eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Prognozy dla polskiej gospodarki XI 2013

Prognozy dla polskiej gospodarki XI 2013

2013-11-29 10:50

Prognozy dla polskiej gospodarki XI 2013

Prognozy dla polskiej gospodarki XI 2013 © Petr Ciz - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

W sytuacji obserwowanej dalszej dekoniunktury gospodarczej w Europie i Stanach Zjednoczonych, kontynuacji polityki łagodzenia ilosciowego przez banki centralne na swiecie, analiza wpływu otoczenia zewnętrznego na gospodarkę polską staje się szczególnie istotna. Służyć ma jej publikacja Prognozy Gospodarki Polskiej - projekt naukowo-badawczy, którego celem jest przewidywanie ścieżki zmian najważniejszych wskaźników makroekonomicznych w kolejnych kwartałach, który działa w ramach Studenckiego Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
PKB

W III kwartale 2013 r. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 1,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wyniki całej gospodarki okazały się lepsze, niż przewidywał to konsensus rynkowy. Po osiągnieciu dna spowolnienia w I kwartale bieżącego roku - zmiana PKB tylko o 0,5% - gospodarka polska przyspieszyła. Oprócz wciąż korzystnie wpływającego na wzrost PKB eksportu netto, głównym motorem przyspieszenia okazało się spożycie wewnętrzne, które zostanie szerzej opisane w części mu poświęconej. Prognozujemy, ze wzrost PKB wyniesie w IV kw. 2013 r. 2,5%, i następnie będzie stopniowo się zwiększał, osiągając w IV kw. 2014 r. wartość o 3,4% wyższa w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W przypadku pierwszych trzech prognozowanych okresów, pewne znaczenie będzie miał także efekt niskiej bazy.

fot. mat. prasowe

Dekompozycja wkładu poszczególnych składowych do wzrostu PKB

Udział eksportu netto będzie malał.


Aktualnie z całego świata dochodzą do nas sygnały ożywienia gospodarczego. Według ostatnich danych Eurostatu i Komisji Europejskiej, PKB całej Unii Europejskiej wzrósł w III kw. 2013 o 0,1% w porównaniu z II kw., natomiast strefy euro skurczył się o 0,4%. W szerszej perspektywie, odczyty te świadczą o polepszaniu się sytuacji gospodarczej UE - są znacząco lepsze niż wyniki osiągnięte we wcześniejszych okresach. Jednocześnie Unia Europejska pozostaje bardzo zróżnicowana ze względu na stopy wzrostu PKB. Z jednej strony, gospodarki takich krajów jak chociażby Niemcy - szczególnie istotne z punktu widzenia gospodarki polskiej - czy tez Wielka Brytania osiągają coraz lepsze wyniki, znacząco przyspieszają. Z drugiej strony, szczególnie kraje południa Europy - Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja, Cypr - wciąż borykają się z recesja, problemami fiskalnymi czy wysokim poziomem stopy bezrobocia.

fot. mat. prasowe

Produkt krajowy brutto

W III kwartale 2013 r. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 1,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.


Według prognoz Eurostatu w 2014 roku w recesji pogrążone będą jedynie Słowenia i Cypr, a pozostałe kraje wykażą wzrost PKB - jednakże, problemy o znaczeniu kluczowym dla przyszłego stabilnego rozwoju gospodarek krajów wspólnoty wciąż pozostaja nierozwiazane - chociażby sredni poziom zadłuzenia krajów UE, który w najblizszych latach wciąż przekraczał będzie 90% w relacji do PKB.

W kontekście sytuacji krajowej, następujące czynniki będą wpływać na stopniowe zwiększanie dynamiki PKB w najblizszych kwartałach:
  • Niska inflacja - w całym horyzoncie prognozy kształtująca się poniżej celu inflacyjnego, prowadząca do wzrostu realnych możliwości konsumpcyjnych ludności, co rzutowało będzie na zwiększone spożycie.
  • Ustabilizowanie się sytuacji na rynku pracy - w najblizszych okresach nie przewidujemy większych zmian stopy bezrobocia, poza wahaniami sezonowymi.
  • Korzystnie niskie z perspektywy kredytobiorców stopy procentowe. Po ostatnim posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zapowiedziała utrzymanie aktualnego, rekordowo niskiego poziomu stóp aż do połowy przyszłego roku. Oznacza to możliwość taniego dostępu do kredytu, co przy napływających z gospodarki korzystnych sygnałach dotyczących ożywienia, może również korzystnie wpłynąć na wzrost dynamiki inwestycji.

POPYT KRAJOWY
Spożycie ogółem

Prognozujemy, ze spożycie ogółem stanie się w najblizszych okresach głównym motorem napędzającym polska gospodarkę, zastępując eksport netto na miejscu czynnika o największym wkładzie do PKB. Ustabilizowanie się sytuacji na rynku pracy, wraz z prognozowanymi przez analityków wyższymi wynagrodzeniami nominalnymi, przy jednoczesnym niskim poziomie inflacji, powinno wpłynąć na wzrost dynamiki spożycia, (jako wyższe realne dochody ludności).

 

1 2 ... 5

następna

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: