eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zwolnienie z długu
 • Zwolnienie z długu - kary umownej jest przychodem podatkowym

  Zwolnienie z długu - kary umownej jest przychodem podatkowym

  12:44 18.03.2021

  ... do powstania przychodu, na co wskazuje bezpośrednio przepis ustawy. Niemniej zwolnienie z kary w zamian za dodatkowe świadczenia określone w ugodzie sądowej może okazać ... zlikwidowanie zobowiązania poprzez zrzeczenie się przez wierzyciela lub spłatę stopniową długu. W efekcie zobowiązanie dłużnika w stosunku do wierzyciela znika. Zgodnie z art. 12 ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, podatek dochodowy, podatek od firmy, zwolnienie z długu
 • Przedawniony kredyt z podatkiem dochodowym?

  Przedawniony kredyt z podatkiem dochodowym?

  13:44 26.01.2021

  Przedawnienie zobowiązania kredytowego powoduje powstanie po stronie kredytobiorcy przychodu podatkowego, w momencie przedawnienia tego zobowiązania, w wysokości zadłużenia, które było wymagalne na moment przedawnienia - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19.01.2021 r. nr 0115-KDIT2.4011.743.2020.1.KC. ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, odsetki od pożyczki, podatek dochodowy
 • Zwolnienie z długu bez podatku dochodowego?

  Zwolnienie z długu bez podatku dochodowego?

  13:45 20.11.2017

  ... chcą go jednak zwolnić z długu (czyli zwolnić z obowiązku spłaty pożyczek nieodpłatnie, bez korzyści, zysku), które odbędzie się w formie aktu notarialnego. Zwolnienie z długu będzie nieodpłatne. Pożyczki zostały zaciągnięte prywatnie na cele mieszkaniowe. Wnioskodawca zadał pytanie, czy zwolnienie z długi będzie skutkować koniecznością ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, odsetki od pożyczki, podatek dochodowy
 • Fiskus chce podatek od umorzonego długu/kredytu przez bank

  Fiskus chce podatek od umorzonego długu/kredytu przez bank

  13:34 23.08.2017

  ... sąd wskazał, że „gdy dochodzi do umorzenia wierzytelności przez kredytodawcę nie jest istotne, czy u podstaw uzyskanego nieodpłatnego świadczenia leży umowa o zwolnienie z długu, czy też decyzja wierzyciela o rezygnacji z dochodzenia należności. Zasadnicze znaczenie ma bowiem to, że w następstwie takich zdarzeń dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, odsetki od pożyczki, podatek dochodowy
 • Umorzenie długu nie generuje przychodu w PIT po stronie poręczyciela

  Umorzenie długu nie generuje przychodu w PIT po stronie poręczyciela

  14:55 11.06.2017

  ... z bankiem), poręczyciel zostaje zwolniony ze swojego zobowiązania. Powstaje pytanie, czy takie zwolnienie powoduje po jego stronie powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu. W celu ... 876 § 1 Kodeksu cywilnego). Celem poręczenia jest więc zabezpieczenie spłaty cudzego długu. Mając na uwadze charakterystykę umowy poręczenia należy stwierdzić, że ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, odsetki od pożyczki, podatek dochodowy
 • Zwolnienie z długu bez zgody dłużnika?

  Zwolnienie z długu bez zgody dłużnika?

  00:40 11.06.2015

  ... przyjęcie przez dłużnika oferty zwolnienia go z długu – zobowiązanie wygasa. Trzeba także wspomnieć, że zwolnienie z długu dłużnika nie wymaga zgody poręczyciela za dług. Zobowiązanie poręczyciela wygasa z chwilą zwolnienia dłużnika z długu. Dopuszczalne jest także zwolnienie z długu przyszłego, przy czym strony muszą dostatecznie sprecyzować ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z długu, dług, dłużnik, dłużnicy
 • Umowa zwolnienia z długu

  Umowa zwolnienia z długu

  12:43 29.04.2011

  ... zwolnienie przyjmuje. Umowa o zwolnienie z długu może dotyczyć zarówno długu niewymagalnego, jak i tego, w którym termin spełnienia świadczenia (np. zapłaty) już nadszedł. Powinien to być jednak dług istniejący, a nie przyszły, co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 listopada 2003 r. (sygn. akt IV CK 202/2002). Zatem zwolnienie z długu ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zwolnienia z długu, zwolnienie z długu, zobowiązania dłużnika, długi


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: