eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Perspektywy zatrudnienia I kw. 2017

Perspektywy zatrudnienia I kw. 2017

2016-12-13 12:32

Perspektywy zatrudnienia I kw. 2017

Rozmowa o pracę © Photographee.eu - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Jak pokazują wyniki najnowszej edycji raportu ManpowerGroup, w I kwartale pracodawcy zapowiadają utrzymanie pozytywnej sytuacji dla osób szukających pracy. Prognoza netto zatrudnienia sięga +9%. 85% badanych planuje pozyskiwać pracowników lub utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie. Pośród sektorów, w których należy spodziewać się najkorzystniejszej koniunktury triumfują Budownictwo oraz Produkcja przemysłowa. Na drugim biegunie bez zaskoczeń - Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi.
Plany rekrutacyjne na I kwartał nadchodzącego roku są umiarkowanie optymistyczne - dowodzi najświeższy, globalny raport Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia. Wprawdzie prognozy wcale nie są złe, ale wyraźnie widać, że grupa przedsiębiorców niepewnych co do przyszłości jest nieco liczniejsza niż ostatnio.

85% wszystkich przebadanych firm planuje zwiększyć lub utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie, odpowiednio 12% i 73%. Redukcja etatów prawdopodobnie stanie się udziałem 8% przedsiębiorstw, a 7% badanych nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji w tej kwestii. Te delikatne zawirowania nie wpłynęły jednak na stabilność prognozy netto zatrudnienia, która po sezonowej korekcie zdołała się utrzymać na poziomie +9%. Otrzymany wynik znajduje się na zbliżonej pozycji jak w poprzednim kwartale, znaczących zmian nie widać również w ujęciu rocznym.
– Umiarkowany optymizm, widoczny w prognozach ManpowerGroup już od roku, nie ulega znaczącym zmianom. Większa niepewność i ostrożność pracodawców odnośnie zatrudniania to efekt spowolnienia gospodarczego – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Nie powoduje to jednak znaczącej zmiany dotychczasowej sytuacji i nadal w większości sektorów obserwujemy nieustające zapotrzebowanie na pracowników. Z początkiem nowego roku możemy się wprawdzie spodziewać spadku ofert pracy w niektórych obszarach, ale nie będzie to spowodowane niczym innym niż sezonowością rynku pracy oraz zakończeniem okresu okołoświątecznego. Nowy rok najprawdopodobniej przyniesie ugruntowanie dotychczasowej sytuacji rynku pracownika, który skłania przedsiębiorców do poszukiwania nowych źródeł talentów oraz sięgania po niewykorzystane metody zatrzymywania pracowników w firmach – dodaje Iwona Janas.

fot. mat. prasowe

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski w ciągu kolejnych kwartałów

Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej pozostaje stabilna.

Dodatnia prognoza netto zatrudnienia widoczna jest w sześciu z dziesięciu analizowanych sektorów. Bryluje Budownictwa oraz Produkcja przemysłowa, dla których wyniki wyniosły odpowiednio +24% i +20%. Optymizm odnotowywany jest też dla branż Transport/Logistyka/Komunikacja, Restauracje/Hotele, +12% dla obu, Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, +10%, a także Handel detaliczny i hurtowy, +9%. Najniższe prognozy uzyskano dla sektorów Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi oraz Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi, odpowiednio -7% i -4%. Wyniki dla obszarów Kopalnie/Przemysł wydobywczy i Instytucje sektora publicznego również wskazują na nieprzychylne warunki do szukania pracy, odpowiednio 0% i -1%

fot. mat. prasowe

Prognoza netto zatrudnienia dla sektorów w Polsce na Q1 2017 r.

W sześciu z 10 badanych sektorach kraju prognoza netto zatrudnienia dla I kwartału 2017 r. jest dodatnia.


– Stabilna i korzystna sytuacja na rynku pracy sprzyja powstawaniu nowych etatów, podwyższaniu stawek wynagrodzeń oraz rozwojowi świadczeń pozapłacowych. To zdecydowanie wpływa na pracowników, którzy są coraz bardziej otwarci na zmianę pracy. O ile jednak przedsiębiorcy coraz częściej starają się rozwijać narzędzia przyciągania nowych talentów, o tyle wciąż obszarem do rozwoju pozostaje motywacja i budowanie lojalności dotychczasowych pracowników. Dla kandydata w Polsce nadal najczęstszym i najprostszym sposobem zwiększenia otrzymywanego wynagrodzenia jest zmiana dotychczasowego miejsca pracy. To trend, któremu warto przeciwdziałać, zarówno dla korzyści przedsiębiorców, jak i ich zespołów, wprowadzając istotne zmiany w dotychczasowej polityce personalnej wielu przedsiębiorstw, – komentuje Iwona Janas.

W ujęciu kwartalnym w sześciu z 10 badanych sektorach nastąpiło pogorszenie prognoz. Największe spadki odnotowano dla Instytucji sektora publicznego, o 11 punktów procentowych. W sektorze Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi uzyskano umiarkowane osłabienie prognozy, o 5 punktów procentowych. W przypadku sektorów Transport/ Logistyka/ Komunikacja, Handel detaliczny i hurtowy, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi odnotowano nieznaczne pogorszenie wyników, o 2 lub 1 punkt procentowy. Polepszenie prognoz nastąpiło w przypadku czterech branż. Największe uzyskano dla Budownictwa, o 9 punktów procentowych. Umiarkowany wzrost zaobserwowano w sektorach Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo oraz Restauracje/ Hotele, odpowiednio o 6 i o 4 punkty procentowe. W przypadku Produkcji przemysłowej wynik pozostaje na zbliżonej pozycji.

Przydatne linki:
Oferty pracy


W porównaniu z I kwartałem 2016 r. poprawa prognoz nastąpiła w pięciu z 10 badanych sektorach, a pogorszenie również w pięciu.
Największe wzrosty odnotowano dla Budownictwa, Restauracji/Hoteli oraz Transportu/ Logistyki/ Komunikacji, odpowiednio o 7, o 6 i o 5 punktów procentowych. W przypadku sektorów Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Produkcja Przemysłowa, a także Kopalnie/ Przemysł wydobywczy wyniki utrzymują się na zbliżonym poziomie. Największy, zauważalny, spadek odnotowano w branżach Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Instytucje sektora publicznego, o 10 punktów procentowych dla obu, a także Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, o 9 punktów procentowych. Umiarkowanie zmalała też prognoza dla branży Handel detaliczny i hurtowy, o 5 punktów procentowych.

W pięciu z sześciu badanych regionach Polski prognoza netto zatrudnienia dla I kwartału 2017 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższą notę uzyskano w oparciu o deklaracje pracodawców z regionu Południowo-Zachodniego, dla którego odnotowano wynik +18%. Zauważalny optymizm panuje również w regionach Północno-Zachodnim oraz Wschodnim, odpowiednio +12% i +10%. Umiarkowany optymizm, odnotowano w Centrum, gdzie uzyskano prognozę +7%. Wynik dla Północy wyniósł +2%, sygnalizując niewielką poprawę sytuacji, podczas gdy prognoza dla Południa wyniosła -1%, wskazując na niezbyt optymistyczną sytuację.

fot. mat. prasowe

Prognoza netto zatrudnienia dla regionów Polski na Q1 2017 r.

Najwyższą notę uzyskano w oparciu o deklaracje pracodawców z regionu Południowo-Zachodniego.

W ujęciu kwartalnym prognoza spadła w czterech z sześciu badanych regionach, w jednym nieznacznie wzrosła, a w jednym utrzymuje się na tym samym poziomie. Największy spadek, o 6 punktów procentowych, odnotowano w regionie Południowym. Niewielkie pogorszenie wyników uzyskano na Północy i Wschodzie, o 2 punkty procentowe dla każdego. W pozostałych regionach prognoza nie zmienia się lub pozostaje na zbliżonym poziomie.

W porównaniu z danymi dla I kwartału 2016 r. wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w dwóch z sześciu badanych regionach, a spadek w trzech. Poprawę wyników uzyskano na Południowym Zachodzie oraz Północnym Zachodzie, odpowiednio o 7 i o 2 punkty procentowe. Największy spadek odnotowano dla Południa oraz Północy, odpowiednio o 8 i o 6 punktów procentowych. W regionie Wschodnim wynik zmalał nieznacznie o 3 punkty procentowe. Prognoza dla Centrum nie ulega zmianie.

W badaniu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2017 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na firmy duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa . Dla pracodawców ze wszystkich czterech wyżej wymiennych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano wśród respondentów z dużych przedsiębiorstw, dla których prognoza wynosi +22%. Wskazuje to na zdecydowany optymizm pracodawców z tej grupy, która wyróżnia się spośród pozostałych. Umiarkowany optymizm obserwowany jest w średnich przedsiębiorstwach, w których uzyskano prognozę na poziomie +11%. Najsłabsze noty otrzymano na podstawie deklaracji pracodawców z małych firm i mikroprzedsiębiorstw, gdzie wynik wyniósł +4% dla każdej z tych grup.

Polska a Świat:


W badaniu ManpowerGroup wzięło udział blisko 59.000 pracodawców z 43 krajów i terytoriów. Niepewność związana z Brexitem i wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych wydają się mieć niewielki wpływ na nastawienie przedsiębiorców w obszarze polityki personalnej. Pracodawcy zapowiadają jednak baczne obserwowanie warunków rynkowych i dostosowywanie poziomu zatrudnienia do bieżących potrzeb biznesowych. Dodatnią prognozę netto zatrudnienia dla I kwartału 2017 r. uzyskano na podstawie deklaracji pracodawców w 40 z 43 badanych krajach i terytoriach. W porównaniu z poprzednim kwartałem plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia poprawiły się w 19 państwach, w 17 uległy pogorszeniu, a w siedmiu pozostały bez zmian. W ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano w 20 krajach i terytoriach, w 18 spadek, a brak zmian w czterech. W ujęciu globalnym najbardziej pozytywne nastroje panują wśród pracodawców na Tajwanie (+25%), w Indiach (+24%), Japonii (+23%), na Węgrzech i w Słowenii (+17% dla każdego); najsłabsze natomiast w Brazylii (-9%), Szwajcarii (-2%) i we Włoszech (0%). Jednocześnie Polska znalazła się na 4. miejscu krajów europejskich, w których w nadchodzącym kwartale o pracę będzie najłatwiej.

fot. mat. prasowe

Polska a inne kraje europejskie

Polska znalazła się na 4. miejscu krajów europejskich, w których w nadchodzącym kwartale o pracę będzie najłatwiej.


Informacje o badaniu


Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem
lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród blisko 59 000 pracodawców w 43 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla I kwartału 2017 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 19 października a 1 listopada 2016 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców.


oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: