eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Pracownicy z Ukrainy - antidotum na problemy

Pracownicy z Ukrainy - antidotum na problemy

2017-08-17 00:20

Pracownicy z Ukrainy - antidotum na problemy

Do Polski przyjeżdża obecnie więcej mężczyzn niż kobiet z Ukrainy © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Przeszło połowa polskich pracodawców deklaruje, że w ciągu nadchodzących 6 miesięcy zamierza zwiększyć zatrudnienie. Na przeszkodzie może stanąć im niedobór pracowników, o którym to wspomina coraz większa rzesza zatrudniających. Rozwiązaniem problemu może okazać się zatrudnienie cudzoziemca. Nic zatem dziwnego, że o pracownikach z Ukrainy myśli już co czwarta firma. A jak obecnie wygląda sytuacja pracujących w naszym kraju Ukraińców? Jakie mają perspektywy? Czym wyróżniają się wśród innych obcokrajowców? Odpowiedzi na te i inne pytania przynosi zrealizowane przez Pracuj.pl badanie "Kandydaci z Ukrainy".
Z danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że poza granicami naszego kraju przebywa obecnie około 2,4 mln Polaków. Jest oczywiste, że sytuacja ta nie pozostaje bez wpływu na polskie przedsiębiorstwa, które coraz częściej utyskują na niedobór pracowników.
Kolejnym dowodem na coraz to większy deficyt pracowników mogą być ogłoszenia publikowane na łamach naszego serwisu. Ich analiza dowodzi, że największe zapotrzebowanie na specjalistów zgłasza obecnie handel i sprzedaż, bankowość, finanse i ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Nie są to jednak jedyne branże, w których brak jest rąk do pracy. Pracodawcy starają się również o wysokokwalifikowanych ekspertów ds. IT czy inżynierów. Nie brakuje również ofert dla specjalistów ds. budownictwa czy produkcji. I jak wynika z naszych badań, także w tym obszarze pracodawcy coraz chętniej zwracają się w stronę pracowników zza wschodniej granicy - mówi Łukasz Marciniak, Manager ds. rozwoju sprzedaży w Pracuj.pl

RYNEK PRACY NA UKRAINIE


Oficjalne dane mówią o 10% bezrobociu na Ukrainie, jednak problem braku pracy jest znacznie poważniejszy i głębszy. Faktyczne bezrobocie utrzymuje się na o wiele większym poziomie. Obecnie Ukraina zmaga się także z wyjątkowo niekorzystną strukturą demograficzną, ponieważ rośnie udział osób powyżej 65. roku życia i odnotowuje się ujemny przyrost naturalny. Wszystkie te czynniki, do których dochodzi także trudna sytuacja polityczna sprawiają, że obywatele Ukrainy mają bardzo ograniczone możliwości zarobkowe i rozwojowe.
Statystyki pokazują, że od ubiegłego roku Ukraina powoli zaczyna wychodzić z kryzysu ekonomiczno-gospodarczego, który nastąpił po 2013 roku. Wzrost gospodarczy, który nastąpił w ostatnim roku, wciąż jest tak mały, że nie można jeszcze mówić o mocno odczuwalnych efektach. Jest też nierównomierny – następuje przede wszystkim dzięki rolnictwu. Podjęto również inwestycje w przemysł ukraiński, ale przykładowo sektor usług nadal pozostaje w kryzysie. Dochód wciąż jest tak mały, że mieszkańcy Ukrainy nie mogą sobie pozwolić na korzystanie z usług. Jeśli nie ma wzrostu gospodarczego, to nie ma wartości dodanej, którą można się dzielić na poziomie całego społeczeństwa - komentuje dr Igor Lyubashenko, Politolog, SWPS.

fot. mat. prasowe

Plany pracowników z Ukrainy

Obywatele Ukrainy są wykształceni, zmotywowani i chcą pracować w Polsce.


Ta wciąż niepewna sytuacja gospodarcza sprawia, że pracownicy z Ukrainy zwracają się ku sąsiednim krajom w poszukiwaniu pracy. Polska, staje się w tym procesie naturalnym kierunkiem emigracji zarobkowej.

fot. mat. prasowe

Oświadczenia pracodawców i zezwolenia o pracę

W 2015 roku zostało złożonych 763 tysięcy oświadczeń o planowanym zatrudnieniu obywateli z Ukrainy


PRACOWNICY Z UKRAINY W POLSCE – ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW POLSKICH FIRM?


Brak odpowiednich kandydatów, niedobór talentów, deficyt specjalistów w prężnie rozwijających się branżach, zapotrzebowanie na niszowe kompetencje - to wyzwania stojące przed polskimi przedsiębiorstwami. Problem ten może złagodzić zatrudnienie obywateli z Ukrainy.

Ostatnie obliczenia GUS wskazują, że w Polsce przebywa obecnie nawet około miliona obywateli Ukrainy. Zapraszanie ich do pracy na masową skalę rozpoczęło się w roku ubiegłym, kiedy to pracodawcy zgłosili chęć zatrudnienia imigrantów ze wschodu aż w 782 tysiącach przypadków. Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej, to ponad dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim. Szacunki określają, że w roku 2017 może zostać pobity rekord, gdyż pracodawcy nadal masowo składają oświadczenia o chęci zatrudnienia obywateli Ukrainy. Z danych Wojewódzkich Urzędów Pracy wynika, że w I kwartale br. zostało złożonych 318 tysięcy oświadczeń o planowanym zatrudnieniu obywateli zza wschodniej granicy. Daje to wynik o 51% większy niż odnotowany w tym samym okresie roku ubiegłego. Jeśli taka dynamika zostanie utrzymana na przestrzeni całego roku, to w całym 2017 pracodawcy mogą złożyć oferty pracy dla prawie 1,2 mln cudzoziemców. Trend ten potwierdza badanie Kandydaci z Ukrainy* przeprowadzone w 2016 r. przez Pracuj.pl wśród pracodawców. Ukraińcy oraz obywatele Unii Europejskiej stanowią najliczniejszą grupę zatrudnianych obcokrajowców. Pracowników z Ukrainy zatrudnia 34,5% badanych firm.

fot. mat. prasowe

Zatrudnienie pracowników z Ukrainy

W ponad połowie przypadków Ukraińcy zatrudniani są na stanowiskach produkcyjnych niewymagających kwalifikacji


Nowa fala imigracji ma odmienną strukturę od tej, która przyjeżdżała do Polski przed 2014 – tak wynika z raportu NBP Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce. Porównując migrantów, którzy przyjechali do Polski przed 2014 r. i tych przybyłych w 2014 czy 2015 r., zauważa się znaczący spadek udziału zatrudnionych w sektorze usług dla gospodarstw domowych (z 51,3% do 18,3%) oraz wzrost znaczenia pozostałych sektorów, a zwłaszcza usług remontowo-budowlanych (z 15,3% do 35,3%). Do Polski przyjeżdża obecnie więcej mężczyzn niż kobiet. Są to głównie osoby młode – średnia wieku to około 33 lat. Większość ma wykształcenie średnie – 54%, wyższe 38%, a zawodowe lub niższe tylko 8%.
Wielu z nich ma wykształcenie oraz kwalifikacje i wcale nie wypada gorzej podczas rozmowy kwalifikacyjnej niż polscy kandydaci. Przywiązują dużą uwagę do etosu pracy. Doceniają wartość pracy, szanują ją. Bardzo im zależy na poczuciu komfortu i bezpieczeństwa. To może sprawiać, że tacy pracownicy będą bardziej zaangażowani. Rotacja w firmie może być wówczas mniejsza. Zatrudniając imigrantów zza wschodniej granicy polska firma zyskuje: pokrycie zapotrzebowania na kadry, kompetencje i kwalifikacje, wysoką motywację oraz zaangażowanie - mówi Konstancja Zyzik, Talent Acquisition Team Leader w Grupie Pracuj.

Pracownicy z Ukrainy są wykształceni, zmotywowani i chcą pracować w Polsce. Pracodawcy mogą czerpać z takich postaw wiele korzyści.

fot. mat. prasowe

Wykształcenie kandydatów z Ukrainy

Większość pracowników z Ukrainy ma średnie lub wyższe wykształcenie


Do Polski przyjeżdża wielu Ukraińców. Wielu z nich to pracownicy niskowykwalifikowani, pracujący fizycznie w budownictwie czy rolnictwie. Prognozy dotyczące polskiej gospodarki pokazują jednak, że będzie rosło zapotrzebowanie na pracę intelektualną. W tym zakresie kandydaci z Ukrainy również mają wiele do zaoferowania - mówi dr Igor Lyubashenko, Politolog, SWPS.

Potwierdzają to wyniki badania Pracuj.pl, według których pracownicy z Ukrainy najczęściej zatrudniani są na stanowiska produkcyjne, jako niewykwalifikowani robotnicy (52,1%), na stanowiska produkcyjne jako wykwalifikowani robotnicy (37,5%), jako wykwalifikowani specjaliści np. ds. marketingu lub ds. zakupów (18,8%), jako pracownicy biurowi i administracyjni (12,5%) oraz na stanowiska kierownicze (4,2%).

fot. mat. prasowe

Spadek liczby ludności na Ukrainie

Od 2014 roku liczba ludności spadła o niemal 3 miliony


PROGNOZY ZATRUDNIENIA A PRACOWNICY Z UKRAINY


Pracodawcy patrzą z optymizmem w przyszłość, co widać w prognozach dotyczących zatrudnienia. W 2016 roku ponad połowa przedstawicieli ankietowanych firm (57%) deklarowała, że w 2017 roku nastąpi wzrost zatrudnienia w ich przedsiębiorstwach. Jedna czwarta założyła, że zatrudni specjalistów z Ukrainy, a 14% pracowników z obszaru Unii Europejskiej. Niemal połowa badanych dostrzegła w 2016 roku zwiększenie się liczby pracowników z Ukrainy.

Ukraina ma duży potencjał rekrutacyjny – jej obywatele mogą znaleźć na polskim rynku pracy to, czego brakuje w ich ojczystym kraju. Wielu przyjezdnych, to pracownicy wykształceni, kompetentni, a jednocześnie zmotywowani i zaangażowani – mogą stanowić istotne wsparcie dla polskich firm borykających się z niedoborem pracowników.

Informacja o badaniu
W badaniu Kandydaci z Ukrainy wzięli udział głównie przedstawiciele branży produkcyjnej i sprzedaży. Próba badania wynosiła od 48 do 142 firm. 38% respondentów to firmy zatrudniające powyżej 500 osób, 35% od 50 do 249 osób, 18% od 250 do 500 osób, a 9% od 10 do 49 osób.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

7 6

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: