eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › spółka komandytowa
 • Przekształcenie spółki to sposób na wysokie koszty przy sprzedaży udziałów

  Przekształcenie spółki to sposób na wysokie koszty przy sprzedaży udziałów

  13:46 06.04.2020

  ... mogli zaliczyć wartość ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej ustaloną w dniu przekształcenia jej w spółkę z o.o. jako koszt uzyskania przychodu z tej sprzedaży. Spółka komandytowa, aż do ustalenia jej bilansu zamknięcia, a więc do chwili przekształcenia jej w spółkę kapitałową, prowadziła bowiem działalność gospodarczą, która przynosiła ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od zysków kapitałowych, dochody kapitałowe, udziały w spółce z o.o., spółka z o.o.
 • Umowa o pracę w spółce z o.o. - spółce komandytowej

  Umowa o pracę w spółce z o.o. - spółce komandytowej

  08:15 28.03.2020 PORADA

  Prowadzę działalność w formie spółki komandytowej zarządzanej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy mając 24 pracowników w spółce komandytowej i chcąc zatrudnić kolejną osobę wchodzę w obowiązek zapłacenia składki PFRON? Czy mogę przenieść, za porozumieniem ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, spółka komandytowa, spółka z o.o., zatrudnianie pracowników
 • Podatek od niepodzielonych zysków przy przekształceniu spółki akcyjnej w SKA

  Podatek od niepodzielonych zysków przy przekształceniu spółki akcyjnej w SKA

  12:22 23.09.2019

  ... konsekwencji oznacza to, że ww. przepis dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy w wyniku przekształcenia spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna) zostaje przekształcona w spółkę transparentną podatkowo. Wnioskując a contrario należy uznać, że ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • Jak rozliczyć przychód?

  Jak rozliczyć przychód?

  12:23 29.04.2019 PORADA

  Spółka komandytowa została zlikwidowana 31.12.2017 roku. Na mocy aktu notarialnego otrzymaliśmy pieniądze ze zlikwidowanej spółki. W jaki sposób dokonać rozliczenia podatku? WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, likwidacja spółki, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Czy mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej i ulgi przysługującej osobie samotnie wychowującej dziecko?

  Czy mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej i ulgi przysługującej osobie samotnie wychowującej dziecko?

  23:47 31.03.2019 PORADA

  Witam! W listopadzie   zmarł mój były mąż, z którym mam syna studenta. Eksmąż prowadził jednoosobową działalność gospodarczą i był komandytariuszem w spółce komandytowej. Syn po przejęciu spadku jako jedyny spadkobierca stał się wspólnikiem w ww. spółce. Syn ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga prorodzinna, samotna matka, prawo do ulgi, śmierć męża
 • Księga podatkowa a przychody i koszty spółki komandytowej

  Księga podatkowa a przychody i koszty spółki komandytowej

  13:08 06.02.2019

  ... 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Stosownie do postanowień art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: księga przychodów i rozchodów, PKPiR, podatek dochodowy, podatek dochodowy od firmy
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - kiedy ją wybrać?

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - kiedy ją wybrać?

  00:35 28.12.2018

  ... . Sp. z o.o. sp. k. – najkorzystniejsza forma prowadzenia działalności? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest spółką osobową, w której komplementariuszem, czyli wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania, jest spółka z o.o. Jednocześnie spółka taka nie jest podatnikiem podatku dochodowego ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, spółka komandytowa
 • Podatek PCC od aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

  Podatek PCC od aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

  11:44 30.08.2018

  ... spółka komandytowa jest spółką osobową. Wyraźnie wskazuje na to także art. 4 § 1 pkt 1 tej ustawy oraz art. 1a pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: „u.p.c.c.”; Dz.U. z 2000 r. nr 86, poz. 959 ze zm.). Zgodnie zaś z prawem Unii Europejskiej spółka komandytowa ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Podatek od zysków osiągniętych przed 2015 rokiem trzeba zapłacić

  Podatek od zysków osiągniętych przed 2015 rokiem trzeba zapłacić

  12:46 16.07.2018

  ... przekształcenia po dacie 1 stycznia 2015 roku w spółkę niebędącą osobą prawną, będą podlegały opodatkowaniu. We wnioskach wskazano, iż na dzień przekształcenia spółka będzie wykazywać na kapitale zapasowym lub rezerwowym kwotę pochodzącą z zysków wypracowanych w latach poprzedzających dzień przekształcenia. Przynajmniej część z tej kwoty będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza czy osobowa spółka prawa handlowego?

  Jednoosobowa działalność gospodarcza czy osobowa spółka prawa handlowego?

  00:22 10.06.2018

  ... i trudniejsza w obsłudze jest spółka komandytowa. Umowa tej spółki i wszelkie jej zmiany muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego. Ponadto spółka komandytowa jest obowiązana do prowadzenia pełnych ksiąg handlowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Najbardziej skomplikowaną z analizowanych form jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, działalność gospodarcza, spółka prawa handlowego, prowadzenie działalności gospodarczej
 • Mały podatnik w CIT: spółka z o.o. jako wspólnik spółki komandytowej

  Mały podatnik w CIT: spółka z o.o. jako wspólnik spółki komandytowej

  12:19 22.01.2018

  ... której status ten będzie chciał uzyskać wspólnik – na przykład spółka z o.o., uzyskujący zyski z tytułu udziału w spółce osobowej. W takim przypadku ... do posiadanych w nich udziałów. Jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody z działalności gospodarczej ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja jednorazowa, preferencje podatkowe, podatek CIT, zaliczki na podatek dochodowy
 • Reprezentacja spółki komandytowej przez komplementariusza - spółkę z o.o.

  Reprezentacja spółki komandytowej przez komplementariusza - spółkę z o.o.

  10:26 30.11.2017

  ... uchwale o powołaniu prokurenta, spółka może być reprezentowana przez prokurenta. Możliwa jest również sytuacja, w której w imieniu spółki z o.o. będzie działać członek zarządu i prokurent łącznie, bądź też dwóch lub więcej prokurentów łącznie (w przypadku prokury łącznej). Na marginesie warto wskazać, że również spółka komandytowa może na zasadach ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, komplementariusz
 • Spółka komandytowa: udział w zyskach i stratach

  Spółka komandytowa: udział w zyskach i stratach

  09:20 16.11.2017

  ... spółka poniosła stratę to spółka może wystąpić do komandytariusza z żądaniem pokrycia tej straty wyłącznie w drodze wniesienia pozostałej kwoty brakującego wkładu. Podatkowe rozliczenie zysku w spółce komandytowej Ze względu na fakt, że spółka komandytowa ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, komandytariusz, komplementariusz, wspólnicy spółki
 • Kompensata a korekta odliczenia VAT, gdy jeden z podmiotów już nie istnieje

  Kompensata a korekta odliczenia VAT, gdy jeden z podmiotów już nie istnieje

  14:37 25.09.2017 PORADA

  Dzień dobry, spotkałam sie z taką sytuacją, że spółka komandytowa ma w księgach należności i zobowiązania wobec pewnej spółki jawnej, która obecnie już nie istnieje. Księgowa z racji braku zapłat zobowiązań przeterminowanych ponad 150 dni, dokonała korekt odliczeń podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, spółka jawna, kompensata, odliczenia VAT
 • Opodatkowanie spółek

  Opodatkowanie spółek

  20:15 04.05.2017 PORADA

  Witam, zastanawia mnie zagadnienie opodatkowania spółek w kontekście formy opodatkowania (tj. skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa). Biorąc pod uwagę spółki: -cywilną -jawną -komandytową -komandytowo-akcyjną -zoo -partnerską Która ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna
 • Rozliczenie straty z zagranicznej spółki

  Rozliczenie straty z zagranicznej spółki

  16:27 15.04.2017 PORADA

  Dzień dobry, podatnik zatrudniny na umowę o pracę w Polsce od 2015 jest komandytariuszem w niemieckiej spółce z o.o. sp. komandytowej. Wynik za 2015 - strata, za 2016 - dochód. Czy rozliczająć PIT-36 za 2016 może dochód (w PIT/ZG) zmniejszyć o 50% straty z 2015? Dziękuję za pomoc. WIĘCEJ

  Tematy: PIT/ZG, PIT-36, strata z działalności gospodarczej, dochody z zagranicy
 • Łączenie się spółek

  Łączenie się spółek

  12:00 29.06.2016 PORADA

  Przy łączeniu się spółek (sp. z o.o. i spółka komandytowa), metodą łączenia udziałów, to jak wyglądają zapisy księgowe w nowej spółce dotyczące wyników finansowych obu spółek, widniejące na koncie 860? Jak technicznie księgujemy te zapisy? Co robimy z wpłatami udziałowców ... WIĘCEJ

  Tematy: sp. z o.o., spółka z o.o., spółka komandytowa, łączenie się spółek
 • Spółka komandytowa a sprawozdanie finansowe

  Spółka komandytowa a sprawozdanie finansowe

  14:22 21.05.2016 PORADA

  Jak sporządzić sprawozdania finansowe spółki komandytowej, która figuruje w KRS od 2006 nigdy nie działała i też nigdy nie sporządzano sprawozdań finansowych? WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, sprawozdanie finansowe, KRS
 • Nieodpłatne świadczenie na urlopie rodzicielskim

  Nieodpłatne świadczenie na urlopie rodzicielskim

  20:08 05.04.2016 PORADA

  Witam, czy będąc na urlopie rodzicielskim (40. tydzień urlopu, biorąc pod uwagę wcześniejsze dwa urlopy macierzyńskie) i przy zasiłku wypłacanym za pośrednictwem mojego pracodawcy (bo zatrudnia ok. 50 pracowników), mogę udzielać nieodpłatnie świadczenie (nadzór nad finansami ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop rodzicielski, zasiłek macierzyński, spółka z o.o., spółka komandytowa
 • Przejście na pełne księgi

  Przejście na pełne księgi

  13:04 04.11.2015 PORADA

  Spółka cywilna przechodzi proces przekształcenia w sp.z o.o.sp komandytową. Dotychczas miała uproszczoną księgowość. Od kiedy muszą przejść na pełne księgi (liczymy, że do połowy grudnia powinien już być w KRS)? Czy muszą z dniem wpisu, czy jest jakiś okres przejściowy i ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, spółka z o.o., spółka komandytowa, księgowość uproszczona

 

1 2 ... 5

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: