. Jak to rozwiązać? PORADA

  Witam! Mam pytanie dotyczące sprzedaży samochodu firmowego. W 2009 roku kupiliśmy samochód na firmę, został on wciągnięty jako środki trwałe w firmie, ale nie ma kratki. Od stycznia tego roku mamy zawieszoną działalność, a chcielibyśmy sprzedać auto. Faktury VAT nie możemy ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż samochodu firmowego, samochód firmowy, zakupy na firmę, środki trwałe

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.