eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › zamknięcie roku podatkowego
 • Zatowarowanie na koniec roku - czy warto czekać z zakupami?

  Zatowarowanie na koniec roku - czy warto czekać z zakupami?

  12:59 28.12.2023

  ... z podstawą opodatkowania? Warto zauważyć, że remanent może być dodatni lub ujemny. Dodatni, czyli wartość towarów jest wyższa na koniec roku niż na początku roku, skutkuje koniecznością zapłacenia wyższego podatku w zeznaniu rocznym. Z drugiej strony, przy ujemnej różnicy, przedsiębiorca może otrzymać zwrot podatku. Przykładowo ... WIĘCEJ

  Tematy: zakup towaru, kupno towaru, zakup materiałów, środki trwałe
 • Zakończenie roku podatkowego 2023 - o czym przedsiębiorca musi pamiętać?

  Zakończenie roku podatkowego 2023 - o czym przedsiębiorca musi pamiętać?

  00:01 01.12.2023

  ... nad zamknięciem roku podatkowego można podzielić na 6 etapów. Etap 1 – przygotowanie Etap 2 – kontrola zaksięgowanych dokumentów Etap 3 – przeprowadzenie inwentaryzacji Etap 4 – weryfikacja rozrachunków Etap 5 – podsumowanie zapisów w ewidencji księgowej Etap 6 – sporządzenie zeznania podatkowego Etap 1 – przygotowanie Przy okazji końca roku warto ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, zamknięcie roku podatkowego, podatek dochodowy, obowiązki podatnika
 • Zamknięcie roku podatkowego - o tym przedsiębiorca powinien pamiętać

  Zamknięcie roku podatkowego - o tym przedsiębiorca powinien pamiętać

  13:14 28.12.2022

  ... , np. zasiłek chorobowy lub opiekuńczy. Na koniec roku podatkowego warto pobrać i trzymać w łatwo dostępnym miejscu najważniejsze dokumenty księgowe, takie jak KPiR, ewidencja przychodów, zestawienia wyliczonych zaliczek na podatek dochodowy czy rejestry VAT za poszczególne miesiące danego roku. W ten sposób przedsiębiorca będzie miał szybki ... WIĘCEJ

  Tematy: zamknięcie roku podatkowego, spis z natury, podatek dochodowy, remanent końcowy
 • Wykup przez NBP jego bonów pieniężnych nie jest sprzedażą dla banku

  Wykup przez NBP jego bonów pieniężnych nie jest sprzedażą dla banku

  13:16 02.03.2022

  ... kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Obniżona stawka podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Mały podatnik w CIT a przesunięty rok podatkowy

  Mały podatnik w CIT a przesunięty rok podatkowy

  12:53 28.06.2021

  ... . 4a pkt 10 w brzmieniu od 1 stycznia 2020 r. dla całego roku podatkowego Spółki, a więc roku podatkowego rozpoczynającego się w październiku 2019, a kończącego się we wrześniu 2020 r. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w dacie złożenia przez niego zeznania podatkowego za rok podatkowy 2019/2020 (kończący się 31 września 2020 r.) zasadne ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Zmiana roku podatkowego spółki z o.o.

  Zmiana roku podatkowego spółki z o.o.

  11:38 06.05.2021

  ... na nim obowiązków związanych ze zmianą roku podatkowego bowiem podjął uchwałę o zmianie roku podatkowego przed końcem roku podatkowego, tj. przed 1 października 2020 r. (ostatni rok przez zmianą roku podatkowego) oraz złożył wniosek do KRS o zmianę umowy spółki oraz zawiadomi o zmianie roku podatkowego w zeznaniu rocznym CIT-8 za rok podatkowy ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Zamknięcie roku finansowego - o czym pamiętać?

  Zamknięcie roku finansowego - o czym pamiętać?

  00:30 06.12.2019

  ... Prawnych Ślązak, Zapiór i Wspólnicy – adwokat Jacek Drosik oraz adwokat Bartosz Olszewski podpowiadają o czym powinien pamiętać w ostatnich dniach grudnia, aby z początkiem roku uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z niedopełnieniem obowiązków, ale także przez kolejny rok móc korzystać ze zwolnień i ulg. Przedsiębiorco, wraz z mijającym rokiem ... WIĘCEJ

  Tematy: zamknięcie roku finansowego, rok finansowy, zamknięcie roku podatkowego, remanent
 • Zmiana/skrócenie roku podatkowego spółki z o.o.

  Zmiana/skrócenie roku podatkowego spółki z o.o.

  13:15 14.06.2016

  ... wywoła skutek w postaci zamknięcia roku podatkowego spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. Kolejne lata podatkowe będą obejmowały okres od 1 lipca do 30 czerwca. W związku z powyższym spółka zadała pytanie, czy prawidłowym będzie zamknięcie drugiego roku podatkowego z dniem 30 czerwca 2016 r., oraz określenie roku podatkowego w kolejnych latach od ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Podatek dochodowy: pierwszy rok podatkowy spółki z o.o.

  Podatek dochodowy: pierwszy rok podatkowy spółki z o.o.

  13:21 12.05.2014

  ... wskazał, że w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. Co za tym idzie, w przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Rok podatkowy: regulacja obciążeń fiskalnych

  Rok podatkowy: regulacja obciążeń fiskalnych

  13:19 19.04.2012

  ... wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: