eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Rynek energii w Polsce 2010

Rynek energii w Polsce 2010

2011-04-15 12:52

Zdaniem wielu ekspertów 2010 rok zmienił oblicze polskiej energetyki. Szczególnie istotne zmiany nastąpiły po wprowadzeniu w życie przepisów nowelizujących ustawę Prawo Energetyczne, które zobowiązują wszystkie spółki wytwórcze do sprzedaży poprzez regulowany rynek giełdowy 15% wytwarzanej energii. Przepis ten okazał się wielkim sukcesem, ponieważ wytwórcy skierowali do publicznych form sprzedaży znacznie więcej niż ustawowy limit. Jest to dowodem dojrzałości polskiego rynku i jego dążenia do funkcjonowania wg. zasad przejrzystej konkurencji. To pierwszy krok do włączenia się Polski w budowę wspólnego europejskiego rynku energii. Ale przed nami - jak zauważyli uczestnicy konferencji pt. "Rynek energii w Polsce BIG BANG roku 2010" zorganizowanej przez Towarową Giełdę Energii i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - jeszcze szereg wyzwań, by stać się liczącym w pełni jego członkiem.
Struktura obrotu energią w 2010 roku jednoznacznie wskazuje na przeniesienie wagi obrotu z obrotów dwustronnych na obroty w ramach regulowanego rynku giełdowego, w większości na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Wśród czynników, które spowodowały tak znaczący rozwój TGE, należałoby przede wszystkim wymienić świadome decyzje uczestników rynku prowadzące do wykorzystania infrastruktury handlu energią, jakiej dostarcza giełda. Momentem przełomowym stał się czwarty kwartał w którym, według szacunków TGE, na rynku giełdowym miało miejsce ponad 84 procent łącznego hurtowego obrotu. Przyczyniło się to do zwiększenia płynności nie tylko na TGE, ale przede wszystkim zwiększenia płynności całego polskiego rynku energii, dzięki czemu w grudniu ub. roku uruchomiono z sukcesem pierwszy tzw. market coupling tj. połączenie rynków energii Polski i Szwecji. W ramach tego przedsięwzięcia od 15 grudnia ub. roku członkowie TGE i skandynawskiej giełdy NordPool Spot uzyskali możliwość sprzedaży wytwarzanej energii na inne rynki lub zakup tańszej z rynków sąsiadujących. Planowane są już kolejne połączenia na południowej i zachodniej granicy Polski. Wpisuje się to w wytyczne Komisji Europejskiej wg. zaleceń której, do 2015 roku ma powstać wspólny europejski rynek energii.

Przed Polską wiele wyzwań, by stać się liczącą jego częścią. Przede wszystkim zmian wymaga struktura cen energii dla odbiorców końcowych. Kilka lat temu na mocy decyzji Prezesa URE uwolnione zostały ceny energii dla wszystkich odbiorców energii z wyjątkiem odbiorców indywidualnych (gospodarstw domowych ). Ceny energii dla odbiorców indywidualnych w dalszym ciągu podlegają taryfowaniu (taryfa G), czyli zatwierdzaniu przez Prezesa URE. Było to podyktowane potrzebą ochrony najsłabszej grupy odbiorców przed zagrożeniami wynikającymi z niedostatecznego rozwoju konkurencji na rynku energii w Polsce i braku jego transparentności.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: