eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty pośrednie
 • Podatek dochodowy: rozliczanie kosztów w czasie

  Podatek dochodowy: rozliczanie kosztów w czasie

  13:03 11.04.2019

  ... indywidualnej z dnia 09.04.2019 r. nr IBPB-1-2/4510-237/15-2/PH. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Wnioskodawca ponosi koszty pośrednie odnoszące się do zdarzeń, których skutek jest rozłożony w czasie. Chodzi tutaj m.in. o koszty ubezpieczeń, które na ogół dotyczą okresu dwunastu miesięcy, nie zawsze pokrywających się z rokiem podatkowym ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pośrednie
 • Kiedy odsetki od zaciągniętego kredytu w koszty podatkowe?

  Kiedy odsetki od zaciągniętego kredytu w koszty podatkowe?

  12:00 22.10.2018

  ... w perspektywie art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP, koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki od kredytu, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty kredytu
 • Przekształcenie firmy w spółkę z o.o.: rozliczenie wynagrodzeń

  Przekształcenie firmy w spółkę z o.o.: rozliczenie wynagrodzeń

  12:49 18.09.2018

  ... podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że ... Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pracownicze
 • Zaliczanie do kosztów podatkowych wynagrodzeń pracowniczych

  Zaliczanie do kosztów podatkowych wynagrodzeń pracowniczych

  13:45 18.07.2018

  ... . Zaliczanie wynagrodzeń do kosztów podatkowych W związku z powyższym, jeżeli wynagrodzenie za pracę za dany miesiąc zostanie wypłacone terminowo, to stanowi ono koszty uzyskania przychodu miesiąca, którego dotyczy, nawet gdy sama wypłata nastąpi w miesiącu następnym. Przykład Pracodawca wypłaca wynagrodzenia 10-tego dnia miesiąca następującego ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pracownicze
 • Rozliczanie kosztów pośrednich w CIT

  Rozliczanie kosztów pośrednich w CIT

  13:33 12.09.2017

  ... . Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Spółka z o.o. ponosi koszty pośrednie wynikające ze zdarzeń, których skutki są rozłożone w czasie. Przykładem są koszty prenumeraty czasopism, koszty programów antywirusowych, abonamentów na ulepszenia programów, podpisu elektronicznego czy koszty ubezpieczeń, które zazwyczaj są zakupywane na okres ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Wydatki a koszty spółki: ważne skąd pochodzą pieniądze na zakup

  Wydatki a koszty spółki: ważne skąd pochodzą pieniądze na zakup

  13:44 05.09.2017

  ... z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów ... zgodnie z art. 16 ust. 1 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pośrednie, wydatki a koszty
 • To przepisy a nie spółka decyduje o rozliczeniu kosztów wynagrodzeń

  To przepisy a nie spółka decyduje o rozliczeniu kosztów wynagrodzeń

  12:00 22.08.2017

  ... ). Zatem, wynagrodzenia pracowników oraz powstałe w związku z nimi koszty składek na ubezpieczenie społeczne, należy kwalifikować jako koszty podatkowe w oparciu o cyt. powyżej art. 15 ust. 4g i ust. 4h updop, bez względu na fakt, czy stanowią one koszty bezpośrednie czy koszty pośrednie. W związku z powyższym, powołany powyżej art. 15 ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pracownicze
 • Opłata za użytkowanie wieczyste w kosztach podatkowych firmy

  Opłata za użytkowanie wieczyste w kosztach podatkowych firmy

  13:15 10.07.2017

  ... wytworzenia środka trwałego, ale w związku z posiadaniem gruntu. Wydatki ponoszone na zapłatę opłat ze użytkowanie wieczyste jako koszty ogólne Spółki, czyli - inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, stanowią koszty pośrednie, które zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są potrącalne w dacie ... WIĘCEJ

  Tematy: użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania wieczystego, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, prawo własności
 • Zakup usług transportowych własnych towarów w kosztach podatkowych

  Zakup usług transportowych własnych towarów w kosztach podatkowych

  11:29 14.05.2017

  ... przypadku nabywania usług transportowych, w ramach których dostarczany jest towar kontrahentom należy pamiętać, że jeżeli koszty transportu dotyczyć będą wielu dostaw towarów, to co do zasady będą stanowić koszty pośrednie. Ostateczna ocena zależy jednak od możliwości przyporządkowania ponoszonych wydatków do określonych przychodów. Jeśli podatnik ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, transport towarów
 • Odsetki od kredytu w koszty podatkowe nie zawsze w dacie zapłaty

  Odsetki od kredytu w koszty podatkowe nie zawsze w dacie zapłaty

  13:06 31.08.2016

  ... . koszty pośrednie). Ww. ustawa nie definiuje pojęć „koszty bezpośrednio związane z przychodami” oraz „ koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami”. Jednakże sens tych pojęć można ustalić posługując się ich językowym znaczeniem. Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki od kredytu, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty kredytu
 • Rachunkowość zarządcza - 2 zadania

  Rachunkowość zarządcza - 2 zadania

  15:51 20.11.2015 PORADA

  Witam, mam ogromną prośbę czy mógłby mi ktoś pomóc w rozwiązaniu dwóch zadań z rachunkowości zarządzczej? Nie mam pojęcia, jak to powinno być zrobione. Z góry dziękuje za jakiekolwiek rozwiązanie. 1. Zadanie Wiedząc, że S = 3500 tys. zł, C = 900 tys. zł, Mp% = 40%, możliwa ... WIĘCEJ

  Tematy: rachunkowość, rachunkowość zarządcza, zysk operacyjny, koszty pośrednie

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: