eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Satysfakcja z pracy - sposób na zatrzymanie pracownika

Satysfakcja z pracy - sposób na zatrzymanie pracownika

2020-01-03 10:13

Satysfakcja z pracy - sposób na zatrzymanie pracownika

Zadowoleni pracownicy © Rido - Fotolia.com

Atmosfera pracy, kultura organizacyjna, poziom wynagrodzenia, relacje z przełożonymi i współpracownikami, możliwości w zakresie rozwodu zawodowego oraz równowaga między życiem prywatnym a zawodowym. To czynniki, które w największym stopniu przesądzają o tym, że zatrudnionym towarzyszy satysfakcja z pracy - wynika z badania zrealizowanego przez Hays. Powinni pamiętać o tym pracodawcy, którzy zmuszeni są dziś do toczenia prawdziwych bojów o pozyskiwanie najlepszych pracowników.
Sytuacja panująca obecnie na rodzimym rynku pracy nie należy do najłatwiejszych. Z jednej bowiem strony mamy wzmożone zapotrzebowanie na pracowników o określonych kompetencjach, z drugiej – rekordowo niską stopę bezrobocia. Jak wynika z komunikatu Hays, na nadchodzące miesiące pracodawcy ponownie zaplanowali sporą aktywność w zakresie zasobów ludzkich. Wielu z nich poszukiwać będzie nowych pracowników, choć plany rekrutacyjne skupiać będą się w dużej mierze na uzupełnianiu luk kadrowych pozostałych po osobach, które zdecydowały się na opuszczenie organizacji.

Obok pozyskiwania nowych talentów, prawdziwym wyzwaniem dla firm będzie również zatrzymanie obecnych pracowników, zwłaszcza tych, którzy są dla organizacji najcenniejsi. Równocześnie pracodawcy w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę, że na sukces ich przedsiębiorstwa wpływa zaangażowanie, a tym samym zadowolenie zatrudnionych z wykonywanej pracy. Starania o satysfakcję pracowników przybierają tym samym na sile.

Satysfakcja z pracy nie jest standardem


Czy satysfakcja z pracy jest wśród polskich pracowników czymś powszechnym? Niestety nie. Badanie zrealizowane przez Hays pokazuje, że w pełni pozytywnie o swojej satysfakcji z pracy mówi niespełna połowa zatrudnionych, a tyle samo określa poziom swojego zadowolenia z pracy jako średni, przeciętny. Pozostała grupa 20 proc. pracowników wskazuje przy tym na niski, a nawet bardzo niski poziom satysfakcji. Dla pracodawców to niezwykle ważna informacja, ponieważ postrzeganie swojego miejsca pracy ma kluczowe znaczenie w podejmowaniu decyzji o pozostaniu w firmie. Wpływa także na zaangażowanie pracownika w wykonywanie obowiązków służbowych i gotowość do wysiłku w celu osiągania coraz lepszych wyników.

fot. Rido - Fotolia.com

Zadowoleni pracownicy

Usatysfakcjonowany pracownik to lojalny pracownik – uważa Agnieszka Kolenda z Hays Poland.


Z opracowanego przez Hays Poland badania „Prawdziwe aspekty miejsca pracy 2019” wynika, że satysfakcja z pracy jest w Polsce oceniana następująco:
 • Bardzo wysoko - 6%
 • Wysoko - 35%
 • Średnio - 40%
 • Nisko - 14%
 • Bardzo nisko - 5%

– Poczucie satysfakcji z pracy pomaga budować pozytywną postawę pracownika wobec zespołu, działu, zmian, problemów czy całej organizacji – wyjaśnia Agnieszka Kolenda, dyrektor w Hays Poland. – Doświadczenia firm na świecie potwierdzają, że o sukcesie organizacji decyduje zaangażowanie jej pracowników, a sukces w pracy najczęściej osiągają ludzie, którzy wykonują swoje zadania z zainteresowaniem i zadowoleniem – dodaje.

Wewnętrzne poczucie zadowolenia z pracy to dość skomplikowana mieszanka kilku czynników, w tym aspektów psychologicznych, socjologicznych i pozamaterialnych. To właśnie wśród nich warto szukać pomysłów na to, w jaki sposób zadbać o poczucie satysfakcji z pracy i jednocześnie o wyniki biznesowe.

Z badania Hays Poland wynika, że największy odsetek osób bardzo wysoko oceniających swoje zadowolenie z pracy to osoby najmłodsze, poniżej 20 lat. Z kolei najwięcej nieusatysfakcjonowanych pracowników to osoby w przedziale 50-60 lat, dla których rynek pracy – mimo pozytywnych sygnałów – wciąż nie jest łaskawy. Satysfakcja z pracy powiązana jest też z poziomem wynagrodzenia. Im wyższe dochody, tym większe zadowolenie z pracy.

Co buduje satysfakcję z pracy?


Jakie elementy wpływają w największym stopniu na satysfakcję z pracy? Prym wiedzie atmosfera i kultura organizacyjna. Pracownicy bez względu na płeć wskazują te same aspekty najważniejsze dla poczucia satysfakcji. Kobiety wyżej oceniają jednak znaczenie kwestii związanych z organizacją ich życia – lokalizacji miejsca pracy, oferty świadczeń dodatkowych, możliwości pracy elastycznej. Zwracają też większą uwagę na wizerunek pracodawcy oraz środowisko pracy, oznaczające m.in. standard biura. Mężczyźni natomiast częściej niż panie upatrują źródła swojej satysfakcji w zaufaniu do firmy i kadry zarządzającej.

Najważniejsze dla satysfakcji elementy zmieniają się jednak z wiekiem i stażem pracy. Dla najmłodszych aspektami, które tworzą zadowolenie z pracy jest – obok atmosfery, wynagrodzenia i relacji – rozwój zawodowy, ciekawy zakres obowiązków, lokalizacja oraz praca elastyczna. Dla 30-40 latków dużą wagę ma niezależność, elastyczność, równowaga między życiem zawodowym i osobistym. Najstarsi pracownicy cenią sobie stabilność zatrudnienia, stopień niezależności w wykonywaniu obowiązków oraz wyzwania, z którymi mogą się zmierzyć w życiu zawodowym.

Czy satysfakcja ma związek z branżą? Okazuje się, że tak – sektor i specjalizacja przekładają się na satysfakcję odczuwaną przez zatrudnionych. Największy odsetek osób oceniających swoją satysfakcję na niskim poziomie to pracownicy związani z obsługą klienta, bankowością, nieruchomościami, usługami dla biznesu oraz administracją. Z kolei największe zadowolenie z pracy deklaruje inżynieria, HR, budownictwo oraz IT.

Co ciekawe, możemy mówić o regionach, w których poziom satysfakcji pracowników jest największy i najmniejszy. Najczęściej usatysfakcjonowani pracownicy pochodzą z województwa zachodniopomorskiego, podlaskiego oraz Dolnego Śląska. Najmniejsza satysfakcja towarzyszy zatrudnionym w województwach opolskim i śląskim.

Jak wynika z badania Hays, na poziom satysfakcji z pracy wpływają przede wszystkim:
 • Atmosfera pracy, kultura organizacyjna - 72%
 • Poziom wynagrodzenia - 58%
 • Relacja z przełożonym - 54%
 • Relacje ze współpracownikami - 50%
 • Rozwój zawodowy - 44%
 • Równowaga między pracą a życiem prywatnym - 42%
 • Lokalizacja miejsca pracy (odległość od domu, czas dojazdu) - 40%
 • Stopień niezależności w wykonywaniu obowiązków - 38%
 • Stabilność zatrudnienia - 34%
 • Praca elastyczna - 36%
 • Wyzwania w pracy - 30%
 • Poziom zajmowanego stanowiska - 28%
 • Zakres obowiązków - 26%
 • Uznanie przełożonego lub współpracowników - 25%
 • Środowisko pracy (standard biura itp.) - 24%
 • Zaufanie do firmy i kadry zarządzającej - 22%
 • Współpraca na wszystkich szczeblach firmy - 20%
 • Dobry wizerunek pracodawcy - 18%
 • Wysoka jakość usług i produktów oferowanych przez firmę - 16%
 • Oferta świadczeń dodatkowych - 15%
 • Pula dni wolnych/ urlopowych - 10%
 • Inny - 2%

Wśród innych czynników, na które wskazało 2% respondentów, wymieniano m.in. możliwość pracy zdalnej, podróży służbowych, podejście przełożonych do pracy z klientami, atrakcyjne szkolenia w miejscu pracy, spójność w zakresie podejmowanych decyzji, spójność wartości wyznawanych przez firmę i pracownika, poczucie bezpieczeństwa.

Brak satysfakcji z pracy to nie tylko droga do wypalenia zawodowego, ale również sytuacja, w której pracownicy rozważają zmianę. Z badania wynika, że zatrudnieni zadowoleni z obecnej pracy zdecydowanie rzadziej myślą o poszukiwaniu nowej roli zawodowej.

Satysfakcja z pracy sprawia, że pracownicy chcą zostać. Wśród osób które wysoko oceniają swoje zadowolenie z pracy, aż 78 proc. nie myśli o zmianie firmy. Podobnie wśród osób najmniej zadowolonych – aż 88 proc. myśli o zmianie w ciągu 6 miesięcy.
– Usatysfakcjonowany pracownik to lojalny pracownik – zaznacza Agnieszka Kolenda z Hays Poland.

Docenienie ważniejsze od mało istotnych dodatków


Mimo że aż 58% badanych wskazało poziom wynagrodzenia jako istotny dla poziomu odczuwanej przez nich satysfakcji z pracy, to pozostałe czynniki uplasowane na szczycie listy dotyczą niewymiernych aspektów, takich jak relacje, atmosfera i równowaga. Pracownicy oczekują, że w miejscu zatrudnienia będą czuli się dobrze, a ich wysiłek w realizację wyznaczonych celów zostanie dostrzeżony. Tymczasem niektórzy pracodawcy wciąż pomijają ten element w swojej strategii zatrudnienia, jednocześnie wiele uwagi poświęcając niestandardowym dodatkom, które mają na celu wyróżnić ich na tle konkurencji. Przykładowo – jak wynika z informacji opublikowanych na łamach Hays Journal 18 – chińska firma Tiens Group zabrała ponad 6 tys. swoich pracowników na wakacje, a Apple i Facebook zaoferowały swoim pracownicom możliwość zamrożenia komórek jajowych. Trend oferowania pracownikom wymyślnych rozwiązań jest ogólnoświatowy, ale znajduje swoje odzwierciedlenie również na polskim rynku pracy.
– Oferowanie pracownikom wyszukanych dodatków pozapłacowych i innych niestandardowych korzyści, od kilku lat stanowiło trend w międzynarodowych organizacjach, prowadzących działalność w Polsce. Coraz więcej słyszeliśmy o bezpłatnych posiłkach, pokojach do relaksu, dofinansowaniu odnowy biologicznej i nielimitowanym urlopie. Niezaprzeczalnie takie rozwiązania są cenne przynajmniej dla pewnej grupy zatrudnionych, jednak nie odgrywają kluczowej roli w budowaniu satysfakcji pracowników. Zdecydowanie ważniejsze – obok rynkowego wynagrodzenia – jest dostrzeganie przez firmę indywidualnych sukcesów zatrudnionych i wynagradzanie ich za poczyniony wysiłek. Często zdarza się, że zwykłe „dziękuję” usłyszane od szefa robi więcej dla satysfakcji zatrudnionego niż np. kolejny bon upominkowy – zauważa Agnieszka Kolenda z Hays Poland.

Odpowiedź na pytanie o skuteczne budowanie lojalności i satysfakcji pracowników jest prosta, bowiem wielu profesjonalistów nie jest zadowolonych ze swojej pracy z uwagi poczucie, że ich wkład w sukces firmy nie jest doceniany. Tymczasem brak nawyku dostrzegania i świętowania osiągnięć pracowników ma negatywny wpływ na atmosferę pracy w firmie. Jeśli docenianie mniejszych i większych sukcesów na stałe zagości w kulturze organizacyjnej firmy, to zadziała to nie tylko na jej korzyść, ale również na strategię przyciągania, angażowania i zatrzymywania talentów.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: