eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Warunki pracy a jej wydajność

Warunki pracy a jej wydajność

2011-10-30 00:15

Pracownicy są bardziej zadowoleni i zmotywowani, gdy ich głos jest wysłuchiwany w miejscu pracy, kiedy samodzielnie mogą organizować swoją pracę i korzystać z elastycznych systemów czasu pracy. A także wtedy, kiedy zwiększony wysiłek i lepsze rezultaty są powiązane ze wzrostem płacy i istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych - wynika z badań Eurofound i PKPP Lewiatan.
Zmiany w organizacji pracy, upowszechnienie pracy w autonomicznych zespołach, wprowadzenie różnych form elastycznego czasu pracy, rozmaitych form udziału pracowników w zyskach i we własności firmy oraz dobrze działający dialog społeczny przyczyniają się nie tylko do poprawy warunków pracy i zatrudnienia, ale mogą mieć także wyraźnie pozytywny wpływ na wydajność pracowników i wyniki firm - podkreślali uczestnicy konferencji „Warunki pracy a efektywność i konkurencyjność”, której organizatorami byli PKPP Lewiatan i Eurofound.

Wiele firm wprowadza pakiety rozwiązań mających na celu poprawę warunków pracy i osiąganie lepszych wyników. Jednak znaczna grupa przedsiębiorstw nie korzysta z takich rozwiązań. Przeprowadzone przez Eurofound pogłębione studia przypadków przedsiębiorstw pokazują wyraźne powiązania między niektórymi rozwiązaniami poprawiającymi warunki pracy w firmach i ich pozytywnym wpływem na wydajność pracy i wyniki. Systematyczne badanie potrzeb szkoleniowych pracowników, oferowanie szkolenia przed podjęciem przez pracowników nowych zadań oraz udzielenie czasu wolnego na szkolenia, są najmocniej powiązane z poprawą wydajności i wynikami. Motywacyjne systemy wynagrodzeń oparte o wyniki, a także praca w zespołach, a zwłaszcza w autonomicznych zespołach dla co najmniej 25 proc. pracowników, przyczyniają się także do dobrego klimatu w miejscu pracy oraz dobrej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw.

Skuteczność niektórych praktyk wymaga jednak osiągnięcia masy krytycznej, aby przełożyły się na rzeczywisty sukces firmy. Badania Eurofound wskazują, że wprowadzenie organizacji pracy w ramach autonomicznych zespołów roboczych powinno objąć co najmniej 25 proc. pracowników firmy. Podobnie w przypadku rozwiązań z zakresu elastycznego czasu pracy, które powinny być wprowadzone dla co najmniej 20 proc. pracowników.

Niestety, świadomość istnienia tych potencjalnych sposobów poprawy wydajności i wyników w przedsiębiorstwach jest ograniczona, dlatego konieczne wydaje się wspólne działanie wszystkich kluczowych partnerów, w tym pracodawców, przedstawicieli pracowników i władz publicznych na rzecz pełniejszego wykorzystania także tych źródeł przewagi konkurencyjnej.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Problemy rynku pracy w UE

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: