eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › działalność rolnicza
 • Opłata pracy w działalności pozarolniczej

  Opłata pracy w działalności pozarolniczej

  09:04 23.08.2018 PORADA

  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna prowadzi działalność rolniczą w 95%, natomiast 5% to działalność pozarolnicza. Pytanie: czy opłata pracy w działalności pozarolniczej dotyczy tylko osób pracujących przy tej produkcji, czy np. wystawienie faktury za usługi również należy ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność pozarolnicza, działalność rolnicza, spółdzielnia rolnicza, członkostwo w spółdzielni
 • Gospodarstwo rolne bez dokumentacji cen transferowych

  Gospodarstwo rolne bez dokumentacji cen transferowych

  13:48 20.06.2018

  ... rolniczej – dla potrzeb ww. ustawy – została zawarta w art. 2 ust. 2 updop. W myśl tej definicji, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, działy specjalne, przychody podatkowe, podatek PIT
 • Pomocnik rolnika: nowa umowa, składki na ubezpieczenie i podatek PIT

  Pomocnik rolnika: nowa umowa, składki na ubezpieczenie i podatek PIT

  12:29 08.06.2018

  Pomoc osób trzecich przy zbiorach płodów rolnych będzie rozliczana na nowych zasadach. Do tej pory stosowano tutaj na ogół umowy o dzieło, co nie do końca było słuszne, a wykorzystywane z uwagi na oszczędności w oskładkowaniu. Obecnie umowy takie będą objęte KRUS-em. Nie można też zapominać o podatku dochodowym Dlaczego korzystano z umów o dzieło? ... WIĘCEJ

  Tematy: Przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, gospodarstwo rolne, działalność rolnicza
 • Nowe prawo: umowa o pomocy przy zbiorach w podatku dochodowym

  Nowe prawo: umowa o pomocy przy zbiorach w podatku dochodowym

  13:52 17.05.2018

  Dnia 18 maja 2018 r. do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników trafią przepisy w zakresie ubezpieczania osób zatrudnionych na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach. Jednocześnie do ustawy o podatku dochodowym zostaną dodane regulacje co do sposobu opodatkowania wypłacanych takim pomocnikom wynagrodzeń. I tak ubezpieczeniu w KRUS będą podlegać ... WIĘCEJ

  Tematy: Przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, gospodarstwo rolne, działalność rolnicza
 • Wystawienie faktury VAT sprzedaży dla dwóch nabywców

  Wystawienie faktury VAT sprzedaży dla dwóch nabywców

  13:00 20.04.2018

  ... jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż towarów czy świadczenie usług, gdy nabywcą towaru lub usługi jest - mówiąc w uproszczeniu - podmiot prowadzący działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy o VAT). Zasady wystawiania tych dokumentów regulują kolejne przepisy tejże ustawy. Wśród nich znajduje się art. 106e mówiący ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT w rolnictwie, działalność rolnicza, rolnik, gospodarstwo rolne
 • Dzierżawa gruntów rolnych z podatkiem dochodowym

  Dzierżawa gruntów rolnych z podatkiem dochodowym

  12:50 28.03.2018

  ... (działalność mieszana), działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, działalność usługowa następująca po zbiorach, obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. Wnioskodawca prowadzi więc m.in. działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o CIT. Przy czym działalność rolnicza ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek CIT, przychody podatkowe, działalność rolnicza
 • Rolnik a CEIDG

  Rolnik a CEIDG

  20:59 21.02.2018 PORADA

  A czy będąc rolnikiem i dzierżawiąc ziemię na pozarolniczą działalność muszę założyć firmę (złożyć wpis do CEIDG)? Czy mogę płacić VAT i PIT prowadząc tylko i wyłącznie rolniczą działalność gospodarczą? WIĘCEJ

  Tematy: rolnik, CEiDG, wpis do CEIDG, dzierżawa
 • Firma i gospodarstwo rolne: faktury, ewidencje i deklaracje VAT

  Firma i gospodarstwo rolne: faktury, ewidencje i deklaracje VAT

  13:33 03.01.2018

  ... , oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Do dnia 31 marca 2013 r. art. 8 ust. 2 pkt ... podmiotów – świadczącego usługę i jej nabywcę. Z uwagi na fakt, iż gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarcza w zakresie handlu detalicznego i hurtowego zbożem i nawozami prowadzi jeden podmiot ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik ryczałtowy, VAT w rolnictwie, działalność rolnicza, produkty rolne
 • Sznurek rolniczy z 8% stawką VAT

  Sznurek rolniczy z 8% stawką VAT

  13:03 02.01.2018

  Minister Finansów w dniu 29.12.2017 r. wydał interpretację ogólną nr PT1.8101.6.2017 w zakresie określenia właściwej stawki VAT dla sprzedaży sznurka rolniczego wykorzystywanego w celach rolniczych oraz nierolniczych. Interpretacja została wydana w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do stawki podatku VAT na sprzedaż sznurka rolniczego z ... WIĘCEJ

  Tematy: stawka VAT, sprzęt rolniczy, podatnik VAT, usługi rolnicze
 • Dzierżawa gospodarstwa rolnego w podatku dochodowym

  Dzierżawa gospodarstwa rolnego w podatku dochodowym

  12:38 15.12.2017

  ... podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Aby takie grunty stanowiły gospodarstwo rolne muszą zostać spełnione wymogi postanowień powołanego już art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, tzn ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, przychody podatkowe, działalność rolnicza, gospodarstwo rolne
 • Hodowla krewetek działalność rolnicza

  Hodowla krewetek działalność rolnicza

  20:32 15.10.2017 PORADA

  Witam, chciałbym rozpocząć hodowlę krewetek ozdobnych w akwariach. Jestem osobą fizyczną. Nie prowadzę działalności gospodarczej. Nie posiadam gospodarstwa rolnego, nie jestem rolnikiem w rozumieniu ustawy o Ubezpieczeniu Społecznym Rolników. Pracuję na pełny etat jako pracownik w ... WIĘCEJ

  Tematy: hodowla krewetek, działalność rolnicza, działalność gospodarcza, rejestracja działalności
 • Odliczenie VAT z faktury VAT RR ze spóźnioną zapłatą

  Odliczenie VAT z faktury VAT RR ze spóźnioną zapłatą

  13:20 08.08.2017

  Rolnictwo w podatku VAT jest traktowane w sposób szczególny. Zdecydowana większość rolników nie musi tego podatku rozliczać, mimo że są jego podatnikami. Mogą oni bowiem korzystać ze specjalnego statusu rolnika ryczałtowego. Przedsiębiorca kupujący od takich rolników płody rolne ma natomiast dodatkowe obowiązki. Szczegółowe zasady rozliczeń z ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie VAT, faktura VAT, faktura VAT RR
 • Obowiązek stosowania kasy fiskalnej

  Obowiązek stosowania kasy fiskalnej

  16:46 27.07.2017 PORADA

  Jestem rolnikiem będącym czynnym podatnikiem VAT i prowadzę działalność rolniczą w ramach, której dokonuje sprzedaży trzody chlewnej i świadczę usługi związane z rolnictwem na rzecz osób fizycznych, gdzie płatności dokonywane są głównie gotówką. Dodatkowo prowadzę ... WIĘCEJ

  Tematy: kasa fiskalna, ewidencja księgowa, obowiązek ewidencjonowania obrotów, obowiązki przedsiębiorcy
 • Działalność rolnicza w podatku dochodowym

  Działalność rolnicza w podatku dochodowym

  13:21 13.07.2017

  ... specjalnych produkcji rolnej określonych przez ustawodawcę) bądź faktycznie uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów. Czym jest działalność rolnicza? Ustawodawca wskazuje, że działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, działy specjalne, podatek zryczałtowany, działy specjalne produkcji rolnej
 • Działalność rolnicza niebędąca działem specjalnej produkcji rolnej, a podatek od towarów i usług

  Działalność rolnicza niebędąca działem specjalnej produkcji rolnej, a podatek od towarów i usług

  21:44 26.02.2017 PORADA

  Dzień dobry, chciałbym rozpocząć hodowlę zwierząt nie należących do działu specjalnej produkcji rolnej, ale należących do działalności rolniczej (min. materiał nieprzewożony, a biologiczny wzrost wynosi ponad dwa miesiące). W przypadku podatku dochodowego powinienem być z niego ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność rolnicza, rolnictwo, hodowla zwierząt, podatek VAT
 • Działalność rolnicza - podatki

  Działalność rolnicza - podatki

  00:33 11.10.2016 PORADA

  Witam, w najbliższym sezonie chciałabym rozpocząć działalność rolniczą. Działalnością będzie produkcja oraz sprzedaż roślin ozdobnych. Produkcja roślin rozpoczyna się w styczniu w tunelach o łącznej powierzchni 210 m kwadratowych ogrzewanych piecem CO.  Zdążyłam dowiedzieć ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność rolnicza, podatek dochodowy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza
 • Umowa o pracę a sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa na fakturę VAT RR

  Umowa o pracę a sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa na fakturę VAT RR

  08:56 16.03.2016 PORADA

  Witam, posiadam gospodarstwo rolne od roku a wcześniej je dzierżawiłam, ale również pracuję na umowę o pracę na pełnym etacie (gdzie co roku rozliczam się z PIT). Czy mogę sprzedać w takim wypadku swoje produkty rolne, tzn. żywe zwierzęta na fakturę VAT RR? Nadmieniam, że sama ... WIĘCEJ

  Tematy: gospodarstwo rolne, umowa o pracę, umowa na pełny etat, faktura VAT RR
 • Działalność rolnicza zawieszona. Co z PIT?

  Działalność rolnicza zawieszona. Co z PIT?

  08:22 26.01.2016 PORADA

  Witam, posiadamy działalność rolniczą, która była od kwietnia do września tego roku. We wrześniu została zawieszona, ponieważ nie przyniosła dochodu. Moje pytanie: jaki PIT złożyć? WIĘCEJ

  Tematy: działalność rolnicza, zawieszenie działalności gospodarczej, brak dochodów, rozliczenia podatkowe
 • Rolnik z VAT-em a działalność gospodarcza

  Rolnik z VAT-em a działalność gospodarcza

  14:09 02.07.2015 PORADA

  Witam, Czy osoba prowadząca działalność rolniczą, która jest czynnym podatnikiem VAT, (oczywiście sprzedaje tylko własne plony) powinna otworzyć działalność gospodarczą, jeśli sezonowo chce świadczyć usługi jedną z posiadanych maszyn? Co dzieję się z regularnie składanymi ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik, VAT w rolnictwie, działalność rolnicza, usługi rolnicze
 • KUP w sprzedaży ciągnika rolniczego

  KUP w sprzedaży ciągnika rolniczego

  16:36 11.01.2015 PORADA

  Podatnik CIT i VAT, działalność rolnicza 95% i pozarolnicza 5%. Firma sprzedała ciągnik rolniczy, którego wartość inwentarzowa wynosiła 3000 zł, umorzenie 100%, wartość netto 0 zł. Faktura VAT sprzedaży 6504 zł netto, 1496 VAT 8000 brutto. Przychód do opodatkowania z tej transakcji ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek CIT, CIT, podatnik VAT, działalność rolnicza

 

1 2 ... 10

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: