eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zakład podatkowy
 • Podwójne opodatkowanie: powstanie zagranicznego zakładu

  Podwójne opodatkowanie: powstanie zagranicznego zakładu

  12:56 17.01.2018

  ... majątek trwały należący do wnioskodawcy. Wnioskodawca zadał pytanie, czy w powyższej sytuacji występuje u niego zagraniczny zakład i gdzie w związku z tym powinien płacić podatek dochodowy? W przedstawionej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...)Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od ... WIĘCEJ

  Tematy: zakład podatkowy, prowadzenie działalności gospodarczej, podatek od firmy, system podatkowy
 • Usługi budowlane: kiedy powstaje zagraniczny zakład?

  Usługi budowlane: kiedy powstaje zagraniczny zakład?

  13:33 08.11.2017

  ... r. nr 0111-KDIB1-3.4010.333.2017.1.MST Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Spółka jest podwykonawcą usług budowlanych, które wykonuje na terytorium ... pytanie, kiedy powstaje u niej zagraniczny zakład na terytorium Francji? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: zakład podatkowy, prowadzenie działalności gospodarczej, podatek od firmy, system podatkowy
 • Plac budowy jako zakład w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Plac budowy jako zakład w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

  13:54 05.04.2017

  ... błędy w rozliczeniach. Może się bowiem okazać, że za granicą prowadzisz tzw. zakład, który obliguje do zapłaty podatku także w kraju, w którym usługi są wykonywane. Pojęcie ... w danym miejscu może doprowadzić do tego, że prowadzony jest za granicą zakład, co z kolei skutkuje rozliczaniem się z podatku dochodowego także w tym państwie, a nie tylko ... WIĘCEJ

  Tematy: zakład podatkowy, prowadzenie działalności gospodarczej, podatek od firmy, system podatkowy
 • Firma na ryczałcie: zagraniczny zakład bez podatku dochodowego

  Firma na ryczałcie: zagraniczny zakład bez podatku dochodowego

  13:05 06.10.2016

  ... utworzony tzw. zakład na potrzeby podatkowe. Zagraniczny zakład oznacza, że przychody uzyskane w ramach jego prowadzenia są opodatkowane co najmniej w kraju ich uzyskania (czyli przykładowo w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji itd.). Niemniej przedsiębiorca (polski rezydent podatkowy), który prowadzi za granicą jedynie zakład, zaś firmę ... WIĘCEJ

  Tematy: zakład podatkowy, prowadzenie działalności gospodarczej, podatek od firmy, system podatkowy
 • Wspólnicy spółki komandytowej podatek dochodowy płacą w Polsce

  Wspólnicy spółki komandytowej podatek dochodowy płacą w Polsce

  12:41 15.07.2016

  ... że działalność prowadzona jest poprzez położony na terytorium tego państwa zakład. W takim przypadku dochód, który może być przypisany temu zakładowi może być opodatkowany w Polsce. W związku z powyższym stwierdzić należy, iż Wnioskodawca mając ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce prowadzi ww. działalność gospodarczą za pośrednictwem zakładu ... WIĘCEJ

  Tematy: zakład podatkowy, prowadzenie działalności gospodarczej, podatek od firmy, system podatkowy
 • Usługi budowlane: plac budowy jako zagraniczny zakład

  Usługi budowlane: plac budowy jako zagraniczny zakład

  13:21 31.03.2015

  ... opodatkowane podatkiem dochodowym: w Polsce czy Szwecji? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. ... się Państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa ... WIĘCEJ

  Tematy: zakład podatkowy, prowadzenie działalności gospodarczej, podatek od firmy, system podatkowy
 • Podatek dochodowy gdy firma zagraniczna

  Podatek dochodowy gdy firma zagraniczna

  12:02 31.10.2012

  ... zysków z przeniesienia własności udziałów w spółce osobowej na podstawie Modelowej Konwencji Podatkowej OECD” (4/2006, Monitor Podatkowy, s. 17): „Komitet Podatkowy OECD zakłada oczywiście, że spółka osobowa stanowi zakład wspólników, jeżeli jest ona traktowana jako podmiot przezroczysty na mocy prawa wewnętrznego”. Odnosząc powyższe uwagi do ... WIĘCEJ

  Tematy: zakład podatkowy, prowadzenie działalności gospodarczej, podatek od firmy, system podatkowy
 • Spółka osobowa a zakład podatkowy

  Spółka osobowa a zakład podatkowy

  12:55 01.04.2011

  ... Komentarz do Konwencji Modelowej, nie regulują wprost kwestii ukonstytuowania się zakładu poprzez uczestnictwo w spółce osobowej. W praktyce uznaje się, że zakład podatkowy zagranicznych wspólników spółek osobowych powstaje, o ile działalność prowadzona przez taką spółkę spełnia generalne przesłanki zawarte w definicji w stosownej umowie o unikaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: zakład podatkowy, prowadzenie działalności gospodarczej, podatek od firmy, system podatkowy

poprzednia  

1 2Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: