eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo podatkowe
 • Fiskus chętnie sięga po klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania

  Fiskus chętnie sięga po klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania

  13:31 06.12.2019

  ... art. 119a dotyczącego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, szef KAS wszczyna postępowanie podatkowe lub w drodze postanowienia, w całości lub w części, na wniosek organu podatkowego przejmuje do dalszego prowadzenia postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową lub kontrolę celno-skarbową. Oczywiście postępowanie to będzie dotyczyło wyłącznie ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, transfer zysków, unikanie opodatkowania, podmioty powiązane
 • Unikanie opodatkowania: postępowanie w Ordynacji podatkowej

  Unikanie opodatkowania: postępowanie w Ordynacji podatkowej

  13:28 03.12.2019

  ... działania był sztuczny. W takiej sytuacji organy skarbowe mają możliwość zastosowania tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Fiskus w takiej sytuacji ustala skutki podatkowe danej czynności na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej. Odpowiednia jest natomiast czynność, której dokonałby ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, transfer zysków, unikanie opodatkowania, podmioty powiązane
 • Opinia zabezpieczająca: gdy podatek byłby niższy fiskus jej nie wydaje

  Opinia zabezpieczająca: gdy podatek byłby niższy fiskus jej nie wydaje

  06:09 16.11.2019

  Sztuczne zawyżanie kosztów uzyskania przychodów w zakresie przeprowadzonej wymiany udziałów, skutkujące osiągnięciem korzyści podatkowej, a także arbitralne ukształtowanie transakcji przez strony w taki sposób, by mieszcząc się w granicach dopuszczonych przez przepisy prawa, jednocześnie podważać ich cel - to zdaniem Szefa KAS wypełniające ... WIĘCEJ

  Tematy: fiskus, Ordynacja podatkowa, obowiązki podatnika, prawo podatkowe
 • Krótkotrwały wynajem także z podatkiem dochodowym od nieruchomości

  Krótkotrwały wynajem także z podatkiem dochodowym od nieruchomości

  13:47 25.10.2019

  Z dniem 1 stycznia 2019 roku do polskiego porządku prawnego weszły w życie znowelizowane przepisy art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej jako ustawa o PDOP. Treść ust. 1 ww. artykułu stanowi, że podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który: stanowi własność albo współwłasność podatnika, został ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki
 • Dochód dziecka z tytułu udzielenia licencji na grę komputerową

  Dochód dziecka z tytułu udzielenia licencji na grę komputerową

  13:57 30.09.2019

  ... , w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. W rozumieniu powołanego przepisu, przychodem z praw majątkowych będzie każdy przychód, którego bezpośrednim źródłem jest prawo majątkowe, nawet jeśli prawo to nie zostało w sposób wyraźny wskazane w ustawie. Przychód z praw majątkowych powstaje zatem m.in. w przypadku osiągania przychodów związanych ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek dochodowy, podatki, metody rozliczania podatków
 • Interpretacja podatkowa i opinia zabezpieczająca

  Interpretacja podatkowa i opinia zabezpieczająca

  13:47 02.07.2019

  ... „interpretują” prawo podatkowe, ile oceniają konkretne plany podatników w kontekście klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Klauzula zaś ma zastosowanie wówczas, gdy podatnik podejmuje formalnie legalne działania, tworząc jednak przy tym sztuczne konstrukcje, mające przynieść mu oszczędności podatkowe. Wówczas ograny podatkowe mogą określić ... WIĘCEJ

  Tematy: fiskus, Ordynacja podatkowa, obowiązki podatnika, prawo podatkowe
 • Podatek od przychodów z budynków oddanych częściowo w najem

  Podatek od przychodów z budynków oddanych częściowo w najem

  13:36 13.06.2019

  Jednym z warunków kwalifikujących budynek do objęcia podatkiem od nieruchomości komercyjnych jest jego oddanie w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Gdy w najem/dzierżawę oddano tylko jego część, przychód w podatku od przychodów z budynków powinien być w pierwszej kolejności ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki
 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe czyli kolejne sankcje podatkowe

  Dodatkowe zobowiązanie podatkowe czyli kolejne sankcje podatkowe

  13:54 09.04.2019

  ... się ich złapać, musieli oddać, co ukradli. W celu odstraszenia złodziei prawo musi ustanowić wystarczające kary, tak by oczekiwana korzyść netto z przestępstwa była dla przestępcy ... sposobów na obniżenie podatków, z których można bez obawy skorzystać (np. ulgi podatkowe). Aby jednak z nich skorzystać, trzeba o nich wiedzieć. Dlatego rozsądnie jest ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, transfer zysków, unikanie opodatkowania, podmioty powiązane
 • Podatek dochodowy od budynków: limit wyłączenia z opodatkowania

  Podatek dochodowy od budynków: limit wyłączenia z opodatkowania

  13:32 14.03.2019

  ... w ust. 2 pkt 1, oznacza sytuację, w której jeden podmiot posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów, przy czym wielkość ... jest ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział lub prawo. (…) Odnosząc powołane wyżej przepisy do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki
 • Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych w 2019

  Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych w 2019

  14:00 13.03.2019

  ... podatek jest mniejszy niż zaliczka, podatnik może w ogóle nie wpłacać go do urzędu. Zatem podatek ten dotyka podmioty wykazujące straty podatkowe bądź małą rentowność. Ustawodawca przewidział także procedurę zwrotu tego podatku przez urzędy skarbowe na rzecz podatników, którzy nie odliczą go ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki
 • Firma zagraniczna, działalność w Polsce, a podatki w tym osobiste

  Firma zagraniczna, działalność w Polsce, a podatki w tym osobiste

  14:41 23.04.2018 PORADA

  Dzień dobry,  w tym momencie prowadzę firmę w Estonii, jednak planuję rozszerzenie działalności w Polsce. Zastanawiają mnie dwie kwestie... 1. Czy jeśli moja firma jest zarejestrowana w Estonii i zgodnie z prawem mogę prowadzić działalność gospodarczą również w innych krajach ... WIĘCEJ

  Tematy: polskie firmy za granicą, działalność gospodarcza, rozszerzenie działalności gospodarczej, Estonia
 • Czas pracy niezgodny z zapisem w umowie. Co powiedzieć podczas kontroli z US?

  Czas pracy niezgodny z zapisem w umowie. Co powiedzieć podczas kontroli z US?

  23:37 08.10.2017 PORADA

  Witam, pracowałam na umowę zlecenie, gdzie zapisane było pół etatu. W rzeczywistości, pracowałam na cały etat, tak też miałam płacone. Po pięciu latach otrzymałam wezwanie z US, aby stawić się w charakterze świadka w sprawie tego też zatrudnienia. Zastanawiam się, czy jeśli ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, czas pracy, godziny pracy, niezgodność czasu pracy z umową
 • Kupno mieszkania w części z majątku odrębnego do majątku wspólnego

  Kupno mieszkania w części z majątku odrębnego do majątku wspólnego

  12:59 23.05.2017 PORADA

  Dzień dobry, kupujemy z mężem mieszkanie do majątku wspólnego z 3 źródeł finansowania: mój majątek odrębny (oszczędności i darowizna), majątek wspólny i wspólny kredyt. Notariusz zasugerował, że kupno z części majątku odrębnego do wspólnego może być potraktowane przez US ... WIĘCEJ

  Tematy: małżeństwo, kupno mieszkania, majątek wspólny małżonków, majątek odrębny
 • Spis z natury w szczegółach

  Spis z natury w szczegółach

  12:59 10.11.2015 PORADA

  Witam, chciałabym uzyskać informację na temat spisu z natury przy rozpoczynaniu działalności. Czytałam o zasadach przeprowadzania spisu, ale w szczegółach spotykam się z różnymi interpretacjami. Chciałabym wprowadzić materiały potrzebne do wyrobu kartek okolicznościowych, grafik ... WIĘCEJ

  Tematy: spis z natury, rozpoczęcie działalności gospodarczej, dowód zakupu, podatek dochodowy

 

1 2 ... 9

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: