eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › KRS
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych: zgłoszenia do 13 kwietnia

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych: zgłoszenia do 13 kwietnia

  12:06 19.03.2020

  ... .000 euro. Wpisowi do CRBR podlegają wszystkie spółki wpisane już do KRS z wyjątkiem spółek partnerskich oraz publicznych spółek akcyjnych. Z CRBR dowiemy się np. czy ... prowadzony jest przez Ministerstwo Finansów, a nie jak ma to miejsce w przypadku KRS Ministerstwo Sprawiedliwości a osoby, których dane są przetwarzane w rejestrze CRBR, nie muszą być ... WIĘCEJ

  Tematy: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, spółki, KRS, system podatkowy
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych czyli nowe dane dla fiskusa

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych czyli nowe dane dla fiskusa

  13:15 05.03.2020

  ... do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych spoczywa na osobie, która jest uprawniona do reprezentowania danej spółki. Podmioty, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, będą miały na to czas do 12 kwietnia 2020 r. Podmioty nowo ... WIĘCEJ

  Tematy: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, spółki, KRS, system podatkowy
 • Krajowy Rejestr Sądowy - wnioski tylko online. Jakie jeszcze usprawnienia?

  Krajowy Rejestr Sądowy - wnioski tylko online. Jakie jeszcze usprawnienia?

  00:44 27.02.2020

  ... dotychczasowe doświadczenia pokazują, że trudno będzie uniknąć także problemów. Wnioski do KRS tylko drogą elektroniczną Nowe brzmienie art. 19 ust. 2 ustawy o ... przedsiębiorców. Formalnie są one w pełni jawne, jednak zapoznanie się z dokumentami nieujawnionymi w KRS (np. z treścią aktów notarialnych czy uchwał będących podstawą wpisów) wymaga ... WIĘCEJ

  Tematy: Krajowy Rejestr Sądowy, KRS, wniosek do KRS, wpis do KRS
 • Wnioski do KRS od marca 2021 r. jedynie drogą elektroniczną

  Wnioski do KRS od marca 2021 r. jedynie drogą elektroniczną

  00:35 05.02.2020

  ... innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 398) od 1 marca 2021 r. wnioski i wpis do KRS wykreślenie będą składane wyłącznie w formie elektronicznej. Złożenie będzie wymagało posłużenia ... ePUAP przez reprezentanta spółki, którego PESEL jest wpisany do KRS albo profesjonalnego pełnomocnika. Ponadto, wszelka korespondencja pomiędzy wnioskodawcą a sądem będzie się ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek do KRS, wpis do KRS, KRS, Krajowy Rejestr Sądowy
 • Jakie zmiany musisz wpisać do KRS?

  Jakie zmiany musisz wpisać do KRS?

  00:35 31.01.2020

  ... wpisów w tych rejestrach– delegacja ustawowa z art. 35a ustawy o KRS; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ... 3 u.e.z.s.e.), które podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców zgodnie z art. 2 pkt 3 u.e.z.s.e. oraz art. 36 pkt 7a ustawy o KRS; spółki jawne (art. 251 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – ... WIĘCEJ

  Tematy: wpis do KRS, KRS, Krajowy Rejestr Sądowy
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już działa

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już działa

  09:50 15.10.2019

  Od 13 października 2019 r. został uruchomiony Centralny Rejestr Beneficjenta Rzeczywistego, co stanowi realizację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML) oraz przepisów ... WIĘCEJ

  Tematy: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, spółki, KRS
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowe obowiązki dla spółek

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowe obowiązki dla spółek

  00:30 13.09.2019

  ... zobowiązane zgłosić nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych. Celem ma być zwiększenie bezpieczeństwa ... informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany. W przypadku spółek, które były wpisane do KRS przed dniem 13 października 2019 r., termin przesłania informacji wynosić będzie 6 miesięcy i ... WIĘCEJ

  Tematy: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, spółki, KRS
 • Co grozi przedsiębiorcy za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?

  Co grozi przedsiębiorcy za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?

  13:23 19.07.2019

  Przedsiębiorcy ujawnieni w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w szczególności przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe, mają obowiązek przekazać w ustawowych terminach w formie elektronicznej (e-sprawozdanie) do Repozytorium Dokumentów Finansowych roczne sprawozdania finansowe. Podmiot, który nie dopełnił tego obowiązku w terminie podlega ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, składanie sprawozdań finansowych, KRS, obowiązki sprawozdawcze
 • Data sporządzenia E-sprawozdania finansowego

  Data sporządzenia E-sprawozdania finansowego

  13:55 13.03.2019

  ... do KRS czy do urzędu skarbowego, tylko w formie elektronicznej. Tak sporządzone sprawozdanie musi też ... struktury logicznej i formatu w BIP MF (tj. dla jednostek niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS oraz sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF). A zatem, data sporządzenia sprawozdania w sprawozdaniu finansowym w postaci ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, składanie sprawozdań finansowych, KRS, obowiązki sprawozdawcze
 • Likwidacja spółki a podatek od nieruchomości

  Likwidacja spółki a podatek od nieruchomości

  11:47 11.01.2019 PORADA

  Spółka w likwidacji nie zatrudnia pracowników, nie prowadzi żadnej działalności. Majątek zrujnowany. Brak środków finansowych. Czy musi płacić podatek od nieruchomości? Jeśli tak, to z czego i w jakiej wysokości? Nie można wyrejestrować z KRS, powieważ wierzyciele hipoteczni się ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, likwidacja spółki, obowiązek podatkowy, wysokość podatku
 • Rejestrowanie w KRS spółki z o.o. z wkładem wnoszonym aportem

  Rejestrowanie w KRS spółki z o.o. z wkładem wnoszonym aportem

  11:20 17.10.2018 PORADA

  Witam, jesteśmy na etapie zakładania spółki z o.o., udało nam się już zawrzeć umowę spółki notarialnie (wkład wnoszony aportem), ale teraz chcemy złożyć wniosek o wpis do KRS. Czy możemy zrobić to przez internet? Jeśli osobiście, to czy wszyscy wspólnicy muszą stawić się w ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., siedziba spółki, adres zameldowania, wpis do KRS
 • Składanie sprawozdań finansowych do KRS - co się zmieniło?

  Składanie sprawozdań finansowych do KRS - co się zmieniło?

  12:46 12.10.2018

  15 marca 2018 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące kwestię składania dokumentów finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tej daty nie można już, jak wcześniej, składać sprawozdań finansowych w formie pisemnej. Na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym utworzone zostało Repozytorium ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, składanie sprawozdań finansowych, KRS, obowiązki sprawozdawcze
 • Poświadczenie nieprawdy

  Poświadczenie nieprawdy

  11:05 15.06.2017 PORADA

  Witam, mam taki problem w statucie klubu piłkarskiego wpisanego do KRS jest zapis, że zarząd składa się z 5-7 członków. W chwili obecnej w KRS widnieje 5 członków: prezes, vice, sekretarz i 2 członków. Jednak okazało się, że sekretarz prawie rok temu w 2016 złożył rezygnacje ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, poświadczenie nieprawdy, prezes zarządu, członek zarządu
 • Czy rozszerzenie działalności spółki z o.o. wymaga zmiany umowy?

  Czy rozszerzenie działalności spółki z o.o. wymaga zmiany umowy?

  10:54 26.04.2017 PORADA

  Witam, czy rozszerzenie działalności spółki z o.o. wymaga zmiany umowy? WIĘCEJ

  Tematy: rozszerzenie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, spółka z o.o., umowa spółki
 • Spółka komandytowa a sprawozdanie finansowe

  Spółka komandytowa a sprawozdanie finansowe

  14:22 21.05.2016 PORADA

  Jak sporządzić sprawozdania finansowe spółki komandytowej, która figuruje w KRS od 2006 nigdy nie działała i też nigdy nie sporządzano sprawozdań finansowych? WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, sprawozdanie finansowe, KRS
 • Nazwa spółki na umowie jest niezgodna z KRS

  Nazwa spółki na umowie jest niezgodna z KRS

  12:01 17.09.2015 PORADA

  Czy umowa najmu zawarta z firmą, której podana nazwa nie jest zgodna z danymi w KRS ma moc prawną? WIĘCEJ

  Tematy: umowa najmu, nazwa spółki, spółka, KRS
 • Zakup gruntu przez spółkę z o.o. Gdzie zgłosić?

  Zakup gruntu przez spółkę z o.o. Gdzie zgłosić?

  17:15 04.08.2015 PORADA

  Witam, czy przy zakupie gruntu przez spółkę z o.o. muszę to gdzieś zgłosić? Chodzi mi o KRS bądź Urząd Skarbowy? WIĘCEJ

  Tematy: zakup gruntu, spółka z o.o., wpis do KRS, KRS
 • Likwidacja jednoosobowej działalności

  Likwidacja jednoosobowej działalności

  16:10 01.04.2015 PORADA

  Witam, czy mógłby mi ktoś powiedzieć, jak krok po kroku zamknąć jednoosbowa firmę (bezvatowiec)? Firma podlegała wpisowi KRS. Co i gdzie powinno się zanieść? Wnioski itp.? UM, US, KRS? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, likwidacja firmy, KRS, obowiązki przedsiębiorcy
 • Osobowość prawna a zdolność sądowa

  Osobowość prawna a zdolność sądowa

  18:47 13.02.2015 PORADA

  Witam, mam pytanie, co oznacza, że pozwany będący kiedyś pracodawcą, z chwilą wykreślenia firmy z KRS utracił osobowość prawną, a co za tym idzie zdolność sądową i czy w związku z tym nie mamy już żadnych szans na odzyskanie naszych wynagrodzeń? Nadmienię tylko, że ta osoba ... WIĘCEJ

  Tematy: pracodawca, KRS, wynagrodzenie dla pracownika, zaległe wynagrodzenie
 • KRS wystawiony wcześniej niż wymagane 6 miesięcy

  KRS wystawiony wcześniej niż wymagane 6 miesięcy

  01:09 13.12.2014 PORADA

  Witam, proszę o pomoc w ocenie sytuacji. W przetargu nieograniczonym złożono 3 oferty. W jednej z nich oferta nie została trwale zespolona, źle ponumerowana - numeracja występuje tylko na załącznikach dotyczących szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia a KRS został wystawiony z ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, wykonawca, udział w przetargu, przetarg

 

1 2 ... 9

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: