eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Ugoda sądowa i odszkodowanie dla pracownika z podatkiem PIT

  Ugoda sądowa i odszkodowanie dla pracownika z podatkiem PIT

  02:08 23.02.2014

  Określone w ugodzie świadczenie będące w części odszkodowaniem, a w części odprawą pieniężną wypłacaną na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przyznane pracownikowi za szkodę w postaci rozwiązania z nim umowy o pracę nie jest odszkodowaniem, które podlega ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Ferie zimowe z dofinansowaniem bez podatku dochodowego

  Ferie zimowe z dofinansowaniem bez podatku dochodowego

  13:25 21.02.2014

  ... dziecko uzyska pełnoletność, to ze zwolnienia można skorzystać. Przy funduszach socjalnych bez limitu Źródło finansowania dopłaty przesądza również o tym, czy zwolnienie będzie limitowane kwotowo czy też nie. Ze zwolnienia bez ograniczeń kwotowych skorzystają osoby, które otrzymały dopłatę do wypoczynku dziecka (pobytu ... WIĘCEJ

  Tematy: ZFŚS, świadczenia zfśs, przychody podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Odszkodowanie dla pracownika zwolnione z podatku dochodowego?

  Odszkodowanie dla pracownika zwolnione z podatku dochodowego?

  08:29 24.11.2013

  Pracownicy mają nie tylko obowiązki, ale także określone prawa, których pracodawcy muszą przestrzegać. W przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę wobec pracownika, ten ostatni może wypowiedzieć umowę o pracę i dodatkowo otrzymać odszkodowanie . Czy podlega ono opodatkowaniu podatkiem dochodowym?Pracownicy mają nie tylko obowiązki ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Przychód pracownika a ubezpieczenie w podróży służbowej

  Przychód pracownika a ubezpieczenie w podróży służbowej

  13:23 10.10.2013

  Wykupując ubezpieczenie, pracodawca nie kieruje się chęcią zapewnienia korzyści swojemu pracownikowi, lecz potrzebą uniknięcia ewentualnych, nieprzewidywalnych co do wysokości i następstw w zakresie wykonywania zawartych umów – wydatków. Zabezpiecza się on przed koniecznością zwrotu z własnych środków kosztów leczenia pracownika poniesionych ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód pracownika, podróż służbowa, podróże służbowe, podróż słuzbowa
 • Podatek dochodowy gdy okulary korekcyjne dla spawacza

  Podatek dochodowy gdy okulary korekcyjne dla spawacza

  13:14 17.09.2013

  ... od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z treścią przepisów art. 21 ust.1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to stosuje się wyłącznie, w sytuacji, gdy obowiązek albo możliwość refundacji kosztów okularów korygujących wzrok, przez pracodawcę, zatrudnionym pracownikom, przysługuje na ... WIĘCEJ

  Tematy: okulary korekcyjne, okulary do komputera, przychód pracownika, zaliczka na podatek dochodowy
 • Dopłata z ZFŚS do wypoczynku dziecka a przychód pracownika

  Dopłata z ZFŚS do wypoczynku dziecka a przychód pracownika

  13:29 11.09.2013

  ... takim przypadku zakład pracy jako płatnik winien zastosować do wypłaconego dofinansowania zwolnienie, czy też opodatkować je podatkiem dochodowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące ... dochodowym, natomiast w przypadku sfinansowania z innych źródeł zwolnienie przysługuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia od podatku, zwolnienie od podatku, ZFŚS, zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Zapomoga z ZFŚS bez podatku dochodowego?

  Zapomoga z ZFŚS bez podatku dochodowego?

  13:22 20.08.2013

  ... pracodawcy zaproponowała przyznanie bezzwrotnej zapomogi w wysokości 3000 zł, którą pracodawca zaakceptował. Zadano pytanie, czy możliwe jest zastosowanie do niej zwolnienie z podatku dochodowego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ... WIĘCEJ

  Tematy: zapomoga z zakładu pracy, zapomoga, podatek dochodowy, ZFŚS
 • Alimenty: zwolnienia w podatku dochodowym

  Alimenty: zwolnienia w podatku dochodowym

  00:05 17.08.2013

  ... przewidział jednak pewien wyjątek od tej reguły zwalniając z podatku część alimentów. Zwolnienie uzależnione jest od tego, kto alimenty otrzymuje, na jakiej podstawie ... wykazywać w rocznym PIT ich nie trzeba, a co za tym idzie, także płacić z tego tytułu podatku, jeżeli alimenty takie z podatku będą zwolnione. Stosowne zwolnienie znalazło się ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, alimenty, świadczenia alimentacyjne, zwolnienia podatkowe
 • Dofinansowanie kolonii dla dzieci bez podatku dochodowego?

  Dofinansowanie kolonii dla dzieci bez podatku dochodowego?

  13:41 25.07.2013

  ... warunkiem, że wypoczynek jest zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie (np. biura podróży, szkoły, organizacje harcerskie, fundacje czy parafie). Zwolnienie następuje na podstawie dowodu opłaty za kolonię czy obóz, które powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, kwotę opłaty za ... WIĘCEJ

  Tematy: ZFŚS, świadczenia zfśs, przychody podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Zwolnienie pracownika: odprawa a podatek dochodowy

  Zwolnienie pracownika: odprawa a podatek dochodowy

  13:23 20.05.2013

  ... zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Zwolnienie to nie dotyczy jednak m.in. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę odpraw pieniężnych wypłacanych na ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT

poprzednia  

1 ... 10 11 12 ... 20 ... 24

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: