eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odliczenia podatkowe
  • Ulga prorodzinna. Czy mogę ją odliczyć?

    Ulga prorodzinna. Czy mogę ją odliczyć? PORADA

    Dzień dobry, za rok 2017 składam zeznanie podatkowe PIT-37 wspólnie z małżonką. Posiadam dwoje studiujących pełnoletnich dzieci, z których jedno od miesiąca maja 2017 r. osiągało dochód przekraczający limit 3089 zł w roku z tytułu umowy zlecenie. W związku z tym mam pytanie: czy ... WIĘCEJ

    Tematy: ulga na dzieci, ulgi podatkowe, odliczenia podatkowe, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków
  • Ulga na dziecko a świadczenie pielęgnacyjne

    Ulga na dziecko a świadczenie pielęgnacyjne PORADA

    Witam, co roku rozliczaliśmy się z mężem wspólnie. Nasz syn urodził się w połowie 2016 roku i wtedy odliczyliśmy ulgę na niego za kilka miesięcy. W 2017 pół roku byłam na macierzyńskim, a po skończeniu przeszłam na świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad ... WIĘCEJ

    Tematy: ulga na dziecko, ulgi podatkowe, odliczenia podatkowe, świadczenie pielęgnacyjne
  • KPiR, a data płatności w innym miesiącu niż data wystawienia faktury

    KPiR, a data płatności w innym miesiącu niż data wystawienia faktury PORADA

    Jaka jest data zdarzenia gospodarczego dla takiego zakupu? Przykładowo:   data wystawienia 27.12.2017 (płatność do 10.01.2018) data płatności 08.01.2018 Data nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego to w tym przypadku styczniowa data płatności, a w KPiR należy wpisać datę ... WIĘCEJ

    Tematy: zdarzenie gospodarcze, KPiR, faktura VAT, data wystawienia faktury
  • Ulga internetowa, PIT-37

    Ulga internetowa, PIT-37 PORADA

    Rodzice rozliczają PIT-37 wspólnie. Tata osiąga dochód, natomiast u mamy dochód wynosi 0 zł. W tym roku rodzice chcą skorzystać z ulgi internetowej. Na fakturach znajdują się dane mamy i tak też opłacany jest internet na mamę. Czy jeśli rodzice rozliczają się wspólnie, a mama nie ... WIĘCEJ

    Tematy: PIT-37, ulga na internet, ulgi podatkowe, odliczenia podatkowe
  • Ulga na dzieci a renta

    Ulga na dzieci a renta PORADA

    Czy otrzymując rentę mogę odliczyć ulgę na dzieci? WIĘCEJ

    Tematy: ulga na dzieci, ulgi podatkowe, jak rozliczyć PIT, odliczenia podatkowe
  • Czy należy się odliczenie na dziecko?

    Czy należy się odliczenie na dziecko? PORADA

    Witam, piszę aby dowiedzieć się czy należy nam się ulga pro rodzinna, odliczenie na dziecko. Jestem zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna bez prawa do zasiłku, korzystam z ubezpieczenia, mój roczny syn też jest ubezpieczony tam razem ze mną. Nie pracuję, wychowuje ... WIĘCEJ

    Tematy: odliczenia podatkowe, ulga na dziecko, ulga rodzinna, osoba bezrobotna
  • Odliczenie na dziecko studiujące

    Odliczenie na dziecko studiujące PORADA

    Witam, mam pytanie odnośnie rozliczenia podatkowego - posiadam córkę, która w ubiegłym już roku (2017) skończyła szkołę średnią (aktualnie ma 20 lat), przez wakacje (od połowy czerwca do połowy października) pracowała na umowie o dzieło (zarobiła 5 264 zł), a od października ... WIĘCEJ

    Tematy: praca na wakacje, umowa o dzieło, student, studia dzienne
  • Niezarejestrowany płatnik VAT, a przepis o 50% odliczenia VAT od paliwa

    Niezarejestrowany płatnik VAT, a przepis o 50% odliczenia VAT od paliwa PORADA

    Czy wprowadzone od kwietnia 2014 r. przepisy w myśl, których odlicza się 50% kwoty podatku VAT zawartego w cenie nabywanego paliwa, oleju napędowego lub gazu dotyczy podatników niebędących płatnikami VAT (niezarejestrowanych jako płatnicy VAT)? Czy wtedy należy ujmować w kosztach w ... WIĘCEJ

    Tematy: odliczenie VAT od paliwa, odliczenia podatkowe, odliczenie VAT, rozliczenie VAT
  • Odpis na dziecko

    Odpis na dziecko PORADA

    Witam, mam dziecko, na które płacę alimenty, nie posiadam ślubu z partnerką i nie jesteśmy razem (nie mieszkamy razem). Dzieckiem opiekuje się ona, ale i ja kilka dni w tygodniu (głównie w weekendy). Ja pracuję, ona nie. Czy mogę zrobić odpis na dziecko? WIĘCEJ

    Tematy: alimenty, alimenty na dziecko, ulga na dziecko, ulgi podatkowe
  • PIT 2017 - ulga na dzieci

    PIT 2017 - ulga na dzieci PORADA

    Witam, za rok 2017 otrzymałam tylko PIT-11A za zasiłek macierzyński do maja 2017. Przychód 12 173 zł i zaliczka 2 192 zł. Chcę odliczyć ulgę na 3 dzieci. Niestety zaliczka jest zbyt niska i nie wychodzi mi całkowity zwrot ulgi. Czy US zwróci mi ta brakującą różnicę, czy tylko ... WIĘCEJ

    Tematy: PIT-11A, zasiłek macierzyński, ulga na dzieci, ulgi podatkowe
  • Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne w rocznym PIT 2017

    Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne w rocznym PIT 2017

    ... składek odliczyć mogą te składki, które faktycznie zapłacili w danym roku (odliczenia dokonuje się na podstawie dowodów potwierdzających tę zapłatę). Większego znaczenia nie ... prawo takie występuje tylko w stosunku do należności głównej (czyli składek). Odsetki podatkowe nie stanowią też podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Ile składek do ZUS ... WIĘCEJ

    Tematy: odliczenia podatkowe, PIT-y, rozliczenia roczne, zeznania roczne
  • Koszty uzyskania przychodu w PIT za 2017 r.

    Koszty uzyskania przychodu w PIT za 2017 r.

    ... są opodatkowane skalą podatkową. Podstawę opodatkowania stanowi dochód pomniejszony o przysługujące odliczenia, zaś dochodem jest przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Niestety koszty te - ... od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną Niestety 50% koszty podatkowe są ograniczone odgórnym limitem. Nie mogą one przekroczyć kwoty ... WIĘCEJ

    Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
  • Składka ZUS gdy otwarcie firmy w trakcie miesiąca

    Składka ZUS gdy otwarcie firmy w trakcie miesiąca

    Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej co do zasady może mieć miejsce w dowolnym momencie. Nie musi to być początek roku czy miesiąca. W zależności jednakże od tego, kiedy faktycznie takie otwarcie będzie miało miejsce, różnie będzie liczona składka z tytułu ubezpieczenia społecznego należna do ZUS. Na start tzw. małe ZUSy Osoba ... WIĘCEJ

    Tematy: działalność gospodarcza, składki ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne
  • Dłuższy mały ZUS dla nowych firm od 2018 r.?

    Dłuższy mały ZUS dla nowych firm od 2018 r.?

    Nie dwa, a trzy lata ma być dostępny tzw. mały ZUS dla nowych przedsiębiorców. W trzecim roku jednak składka ma być odpowiednio wyższa. Nowe preferencyjne rozwiązania dostępne będą jedynie dla tych, którzy otworzą działalność gospodarczą po 2017 r. - taki projekt zmian w opłacaniu składek przedstawiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki ... WIĘCEJ

    Tematy: odliczenia podatkowe, PIT-y, rozliczenia roczne, zeznania roczne
  • Składki ZUS są odliczane w roku ich pobrania

    Składki ZUS są odliczane w roku ich pobrania

    ... Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast odnosząc się do kwestii obowiązku dokonania korekty informacji PIT-11 i deklaracji PIT-4R należy wyjaśnić, że informacje i deklaracje podatkowe, w tym PIT-11 i PIT-4R, służą do odwzorowania zaistniałego w trakcie roku podatkowego stanu faktycznego, a nie do jego kreowania. Zatem w informacji PIT-11 ... WIĘCEJ

    Tematy: odliczenia podatkowe, PIT-y, rozliczenia roczne, zeznania roczne
  • Powstanie przychodu z objęcia akcji w spółce

    Powstanie przychodu z objęcia akcji w spółce

    Podatnik, który otrzymał nieodpłatnie akcje spółki, uzyskuje z tego tytułu przychód podatkowy. Powinien go rozliczyć jednakże dopiero w dacie ich sprzedaży - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 28.02.2017 r. nr 1462-IPPB2.4511.780.2016.3.AK. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Wnioskodawca jest ... WIĘCEJ

    Tematy: akcje, sprzedaż akcji, rozliczenie straty, zeznanie podatkowe
  • Koszty pracownika w rocznym PIT: tylko okresowe bilety imienne

    Koszty pracownika w rocznym PIT: tylko okresowe bilety imienne

    Gdy PKP nie wystawia imiennych biletów okresowych, a jedynie imienne bilety jednorazowe, nie można ich rozliczyć w rocznym PIT jako kosztów dojazdu do i z pracy. To samo tyczy się faktur dokumentujących dojazd na stację PKP - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 09.02.2017 r. nr 2461-IBPB-2-2.4511.1033. ... WIĘCEJ

    Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
  • Odliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych w PIT za 2016 r.

    Odliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych w PIT za 2016 r.

    ... rozliczenia straty podatkowej. Aby jednak strata wystąpiła, podatkowe koszty uzyskania przychodów muszą przekroczyć przychody podatkowe, zaś przy opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym ... ryczałtem wiąże się z ustalaniem podatku wg różnych stawek podatku. Dlatego też odliczenia straty przy tej formie opodatkowania dokonuje się od każdego takiego ... WIĘCEJ

    Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy
  • Rozliczenie straty podatkowej z firmy w trakcie roku

    Rozliczenie straty podatkowej z firmy w trakcie roku

    ... w roku 2015, rozliczać możemy ją w latach 2016-2020. Uwaga! Wartość odliczenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty. ... wykorzystaniem prawa do odliczenia straty za lata ubiegłe. Nadto należy pamiętać, że wartość nieodliczonej straty może być odliczona w latach kolejnych. Do odliczenia pozostaje tutaj ta jej ... WIĘCEJ

    Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy
  • Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne w rocznym PIT 2016

    Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne w rocznym PIT 2016

    ... odliczyć mogą te składki, które faktycznie zapłacili w danym roku (odliczenia dokonuje się na podstawie dowodów potwierdzających tę zapłatę). Większego znaczenia nie ma ... można uwzględnić w rachunku podatkowym dwukrotnie (raz jako kosztu, a drugi raz jako odliczenia od dochodu). Odliczyć przedsiębiorca za to może składki płacone za siebie jak ... WIĘCEJ

    Tematy: odliczenia podatkowe, PIT-y, rozliczenia roczne, zeznania roczne

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 60

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.