eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatnik VAT
 • Odliczenie podatku: korekta deklaracji VAT-7

  Odliczenie podatku: korekta deklaracji VAT-7

  ... . 86 ustawy o VAT wymaga tutaj spełnienia dwóch warunków. Otóż VAT naliczony można odliczyć nie wcześniej, niż w okresie w którym ziszczone będą dwie przesłaki: podatnik fizycznie dysponuje fakturą zakupu od transakcji udokumentowanej fakturą powstał obowiązek rozliczenia VAT należnego przez sprzedawcę. Mówiąc innymi słowy VAT naliczonego nie można ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, odliczenia podatku VAT, podatek VAT
 • Czy można zrezygnować ze stosowania kasy fiskalnej?

  Czy można zrezygnować ze stosowania kasy fiskalnej?

  ... obroty (a więc przekroczył limit zwolnienia), nie może do niego powrócić. To, że podatnik nie ma prawa do zwolnienia z uwagi na obroty nie oznacza jednak od ... przyznają że rezygnacja z kasy fiskalnej jest możliwa mimo dalszego istnienia podmiotu gospodarczego. Podatnik jednak faktycznie musi mieć prawo do zwolnienia. Nie do każdego zwolnienia można ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o VAT, obowiązek podatkowy VAT, zwolnienie podmiotowe VAT, zwolnienie z VAT
 • Auto handel, zakładanie działalności a podatki

  Auto handel, zakładanie działalności a podatki PORADA

  Witam, myślę nad założeniem działalności polegającej na handlu samochodami używanymi (na początku raczej samochody zarejestrowane w kraju). Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda to od strony formalnej. Ważną kwestią, na którą nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi to VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: zakładanie działalności gospodarczej, handel samochodami, auto handel, podatek VAT
 • Definicja nieruchomości i usług na nieruchomości w podatku VAT

  Definicja nieruchomości i usług na nieruchomości w podatku VAT

  ... było wyjaśnione i mogło powodować problemy interpretacyjne). Unijny prawodawca wskazał nawet przykładowe transakcje zaliczane do takiej grupy świadczeń. Nieruchomość na potrzeby VAT Ar. 13b przytoczonego rozporządzenia wskazuje, że dla celów stosowania dyrektywy 2006/112/WE za "nieruchomość" uznaje się: a) każdą określoną część ziemi, na ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Kodeks należytej staranności: zamiast ochrony podatnika wytyczne dla fiskusa

  Kodeks należytej staranności: zamiast ochrony podatnika wytyczne dla fiskusa

  ... podatnika należytej staranności mogą wskazywać następujące okoliczności: podatnik nie weryfikował w sposób regularny czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny; podatnik nie weryfikował w sposób regularny czy kontrahent nie utracił wymaganych koncesji i zezwoleń; podatnik nie weryfikował w sposób regularny czy osoby zawierające ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie VAT, VAT naliczony, zwrot VAT, czynności opodatkowane VAT
 • Jaka forma opodatkowania, VAT czy nie?

  Jaka forma opodatkowania, VAT czy nie? PORADA

  Chcę założyć firmę - oprawa obrazów, zdjęć rysunków itp. z PKD 16.29.Z- wiodącą, oraz 17.29.Z oraz 47.91.Z jako dodatkowe. Jaka formę opodatkowania należy przyjąć i czy będę podatnikiem VAT czy nie? WIĘCEJ

  Tematy: zakładanie działalności gospodarczej, ryczałt ewidencjonowany, podatek VAT, podatnik VAT
 • Usługi opodatkowane za granicą: odliczenie VAT od zakupów

  Usługi opodatkowane za granicą: odliczenie VAT od zakupów

  ... charakter sprzedaży opodatkowanej. Ponadto przepis ten wymaga, aby podatnik miał dokumenty, z których wynikać będzie związek odliczonego podatku ... d. art. 192a dyrektywy 2006/112/WE. Fakt posiadania numeru identyfikacyjnego VAT sam w sobie nie jest wystarczający, by uznać, że podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (art. ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Faktura po zaprzestaniu bycia VAT-owcem

  Faktura po zaprzestaniu bycia VAT-owcem PORADA

  Witam, jestem osobą fizyczną, płatnikiem VAT. Wynajmuję część swojego domu dużej firmie i na podstawie zawartych umów, wystawiam faktury VAT. W umowie jest wyraźnie sprecyzowana cena netto VAT 23%. VAT odprowadzam. Nie mam żadnych kosztów, bo rozliczam się ryczałtem 8,5%. Chcę od 1 ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba fizyczna, podatnik VAT, rezygnacja z VAT, wynajem domu
 • Usługi budowlane za granicą w podatku VAT gdy podwykonawca

  Usługi budowlane za granicą w podatku VAT gdy podwykonawca

  ... podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (art. 28b ust. 1 ustawy). Wyjątkiem od powyższej zasady jest przypadek, gdy realizowane usługi związane są z nieruchomością. Zastosowanie mają wówczas przepisy art. 28e ustawy, wskazujące, że miejsce położenia nieruchomości determinuje miejsce świadczenia usług. Ustawa o VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przez gminę z odliczeniem VAT

  Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przez gminę z odliczeniem VAT

  ... stron czynności podlegającej opodatkowaniu podatnik zostałby pozbawiony prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a prawo to stanowi podstawę konstrukcyjną podatku od towarów i usług. „Pozbawienie (…) możliwości odliczenia podatku naliczonego podważałoby podstawową zasadę podatku VAT jaką jest zasada neutralności ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT w budownictwie, odliczenie VAT, VAT naliczony, podatek VAT
 • Obowiązki ewidencji VAT przy likwidacji działalności gospodarczej osoby niebędącej podatnikiem VAT

  Obowiązki ewidencji VAT przy likwidacji działalności gospodarczej osoby niebędącej podatnikiem VAT PORADA

  Zamierzam zlikwidować indywidualnie prowadzoną działalność gospodarczą. W trakcie jej prowadzenia, jako czynny podatnik VAT, nabyłem jako wyposażenie sprzęt komputerowy i drobne wyposażenie biurowe. Odliczyłem podatek VAT od nabycia. Później korzystałem ze zwolnienia z obowiązku ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja działalności, zamknięcie firmy, ewidencja VAT, podatnik VAT
 • Ulga prorodzinna - współmałżonek prowadzi gospodarstwo rolne

  Ulga prorodzinna - współmałżonek prowadzi gospodarstwo rolne PORADA

  Witam, przebywam na rocznym urlopie macierzyńskim, z racji narodzin dziecka w czerwcu. Pracuję na umowę o pracę. Mąż prowadzi gospodarstwo, jest VAT-owcem. Jak w tym przypadku wygląda ulga prorodzinna? WIĘCEJ

  Tematy: ulga prorodzinna, urlop macierzyński, umowa o pracę, żona
 • Sprzedaż zwolniona i opodatkowana VAT a zwolnienie podmiotowe

  Sprzedaż zwolniona i opodatkowana VAT a zwolnienie podmiotowe

  ... posiadane mieszkania są wynajmowane w charakterze najmu krótkotrwałego. Ponieważ w 2016 r. obrót wnioskodawczy przekroczył 200.000 zł, stał się on czynnym podatnikiem VAT. Niemniej obrót opodatkowany (stawką 8%), czyli związany z najmem krótkotrwałym jako usługami zakwaterowania, stanowi dla niego tylko 5% ogółu uzyskiwanych przychodów. Do limitu ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja VAT, podatnik VAT, obowiązki podatnika, zwolnienie z VAT
 • Nadal nie ma zasad należytej staranności w rozliczeniach VAT

  Nadal nie ma zasad należytej staranności w rozliczeniach VAT

  ... to w zakresie podatku VAT, czy w innej dziedzinie, może on domniemywać legalność tych transakcji bez ryzyka utraty prawa do odliczenia należnego podatku VAT”. Zdaniem Trybunału „podatnicy podejmujący wszelkie środki w postaci: sprawdzenia w systemach, czy podatnik jest czynnym podatnikiem VAT, czy opłaca on podatek VAT, jak długo istnieje ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie VAT, VAT naliczony, zwrot VAT, czynności opodatkowane VAT
 • Przywrócenia statusu VAT-owca -VAT-R

  Przywrócenia statusu VAT-owca -VAT-R PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie przywrócenia statusu VAT-owca. W styczniu tego roku złożyłem druk VAT-R nie będąc świadomym o konsekwencjach zapłacenia VAT-u od całego stanu magazynowego z remanentu w momencie rezygnacji z płatnika VAT-u. Prowadzę działalność związaną ze ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatek VAT, VAT-R, działalność gospodarcza
 • Kupno auta ze Szwajcarii, a jednoosobowa działalność. Jak zrobić to najlepiej?

  Kupno auta ze Szwajcarii, a jednoosobowa działalność. Jak zrobić to najlepiej? PORADA

  Witam serdecznie,  od dwóch miesięcy prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (taki wymóg pracodawcy). Jestem płatnikiem VAT i rozliczam się miesięcznie. Chcę kupić auto ze Szwajcarii i użytkować je przy prowadzeniu działalności - odliczać VAT za paliwo. Bardzo proszę o ... WIĘCEJ

  Tematy: sprowadzanie samochodów, kupno samochodu, Szwajcaria, jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Odliczenie VAT z faktur od niezarejestrowanych podatników: fiskus a TSUE

  Odliczenie VAT z faktur od niezarejestrowanych podatników: fiskus a TSUE

  ... sprawdzających, które mogą przerodzić się w żmudną kontrolę lub postępowanie podatkowe. W efekcie ustaleń organu podatnik może zostać pozbawiony prawa do odliczenia, jak również obciążony dodatkowymi sankcjami VAT w związku z nieuprawnionym – zdaniem fiskusa – obniżeniem podatku należnego wykazanego w deklaracji. Takie praktyki organów należy ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, odliczenia podatku VAT, podatek VAT
 • Podatek VAT przy sprzedaży gospodarstwa

  Podatek VAT przy sprzedaży gospodarstwa PORADA

  Jesteśmy jednostką prawną - płatnikiem podatku VAT. Chcemy sprzedać gospodarstwo rolne ok. 295 ha wraz z zabudowaniami. Czy ta transakcja będzie zwolniona z podatku VAT? WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, podatnik VAT, gospodarstwo rolne, sprzedaż gospodarstwa rolnego
 • Ewidencja VAT w gospodarstwie rolnym i działalność a JPK

  Ewidencja VAT w gospodarstwie rolnym i działalność a JPK PORADA

  Witam, prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne. Jedno i drugie opodatkowane jest VAT-em. Do tej pory prowadziłam odrębną ewidencje VAT dla gospodarstwa i odrębną dla działalności. VAT rozliczałam w zbiorczej deklaracji VAT-7. Od stycznia tego roku muszę ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja VAT, ewidencja księgowa, program księgowy, obowiązki przedsiębiorcy
 • Niezarejestrowany płatnik VAT, a przepis o 50% odliczenia VAT od paliwa

  Niezarejestrowany płatnik VAT, a przepis o 50% odliczenia VAT od paliwa PORADA

  Czy wprowadzone od kwietnia 2014 r. przepisy w myśl, których odlicza się 50% kwoty podatku VAT zawartego w cenie nabywanego paliwa, oleju napędowego lub gazu dotyczy podatników niebędących płatnikami VAT (niezarejestrowanych jako płatnicy VAT)? Czy wtedy należy ujmować w kosztach w ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie VAT od paliwa, odliczenia podatkowe, odliczenie VAT, rozliczenie VAT

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 42

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.