eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › faktura za media
 • Refakturowanie mediów poza usługą najmu lokalu

  Refakturowanie mediów poza usługą najmu lokalu

  ... uiszcza opłat obok czynszu, za media, sprzątanie, ochronę, wywóz nieczystości, itp. Nie można zatem, w ocenie Sądu, mówić o świadczeniu jednolitym usługi najmu, w cenę którego wliczany jest zarówno czynsz jaki i świadczenia obejmujące media, czy też inne usługi. Ponadto, obowiązek najemcy ponoszenia opłat za media, sprzątnie, ochronę nie ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, refakturowanie usług
 • Sprzedaż prądu: ustawa o VAT nie wymaga zawsze faktury

  Sprzedaż prądu: ustawa o VAT nie wymaga zawsze faktury

  ... regulacji wynika, że w przypadku dostaw energii elektrycznej na rzecz innego podatnika podatku VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, jednakże faktura taka powinna być wystawiona najpóźniej z chwilą upływu terminu płatności. W sytuacji, gdy podatnik nie wystawił w tym terminie faktury lub wystawił ją ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura za media, opłaty za prąd, energia
 • Wynajem lokali: podatek VAT od refakturowania mediów

  Wynajem lokali: podatek VAT od refakturowania mediów

  ... o ile oczywiście faktura ... za media stanowiły usługę pomocniczą w stosunku do usługi najmu, bowiem decydującym elementem jest wówczas treść stosunku prawnego, który łączy strony: „W przypadku kiedy z treści umowy najmu wynika, że odrębnie pobierany jest czynsz, a odrębnie należności za media i inne świadczenia, te ostatnie nie mogą zostać uznane za ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, refakturowanie usług
 • Faktury kosztowe za media na małżonkę

  Faktury kosztowe za media na małżonkę PORADA

  Czy faktura za prąd lub naliczenia za czynsz, które są na małżonkę mogę księgować do KUP DG w przypadku gdy dzialalność jest: a) współwłaśność małżeńska b) DG prowadzona w domu na % udziale pow. mieszkaniowej c) mieszkanie jest wspólne? Czy muszę wszystkie umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura kosztowa, małżeństwo, KUP, koszty uzyskania przychodu
 • Faktura VAT za energię elektryczną i dystrybucję z dnia 01.01.2015 za okres grudzień 2014

  Faktura VAT za energię elektryczną i dystrybucję z dnia 01.01.2015 za okres grudzień 2014 PORADA

  Jestem VAT-owcem na PKPiR. Faktura VAT z dnia 01.01.2015, miesiąc sprzedaży: 12.2014, termin płatności: 20.01.2015.  Pod jaką datą księgować fakturę VAT i jak rozliczyć energię elektryczną - w 2014 czy 2015 roku? Wartość netto w 2014, a VAT w 2015? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura za media, opłaty za prąd, energia
 • Umowa najmu i refaktura kosztów: przychód w dacie faktury?

  Umowa najmu i refaktura kosztów: przychód w dacie faktury?

  ... zasobem mieszkaniowym Gminy. Ponosi one wszelkie związane z tym koszty typu media, gospodarka ściekami, wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi budowlano-montażowe itp. Koszty ... . Stosownie natomiast do przepisu art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte ... WIĘCEJ

  Tematy: refakturowanie, refakturowanie usług, faktura za media, działalność gospodarcza
 • Odliczanie VAT przy działalności w mieszkaniu

  Odliczanie VAT przy działalności w mieszkaniu PORADA

  Jestem VAT-owcem i prowadzę swoją działalnosść w mieszkaniu. Jak mam rozliczyć faktury za media, jeżeli chcę od nich odliczyć 40%? Czy powinienenm dać kwotę brutto (40%) wprost do KPiR czy powinnienenm odliczyć 40% od netto VAT i brutto? WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, działalność gospodarcza, podatnik VAT, miejsce prowadzenia działalności
 • Firma w domu: rozliczenie opłat za media w księdze podatkowej

  Firma w domu: rozliczenie opłat za media w księdze podatkowej

  ... dokumentu także można sporządzić dowód wewnętrzny i odnieść odpowiednią część opłat za media w koszty? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 ... obejmujący całość opłat za dane medium (zawierający oczywiście wskazane wyżej dane). Nie musi to być zatem faktura. O ile zatem faktura będzie jednym z dokumentów ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, podatek od firmy
 • Prognozy zużycia energii elektrycznej w KPiR (metoda uproszczona)

  Prognozy zużycia energii elektrycznej w KPiR (metoda uproszczona) PORADA

  Proszę o odpowiedź, w jaki sposób należy od 2014 roku ujmować prognozy zużycia energii elektrycznej w KPiR prowadzonej metodą uproszczoną? Otrzymałam 3 takie prognozy wystawione w styczniu 2014 z terminami płatności odpowiednio w lutym, kwietniu i czerwcu. Dodam, iż zgodnie z umową ... WIĘCEJ

  Tematy: metoda uproszczona, PKPiR, zapisy w PKPiR, faktura za media
 • Faktura za media. Jak rozliczyć?

  Faktura za media. Jak rozliczyć? PORADA

  Witam, prowadzę PKPiR, VAT rozliczam kwartalnie. Jak zaksięgować fakturę za energię - data wystawienia faktury 29 stycznia 2014 r., data sprzedaży styczeń 2014, data płatności 14 lutego 2014 r., a data otrzymania 6 lutego 2014 r.? VAT rozliczam w lutym według daty otrzymania faktury a ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, rozliczenia kwartalne, ewidencja księgowa, księgowanie faktur
 • Jak zaksięgować VAT za media?

  Jak zaksięgować VAT za media? PORADA

  Witam, prowadzę PKPiR, VAT rozliczam kwartalnie. Jak zaksięgować fakturę za wodę - data wystawienia faktury 28 stycznia 2014 r., data sprzedaży styczeń 2014, data płatności 14 lutego 2014 r., a data otrzymania 6 lutego 2014 r.? WIĘCEJ

  Tematy: faktura za media, księgowanie faktur, PKPiR, podatek VAT
 • Faktury za media. Jak poprawnie zaksięgować?

  Faktury za media. Jak poprawnie zaksięgować? PORADA

  Faktura za telefon. Data wystawienia 18.12.2013 za okres 17.11.2013-18.12.2013, termin płatności 02.02.2014. Prowadzona jest ewidencja przychodów, ryczałt. Jak poprawnie zaksięgować? Jaka data idzie w VAT a jaka do księgi? WIĘCEJ

  Tematy: faktura za media, rachunek telefoniczny, data wystawienia faktury, termin płatności
 • Faktura za telefon. Jak zaksięgować?

  Faktura za telefon. Jak zaksięgować? PORADA

  Mam fakturę za telefon. Okres rozliczeniowy 10.10.2013-10.12.2013. Jak ją powinnam zaksięgować? Rok 2013 zamknięty jest już. Jak zobić by dobrze było? WIĘCEJ

  Tematy: faktura za media, okres rozliczeniowy, rachunek telefoniczny, księgowanie faktur
 • Jak się księguje faktury za media?

  Jak się księguje faktury za media? PORADA

  Jak teraz księguje się faktury za telefon, wodę ogólnie za media? Data wystawienia faktury np. 5 stycznia, termin płatności 10 lutego. Jak zaksięgować taką fakturę? Z datą wystawienia? Czyli zarówno odliczenie VAT, jak i w księdze pojawi się pod datą 5 stycznia? WIĘCEJ

  Tematy: faktura za media, księgowanie faktur, ewidencja księgowa, data wystawienia faktury
 • Faktura VAT za media

  Faktura VAT za media PORADA

  Witam, jak zaksięgować w PKPiR fakturę za usługi telekomunikacyje wystawioną 22 grudnia 2013, płatną do 7 stycznia 2014, jeśli grudzień jest już zamknięty? WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura za media, ewidencja księgowa, księgowanie faktur
 • Faktury za media na przełomie roku w KPiR i podatku VAT

  Faktury za media na przełomie roku w KPiR i podatku VAT

  ... za media podatnik winien ująć w księdze przychodów i rozchodów pod datą wystawienia faktur je dokumentujących i to nawet wówczas, gdy dotyczą one przyszłych okresów rozliczeniowych (w tym także przyszłego roku). W podatku VAT natomiast obecnie istotny jest termin płatności określony na fakturach za media ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, faktura VAT, obowiązek podatkowy VAT, faktura za media
 • Zmiany w odliczeniu VAT z faktury za media w 2014 r.

  Zmiany w odliczeniu VAT z faktury za media w 2014 r.

  ... za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Powyższe regulacje będą mieć zastosowanie m.in. do faktur za media. Co za tym idzie, w przyszłym roku nie termin płatności będzie wskazywał moment odliczenia podatku naliczonego, a generalnie moment wystawienia faktury. To w nim bowiem powstanie obowiązek podatkowy u sprzedawcy (chyba że faktura ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, faktura korygująca, faktura VAT, korekta faktury
 • Najem lokalu: odliczenie VAT z faktur za opał

  Najem lokalu: odliczenie VAT z faktur za opał

  ... odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Oznacza to, że nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy wskazuje ona zdarzenie gospodarcze, które w ogóle nie zaistniało ... ustawy, miał prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione opłaty za opał, bowiem wydatki te – jak wskazał Wnioskodawca – związane były z ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, refakturowanie, refakturowanie usług, odliczenie VAT
 • Podatek VAT: opłaty za media przy umowie najmu

  Podatek VAT: opłaty za media przy umowie najmu

  ... ). Jego zdaniem w sytuacji gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów, wydatki za media stanowią wraz z czynszem obrót z tytułu świadczenia usług najmu. Co za tym idzie opłaty za media podlegają opodatkowaniu stawką właściwą dla świadczonych usług najmu. Odmienny pogląd wyraził jednak w powyższej sprawie ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, refakturowanie usług
 • Odliczenie VAT z faktury za media w 2013 r.

  Odliczenie VAT z faktury za media w 2013 r.

  ... świadczenia usług telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości itp. Przykład I Spółka otrzymała fakturę za zużytą wodę za okres od 10.07 do 10.08.2012 r. Fakturę ... półrocza. Czyli, przykładowo, Spółka otrzymała 10.07.2012 r. fakturę za dostawę energii elektrycznej za III kwartał 2012 r. (czerwiec-lipiec-sierpień). Termin płatności 24.07.2012 r. ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, faktura korygująca, faktura VAT, korekta faktury

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.