eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › umorzenie odsetek
 • Przedawniony kredyt z podatkiem dochodowym?

  Przedawniony kredyt z podatkiem dochodowym?

  13:44 26.01.2021

  Przedawnienie zobowiązania kredytowego powoduje powstanie po stronie kredytobiorcy przychodu podatkowego, w momencie przedawnienia tego zobowiązania, w wysokości zadłużenia, które było wymagalne na moment przedawnienia - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19.01.2021 r. nr 0115-KDIT2.4011.743.2020.1.KC. ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, odsetki od pożyczki, podatek dochodowy
 • Umorzone odsetki karne. Czy należy wliczyć je do dochodu?

  Umorzone odsetki karne. Czy należy wliczyć je do dochodu?

  16:27 07.06.2020 PORADA

  Bank wypowiedział mi umowę kredytu. Naliczył mi odsetki karne,  które spłaciłam, a następnie zawarł ze mną ugodę na spłatę pozostałej części kredytu i umorzył kwotę tychże odsetek. W ugodzie zawarł zapis o umorzeniu, a wpłaconą kwotę policzył od kapitału kredytu. Bank ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, umorzenie odsetek, dochód podatkowy, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Umorzenie/zwrot odsetek od kredytu bez podatku dochodowego?

  Umorzenie/zwrot odsetek od kredytu bez podatku dochodowego?

  13:26 09.12.2019

  ... przez niego całkowitej spłaty kredytu oraz spełnienie warunków dodatkowych wynikających z regulaminu promocji. Wobec powyższego nagrody przyznawane klientom Banku w postaci zwrotu odsetek zapłaconych od kredytu należy zakwalifikować do nagród związanych ze sprzedażą premiową, Przyznanie uczestnikom ww. nagród jest bowiem ściśle powiązane ze ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż premiowa, podatek dochodowy, podatek od nagrody, konkursy
 • Brak spłaty pożyczki nie musi oznaczać powstania przychodu podatkowego

  Brak spłaty pożyczki nie musi oznaczać powstania przychodu podatkowego

  13:34 12.09.2019

  ... się po trzech latach, a w pozostałych przypadkach okres ten wynosi 10 lat. W niektórych przypadkach kredytodawcy lub pożyczkodawcy decydują się na umorzenie zobowiązań z tytułu pożyczki. Umorzenie może nastąpić w całości lub w części. W sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie musi spłacać pożyczki na skutek działań pożyczkodawcy, uzyskuje on ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, odsetki od pożyczki, podatek dochodowy
 • Zwolnienie z długu bez podatku dochodowego?

  Zwolnienie z długu bez podatku dochodowego?

  13:45 20.11.2017

  ... samej jakości. Przychód po stronie pożyczkobiorcy pojawia się natomiast w przypadku, kiedy dochodzi do umorzenia udzielonej pożyczki lub jej części oraz odsetek (jeżeli umowa przewidywała), które pożyczkobiorca byłby zobowiązany zapłacić. Wtedy bowiem pożyczkobiorca osiąga konkretne przysporzenie majątkowe o charakterze trwałym. Niewątpliwie więc ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, odsetki od pożyczki, podatek dochodowy
 • Czy umorzona pożyczka wraz z odsetkami stanowi przychód dla pożyczkobiorcy?

  Czy umorzona pożyczka wraz z odsetkami stanowi przychód dla pożyczkobiorcy?

  14:29 01.10.2017

  ... co wyraża się w jej oprocentowaniu. Stąd również kwota umorzonych odsetek stanowić będzie dla pożyczkobiorcy przychód. Momentem powstania przychodu jest data skutecznego ... 0111-KDIB1-1.4010.60.2017.2.NL) organ podatkowy wskazał, że w sytuacji, gdy umorzenie następuje pod warunkiem rozwiązującym, momentem powstania przychodu będzie dzień zawarcia ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, odsetki od pożyczki, podatek dochodowy
 • Od umorzonej spółce osobowej pożyczki trzeba zapłacić podatek

  Od umorzonej spółce osobowej pożyczki trzeba zapłacić podatek

  12:32 21.09.2017

  ... on spółce oprocentowanych pożyczek. Zgodnie z treścią umów pożyczek, zwrot kapitału oraz odsetek miał następować na koniec trwania umowy. Z uwagi na ... przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że umorzenie pożyczki (wraz z odsetkami) udzielonej spółce przez Wnioskodawcę stanowi dla tejże spółki przychód ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, odsetki od pożyczki, podatek dochodowy
 • Fiskus chce podatek od umorzonego długu/kredytu przez bank

  Fiskus chce podatek od umorzonego długu/kredytu przez bank

  13:34 23.08.2017

  ... się kwotą długu), jak i odsetek wymagalnych, czyli takich, których w myśl postanowień umowy kredytu termin płatności upłynął. Świadczeniobiorca osiąga bowiem korzyść majątkową o konkretnym wymiarze, gdyż zmniejsza się zobowiązanie jakie musiałby zapłacić gdyby nie umorzenie. Stąd też umorzenie odsetek stanowić będzie zawsze realne przysporzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, odsetki od pożyczki, podatek dochodowy
 • Umorzenie długu nie generuje przychodu w PIT po stronie poręczyciela

  Umorzenie długu nie generuje przychodu w PIT po stronie poręczyciela

  14:55 11.06.2017

  ... definitywnym, czyli bezzwrotnym. O wystąpieniu korzyści majątkowej można mówić zarówno w sytuacji zwiększenia aktywów, jak i zmniejszenie pasywów. W związku z tym, z reguły umorzenie zobowiązania powoduje po stronie podatnika powstanie przychodu. Zdarza się, że wskutek pewnych zdarzeń (np. porozumienia z bankiem), poręczyciel zostaje zwolniony ze ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, odsetki od pożyczki, podatek dochodowy
 • Umorzenie pożyczki z Funduszu Pracy bez podatku dochodowego?

  Umorzenie pożyczki z Funduszu Pracy bez podatku dochodowego?

  12:53 29.07.2016

  ... zakwalifikować także umorzenie takiej pożyczki wraz z odsetkami, mimo że to następuje już po likwidacji firmy. Wskutek powyższego umorzenie pożyczki nie będzie rodziło obowiązku ... z tytułu umorzenia przez Wnioskodawcę należności w postaci udzielonych pożyczek oraz naliczonych odsetek za zwłokę od tych pożyczek, a także kosztów upomnienia i innych ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, odsetki od pożyczki, podatek dochodowy
 • Przychód z umorzenia pożyczki na ryczałcie ewidencjonowanym

  Przychód z umorzenia pożyczki na ryczałcie ewidencjonowanym

  13:24 10.06.2016

  Przychód, wynikający z umorzenia pożyczki udzielonej przedsiębiorcy, podlega opodatkowaniu. Stawka podatku w tym przypadku jest identyczna jak ta, którą przedsiębiorca wybrał do opodatkowania całej działalności. To oznacza, że w niektórych przypadkach stawka może wynieść zaledwie 3%. Pożyczka, udzielona osobie prowadzącej działalność gospodarczą, ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, pożyczki, odsetki od pożyczki, podatek dochodowy
 • Podatek od umorzonych bankowych odsetek karnych

  Podatek od umorzonych bankowych odsetek karnych

  17:47 06.05.2016 PORADA

  Bank umorzył mi część odsetek karnych w drodze negocjacji. Były to odsetki wynikające z wypowiedzianej umowy o kredyt konsumpcyjny, łącznie kwota 3000 zł. Czy muszę zapłacić podatek w Polsce na podstawie PIT-8C, jeśli od 6 lat przebywam, mieszkam i pracuję w Anglii, tutaj też się ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki karne, umorzenie odsetek, wypowiedzenie umowy, kredyt konsumpcyjny
 • Gdzie złożyć korektę do PIT-37?

  Gdzie złożyć korektę do PIT-37?

  09:48 12.04.2015 PORADA

  Rozliczyłam PIT-37 w US, pod który podlegam, następnie dostałam PIT-8C z banku o umorzeniu odsetek, ale wyslanym do innego US w moim mieście. Moje pytanie, w którym urzędzie mam złożyć korektę gdyż wiąże się to ze zwrotem podatku? WIĘCEJ

  Tematy: PIT-37, korekta deklaracji, rozliczenia z urzędem skarbowym, rozliczenia podatkowe
 • PIT-11 i PIT-8C. Jak rozliczyć?

  PIT-11 i PIT-8C. Jak rozliczyć?

  18:38 01.04.2015 PORADA

  Witam, w jakim formularzu rozliczyć PIT-11 z pracy, PIT-40a za urlop macierzyński i PIT-8C? PIT-8C w części D zawiera kwotę za umorzenie odsetek za czynsz. W jakiej rubryce zawrzeć tę kwotę? WIĘCEJ

  Tematy: formularze podatkowe, PIT-11, PIT-40A, urlop macierzyński
 • Jak rozliczyć PIT-11 i PIT-8C?

  Jak rozliczyć PIT-11 i PIT-8C?

  21:17 18.03.2015 PORADA

  Witam, otrzymałam PIT-11 z zakładu pracy i PIT-8C za umorzenie odsetek za czynsz. Jaki formularz mam wypełnić i w której rubryce wpisać kwotę z PIT-8C? Z góry dziękuję za pomoc. WIĘCEJ

  Tematy: jak rozliczyć PIT, PIT-11, PIT-8C, rozliczenia podatkowe

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: