eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › wierzyciel
 • Pozorne bankructwo, ukrywanie majątku i niegospodarność na szkodę wierzycieli

  Pozorne bankructwo, ukrywanie majątku i niegospodarność na szkodę wierzycieli

  09:12 26.09.2022

  Pokrzywdzenie wierzycieli to spenalizowane w art. 301 § 1 – 3 Kodeksu karnego przestępstwo dłużnika polegające na podejmowaniu przez niego działań majątkowych celem ograniczenia, lub całkowitego udaremnienia możliwości zaspokojenia wierzycieli z tego majątku. Podmiotem tego przestępstwa może być jedynie dłużnik, a by wypełniły się jego znamiona, ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzyciele, wierzyciel, dłużnik, majątek firmy
 • Sprzedaż wierzytelności poza podatkiem VAT?

  Sprzedaż wierzytelności poza podatkiem VAT?

  13:33 31.08.2021

  ... .), dalej zwany: Kodeksem cywilnym, zaś podstawą do dokonania cesji wierzytelności jest art. 509 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • Kim jest wierzyciel i jakie są jego prawa?

  Kim jest wierzyciel i jakie są jego prawa?

  09:27 05.02.2021

  ... którzy mieszczą się w kategorii pierwszej. W im wyższej kategorii znajdzie się dany wierzyciel, tym większa szansa i krótszy czas na odzyskanie chociaż części zaległych kwot. – tłumaczy Adam Pasternak z serwisu Upadanie.pl. Kim według prawa jest wierzyciel? Zgodnie z prawem upadłościowym jest to każdy uprawniony do zaspokojenia z masy ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzyciel, wierzyciele, prawa wierzycieli, uprawnienia wierzycieli
 • Czy polski windykator może windykować sprawę miedzy dwoma niemieckimi firmami

  Czy polski windykator może windykować sprawę miedzy dwoma niemieckimi firmami

  17:52 04.09.2020 PORADA

  Sprawa rozgrywa się w Niemczech, mąż w roku 2012 podpisał umowę jako niemiecka firma  na usługi biurowe z firmą ADAM1. Ta firma w międzyczasie zamknęła działalność i otworzyła na nowo pod inną nazwą ADAM2, nie dając aneksu do umowy. Firma ADAM2  w 2017 wystawiła mężowi ... WIĘCEJ

  Tematy: windykacja, firma windykacyjna, windykacja należności, wezwanie do zapłaty
 • Umorzenie egzekucji komorniczej i wszczęcie ponownie. Czy jest to zasadne?

  Umorzenie egzekucji komorniczej i wszczęcie ponownie. Czy jest to zasadne?

  12:12 11.07.2020 PORADA

  Moje pytanie to: rok temu komornik umorzył egzekucję z mocy prawa, a wszystkie koszty sądowe zostały pobrane przez komornika. Wierzyciel pierwotny sprzedał dług firmie windykacyjnej, która wszczęła ponownie egzekucję komorniczą na podstawie powszedniego nakazu zapłaty. W wykazie od ... WIĘCEJ

  Tematy: komornik sądowy, egzekucja komornicza, umorzenie egzekucji komorniczej, egzekucja długu
 • Wierzyciel może sam zaspokoić się z masy upadłościowej

  Wierzyciel może sam zaspokoić się z masy upadłościowej

  00:30 03.05.2019

  ... upadłości. A zgodnie z art. 95 u.p.u.: „Potrącenie nie jest dopuszczalne, jeżeli wierzyciel stał się dłużnikiem upadłego po dniu ogłoszenia upadłości” (Dz.U. 2003 ... pozostali wierzyciele. „Sam ustawodawca uznał, że nie jest zasadne oczekiwanie, by wierzyciel musiał zapłacić w całości swój dług i jednocześnie zaspokajać własną wierzytelność ... WIĘCEJ

  Tematy: masa upadłościowa, wierzyciel, syndyk, ogłoszenie upadłości
 • Skup wierzytelnościami w podatku dochodowym

  Skup wierzytelnościami w podatku dochodowym

  13:31 05.11.2018

  Firmy, które mają trudności z wyegzekwowaniem swoich wierzytelności od dłużników, często są zainteresowane ich sprzedażą. Oczywiście transakcja taka następuje na ogół po cenie niższej od wartości nominalnej wierzytelności. Zakup wierzytelności i jej późniejsze wyegzekwowanie wymaga rozliczenia w podatku dochodowym. Art. 509-518 Kodeksu cywilnego ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • Umorzenie zadłużenia

  Umorzenie zadłużenia

  09:16 30.01.2018 PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie jazdy bez ważnego biletu w autobusie MPK. Dzisiaj rano dostałam telefon od pani z pewnej firmy, że mam do zapłacenia dużą kwotę za jazdę bez ważnego biletu. Zaznaczę, że mandat ten dostałam będąc uczennicą w gimnazjum, czyli 11 lat temu. Tak, to moja ... WIĘCEJ

  Tematy: umorzenie długu, umorzenie, brak biletu, mandat
 • Zadłużenie alimentacyjne

  Zadłużenie alimentacyjne

  21:03 24.01.2018 PORADA

  Witam, komornik prowadzi sprawę egzekucja zaległych alimentów (alimenty zasądzone ponad 25 lat temu, wycofane od komornika około 15 lat temu). W chwili obecnej prowadzone jest zajęcie nieruchomości dłużnika, który nie ma żadnego źródła dochodu. Czy komornik może zająć pensję ... WIĘCEJ

  Tematy: alimenty, zaległe alimenty, komornik sądowy, małżeństwo
 • Umowa cesji wierzytelności na samochód zastępczy bez podatku PCC

  Umowa cesji wierzytelności na samochód zastępczy bez podatku PCC

  13:09 09.11.2017

  ... regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.). Zgodnie z art. 509 § 1 ww. Kodeksu wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • Negocjacja odsetek karnych

  Negocjacja odsetek karnych

  21:53 02.08.2017 PORADA

  Dzień dobry, pragnę się dowiedzieć czy mam prawo do negocjacji odsetek karnych z firmą windykacyjną, która w ramach cesji nabyła dług od banku - jest to 2742,66 zł oraz odsetki - 21379,04 zł. Jednocześnie chcę poinformować, że sprawa była u komornika od 13.12.2010 r., a ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki karne, odsetki, dług, firma windykacyjna
 • Przedawnienie kredytu

  Przedawnienie kredytu

  11:39 28.07.2017 PORADA

  Witam, mieliśmy kredyt w Eurobanku w 2013 r. prawnym wierzycielem została firma FUNDUSZ BEST INSFIZ i teraz dostałam pismo, że mam spłacić dług i moje pytanie brzmi, czy już zostało to przedawnione czy nie? W ciągu tych czterech lat żadnego pisma nie dostaliśmy. WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie, przedawnienie długu, przedawnienie roszczeń, kredyt
 • Zadłużone mieszkanie rodziców

  Zadłużone mieszkanie rodziców

  11:50 08.08.2016 PORADA

  Witam, moi rodzice mają zadłużone mieszkanie. Ja też jestem tam zameldowana, ale faktycznie od 3 lat mieszkam osobno. Ostatnio komornik zablokował moje konto bankowe i nie mam dostępu do swoich środków. Udałam się z mamą do komornika i powiedział nam, że nie może sam odblokować mi ... WIĘCEJ

  Tematy: długi rodziców, adres zameldowania, odpowiedzialność za długi, zajęcie konta bankowego przez komornika
 • Podatek PCC od „sprzedaży” wierzytelności za towary

  Podatek PCC od „sprzedaży” wierzytelności za towary

  12:55 18.04.2016

  Polskie firmy coraz śmielej wychodzą za granicę i prowadzą interesy w krajach, gdzie obowiązują inne zasady prawne, np. szariat w Arabii Saudyjskiej. Aby ominąć niektóre reguły, polscy przedsiębiorcy muszą się nieco pogimnastykować. I – czasem – zapłacić dodatkowy podatek. W Polsce firma, która po dostawie towarów czy usług do kontrahenta, nie ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • Co mogę umieścić w zażaleniu od postanowienia sądu/odrzucania zarzutów w postępowaniu nakazowym?

  Co mogę umieścić w zażaleniu od postanowienia sądu/odrzucania zarzutów w postępowaniu nakazowym?

  14:28 28.09.2015 PORADA

  Mój dług dotyczy opłat za telefon z 2003 i 2004 r. wobec TP SA, które sprzedało długi dla Procura. Wierzyciel wniósł pozew w 2008/XII. Wyrok nakazowy sąd wydał 2009/VI. Wierzyciel oddał sprawę do komornika 2015/VIII. Wniosłam do sądu zarzut na przedawnienie. Sąd odrzucił zarzut na ... WIĘCEJ

  Tematy: dług, TP S.A., sprzedaż długów, wierzyciel
 • Zwolnienie z długu bez zgody dłużnika?

  Zwolnienie z długu bez zgody dłużnika?

  00:40 11.06.2015

  ... będzie korzystać z ochrony prawnej, a dłużnik będzie mógł się domagać zwrotu tego świadczenia od wierzyciela. W razie zaś zrzeczenia się roszczenia w procesie, wierzyciel rezygnuje jedynie z możliwości dochodzenia roszczenia przed sądem państwowym. Zobowiązanie jednak nie wygasa. Dłużnik, który po zrzeczeniu się roszczenia spełni świadczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z długu, dług, dłużnik, dłużnicy
 • Zakup i sprzedaż wierzytelności w podatku VAT i PCC

  Zakup i sprzedaż wierzytelności w podatku VAT i PCC

  13:38 15.04.2015

  Wierzyciel może co do zasady swoją wierzytelność, i to bez zgody dłużnika, przenieść ... towarów i usług bądź od czynności cywilnoprawnych? Zbywanie wierzytelności regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 509 i następne). I tak wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • Darowizna a długi ojca

  Darowizna a długi ojca

  13:49 15.02.2015 PORADA

  Witam, mam kolejne już pytanie o darowiznę. Ojciec darował mi pół swojego mieszkania, 1,5 roku temu. W chwili dokonania darowizny ojciec miał pracę. Czy można to uznać, że był wypłacalny? Art. 529 - jeżeli w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny, domniemywa się, iż ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, darowizna mieszkania, dłużnik, wierzyciel
 • Spłacone zadłużenie a komornik

  Spłacone zadłużenie a komornik

  17:22 30.01.2015 PORADA

  Witam! W dniu 26.01.15 otrzymałam pismo od komornika z informacją o zajęciu mi pensji. Po przeanalizowaniu okazało się, iż dług wobec wierzyciela został spłacony we wrześniu 2014 roku po otrzymaniu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nie rozumiem zatem dlaczego po 4 ... WIĘCEJ

  Tematy: zajęcie wynagrodzenia przez komornika, komornik sądowy, spłata długu, wierzyciel
 • Cesja wierzytelności w zamian za zwolnienie z długu bez podatku PCC

  Cesja wierzytelności w zamian za zwolnienie z długu bez podatku PCC

  13:41 05.12.2014

  Umowa cesji wierzytelności została uregulowana w art. 509 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. W świetle art. ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik

 

1 2 3

następnaAdvertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: