eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › odsetki
 • Przychody z odsetek od lokat bankowych, a prawo do stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

  Przychody z odsetek od lokat bankowych, a prawo do stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

  13:01 19.01.2023

  ... 6b ustawy o CIT. Na przestrzeni następnych lat podatkowych, przeważającą częścią dochodów wnioskodawcy będą odsetki z lokat bankowych. W związku z powyższym wnioskodawca wskazał dwa pytania dotyczące tej kwestii, czy powyższe odsetki będą stanowić odsetki i pożytki od wszelkiego rodzaju pożyczek” w rozumieniu art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: estoński CIT, zyski z lokaty, źródła przychodów podatkowych, lokaty bankowe
 • Udzielenie pożyczki nie jest zwolnione z CIT, ale odsetki mogą być

  Udzielenie pożyczki nie jest zwolnione z CIT, ale odsetki mogą być

  12:51 26.10.2021

  ... korzystała ze zwolnienia, bowiem nie stanowi ona przychodu. Natomiast otrzymane odsetki, gdy zostaną przeznaczone na cele statutowe, będą zwolnione od podatku - uznał ... dochodu, który mógłby zostać przeznaczony na cele statutowe. Z kolei otrzymane odsetki stanowią przychód Wnioskodawcy a tym samym dochód z nich wynikający może zostać przeznaczony ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki, podatek od odsetek, opodatkowanie odsetek, źródła przychodów podatkowych
 • Egzekucja komornicza - odsetki

  Egzekucja komornicza - odsetki

  10:41 14.07.2021 PORADA

  Trwa egzekucja komornicza na kwotę 2071 zł Dostałam wyegzekwowaną kwotę od komornika (dnia 1.07.2021). Odsetki wymagalne od 2017-11-01. Jaką powinnam podać datę zapłaty by obliczyć odsetki? WIĘCEJ

  Tematy: komornik sądowy, egzekucja komornicza, egzekucja długu, spłata długu
 • Udzielanie pożyczek: kiedy określić przychód podatkowy?

  Udzielanie pożyczek: kiedy określić przychód podatkowy?

  13:36 31.05.2021

  ... Kapitał Spłata kapitału nie jest przychodem podatkowym – podobnie jak jej udzielenie kosztem. Odsetki Ustawy o podatku dochodowym wskazują, że do przychodów z działalności gospodarczej nie ... odpłatne, przy czym wynagrodzeniem za przeniesienie własności pieniędzy były zarówno odsetki od pożyczonego kapitału, jak i prowizja. Co do odsetek od pożyczek ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki, podatek od odsetek, opodatkowanie odsetek, źródła przychodów podatkowych
 • Czy konieczne jest zgłaszanie darowizny?

  Czy konieczne jest zgłaszanie darowizny?

  23:42 05.10.2020 PORADA

  Dzień dobry, czy jeżeli ojciec zrobił przelew na moje konto bankowe większej sumy pieniędzy (wartość przewyższająca kwotę wolną od podatku), natomiast po 5 miesiącach odesłałam tą kwotę wraz z odsetkami, które w tym czasie urosły z powrotem na konto taty, czy jestem zobowiązana ... WIĘCEJ

  Tematy: przelew bankowy, opodatkowanie przelewu, podatek od przelewu, konto bankowe
 • Umorzone odsetki karne. Czy należy wliczyć je do dochodu?

  Umorzone odsetki karne. Czy należy wliczyć je do dochodu?

  16:27 07.06.2020 PORADA

  Bank wypowiedział mi umowę kredytu. Naliczył mi odsetki karne,  które spłaciłam, a następnie zawarł ze mną ugodę na spłatę pozostałej części kredytu i umorzył kwotę tychże odsetek. W ugodzie zawarł zapis o umorzeniu, a wpłaconą kwotę policzył od kapitału kredytu. Bank ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, umorzenie odsetek, dochód podatkowy, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Jak zaksięgować kredyt na firmę (subwencję do 324 000 zł) w ramach Tarczy Antykryzysowej w KPiR?

  Jak zaksięgować kredyt na firmę (subwencję do 324 000 zł) w ramach Tarczy Antykryzysowej w KPiR?

  20:55 08.05.2020 PORADA

  Witam, udało nam się załapać na subwencję/kredyt z Tarczy Antykryzysowej. Jak mam zaksięgować w KPiR otrzymaną kwotę? Czy w ogóle księgować ją do przychodów? Słyszałam, że kredytów się nie księguje (w przychód) tym samym zapłaconych rat nie księguje się jako koszt. Można ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, Tarcza Antykryzysowa, ewidencja księgowa, kredyt
 • Ulga mieszkaniowa - niedotrzymanie terminu przeniesienia własności mieszkania

  Ulga mieszkaniowa - niedotrzymanie terminu przeniesienia własności mieszkania

  12:26 23.04.2020 PORADA

  Dzień dobry, po sprzedaży mieszkania w 2017 r. (przed upływem 5 lat od nabycia) podpisałem umowę z deweloperem na zakup nowego mieszkania z terminem przeniesienia własności w listopadzie 2019 r. Niestety deweloper nie dotrzymał terminu i dopiero w lutym 2020 r. podpisałem przeniesienie ... WIĘCEJ

  Tematy: wyrok sądu, ulga mieszkaniowa, własność nieruchomości, sprzedaż mieszkania
 • Zaległości podatkowe i rozłożenie na raty

  Zaległości podatkowe i rozłożenie na raty

  17:03 29.03.2020 PORADA

  Mam dwie nurtujące kwestie. Prosze o pomoc. 1. Jeśli ktoś w maju 2018 roku otrzymał decyzje określającą istnienie zaległości podatkowej z podatku dochodowego za rok podatkowy 2017. Ustalono jednocześnie wysokość odsetek, które obliczono od 1 kwietnia 2018 roku.  Czy prawidłowo ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, zaległości podatkowe, rok podatkowy, odsetki
 • Rozliczenie odsetek od alimentów w PIT

  Rozliczenie odsetek od alimentów w PIT

  11:39 01.03.2020 PORADA

  W ubiegłym roku na mocy ugody otrzymałam większą kwotę zaległych alimentów odsetek od nich. Alimenty są zwolnione z opodatkowania (spełniają warunki), natomiast mam problem z wyliczeniem, ile odsetek wpisać do PIT? Według wyliczenia komornika, zaległe alimenty wyniosły 23 840 zł, a ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-37, alimenty, zaległe alimenty, odsetki
 • Podatek od umorzonych odsetek karnych

  Podatek od umorzonych odsetek karnych

  18:45 04.02.2020 PORADA

  Spłaciłam w banku odsetki karne, a następnie podpisałam ugodę na spłatę pozostałej kwoty kredytu. Bank umorzone odsetki, rozliczył w ten sposób że pomniejszył o tę kwotę kredyt. Czy w związku z tym muszę od umorzonych odsetek zapłacić podatek? Jest to kredyt konsumencki ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki, umorzenie, kredyt, spłata kredytu
 • Rozliczenie ulgi odsetkowej

  Rozliczenie ulgi odsetkowej

  07:57 11.11.2019 PORADA

  Prowadzę działalność opodatkowaną podatkiem liniowym i pracuję na umowę o pracę, mąż ma działalność na zasadach ogólnych i umową o pracę. Jak w tej sytuacji rozliczyć odsetki kredytu na budowę domu? Do 2018 roku rozliczaliśmy się wspólnie, od 2019 ja przeszłam na podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, podatek liniowy, umowa o pracę, działalność gospodarcza i umowa o pracę
 • Korekta PIT-28 za 2018 rok

  Korekta PIT-28 za 2018 rok

  09:54 23.10.2019 PORADA

  Witam, chcę złożyć korektę PIT-28 za 2018 rok. PIT rozliczony na 0, niewypłacane zaliczki na podatek za poszczególne miesiące. Chcę dowiedzieć się, czy teraz jeśli podatku za 2018 roku wychodzi mi do zapłacenia 900 zł, to odsetki mogę naliczyć od 31.01.2019 roku od całej kwoty ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-28, deklaracja podatkowa, korekta deklaracji, odsetki
 • Odsetki od spóźnionej spłaty także z podatkiem dochodowym

  Odsetki od spóźnionej spłaty także z podatkiem dochodowym

  13:32 11.10.2019

  ... występują realne korzyści majątkowe. (…) W świetle powołanych powyżej przepisów uznać należy, że odsetki za zwłokę stanowią przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o ... cywilnego szkoda nie stanowi przesłanki powstania roszczenia o odsetki, a więc – wbrew stanowisku Wnioskodawczyni – wskazane we wniosku odsetki od należności głównej nie mogą ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-39, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, podatek od sprzedaży nieruchomości, odsetki
 • Czy odsetki od spóźnionego wynagrodzenia są opodatkowane PIT-em?

  Czy odsetki od spóźnionego wynagrodzenia są opodatkowane PIT-em?

  13:36 26.09.2019

  ... w ten sposób odsetek warto wskazać, że co do zasady, odsetki są świadczeniem ubocznym, pozostającym w ścisłym związku z należnością główną - są skutkiem ... wypłaty odsetek należy oceniać niezależnie od należności głównej. Zgodnie z ogólną zasadą, odsetki od należności stanowią przychód z innych źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia, wynagrodzenie chorobowe, odsetki, odsetki za zwłokę
 • Fiskus daje i zabiera: ograniczone prawo do korekty deklaracji

  Fiskus daje i zabiera: ograniczone prawo do korekty deklaracji

  13:53 12.12.2018

  Urzędnikom Ministerstwa Finansów zdecydowanie brakuje konsekwencji w podejmowanych działaniach. Z jednej strony chcą ułatwić przedsiębiorcom odzyskanie nadpłaconego podatku, a z drugiej planują rozwiązania mające zniechęcić firmy do dyskusji z kontrolującym ich organem. Podatnik musi zachować wzmożoną czujność wobec aparatu skarbowego. Raz ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, odsetki, odsetki podatkowe, nadpłata podatku
 • Ujawnienie budynku - środka trwałego w podatku CIT

  Ujawnienie budynku - środka trwałego w podatku CIT

  10:55 15.08.2018

  Dla kompletności (także w prawnym rozumieniu) środka trwałego w postaci budynku nie jest konieczny odbiór całego obiektu; wystarczy jego część co do której możliwe było jej zakwalifikowanie do środków trwałych i rozpoczęcie amortyzowania. W przypadku późniejszego zaliczenia go do środków trwałych mamy do czynienia z jego ujawnieniem – uznał ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, środki trwałe
 • Zaciąganie/udzielanie pożyczek jako działalność finansowa firmy

  Zaciąganie/udzielanie pożyczek jako działalność finansowa firmy

  13:40 15.05.2018

  ... to było następujące: „(...) Wnioskodawca stoi na stanowisku, że otrzymane odsetki od udzielonych przez Wnioskodawcę pożyczek do Spółek będą stanowiły zgodnie z art. 10 ... zw. z art. 9a ust. 1 ustawy o PIT. (...) Wnioskodawca stoi na stanowisku, że odsetki od zaciągniętych przez Wnioskodawcę pożyczek będą stanowiły koszty uzyskania przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki, podatek od odsetek, opodatkowanie odsetek, źródła przychodów podatkowych
 • Przejęcie zastawionych rzeczy w ramach spłaty pożyczki w podatku CIT

  Przejęcie zastawionych rzeczy w ramach spłaty pożyczki w podatku CIT

  13:23 24.08.2017

  ... PDOP w części stanowiącej spłatę pożyczki. Przychód podatkowy powinien być rozpoznany przez Spółkę w części odpowiadającej odsetkom oraz innym należnościom pobocznym (np. odsetki karne) naliczonym leasingobiorcy od pożyczki do momentu przejęcia przedmiotu zastawu/przewłaszczenia, które nie zostały spłacone przez pożyczkobiorcę i nie zostały jeszcze ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki, podatek od odsetek, opodatkowanie odsetek, źródła przychodów podatkowych
 • Jak opodatkować cesję (sprzedaż) wierzytelności (pożyczki)?

  Jak opodatkować cesję (sprzedaż) wierzytelności (pożyczki)?

  12:40 27.06.2017

  Osoba, która kupuje od innego podmiotu prawa do pożyczki - po odpowiednio niższej cenie - a następnie uzyskuje dochody z tytułu ich spłaty przez dłużników - rozlicza je w ramach praw majątkowych - wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 20.06.2017 r. nr 0111-KDIB2-3.4011.45.2017.1.SK. Jakie wątpliwości ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki, podatek od odsetek, opodatkowanie odsetek, źródła przychodów podatkowych

 

1 2 ... 10 ... 15

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: