eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zobowiązania dłużnika
 • Zwłoka w wykonaniu umowy wzajemnej cz. I

  Zwłoka w wykonaniu umowy wzajemnej cz. I

  00:55 29.08.2014

  ... sytuacji możemy jednak obciążyć dłużnika odsetkami ustawowymi, o ile spóźnione świadczenie ma charakter pieniężny (odsetki ustawowe należą się bowiem wtedy już w razie niezawinionego opóźnienia dłużnika). Pierwszym krokiem, który musimy podjąć po ustaleniu, że nasz dłużnik dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania wzajemnego, jest wyznaczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: zawarcie umowy, umowa wzajemna, wykonanie umowy, umowa
 • Odsetki ustawowe 2013

  Odsetki ustawowe 2013

  11:25 11.12.2012

  ... Skutkiem rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest, mówiąc najogólniej, obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie - tą samą ... kiedy zostanie zadysponowana przez dłużnika lub kiedy obciąży debet jego rachunku. Z tą chwilą następuje umorzenie (wygaśnięcie) zobowiązania.(…)” Odsetki od odsetek ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki ustawowe, odsetki, nieterminowe płatności, opóźnienia w płatnościach
 • Solidarna odpowiedzialność dłużników

  Solidarna odpowiedzialność dłużników

  11:05 16.10.2012

  ... przypadku najmu lokalu. Solidarnie odpowiadają także np. wspólnicy spółki cywilnej za jej zobowiązania. Jak już wspomniano, odpowiedzialność solidarna może być także ustanowiona ... solidarnych spełni świadczenie, może zachodzić potrzeba rozliczenia się przez tego dłużnika ze współdłużnikami (tzw. regres). O zasadach tego rozliczenia rozstrzyga treść ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność dłużnika, solidarna odpowiedzialność dłużników, solidarność dłużników, dłużnik
 • Uznanie długu: główny księgowy potwierdza saldo

  Uznanie długu: główny księgowy potwierdza saldo

  11:33 17.07.2012

  ... ilustrującym słuszność powyższej tezy jest wspomniana prośba dłużnika o zwolnienie z długu: wola dłużnika zmierza do zerwania stosunku prawnego, a skutek ... akt I CK 279/04), w którym stwierdził, że „dokument zawierający wskazanie wysokości zobowiązania pomiędzy dłużnikiem a jego kontrahentem (informujący o saldzie) sporządziła księgowa, a więc ... WIĘCEJ

  Tematy: dłużnik, dług, zobowiązania dłużnika, odpowiedzialność dłużnika
 • Odsetki ustawowe od kosztów procesu

  Odsetki ustawowe od kosztów procesu

  13:46 29.11.2011

  ... do istotnego praktycznego zagadnienia, sprowadzającego się do pytania, czy w razie opóźnienia dłużnika z zapłatą należności z tytułu kosztów procesu cywilnego zasądzonych w prawomocnym orzeczeniu ... , którzy dochodzą od dłużników zapłaty kosztów procesu. W przypadku opóźnienia dłużnika w zapłacie takich kosztów, nie można bowiem liczyć na doliczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki ustawowe, koszty procesu, zaległe należności, zobowiązania dłużnika
 • Odsetki ustawowe w 2012 r. i wcześniej

  Odsetki ustawowe w 2012 r. i wcześniej

  10:17 29.11.2011

  ... interesie. Występują jednak także odsetki za opóźnienie w wykonaniu określonego zobowiązania pieniężnego. W takiej sytuacji przyjmują one formę odszkodowania za tę zwłokę. ... następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Wysokość ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki ustawowe, odsetki, nieterminowe płatności, opóźnienia w płatnościach
 • Wezwanie do zapłaty

  Wezwanie do zapłaty

  13:56 06.10.2011

  ... pisemną i zawierać co najmniej: oznaczenie dłużnika i wierzyciela, kwotę należności oraz tytuł, z jakiego wierzyciel domaga się zapłaty od dłużnika, a także, jeśli zachodzi taka potrzeba ... wysłane do dłużnika przesyłką poleconą, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Dowody potwierdzające nadanie oraz odebranie wezwania przez dłużnika, będą niezwykle ... WIĘCEJ

  Tematy: wezwanie do zapłaty, zaległe należności, nieterminowe płatności, zobowiązania dłużnika
 • Zwłoka lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązania

  Zwłoka lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązania

  12:44 08.09.2011

  ... przysługuje mu roszczenie o wykonanie przez dłużnika zobowiązania. Z kolei w przypadku zaistnienia zwłoki, stosownie do przepisów art. 477-481 k.c. wierzyciel może: niezależnie od wykonania zobowiązania, żądać od dłużnika naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, w przypadku gdy wskutek zwłoki dłużnika, świadczenie utraciło dla wierzyciela całkowicie ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązania dłużnika, odpowiedzialność dłużnika, opóźnienie w wykonaniu świadczenia, zwłoka
 • Umowa zwolnienia z długu

  Umowa zwolnienia z długu

  12:43 29.04.2011

  ... niemal każdej umowy. Niemniej umorzenie zobowiązania może nastąpić również bez jakiegokolwiek świadczenia ze strony dłużnika. Służy do tego instytucja zwolnienia z ... z długu należy odróżnić inny przypadek wygaśnięcia zobowiązania, jakim jest odnowienie (nowacja). Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zwolnienia z długu, zwolnienie z długu, zobowiązania dłużnika, długi
 • Wygaśnięcie poręczenia a zakres zobowiązania poręczyciela

  Wygaśnięcie poręczenia a zakres zobowiązania poręczyciela

  10:32 18.11.2010

  ... 887 k.c.), o tym w jakim zakresie poręczyciel odpowiada za zobowiązania dłużnika, tj. osoby, za którą udzielił poręczenia, decyduje w danym momencie zakres zobowiązania dłużnika. Pamiętać zatem należy, iż zakres zobowiązania poręczyciela nie może być szerszy niż zakres zobowiązania głównego, za które udzielił on poręczenia. Zakres odpowiedzialności ... WIĘCEJ

  Tematy: poręczyciel, zobowiązania dłużnika, zakres zobowiązania poręczyciela, zobowiązania poręczyciela


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: