eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zgłoszenie urlopu
 • Plan urlopów a urlop na żądanie

  Plan urlopów a urlop na żądanie

  11:17 01.02.2012

  ... chęć skorzystania z urlopu powinien wskazać, czy zamierza skorzystać z urlopu na żądanie, czy też z urlopu udzielanego w zwykłym trybie. Jeżeli więc pracownik z kilkudniowym wyprzedzeniem zwrócił się do pracodawcy z prośbą o udzielenie urlopu nie wskazując, że zamierza skorzystać z urlopu na żądanie, to okoliczność, że dni urlopu jakie pozostały ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop na żądanie, zgłoszenie urlopu, urlop, urlop pracownika
 • Urlop na żądanie

  Urlop na żądanie

  13:23 01.09.2010

  ... faksem). Najpóźniejszym terminem na zgłoszenie żądania udzielenia urlopu będzie natomiast 15 czerwca 2010 roku, godz. 7.59. W praktyce, najczęstszymi momentami zgłaszania przez pracowników żądania udzielenia urlopu przez pracodawcę jest albo dzień poprzedzający rozpoczęcie urlopu, albo dzień rozpoczęcia urlopu. Pracodawca, któremu pracownik zgłosił ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop na żądanie, urlop, urlopy, zgłoszenie urlopu
 • Urlop na żądanie dla niepełnoetatowca

  Urlop na żądanie dla niepełnoetatowca

  13:21 20.05.2010

  ... legitymujący się trzyletnim stażem zakładowym pracownik, zatrudniony na ćwierć etatu, zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie 4 dni urlopu na żądanie. Czy wymiar tego urlopu jest identyczny jak w przypadku pełnoetatowca, czy też zatrudnionemu- zgodnie ze stanowiskiem jego przełożonego-przysługuje jedynie 1 dzień nieplanowanego wcześniej ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop na żądanie, nieobecność w pracy, zgłoszenie urlopu, urlopy pracownicze
 • Urlop na żądanie a linia orzecznicza

  Urlop na żądanie a linia orzecznicza

  09:46 08.04.2010

  ... pracodawcy praktyka zakładowa (zwyczaj) przewidywały późniejsze zgłoszenie wniosku o udzielenie urlopu na żądanie. Ostatnio (por. wyrok z 7 lutego 2008 r., II PK 162/07) stanowisko SN uległo jednak zmianie. W powołanym orzeczeniu skład orzekający stwierdził bowiem, że zatrudniony może zgłosić żądanie urlopu nawet na kilka godzin przed zakończeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop na żądanie, nieobecność w pracy, zgłoszenie urlopu, urlopy pracownicze
 • Urlop na żądanie- gdy wniosek bez odpowiedzi

  Urlop na żądanie- gdy wniosek bez odpowiedzi

  03:05 20.11.2009

  ... wynika z postanowień art. 1672 K.p., zgodnie z którym pracodawca zobowiązany jest udzielić na żądanie pracownika (zgłoszone najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu) nie więcej niż 4 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym. Decyzja w sprawie terminu wykorzystania wolnego leży w wyłącznej gestii zatrudnionego, a jedyną przesłanką udzielenia ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop na żądanie, nieobecność w pracy, zgłoszenie urlopu, urlopy pracownicze
 • Wniosek o urlop na żądanie nie tylko osobiście?

  Wniosek o urlop na żądanie nie tylko osobiście?

  02:10 24.09.2009

  ... czy też zgłoszenie wniosku o urlop na żądanie leży w wyłącznej gestii zatrudnionego? Możliwość skorzystania z tzw. urlopu na żądanie wynika z postanowień art. 1672 K.p., w myśl którego pracodawca jest zobligowany udzielić na wniosek pracownika nie więcej niż 4 dni urlopu wypoczynkowego. Decyzję odnośnie terminu wykorzystania tego urlopu ustawodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop na żądanie, nieobecność w pracy, zgłoszenie urlopu, urlopy pracownicze
 • Pierwszy urlop na żądanie a staż pracy pracownika

  Pierwszy urlop na żądanie a staż pracy pracownika

  13:06 02.08.2009

  ... jest zobowiązany udzielić mu maksymalnie czterech dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Należy przy tym pamiętać, że o terminie takiego urlopu decyduje wyłącznie sam zatrudniony, zgłaszając chęć jego wykorzystania najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Przesłanką decydującą o udzieleniu urlopu na żądanie jest tylko i wyłącznie wystąpienie ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop na żądanie, nieobecność w pracy, zgłoszenie urlopu, urlopy pracownicze
 • Urlop na żądanie: czy zawsze można go żądać?

  Urlop na żądanie: czy zawsze można go żądać?

  12:25 18.02.2009

  ... i bez wątpienia zostaną z tego tytułu wyciągnięte konsekwencje. Czy w takim przypadku firma rzeczywiście ma do tego prawo? Decyzję odnośnie terminu wykorzystania urlopu na żądanie ustawodawca pozostawił jedynie uznaniu pracownika. Pracodawca ma zatem obowiązek udzielenia wolnego w dni wskazane przez podwładnego- jedyną przesłanką są ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop na żądanie, nieobecność w pracy, zgłoszenie urlopu, urlopy pracownicze
 • Urlop na żądanie: kiedy można zgłosić?

  Urlop na żądanie: kiedy można zgłosić?

  13:43 25.07.2008

  ... wysłał do przełożonego e-mail z prośbą o udzielenie na kolejne dni dwóch dni urlopu na żądanie w związku z tym, że zachorowała jego żona, potem dziecko, a w ... czuć, bez uzyskania zgody i odpowiedzi od przełożonego, wyszedł z firmy. Po wykorzystaniu urlopu dostarczył zwolnienie lekarskie na kolejne dwa tygodnie. Zanim zwolnienie lekarskie dobiegło ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop na żądanie, nieobecność w pracy, nieobecność pracownika, prawa pracownika


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: