eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przekształcenie spółki
 • Podatek od niepodzielonych zysków przy przekształceniu spółki akcyjnej w SKA

  Podatek od niepodzielonych zysków przy przekształceniu spółki akcyjnej w SKA

  12:22 23.09.2019

  ... w zakresie pytania 1 Zainteresowani podnoszą, że przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów KSH powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka innego typu. Przekształcenie spółki kapitałowej (spółki akcyjnej) w spółkę osobową prawa handlowego ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • Przekształcenie firmy w spółkę z o.o.: rozliczenie wynagrodzeń

  Przekształcenie firmy w spółkę z o.o.: rozliczenie wynagrodzeń

  12:49 18.09.2018

  ... tj. miesiąca za który będą należne. Nie mogą być zatem kosztami spółki, która powstanie od 2019 r. wskutek przekształcenia podatnika. Inaczej jest w przypadku ... może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową). Zgodnie z art. 5841 § 1 KSH, ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pracownicze
 • Podatek od zysków osiągniętych przed 2015 rokiem trzeba zapłacić

  Podatek od zysków osiągniętych przed 2015 rokiem trzeba zapłacić

  12:46 16.07.2018

  ... względzie, że do końca 2008 roku niejasne było podatkowe podejście do niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych, w sytuacji kiedy te spółki przekształcały się w spółki osobowe. W tym zakresie niejednolite były poglądy i stanowisko organów podatkowych. Brak uregulowań zmusił ustawodawcę do rozwiązania dylematu poprzez doprecyzowanie przepisów ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • Przekształcenia spółek w 2018 r. tylko ze względów ekonomicznych

  Przekształcenia spółek w 2018 r. tylko ze względów ekonomicznych

  13:41 10.07.2018

  ... diametralnie się zmieniła. Przede wszystkim z tego powodu, iż spółka przeprowadzająca przekształcenie oraz jej wspólnicy ryzykują, że zapłacą podatek dochodowy od ... spółki przy przejęciu innej spółki i przy jej późniejszej sprzedaży oraz od wspólników spółki. Ponadto z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT usunięto fragment „w przypadku wniesienia do spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • TSUE: kodeks spółek handlowych nie może ograniczać europejskiej zasady swobody przedsiębiorczości

  TSUE: kodeks spółek handlowych nie może ograniczać europejskiej zasady swobody przedsiębiorczości

  10:29 29.03.2018

  ... państwa członkowskiego”. Istotne jest to, że takie transgraniczne przekształcenie podmiotu musi być zgodne z przesłankami ustanowionymi w przepisach państwa, do którego następuje przeniesienie, choćby nie było ono związane z transferem faktycznego miejsca siedziby spółki, a jedynie z przeniesieniem siedziby statutowej. W ocenie Trybunału polska ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks spółek handlowych, TSUE, swoboda przedsiębiorczości, swoboda działalności gospodarczej
 • Śmierć wspólnika sp. z o.o. w trakcie przekształcenia - roszczenia spadkobierców

  Śmierć wspólnika sp. z o.o. w trakcie przekształcenia - roszczenia spadkobierców

  00:20 31.01.2018

  ... , rozważenia wymaga kwestia nabycia powyższego roszczenia przez jego spadkobierców, przy czym śmierć wspólnika może nastąpić na różnych etapach procesu przekształcenia spółki. Zgodnie z art. 187 § 1 ksh, wspólnik powinien zawiadomić spółkę o przejściu udziału przedstawiając w tym zakresie stosowny dowód. W sytuacji zatem, w której zgon wspólnika ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć wspólnika, spółka z o.o., dziedziczenie, udziały w spółce z o.o.
 • Plan przekształcenia spółki: jak i kiedy należy go przedłożyć?

  Plan przekształcenia spółki: jak i kiedy należy go przedłożyć?

  00:40 29.01.2018

  ... do końca następnego miesiąca kalendarzowego. Warto o tym pamiętać planując przekształcenie, ponieważ niejednokrotnie sporządzenie bilansu, w oparciu o który ustalana jest wartość bilansowa, może być procesem długotrwałym. Jeżeli więc przyjmiemy, iż chcemy ustalić wartość bilansową majątku spółki np. na dzień 31 maja a na przygotowanie takiego ... WIĘCEJ

  Tematy: plan przekształcenia spółki, przekształcenie spółki, spółka, spółka z o.o.
 • Przekształcenie firmy w spółkę z o.o. w podatku dochodowym

  Przekształcenie firmy w spółkę z o.o. w podatku dochodowym

  13:03 05.01.2018

  Przekształcenie indywidualnej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową jest procedurą odrębną od wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej. Przekształcenie takie nie opiera się zatem na aporcie przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej, a w efekcie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym - potwierdził Dyrektor Krajowej ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • Wynagrodzenia i składki ZUS w przekształconej spółce komandytowej

  Wynagrodzenia i składki ZUS w przekształconej spółce komandytowej

  12:39 15.09.2017

  ... ) już po przekształceniu - stanowi koszt spółki przekształcanej a nie przekształconej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11.09.2017 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.148.2017.1.BJ. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Na 2 października planowanej jest przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS
 • "Niepodzielony" zysk sprzed 2015 r. bez podatku dochodowego

  "Niepodzielony" zysk sprzed 2015 r. bez podatku dochodowego

  12:44 19.10.2016

  ... decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. W świetle powyższego, dopuszczalne jest przekształcenie spółki osobowej prawa handlowego w inną spółkę osobową prawa handlowego. Analizując skutki ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: