eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 • ekwiwalent za urlop dodatkowy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

  ekwiwalent za urlop dodatkowy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

  10:50 08.06.2022 PORADA

  Otrzymaliśmy informację o zgonie pracownika, który posiadał orzeczenie o niepełnosprawności. Stopień niepełnosprawności był datowany na dzień 29.03.2021r. Pierwszy urlop dodatkowy dla pracownika przysługiwał mu od marca tego roku. Czy w takim wypadku należy wypłacić ekwiwalent ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć pracownika, ekwiwalent za urlop, pracownik niepełnosprawny, osoba niepełnosprawna
 • Niepełnosprawni pracownicy w dobie pracy zdalnej. Niewykorzystany potencjał?

  Niepełnosprawni pracownicy w dobie pracy zdalnej. Niewykorzystany potencjał?

  09:56 06.12.2021

  ... . Mogłoby się zatem wydawać, że możliwości zawodowe niepełnosprawnych pracowników powinny być obecnie większe niż przed dwoma laty. Niestety okazuje się, że tak nie jest. Potwierdzeniem tego są doniesienia Manpower, z których wynika, że oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami nadal dotyczą przede wszystkim takich ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie niepełnosprawnych, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, praca dla osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne
 • Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. O czym powinien wiedzieć pracodawca?

  Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. O czym powinien wiedzieć pracodawca?

  09:56 16.12.2020

  ... mają osoby niepełnosprawne? Wykształcenie osób niepełnosprawnych zależy w dużej mierze od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Najgorzej wykształcone są osoby niepełnosprawne intelektualnie, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością ruchową, to bywa różnie. Zgromadzone dane pokazują, że 10% osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności uzyskało ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie niepełnosprawnych, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, praca dla osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne
 • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Co zmieniła pandemia?

  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Co zmieniła pandemia?

  10:54 23.10.2020

  ... pogorszenia warunków zatrudnienia osób niepełnosprawnych i spadku zainteresowania pracodawców zatrudnianiem tej grupy. Z tego tekstu dowiesz się m.in.: Jak przedstawia się sytuacja osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy? Co zmieniła pandemia? Czy w czasach koronawirusa pracodawcy rezygnują z zatrudniania osób niepełnosprawnych? Wybuch pandemii ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, praca dla osób niepełnosprawnych, zatrudnianie niepełnosprawnych, zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 • Nierówne traktowanie

  Nierówne traktowanie

  19:31 02.07.2020 PORADA

  Witam. Czy osoby niepełnosprawne mogą zostać wykluczone z obowiązków pracy i robić za słupa, żeby szef mógł pobierać dotacje z PFRON-u? Czy taka grupa ludzi poza dodatkową 15 minutową przerwą może stać bezczynnie nawet jeśli celowo unika pracy? Dodam, że pracuję w zakładzie ... WIĘCEJ

  Tematy: pracownik niepełnosprawny, osoba niepełnosprawna, zakład pracy chronionej, czas pracy
 • 2 grupa inwalidzka. Jakie daje przywileje w pracy?

  2 grupa inwalidzka. Jakie daje przywileje w pracy?

  11:24 07.02.2020

  ... prawo do korzystania ze zwolnień od pracy Dodatkowe uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych zostały uregulowane w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Czas pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności Osoba z umiarkowanym lub znacznym ... WIĘCEJ

  Tematy: umiarkowany stopień niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne, niepełnosprawni, niepełnosprawni w pracy
 • Wpłaty na PFRON coraz większe

  Wpłaty na PFRON coraz większe

  00:30 27.10.2019

  ... i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, każdy z pracodawców, który daje zatrudnienie minimum 25 osobom oraz nie spełnia przy tym warunku zatrudnienia 6 proc. osób z ... to 25. dzień każdego miesiąca. Współpraca z zakładami pracy chronionej Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością to nie jedyny sposób obniżenia kosztów wpłat na PFRON ... WIĘCEJ

  Tematy: PFRON, wpłaty na PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zatrudnianie niepełnosprawnych
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych: jakie zmiany od 1 lipca?

  Zatrudnianie niepełnosprawnych: jakie zmiany od 1 lipca?

  12:56 29.06.2016

  ... co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty i osiąga wskaźnik zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych na poziomie przekraczającym lub równym 6%, zatrudnia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy co najmniej 25 pracowników (art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Potrzebny efekt ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zmiany w prawie, zatrudnianie niepełnosprawnych, praca dla niepełnosprawnych
 • Od 1 lipca mniejsze obniżenie wpłaty na PFRON

  Od 1 lipca mniejsze obniżenie wpłaty na PFRON

  11:32 09.06.2016

  ... najmniej 30-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) Kwota obniżenia wpłaty zależy od dwóch rzeczy, tj. od wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedawcy oraz od ... WIĘCEJ

  Tematy: PFRON, wpłaty na PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zatrudnianie niepełnosprawnych
 • Od 1 lipca 2016 r. nowe zasady wpłat na PFRON

  Od 1 lipca 2016 r. nowe zasady wpłat na PFRON

  09:30 25.05.2016

  Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych o nadchodzących wielkimi krokami zmianach w przepisach. 1 lipca bieżącego roku wchodzi w życie istotna nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Najistotniejsze z punktu widzenia pracodawców modyfikacje (i ... WIĘCEJ

  Tematy: PFRON, wpłaty na PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zatrudnianie niepełnosprawnych
 • Pracownik niepełnosprawny

  Pracownik niepełnosprawny

  17:49 30.11.2015 PORADA

  Witam, prowadzę jednosobową działalność gospodarczą. Zatrudniam w tej chwili dwie osoby -  umowa o pracę i umowa zlecenie. Czy mgę zatrudnić osobę niepełnosprawną o stopniu lekkim i ubiegać się o zwrot kosztów zatrudnienia? WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, zatrudnianie pracowników, pracownik niepełnosprawny, osoba niepełnosprawna
 • Wpłaty na PFRON 2016: w połowie roku istotne zmiany w ulgach

  Wpłaty na PFRON 2016: w połowie roku istotne zmiany w ulgach

  11:22 27.11.2015

  ... odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Występują tutaj oczywiście pewne odstępstwa, które obniżają wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, niemniej są to nieliczne organizacje w postaci jednostek ... WIĘCEJ

  Tematy: PFRON, wpłaty na PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zatrudnianie niepełnosprawnych
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych a przewaga konkurencyjna

  Zatrudnianie niepełnosprawnych a przewaga konkurencyjna

  12:44 18.11.2015

  ... rynku lokalnym. Zatrudnianie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności a nie de facto osób niepełnosprawnych sprawia, że firmy na otwartym rynku korzystają z przewagi konkurencyjnej np. w postaci obniżenia ceny usługi. Należy się też zastanowić nad sposobem samej aktywizacji osób niepełnosprawnych. Być może dofinansowanie do kształcenia wyższego osób ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie niepełnosprawnych, niepełnosprawni, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, ustawa o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Ciąża, a umowa na czas określony.

  Ciąża, a umowa na czas określony.

  15:58 19.06.2014 PORADA

  Witam, jestem w 8. tygodniu ciąży, pracuję w supermarkecie jako kasjerka, jestem zatrudniona przez firmę zewnętrzną EKON, która zatrudnia osoby niepełnosprawne do pracy. Umowę mam do 31.12.2014 roku (z końcem ważności orzeczenia o niepełnosprawności kończy mi się umowa) ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, praca w sklepie, osoba niepełnosprawna, zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 • Likwidacja spółdzielni socjalnej

  Likwidacja spółdzielni socjalnej

  18:41 31.01.2014 PORADA

  Czy pracodawcy będącemu w likwidacji (dobrowolna likwidacja spółdzielni socjalnej), przysługuje refundacja wynagrodzeń z PFRON, jaką do tej pory otrzymywał na zatrudnione ON? WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja spółdzielni, uprawnienia pracodawcy, PFRON, dofinansowanie z PFRON
 • Czy pracodawca może dostać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?

  Czy pracodawca może dostać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?

  11:53 09.01.2014 PORADA

  Witam, pytanie będzie dość złożone, dlatego zacznę od początku. Od stycznia 2014 r. spółka cywilna została rozdzielona na dwie działalności gospodarcze (spółka cywilna została nową utworzoną działalnością). Część pracowników została w spółce, a pozostali zostali ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, działalność gospodarcza, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, osoba niepełnosprawna
 • Czas pracy i inne prawa w zakładzie pracy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności

  Czas pracy i inne prawa w zakładzie pracy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności

  13:02 01.10.2013 PORADA

  Jakie są prawa i czas pracy w zakładzie pracy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności? WIĘCEJ

  Tematy: osoba niepełnosprawna, stopień niepełnosprawności, umiarkowany stopień niepełnosprawności, pracownik niepełnosprawny
 • Dofinansowanie z PFRON a uzyskanie przez pracownika prawa do emerytury

  Dofinansowanie z PFRON a uzyskanie przez pracownika prawa do emerytury

  21:36 20.03.2013 PORADA

  Witam, Czy na pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje dofinansowanie z PFRON w chwili, kiedy uzyska on prawo do emerytury? Bardzo proszę o szybką odpowiedz. Pozdrawiam. WIĘCEJ

  Tematy: dofinansowanie z PFRON, prawo do emerytury, niepełnosprawni, pracownik niepełnosprawny
 • Dofinansowanie PFRON

  Dofinansowanie PFRON

  16:47 06.01.2013 PORADA

  witam posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Szukam pracy i chciałem się dowiedzieć, ile może zyskać pracodawca zatrudniając mnie. Tzn. na umowie będę miał 2900 netto czyli 4067 brutto. Ile zyska pracodawca???? pozdrawiam i oczekuje szybkiej odpowiedzi WIĘCEJ

  Tematy: dofinansowanie z PFRON, niepełnosprawni, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, pracownik niepełnosprawny
 • Odszkodowanie od pracodawcy

  Odszkodowanie od pracodawcy

  17:12 17.11.2012 PORADA

  Jak już pisałam mam 3 grupę inwalidzką stopnia lekkiego, na orzeczeniu lekarskim odnotowano odpowiednie zatrudnienie, czy pracodawca może wymagać ode mnie ciężkiej pracy, która szkodzi na mój stan zdrowia czy mogę domagać się odszkodowania? Dziękuje za pomoc WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie, odszkodowanie dla pracownika, osoby z grupą inwalidzką, niepełnosprawni

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: