eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › dane osobowe pracownika
 • 3 mity nt. pozyskiwania danych osobowych w rekrutacji

  3 mity nt. pozyskiwania danych osobowych w rekrutacji

  13:16 08.01.2019

  ... pracodawca nie może usunąć danych na żądanie kandydata. Mowa tutaj na przykład o toczącym się postępowaniu sądowym związanym z procesem rekrutacyjnym, kiedy dane kandydata stanowią dowód w sprawie. W tym przypadku pracodawca ma prawo odmowy lub ewentualnego odroczenia spełnienia żądania. Przy wsparciu technologii zdecydowanie łatwiej ... WIĘCEJ

  Tematy: RODO, ochrona danych, dane osobowe pracownika, proces rekrutacji
 • Świadectwo pracy. Jak je odebrać?

  Świadectwo pracy. Jak je odebrać?

  17:14 03.01.2019 PORADA

  Potrzebuję duplikat świadectwa pracy. Czy muszę odebrać je osobiście w związku z RODO czy firma może mi je wysłać na adres zameldowania lub nawet na maila? WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, duplikat świadectwa pracy, RODO, dane osobowe pracownika
 • Czy kamera w miejscu pracy jest zgodna z RODO?

  Czy kamera w miejscu pracy jest zgodna z RODO?

  12:12 25.07.2018 PORADA

  Czy kamera w miejscu pracy jest zgodna z RODO? WIĘCEJ

  Tematy: kamera w miejscu pracy, kamera, RODO, ochrona danych osobowych
 • Weryfikacja oświadczeń naszych podwykonawców na budowie

  Weryfikacja oświadczeń naszych podwykonawców na budowie

  15:09 11.06.2018 PORADA

  Dzień dobry, jestem pracownikiem służby BHP u generalnego wykonawcy. Mamy wielu podwykonawców na budowie. Do czasu wprowadzenia RODO wysyłali na maila szkolenia BHP i orzeczenia lekarskie. Pytanie brzmi: w jaki sposób mogę weryfikować dane pracowników podwykonawcy w naszych ... WIĘCEJ

  Tematy: RODO, BHP, zasady BHP, przepisy BHP
 • RODO w księgowości. Jakie dokumenty?

  RODO w księgowości. Jakie dokumenty?

  16:50 21.05.2018 PORADA

  Witam, jesteśmy małym zakładem produkcyjnym, zatrudniami poniżej 20 osób. Dane osobowe potrzebne są jedynie do zatrudniania nowych pracowników, uczniów, uzyskiwania refundacji za uczniów z OHP i dofinansowań z Urzędu Miasta. Wypisując faktury sprzedaży również wykorzystujemy dane ... WIĘCEJ

  Tematy: RODO, ewidencja księgowa, RODO w księgowości, wzory dokumentów
 • Brak akt osobowych a prośba o duplikat

  Brak akt osobowych a prośba o duplikat

  09:10 23.02.2018 PORADA

  Zgłosił się były pracownik (1989 r.) o duplikat świadectwa i zaświadczenie Rp-7. W archiwum nie odnajduję teczki z aktami osobowymi. Jedyny ślad to wpis w księdze ewidencji pracowników zawierający: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, daty zatrudnienia, stanowisko, szkołę ... WIĘCEJ

  Tematy: brak akt osobowych, akta osobowe, dane osobowe pracownika, dokumentacja pracownicza
 • RODO rzuci nowe światło na rekrutację pracowników?

  RODO rzuci nowe światło na rekrutację pracowników?

  11:48 27.10.2017

  ... zgodą kandydata, pracodawca będzie mógł pozyskać numer telefonu potencjalnego pracownika – zwraca uwagę ekspert ds. ochrony danych osobowych w eRecruiter. Kiedy zgoda kandydata niepotrzebna ... Agnieszka Witaszek z eRecruiter. Czasami zgoda jest bezzasadna Nie wszystkie dane osobowe będzie można pozyskiwać w oparciu o zgodę kandydata. Dotyczyć ma to ... WIĘCEJ

  Tematy: RODO, ochrona danych, dane osobowe pracownika, proces rekrutacji
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników tymczasowych. Nowe obowiązki

  Przetwarzanie danych osobowych pracowników tymczasowych. Nowe obowiązki

  00:40 15.08.2017

  ... dane dotyczą – przy czym trzeba podkreślić, że wymaga to oddzielnej zgody, niż standardowo zawierana w CV klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych – albo stwierdzenie niezbędności takiego przetwarzania dla zrealizowania obowiązków nakładanych ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych . Zgoda pracownika ... WIĘCEJ

  Tematy: szyfrowanie danych osobowych, ochrona danych osobowych, RODO, dane osobowe pracownika
 • Czy pracodawca może żądać zaświadczenia o niekaralności?

  Czy pracodawca może żądać zaświadczenia o niekaralności?

  11:48 03.03.2017

  ... może zażądać dodatkowo innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy jak również numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne ... WIĘCEJ

  Tematy: zaświadczenie o niekaralności, równe traktowanie w zatrudnianiu, prawa pracodawcy, dane osobowe pracownika
 • Błąd w nazwisku w wypowiedzenie o pracę

  Błąd w nazwisku w wypowiedzenie o pracę

  08:14 01.04.2016 PORADA

  Witam, dostałam wypowiedzenie o pracę bez świadczenia pracy. W piśmie, które otrzymałam od pracodawcy do podpisania zostało zmienione moje nazwisko. Błąd w końcówce nazwiska spowodował, że pismo jest zaadresowane na osobę o podobnym, ale innym istniejącym nazwisku. Adres i inne ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, treść wypowiedzenia umowy, błąd w nazwisku, dane osobowe pracownika
 • Czy mogę zbierać zaświadczenie o niekaralności od kandydatów do pracy?

  Czy mogę zbierać zaświadczenie o niekaralności od kandydatów do pracy?

  11:53 08.03.2016 PORADA

  Czy mogę żądać od kandydata do pracy aby dostarczył mi zaświadczenie o niekaralności i wziąć od niego zgodę na przetawarzanie jego danych w tym zakresie? WIĘCEJ

  Tematy: zaświadczenie o niekaralności, zatrudnianie pracowników, dane osobowe, dane osobowe pracownika
 • Umowa o pracę a adres zameldowania

  Umowa o pracę a adres zameldowania

  14:05 11.02.2016 PORADA

  Mój chłopak pracował na umowe o pracę na czas określony. Umowa się kończy, pracodawca chce przedłużyć umowę na czas nieokreślony. Czy musi posiadać adres zameldowania aby podpisać umowę? Czy wystarczy adres zamieszkania? WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, adres zameldowania, adres zamieszkania, dane osobowe pracownika
 • Dane osobowe pracownika - delikatna sprawa

  Dane osobowe pracownika - delikatna sprawa

  00:23 25.11.2015

  ... bezprawnie przetwarza dane osobowe, a dodatkowo narusza dobra osobiste pracownika. – Warto podkreślić, że pracownik – po wyrażeniu zgody na wykorzystywanie jego wizerunku – może zgodnie z art. 7 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych cofnąć taką zgodę w dowolnym czasie. Pracodawca powinien wówczas bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe ze strony ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona danych osobowych, ochrona danych osobowych pracownika, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dobra osobiste pracownika
 • Brak świadectwa pracy, a druk ZUS Rp-7

  Brak świadectwa pracy, a druk ZUS Rp-7

  17:57 14.10.2015 PORADA

  Udałem się do archiwum, gdzie są moje dokumenty osobowe płacowe ze zlikwidowanego zakładu pracy, w  którym przepracowałem od 1990 r. do 31.12.2000 r. Złożyłem podanie o wystawienie zaświadczenia o okresie zatrudnienia i wysokości zarobków. Po paru dniach otrzymałem telefon z ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS Rp-7, kapitał początkowy, emerytura, świadectwo pracy
 • Ochrona wizerunku pracownika to zadanie dla pracodawcy

  Ochrona wizerunku pracownika to zadanie dla pracodawcy

  00:20 20.09.2015

  ... w ODO 24. Pracodawca, zanim w jakikolwiek sposób wykorzysta zdjęcie pracownika, powinien więc rozpatrzyć wszystkie wymienione aspekty ochrony wizerunku. Identyfikatory firmowe Wizerunek na firmowym identyfikatorze stanowi najczęściej dane osobowe – wystarczy, że zawiera zdjęcie pracownika oraz jego imię i nazwisko. Ze względu jednak na tzw ... WIĘCEJ

  Tematy: identyfikator pracownika, dane osobowe pracownika, ochrona wizerunku, wizerunek pracownika
 • Były pracodawca a ochrona danych osobowych pracownika

  Były pracodawca a ochrona danych osobowych pracownika

  11:03 30.04.2015 PORADA

  Znajomy stracił niedawno pracę. Dokładnie rozwiązał ją na podstawie art. 55 (miał mobbing w pracy. Szefowa wtrącała mu się w życie, obrażała go. Szefowa nie widziała podstaw na takie zwolnienie. Po zakończeniu współpracy, znajomy złożył kilka CV na podobne stanowiska w innych ... WIĘCEJ

  Tematy: mobbing, wypowiedzenie umowy o pracę, zmiana pracy, rekomendacja
 • Rozmowa kwalifikacyjna: dozwolone i zakazane pytania

  Rozmowa kwalifikacyjna: dozwolone i zakazane pytania

  00:41 11.07.2014

  ... skutkować działaniem dyskryminacyjnym ze strony pracodawcy i są karalne. Preludium dyskryminacji Potocznie działanie dyskryminacyjne utożsamia się np. ze złym traktowaniem pracownika z powodu jego przynależności rasowej. W praktyce jednak przepisy chronią nas w znacznie większym zakresie. – Kodeks pracy w artykule Art. 183a zobowiązuje pracodawców ... WIĘCEJ

  Tematy: dane osobowe, dane osobowe pracownika, ochrona danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych
 • Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i w zatrudnieniu

  Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i w zatrudnieniu

  00:50 12.04.2014

  ... usunięte. Dane osobowe pracownika Po zatrudnieniu pracownika pracodawca ma prawo żądać uzupełnienia danych wymienionych w w art. 221 Kodeksu pracy o: inne dane osobowe pracownika, a także imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych ... WIĘCEJ

  Tematy: przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe, dane osobowe pracownika, obowiązki pracodawcy
 • Publikacja wyników testu a ochrona danych osobowych

  Publikacja wyników testu a ochrona danych osobowych

  00:20 05.09.2012

  ... zawiera dane osobowe pracowników, czyli takie dane, dzięki którym bez problemu można zidentyfikować poszczególnych pracowników. W myśl ustawy o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (takimi danymi są m.in. imię i nazwisko pracownika). Osobą ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona danych osobowych, dane osobowe, dane osobowe pracownika, przetwarzanie danych osobowych
 • Dane osobowe pracownika i kandydata do pracy

  Dane osobowe pracownika i kandydata do pracy

  13:10 06.08.2012

  ... stanie prawnym do udostępnienia danych osobowych pracowników firmie zewnętrznej (np. ubezpieczeniowej) konieczna jest zgoda pracownika wyrażona w formie pisemnej. Dane osobowe na etapie rekrutacji Pracodawca przetwarza dane osobowe kandydatów na pracowników jeszcze przed nawiązaniem stosunku pracy. Wiąże się to z przeprowadzaniem rekrutacji ... WIĘCEJ

  Tematy: dane osobowe, dane osobowe pracownika, ochrona danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: