eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka z o.o. - jak zapewnić jej funkcjonowanie po śmierci udziałowca?

  Spółka z o.o. - jak zapewnić jej funkcjonowanie po śmierci udziałowca?

  00:30 23.04.2019

  ... jak to ma miejsce w przypadku spółek osobowych, w których śmierć wspólnika wiąże się w wielu przypadkach nawet z rozwiązaniem spółki. Byt prawny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest co do zasady w takiej sytuacji zagrożony. Jednakże, jeden z jej organów – zgromadzenie wspólników – doznaje wówczas istotnego uszczerbku, który z pewnością ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, śmierć współnika, umowa spółki
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - kiedy ją wybrać?

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - kiedy ją wybrać?

  00:35 28.12.2018

  ... . Sp. z o.o. sp. k. – najkorzystniejsza forma prowadzenia działalności? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest spółką osobową, w której komplementariuszem, czyli wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania, jest spółka z o.o. Jednocześnie spółka taka nie jest podatnikiem podatku dochodowego ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, spółka komandytowa
 • Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  09:16 19.12.2017

  ... Prokura powinna być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności, a spółka udzielająca prokury zobowiązania jest do zgłoszenia tego faktu do rejestru przedsiębiorców. ... że prokurent jest osobą uprawnioną do reprezentowania danej spółki, jedyną odpowiedzialnością jakiej podlega jest odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Jak wskazano, ... WIĘCEJ

  Tematy: prokurent, prokura, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o.
 • Reprezentacja spółki komandytowej przez komplementariusza - spółkę z o.o.

  Reprezentacja spółki komandytowej przez komplementariusza - spółkę z o.o.

  10:26 30.11.2017

  ... obrocie gospodarczym coraz bardziej popularną formą prowadzenia działalności jest konstrukcja spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Mimo złożonej struktury, taka forma prowadzenia działalności gospodarczej umożliwia, z jednej strony, ograniczenie odpowiedzialności osobistej wspólników za ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, komplementariusz
 • Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

  Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

  21:41 04.09.2016 PORADA

  Pan Kowalski jest 100% udziałowcem spółki z o.o. o nazwie "A" o kapitale zakładowym 500 tys. zł. Kowalski zakłada spółkę z o.o. "B" gdzie jako kapitał zakładowy wnosi 60% udziałów spółki z o.o. "A". Od tej pory spółka z o.o. "A" ma dwóch udziałowców: spółkę z o.o. "B" która ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziały w spółce, udziały w spółce z o.o.
 • Jak upomnieć się o zaległość u spółki z o.o.?

  Jak upomnieć się o zaległość u spółki z o.o.?

  11:18 29.07.2016

  ... z zapłatą i znacznego pogorszenia się jego sytuacji finansowej, sprzedawcy ciężko będzie wyegzekwować należne mu pieniądze od członków zarządu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa posiadająca osobowość prawną, działająca samodzielnie z własnym kapitałem zakładowym. Jej wspólnicy, a przede wszystkim ich majątki, stoją na ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o., długi, odzyskiwanie należności
 • Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  00:33 07.06.2016

  ... ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „sp. z o.o.”) należy w pierwszej kolejności wyjaśnić, że reprezentacja sp. z o.o. dotyczy działań ... dnia 22 października 2009 r.; sygn. akt: III CZP 63/09]. Inne przypadki reprezentacji w sp. z o.o. Spółka z o.o. w stosunkach zewnętrznych może być także reprezentowana przez pełnomocnika lub prokurenta. Decyzja o ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentacja spółki, spółka z o.o., członek zarządu
 • Członek zarządu "zakładnikiem" korporacji?

  Członek zarządu "zakładnikiem" korporacji?

  11:55 09.05.2016

  ... po wydaniu marcowej uchwały, w kolejnej – z 7 kwietnia 2016 r. – SN stwierdził, że: „nie jest skuteczne oświadczenie woli jedynego likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji o rezygnacji z pełnionej funkcji złożone jedynemu wspólnikowi tej spółki”. – Wobec takiego stanowiska Sądu Najwyższego możliwe, że nadal będziemy mieli do ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., członek zarządu, rezygnacja członka zarządu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3 sposoby na przekształcenie działalności w spółkę z o.o.

  3 sposoby na przekształcenie działalności w spółkę z o.o.

  10:52 21.04.2016

  ... spółka (jako odrębny podmiot prawa), a nie jej wspólnicy. Dopiero przy bezskutecznej egzekucji długu z majątku spółki za jej zobowiązania odpowiedzą członkowie zarządu, a takimi może być ktoś z poza grona wspólników. Transformacja jednoosobowej działalności gospodarczej Kowalskiego będącego osobą fizyczną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o., zmiana formy prawnej, forma prawna działalności gospodarczej
 • Założenie spółki z o.o. a urlop macierzyński

  Założenie spółki z o.o. a urlop macierzyński

  17:57 18.04.2016 PORADA

  Witam, jestem w 7. miesiącu ciąży. Od maja planuję przejście na zwolnienie L4 następnie na urlop macierzyński. Jestem zatrudnianiona na czas określony - na 10 lat. Również w maju chcielibyśmy z mężem założyć sp. z o.o., w której bylabym w posiadaniu 90% udziałów. Czy takie ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, L4 w ciąży, urlop macierzyński, umowa na czas określony
 • Spółka jawna i komandytowa przez Internet

  Spółka jawna i komandytowa przez Internet

  18:48 17.01.2015

  ... Kodeksu spółek handlowych. Ustawa zmienia przepisy regulujące rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością. Wchodząca w życie ustawa wprowadza możliwość rejestracji spółek jawnych i komandytowych przez Internet, za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzonego przez ... WIĘCEJ

  Tematy: Kodeks spółek handlowych, spółka jawna, spółka komandytowa, Internet
 • Sejm: spółki przez Internet, zamrożone pensje budżetówki

  Sejm: spółki przez Internet, zamrożone pensje budżetówki

  18:41 27.11.2014

  ... projektu zgłoszono poprawki, którymi zajmie się Komisja Finansów Publicznych. Spółka zakładana przez Internet Sejm obraduje również nad poselskim projektem ... . Obecnie przez Internet można w ten sposób rejestrować jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Łagodniejszy e-podpis Posłowie proponują również, by przez Internet można było ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka jawna, spółka komandytowa, KRS, ustawa okołobudżetowa
 • Podatek od udziałów ze spółki zagranicznej

  Podatek od udziałów ze spółki zagranicznej

  18:24 13.04.2014 PORADA

  Witam, chciałbym prosić o pomoc w następującej kwestii. Jestem właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Anglii. Udziały są podzielone 50/50 z moją żoną. Mieszkamy w Anglii od lat i jesteśmy rezydentami tutaj i tutaj płacimy podatki  ze względu na wysokie ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Anglia, miejsce zamieszkania
 • Druki KRS-ZK a spółka z o.o.

  Druki KRS-ZK a spółka z o.o.

  10:06 29.11.2013 PORADA

  Spółka z o.o. wykreśliła całą radę nadzorczą. Czy wypełniając druk KRS-ZK należy wykreślać każdą osobę na oddzielnym druku, czy wystarczy złożyć jeden druk KRS-ZK z wykreśleniem tylko organu nadzoru? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rada nadzorcza, KRS-ZK
 • Kto może otworzyć spółkę z o.o.?

  Kto może otworzyć spółkę z o.o.?

  13:04 21.10.2013 PORADA

  Czy osoba nie będąca obywatelem UE, ale ma pozwolenie na osiedlenie się, może otworzyć spółkę z o.o.? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., obcokrajowiec, karta pobytu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Czy rada nadzorcza może podjąć decyzję o sprzedaży nieruchomości sp. z o.o.?

  Czy rada nadzorcza może podjąć decyzję o sprzedaży nieruchomości sp. z o.o.?

  21:42 09.09.2013 PORADA

  Witam, Proszę o informację w kwestii sprzedaży nieruchomości przez spółkę z o.o.: czy rada nadzorcza podejmując uchwałę o sprzedaży może jednocześnie w uchwale zawrzeć zapis o tym, że ewentualnymi nabywcami mogą być tylko oni, tj. członkowie rady nadzorczej? czy nie jest to ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rada nadzorcza
 • Dzień otwarcia ksiąg rachunkowych

  Dzień otwarcia ksiąg rachunkowych

  09:36 03.07.2013 PORADA

  Witam, Jesteśmy nowo powstałą spółką z o.o. Mamy problem z ustaleniem dnia otwarcia ksiąg rachunkowych. Czy powinien to być dzień zawarcia pierwszego zobowiązania czy dzień uiszczenia opłaty o wpis do KRS? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., księgi rachunkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, otwarcie ksiąg rachunkowych
 • Spółka z o.o. a wyrobienie pieczątki firmowej

  Spółka z o.o. a wyrobienie pieczątki firmowej

  08:59 28.06.2013 PORADA

  Jesteśmy nowo powstałą spółką z o.o. Siedziba spółki mieści się gdzie indziej, niż prowadzone są księgi rachunkowe. Tak jak każdy nowo tworzący się podmiot, wyrabiamy dla spółki pieczątki firmowe, czy możemy zamieścić w treści pieczątki: nazwa spółki z siedzibą w np ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., siedziba spółki, księgi rachunkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Podział spółki z o.o. Jak załatwić formalności?

  Podział spółki z o.o. Jak załatwić formalności?

  12:51 17.06.2013 PORADA

  Witam, Spółka "a" zostaje podzielona, w związku z czym powstają dwie spółki: "a" i "b", spółka "a" przekazuje spółce "b" wszystkie nieruchomości własne. W związku z tym faktem mam pytanie: jakie dokumenty i gdzie trzeba je złożyć, by dopełnić wszelkich formalności, np. NIP ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., majątek spółki, podział spółki, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Przekształcenie działalności w sp. z o.o.

  Przekształcenie działalności w sp. z o.o.

  09:56 17.05.2013 PORADA

  Czy w akcie założycielskim powinna być wzmianka o tym, że spółka powstała w wyniku przekształcenia czy można to pominąć? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., działalność gospodarcza, przekształcenie działalności w spółkę, akt założycielski

 

1 2 3

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: