eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › sprzedaż środków trwałych
 • Wynajem/sprzedaż majątku firmowego rozliczany w ramach firmy

  Wynajem/sprzedaż majątku firmowego rozliczany w ramach firmy

  12:50 11.05.2018

  ... sprzedaż, będzie skutkować powstaniem przychodu z tej działalności - potwierdził Dyrektor Krajowej ... środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, d. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, przychody podatkowe, obowiązek podatkowy
 • Sprzedaż przekazanego na własne cele środka trwałego

  Sprzedaż przekazanego na własne cele środka trwałego

  19:13 22.01.2018 PORADA

  Witam, jestem obecnie na KPiR oraz VAT. Z dniem 01.01.2018 r. przekazałam protokołem środek trwały (samochochód osobowy) na potrzeby własne. Zakupiony był na umowę, więc nie miałam wtedy prawa odliczyć sobie od niego VAT-u, tak i przy przekazaniu na potrzeby własne VAT-u nie ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód osobowy, środki trwałe, sprzedaż środków trwałych, sprzedaż samochodu
 • Sprzedaż środka trwałego

  Sprzedaż środka trwałego

  10:55 19.12.2017 PORADA

  Prowadzę w firmie PKPiR, w 2010 roku zakupiono samochód z fakturą kwota 38 114,75 zł, VAT 22% i 8385,25 zł brutto 46500. Auto wprowadzono w środki trwałe. Zostało całkowicie zamortyzowane. w 2017 roku sprzedano (umowa kupna-sprzedaży, nie ma faktury). Jak ująć sprzedaż auta w PKPiR ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, sprzedaż środków trwałych, ewidencja księgowa, amortyzacja samochodu
 • VAT po likwidacji firmy

  VAT po likwidacji firmy

  13:07 16.11.2017 PORADA

  1. Czy po l likwidacji firmy, ujęciu środków trwałych w remanencie, wykazaniu w VAT-7 i odprowadzeniu tegoż podatku do US, przy sprzdaży, tych środków trwałych po okresie 12 miesięcy od zamknięcia, należy dopiero zapłacić podatek od czynnmości cywilnoprawnych?  VAT chyba nie? I i to ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja firmy, podatek VAT, VAT-7, środki trwałe
 • Sprzedaż działki wykorzystywanej w działalności gospodarczej z PIT

  Sprzedaż działki wykorzystywanej w działalności gospodarczej z PIT

  13:57 07.11.2017

  ... majątku do kategorii środków trwałych, ani obowiązku ujmowania go w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ani też dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Reguluje on wyłącznie kwestię skutków podatkowych zbycia wskazanych w nim składników majątku, podlegających ujęciu w ewidencji środków trwałych. W myśl art. 22a ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, przychody podatkowe, obowiązek podatkowy
 • Co przesądza o istnieniu środka trwałego?

  Co przesądza o istnieniu środka trwałego?

  10:30 22.02.2017

  Fakt ujęcia gruntu w ewidencji środków trwałych oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodu odsetek od zaciągniętego na ten cel kredytu, przesądzają o zaliczeniu takiego gruntu do środków trwałych, nawet jeżeli nigdy nie służył on prowadzonej działalności. W efekcie jego sprzedaż skutkuje powstaniem przychodu z działalności gospodarczej - uznał ... WIĘCEJ

  Tematy: Środki trwałe, Amortyzacja, przychody podatkowe, sprzedaż środków trwałych
 • Działalność rolnicza: sprzedaż maszyn rolniczych w podatku dochodowym

  Działalność rolnicza: sprzedaż maszyn rolniczych w podatku dochodowym

  13:37 22.12.2016

  ... opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych według zasad określonych w ustawie. (...) Mając na uwadze powyższe, w pierwszej kolejności należy wskazać, że sprzedaż kombajnu zbożowego, pomimo że jest związany z wykonywaną przez Wnioskodawcę działalnością rolniczą, nie stanowi przychodu z działalności rolniczej, lecz jedynie przychód z tą ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek CIT, przychody podatkowe, działalność rolnicza
 • Umowa o sprzedaży ratalnej a faktura

  Umowa o sprzedaży ratalnej a faktura

  11:22 09.11.2016 PORADA

  Witam, chce sprzedać środki trwałe w oparciu o umowę ratalną. Muszę wystawić fakturę, ale nie wiem jednak jak ma ona wyglądać? Czy fakturę wystawiam na całość? Mam ją uznać jako opłaconą. Proszę pomóżcie. WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż środków trwałych, środki trwałe, umowa ratalna, sprzedaż ratalna
 • Środki trwałe - sprzedaż, zakupione z dofinansowania na rozpoczęcie działalności UP

  Środki trwałe - sprzedaż, zakupione z dofinansowania na rozpoczęcie działalności UP

  11:12 03.11.2016 PORADA

  Witam, mój pomysł, który rozwijałem upadł. Firmę otworzyłem dzięki dofinansowaniu UP. Zawiesiłem firmę, dostałem się na etat i chcę uporządkować sprawy związane z moją działalnością. Nie jestem płatnikiem VAT, działam na księdze podatkowej... na zasadach ogólnych. Chciał ... WIĘCEJ

  Tematy: dofinansowanie z Urzędu Pracy, dofinansowanie dla firm, zawieszenie działalności gospodarczej, zasady ogólne opodatkowania
 • Sprzedaż środka trwałego przed rokiem bez korekt w księgach

  Sprzedaż środka trwałego przed rokiem bez korekt w księgach

  13:44 18.10.2016

  ... środków trwałych nie trafiają bezpośrednio do kosztów podatkowych. Inaczej są one też ewidencjonowane. Co się stanie, gdy jednak ich sprzedaż ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja, sprzedaż środków trwałych, amortyzacja środków trwałych
 • Budynek mieszkalno-użytkowy: sprzedaż w podatku dochodowym

  Budynek mieszkalno-użytkowy: sprzedaż w podatku dochodowym

  14:17 20.09.2016

  ... spełnia definicję środka trwałego (czyli mówiąc w pewnym uproszczeniu - służy firmie), jej sprzedaż należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej bez względu na to, czy została wprowadzona do ewidencji środków trwałych czy też nie. Nawet zaprzestanie prowadzenia w takiej nieruchomości działalności gospodarczej i wycofanie jej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Czy można sprzedać firmową nieruchomość bez podatku dochodowego?

  Czy można sprzedać firmową nieruchomość bez podatku dochodowego?

  13:33 04.08.2016

  ... środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, d. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych ... gospodarczej, nie sposób uznać, że sprzedaż wskazanej we wniosku nieruchomości (wykorzystywanej w ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od firmy, środki trwałe
 • Sprzedaż budynku mieszkalno-użytkowego w podatku dochodowym

  Sprzedaż budynku mieszkalno-użytkowego w podatku dochodowym

  13:40 15.06.2016

  ... zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, za budynki mieszkalne uważa się takie obiekty budowlane, których ... unormowania zawarte w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy wskazujące, że sprzedaż nieruchomości posiadającej status mieszkalnej (nawet jeżeli była wykorzystana przy prowadzeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Sprzedaż firmowej nieruchomości możliwa bez podatków?

  Sprzedaż firmowej nieruchomości możliwa bez podatków?

  13:50 09.06.2016

  ... to przedsiębiorca sprzeda. Czy z tego tytułu będzie musiał zapłacić podatki? Sprzedaż mieszkania w podatku dochodowym Jak to już zostało wyżej podkreślone, sprzedaż składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i spełniających definicję środków trwałych, skutkuje powstaniem przychodu z tej działalności. Mówi o tym wprost art ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, rozliczenia z urzędem skarbowym, rozliczenia podatkowe
 • Jak ustalić dochód na sprzedaży środka trwałego?

  Jak ustalić dochód na sprzedaży środka trwałego?

  13:04 08.04.2016

  ... wpisane do ewidencji środków trwałych, stanowią koszt uzyskania przychodu. Wysokość tych odpisów służy także do wyliczania wartości ... Podatniczka zdecydowała się skorzystać ze wsparcia unijnego przy rozpoczęciu działalności. Z uzyskanych w ten sposób środków zakupiła środek trwały, który po roku działalności zdecydowała się sprzedać. Zapytała Izbę ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, Środki trwałe, Amortyzacja, przychody podatkowe
 • Czy wystawić fakturę VAT przy sprzedaży środka trwałego firmy?

  Czy wystawić fakturę VAT przy sprzedaży środka trwałego firmy?

  20:30 22.02.2016 PORADA

  Dzień dobry, w lutym tego roku chcę zrezygnować z bycia VAT-owcem, ponieważ od dwóch lat mój przychód nie przekroczył 150 tys. zł. W marcu chcę sprzedać środek trwały od 4 lat używany w firmie. Kupiłam ten środek trwały nie będąc jeszcze VAT-owcem, nie odliczyłam VAT. Jaki ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur, podatnik VAT
 • Data wystawienia i data sprzedaży na przykładzie KPiR i ewidencja VAT zakupu

  Data wystawienia i data sprzedaży na przykładzie KPiR i ewidencja VAT zakupu

  08:43 28.09.2015 PORADA

  1). Przykład: rozliczam miesiąc 09/2015: Mam fakturę VAT wystawioną 11.09.2015, a data sprzedaży 20.08.2015 - zakup paliwa. Do KPiR wpiszę pod datą 11-09-2015, a do ewidencji zakupu VAT (zaznaczę, że mam w rejestrze kolumny DATA i DATA VAT): data 20-08-2015 i data VAT 11.09.2015 ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, ewidencja księgowa, faktura VAT, data wystawienia faktury
 • Sprzedaż samochodu - niskowartościowy środek trwały

  Sprzedaż samochodu - niskowartościowy środek trwały

  11:49 10.02.2015 PORADA

  Witam, przekazałam kilka lat temu swój prywatny samochód na cele działalności, jednoosobowej własnej oczywiście. Potraktowalam go jako niskowartościowy środek trwały. Wrzuciłam w koszty po cenie rynkowej z dnia włączenia do środków trwałych. Jestem VAT-owcem. W koszty wrzucałam ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, sprzedaż samochodu, sprzedaż środków trwałych, niskocenny środek trwały
 • Amortyzacja w miesiącu u sprzedaży środka trwałego

  Amortyzacja w miesiącu u sprzedaży środka trwałego

  21:50 24.11.2014 PORADA

  Witam, w dniu 03.11.2014 r. sprzedałam swój środek trwały - auto. Nie został on w peni zamortyzowany. Proszę mi powiedzieć czy w listopadzie mam jeszcze wpisać w PKRiR amortyzację, a następnie ująć w kosztach pozostałą łączną kwotę jeszcze niezamortyzowaną (czyli w dwóch ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, sprzedaż środków trwałych, PKPiR
 • Sprzedaż samochodu firmowego a zawieszenie działalności. Jak to rozwiązać?

  Sprzedaż samochodu firmowego a zawieszenie działalności. Jak to rozwiązać?

  10:01 28.08.2014 PORADA

  Witam! Mam pytanie dotyczące sprzedaży samochodu firmowego. W 2009 roku kupiliśmy samochód na firmę, został on wciągnięty jako środki trwałe w firmie, ale nie ma kratki. Od stycznia tego roku mamy zawieszoną działalność, a chcielibyśmy sprzedać auto. Faktury VAT nie możemy ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż samochodu firmowego, samochód firmowy, zakupy na firmę, środki trwałe

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.