eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › spółka jawna
 • Podatek dochodowy przy spłacie długów spółki jawnej

  Podatek dochodowy przy spłacie długów spółki jawnej

  12:33 18.04.2019 PORADA

  Witam, byłem wspólnikiem (50%) w spółce jawnej do 2012 roku wraz z dwoma wspólnikami (25% i 25%). Postanowiłem wyjść ze spółki ze względu na narastające długi oraz brak chęci współpracy ze strony wspólników. W 2016 roku działalność spółki została zawieszona i rozpoczął ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnik spółki, wyjście ze spółki, spółka jawna, likwidacja spółki
 • Środki finansowe z likwidacji spółki jawnej w podatku od spadku

  Środki finansowe z likwidacji spółki jawnej w podatku od spadku

  13:24 08.04.2019

  ... dziedziczenia przez Wnioskodawczynię jest prawo uzyskania spłaty wartości udziału spadkodawcy w majątku spółki w związku z niewstąpieniem Wnioskodawczyni do spółki. Spółka jawna w wyniku śmierci spadkodawcy została postawiona w stan likwidacji, Wnioskodawczyni nie mogła zatem zostać wspólnikiem spółki jawnej. W postanowieniu Sądu Najwyższego ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć wspólnika, śmierć wspólnika spółki jawnej, wspólnik spółki, spółka jawna
 • Zaliczenie do kosztów podatkowych wartości pracy własnej wspólnika spółki osobowej

  Zaliczenie do kosztów podatkowych wartości pracy własnej wspólnika spółki osobowej

  12:38 29.03.2019

  ... podatkowych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0112-KDIL3 3.4011.291.2018.2.MM. W jej stanie faktycznym zaprezentowano następujące okoliczności. Spółka doradztwa podatkowego (spółka osobowa) celem prowadzenia działalności gospodarczej nabywała profesjonalne usługi w zakresie doradztwa prawnego oraz podatkowego od kilkunastu prawników oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura, faktura VAT, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Czy komornik może zająć konto spółki jawnej za prywatne długi wspólnika?

  Czy komornik może zająć konto spółki jawnej za prywatne długi wspólnika?

  12:45 24.10.2018 PORADA

  Dzień dobry, planuję rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki jawnej. Niestety i ja, i mój potencjalny wspólnik mamy kłopoty związane z prywatnymi długami. Jak to wygląda realnie w spółce? Czy komornik ma prawo zająć rachunek bankowy spółki lub wkład ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, spółka jawna, długi, komornik sądowy
 • Kiedy można łączyć formy opodatkowania PIT-em?

  Kiedy można łączyć formy opodatkowania PIT-em?

  14:50 14.09.2018

  ... są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. W myśl art. 4 § 1 pkt 1 cyt. ustawy, spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Stosownie do art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka osobowa ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, spółka, spółki, podatek liniowy
 • Zbycie praw i obowiązków w spółce osobowej z wysokim podatkiem!

  Zbycie praw i obowiązków w spółce osobowej z wysokim podatkiem!

  10:47 05.09.2018

  7 maja 2018 r. Dyrektor KIS wydał kontrowersyjną interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie rozliczania przychodu ze sprzedaży miejsca w spółce osobowej. Takie rozumienie przepisów to kolejny cios wymierzony w polskich przedsiębiorców. Ile i w jaki sposób stracą podmioty sprzedające udziały? Stan faktyczny W marcu 2018 r. do Dyrektora ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka jawna, wyjście ze spółki, udziały w spółce, wspólnicy spółki
 • Podatek dochodowy od rachunku osoby prywatnej zagranicznej

  Podatek dochodowy od rachunku osoby prywatnej zagranicznej

  12:33 24.08.2018 PORADA

  Jeżeli osoba prywatna mieszkająca za granicą i nie będąca obywatelem polskim wystawia rachunek firmie polskiej z umowy o dzieło bądź wykonania usługi, to czy firma polska (spółka jawna), musi odprowadzić z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy bądź inny podatek? Jeśli tak, to ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba prywatna, pobyt za granicą, wystawienie rachunku, ewidencja księgowa
 • Podatek od zysków osiągniętych przed 2015 rokiem trzeba zapłacić

  Podatek od zysków osiągniętych przed 2015 rokiem trzeba zapłacić

  12:46 16.07.2018

  ... przekształcenia po dacie 1 stycznia 2015 roku w spółkę niebędącą osobą prawną, będą podlegały opodatkowaniu. We wnioskach wskazano, iż na dzień przekształcenia spółka będzie wykazywać na kapitale zapasowym lub rezerwowym kwotę pochodzącą z zysków wypracowanych w latach poprzedzających dzień przekształcenia. Przynajmniej część z tej kwoty będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza czy osobowa spółka prawa handlowego?

  Jednoosobowa działalność gospodarcza czy osobowa spółka prawa handlowego?

  00:22 10.06.2018

  ... spółka jawna musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i składać co roku sprawozdania finansowe. Rejestracja w KRS jest płatna, tak jak każdy wniosek o dokonanie najmniejszej nawet zmiany, o ujawnienie wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego czy przyjęcie do akt dokumentów. Jeszcze droższa i trudniejsza w obsłudze jest spółka ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, działalność gospodarcza, spółka prawa handlowego, prowadzenie działalności gospodarczej
 • Rozdzielenie działalności na dwie firmy - pytanie o adres, nazwę, zasady współpracy między firmami

  Rozdzielenie działalności na dwie firmy - pytanie o adres, nazwę, zasady współpracy między firmami

  20:57 02.04.2018 PORADA

  Spółka jawna ALFA wytwarza produkty X,Y,Z oraz handluje produktami A i B. Dzieci współwłaścicieli tej spółki chcą założyć swoją działalność i zająć się tym handlem produktami A i B, żeby odciążyć rodziców oraz samemu nauczyć się prowadzenia biznesu. Pytania: Jaka forma ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka jawna, zakładanie działalności gospodarczej, forma opodatkowania, PKPiR
 • Limit umów na czas określony - dwie firmy, jeden pracodawca

  Limit umów na czas określony - dwie firmy, jeden pracodawca

  12:01 12.01.2018 PORADA

  Dzień dobry, zwracam się z następującym pytaniem. Pracownik był zatrudniony w firmie A (spółka jawna) w okresie: - umowa okres próbny 3.12.2007 do 29.02.2008 - umowa: 01.03.2008 do 28.02.2009 - 01.03.2009 do 31.12.2011 - 01.01.2012 do 31-12-2017. Następnie od 01.01.2018 r ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie pracowników, okresy zatrudnienia, spółka jawna, umowa na czas określony
 • Kompensata a korekta odliczenia VAT, gdy jeden z podmiotów już nie istnieje

  Kompensata a korekta odliczenia VAT, gdy jeden z podmiotów już nie istnieje

  14:37 25.09.2017 PORADA

  Dzień dobry, spotkałam sie z taką sytuacją, że spółka komandytowa ma w księgach należności i zobowiązania wobec pewnej spółki jawnej, która obecnie już nie istnieje. Księgowa z racji braku zapłat zobowiązań przeterminowanych ponad 150 dni, dokonała korekt odliczeń podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, spółka jawna, kompensata, odliczenia VAT
 • Wynagrodzenia i składki ZUS w przekształconej spółce komandytowej

  Wynagrodzenia i składki ZUS w przekształconej spółce komandytowej

  12:39 15.09.2017

  ... handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm., dalej: „KSH”). Zgodnie z art. 551 § 1 KSH, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Na podstawie art. 553 ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS
 • Opodatkowanie spółek

  Opodatkowanie spółek

  20:15 04.05.2017 PORADA

  Witam, zastanawia mnie zagadnienie opodatkowania spółek w kontekście formy opodatkowania (tj. skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa). Biorąc pod uwagę spółki: -cywilną -jawną -komandytową -komandytowo-akcyjną -zoo -partnerską Która ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna
 • Jaka jest dopuszczalna wysokość wkładu pieniężnego w spółce cywilnej i w spółce jawnej?

  Jaka jest dopuszczalna wysokość wkładu pieniężnego w spółce cywilnej i w spółce jawnej?

  22:01 08.02.2017 PORADA

  Chciałbym uzyskać informację. Jaki może być maksymalny wkład pieniężny wnoszony (podczas zakładania) do spółki jawnej przez jednego z wspólników oraz jaka może być maksymalna suma wkładów? Spotkałem się z informacją, że zarówno w przypadku spółki cywilnej jak i spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: wkład własny, spółka jawna, spółka cywilna, wspólnicy spółki
 • Rozwiązanie spółki jawnej bez likwidacyjnego spisu z natury w VAT?

  Rozwiązanie spółki jawnej bez likwidacyjnego spisu z natury w VAT?

  13:46 16.12.2016

  ... Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 09.12.2016 r. nr 2461-IBPP3.4512.698.2016.1.BJ. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Wnioskodawca - spółka jawna, posiada trzech wspólników - osoby fizyczne, z czego jeden z nich (wspólnik X), prowadzący także działalność na własne nazwisko, posiada 99% udziałów w zyskach tej ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja działalności, remanent likwidacyjny, podatek od firmy, rozliczenie VAT
 • Podwyższenie kapitału zapasowego z wypracowanego zysku w PCC

  Podwyższenie kapitału zapasowego z wypracowanego zysku w PCC

  12:33 22.11.2016

  ... Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17.11.2016 r. nr 2461-IBPB-2-1.4514.529.2016.2.BJ. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Spółka z o.o. spółka komandytowa prowadzi księgi rachunkowe. W latach 2010-2015 wygenerowała zysk, który zgodnie z podejmowanymi uchwałami wspólników, w części był im wypłacany, a w pozostałej ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, zwolnienia w PCC, podatek PCC, kapitał zakładowy
 • Przekazanie majątku spółki bez podatku od darowizny

  Przekazanie majątku spółki bez podatku od darowizny

  13:43 08.11.2016

  Darowizna ogółu prawa i obowiązków pomiędzy wspólnikami spółki osobowej należącymi do najbliższej rodziny, zawarta w formie aktu notarialnego - jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn. W takim przypadku obdarowany nie powiadamia urzędu skarbowego o otrzymaniu darowizny - potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka jawna, przekazanie darowizny, podatek od spadków i darowizn, podatek od darowizny
 • Forma opodatkowania dla działalności w zakresie usług opiekuńczych dla osób starszych

  Forma opodatkowania dla działalności w zakresie usług opiekuńczych dla osób starszych

  09:14 21.09.2016 PORADA

  Witam, bardzo proszę o pomoc w moich wątpliwościach. Moja znajoma chciałaby rozpocząć działalność w zakresie usług dla starszych osób PKWIU 88.10.12.0, jest pielęgniarką ale z 7-letnią przerwą w wykonywaniu zawodu (więc wolny zawód odpada). Chciałabym zapytać, czy można tutaj ... WIĘCEJ

  Tematy: forma opodatkowania, działalność gospodarcza, usługi opiekuńcze, senior
 • Czy mogę płacić mały ZUS?

  Czy mogę płacić mały ZUS?

  09:49 16.09.2016 PORADA

  Dzień Dobry, mam pytanie, mam jednoosobową działalność gospodarczą, gdzie płace tzw. mały ZUS. Chcę założyć dodatkowo spółkę jawną, gdzie jak wiadomo mały ZUS nie obowiązuje. Z teorii wynika, że jeśli opłacam składki z innego tytułu to zakładając spółkę jawną będę ... WIĘCEJ

  Tematy: niski ZUS, preferencyjne składki ZUS, mały ZUS, składki ZUS

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: