eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaInwestycje › Nieruchomości komercyjne w Polsce. Dobre perspektywy

Nieruchomości komercyjne w Polsce. Dobre perspektywy

2018-05-18 11:42

Nieruchomości komercyjne w Polsce. Dobre perspektywy

Dobre perspektywy dla nieruchomości komercyjnych © nespix - Fotolia.com

Przed nami rezultaty najnowszej ankiety RICS (Q1 2018: RICS Poland Commercial Property Monitor). Opracowanie dowodzi, że nieruchomości komercyjne w Polsce ciągle cieszą się zainteresowaniem inwestorów. Nasz kraj postrzegany jest obecnie jedno z najatrakcyjniejszych i najbezpieczniejszych miejsc do lokowania kapitału.

Warunki panujące na rynku najmu


Pierwszy kwartał bieżącego roku przyniósł pokaźną zmianę wskaźnika nastrojów panujących wśród najemców - kompleksowy wskaźnik obrazujący dynamikę rynku najmu podniósł się z +4 do +14. Oznacza to, że ogólne warunki na rynku najmu uległy zdecydowanej poprawie. Na szczególne wyróżnienie zasługuje popyt (w kategorii bilansu netto), który nabrał tempa niewidzianego od przeszło 5 lat. Przyspieszenie to stało się przede wszystkim udziałem sektora biurowego i przemysłowego, dzięki czemu tendencja spadkowa na tych rynkach uległa odwróceniu. W przypadku nieruchomości handlowych popyt podniósł się tylko nieznacznie.

Odpowiedzi udzielone przez uczestników ankiety RICS wskazują również, że w każdym obszarze rynku zauważalny był wzrost dostępności powierzchni na wynajem. Powiększeniu uległa także wartość pakietów zachęt, które oferowane były najemcom przez właścicieli obiektów.

W ogólnym ujęciu w badanym okresie wzrosła także liczba nowych projektów inwestycyjnych, choć tempo wzrostu było mniejsze aniżeli w poprzednim raporcie; respondenci zasygnalizowali także spadek aktywności inwestycyjnej w sektorze retail.

Oczekiwania dotyczące wartości czynszów w nadchodzącym roku okazały się pozytywne dla całego sektora, po raz pierwszy od niemal czterech lat. Przyczyniły się do tego przede wszystkim dane przekazywane przez te podmioty, które przewidują trwały wzrost w podsektorach prime biurowym i przemysłowym w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Perspektywy dla rynków drugorzędnych pozostają względnie powściągliwe, choć mniej aniżeli w poprzednich badaniach RICS.

fot. nespix - Fotolia.com

Dobre perspektywy dla nieruchomości komercyjnych

Rynek nieruchomości komercyjnych w regionie CEE, w tym w Polsce, to aktualnie jedno z najbardziej atrakcyjnych i bezpiecznych miejsc do lokowania kapitału.


Warunki na rynku inwestycyjnym


Wskaźnik sentymentu inwestycyjnego urósł do +19 z +16 w czwartym kwartale minionego roku odzwierciedlając tym samym umacniający się trend wzrostu dynamiki na rynku.

Liczba zapytań inwestycyjnych w badanym okresie wzrosła w ogólnym ujęciu, najszybszy wzrost odnotowano w sektorze biurowym i przemysłowym. Popyt ze strony inwestorów zagranicznych wzrósł w podobnym tempie co w poprzednim kwartale, stymulowany silnym zapotrzebowaniem na powierzchnię przemysłową.

Dostępność powierzchni na cele inwestycyjne wzrosła w badanym okresie jedynie w sektorze nieruchomości handlowych pozostała na niezmienionym poziomie.
Oczekiwania względem stóp kapitalizacji na przyszły rok zostały zrewidowane w dół dla całego sektora w porównaniu z poprzednim kwartałem. Oczekuje się, że rentowność nieruchomości we wszystkich trzech podsektorach prime wzrośnie w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy z uwagi na trwały wzrost w obszarze najlepszych aktywów biurowych i przemysłowych. Jednocześnie, podczas gdy ogólne perspektywy dla podsektorów drugorzędnych nieruchomości poprawiły się w porównaniu z poprzednim raportem, respondenci nadal spodziewają się spadku wartości stóp kapitalizacji na rynkach drugorzędnych w nadchodzącym roku.

Około 44% respondentów uważa, że warunki rynkowe znajdują się na wczesnym lub środkowym etapie ożywienia, podczas gdy 36% wskazuje, że rynek jest bliski osiągnięcia poziomu szczytowego cyklu.

Renata Osiecka MRICS, Partner Zarządzająca AXI IMMO:
„Dobra koniunktura w gospodarce, w tym wzrost konsumpcji, eksportu i nakładów firm na inwestycje w Polsce ma swoje pozytywne odzwierciadlenie na rynku najmu nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza w sektorze biurowym i magazynowym. Tylko w pierwszym kwartale wynajętych zostało 1,16 mln mkw. powierzchni magazynowej, o 20% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i ponad 200 tys. mkw. powierzchni biurowej w samej tylko Warszawie.

Siłą napędową sektora magazynowego pozostanie e-commerce i sieci handlowe, w przypadku biur będziemy obserwować ekspansję firm obecnych już w Polsce oraz wejście na rynek kolejnych podmiotów zwłaszcza z branży finansowej i IT.

Rekordowe wzrosty na rynku najmu przekładają się na bardzo duże zainteresowanie funduszy produktami inwestycyjnymi w regionie CEE, w tym w Polsce. Rynek nieruchomości komercyjnych w regionie CEE to aktualnie jedno z najbardziej atrakcyjnych, ale też bezpiecznych miejsc do lokowania kapitału. Po pierwszym kwartale br. wolumen transakcji był rekordowy i przekroczył 2,05 mld euro. Pozwala to stawiać optymistyczne prognozy na dalszą część roku, zwłaszcza, że kilka portfelowych i pojedynczych dużych projektów prime z sektora biurowego i magazynowego jest w trakcie negocjacji. Możemy spodziewać się kolejnego rekordu na koniec 2018 r. Fundusze poszukują przede wszystkim produktów prime, ale też są grupy inwestorów, którzy kupują produkty oportunistyczne. Polska jest w polu zainteresowań kapitału z Europy Zachodniej, USA, Azji i RPA. Ponadto, w naszym kraju inwestują coraz śmielej fundusze z Czech.

Wysoka aktywność inwestycyjna będzie wpływała na dalszą kompresję stóp kapitalizacji. W przypadku najlepszych obiektów biurowych w centrum Warszawy możemy oczekiwać stóp na poziomie 5% i poniżej, w miastach regionalnych stopa kapitalizacji kształtować się będzie w przedziale od 6% do 7,25%. Na rynku magazynowym stopy kapitalizacji wahają się od 6,50% do 7%, choć w przypadku projektów wynajętych przez międzynarodowe brandy, poziom też może być niższy”.

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce w I kw. 2018 – kluczowe wskaźniki:


Wycena wartości rynkowej nieruchomości - większość respondentów (60%) uważa, że ceny rynkowe są na poziomie lub poniżej wartości godziwej, chociaż pozostałe 40% uważa, że rynek zaczyna być drogi.

Warunki kredytowania – w ogólnym ujęciu warunki kredytowe w I kw. roku uległy poluzowaniu, a 38% respondentów odnotowało pewien stopień poprawy.

12-miesięczne oczekiwania dotyczące wzrostu stóp kapitalizacji - w porównaniu do IV kw. 2017 oczekiwania względem stóp kapitalizacji zostały zrewidowane w górę na co złożyły się dobre prognozy dla podsektorów prime biurowego i przemysłowego. Z drugiej strony respondenci wciąż spodziewają się spadku rentowności na rynkach drugorzędnych nieruchomości w nadchodzącym roku.

12-miesięczne oczekiwania dotyczące wzrostu wartości czynszów - oczekiwane średnie wzrosty czynszów zostały podniesione w górę a średnia dla całego sektora zmieniła się na dodatnią. Oczekuje się, że najlepsze podsektory odnotują dodatnie wzrosty wartości czynszów w nadchodzącym roku, podczas gdy dla rynków drugorzędnych nieruchomości prognozy pozostają niezmiennie powściągliwe.

Metodologia
Kwestionariusze ankiety zostały rozesłane do uczestników w dniu 14 marca 2018 r. z terminem nadsyłania odpowiedzi do 11 kwietnia 2018 r. Respondenci zostali poproszeni o porównanie warunków panujących na rynku w ciągu ostatnich trzech miesięcy z poprzednimi trzema miesiącami, a także wyrażenie opinii na temat perspektyw dla rynku. Otrzymano w sumie 1748 odpowiedzi z firm, z czego 385 pochodziło z Wielkiej Brytanii. Odpowiedzi zostały pogrupowane w trzy podsektory nieruchomości (biurowe, handlowe i magazynowe) na szczeblu krajowym, tworząc odczyt bilansu netto dla rynku jako całości.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

  • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: