eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej
 • Zmniejszenie udziałów w spółce komandytowej w podatku dochodowym

  Zmniejszenie udziałów w spółce komandytowej w podatku dochodowym

  12:29 17.05.2021

  ... wspólnika ze spółki. Jeżeli zatem wypłaty z tytułu częściowego zwrotu wkładu ze spółki komandytowej podlegałyby opodatkowaniu w momencie wystąpienia komandytariusza ze spółki, zostałyby one opodatkowane po raz drugi. Nie istnieje bowiem żadna norma prawna, która efektywnie eliminowałaby opodatkowanie przy całkowitym wystąpieniu ze spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: wystąpienie wspólnika, wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Rozliczenie roczne po darowaniu udziałów

  Rozliczenie roczne po darowaniu udziałów

  13:42 21.04.2021 PORADA

  W dniu 17 grudnia wspólnik spółki jawnej darował swoje udziały członkowi rodziny. Tym samym wystąpił on ze spółki. Czy przy jego rozliczeniu rocznym biorę pod uwagę wyłącznie przychody i koszty do dnia 16 grudnia? Czy którekolwiek koszty dzielę proporcjonalnie np. amortyzacja ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka jawna, wspólnik spółki jawnej, wspólnicy spółki, udziały w spółce
 • Wspólnik spółki osobowej: sądy mówią nie, a fiskus i tak chce podatek

  Wspólnik spółki osobowej: sądy mówią nie, a fiskus i tak chce podatek

  13:46 28.02.2019

  ... ze spółki osobowej należy analizować dopiero w momencie utraty przez osobę prawną statusu wspólnika w spółce w związku z likwidacją spółki albo wystąpieniem wspólnika ze spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: wystąpienie wspólnika, wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Likwidacja spółki jawnej: spłata wspólników z podatkiem dochodowym

  Likwidacja spółki jawnej: spłata wspólników z podatkiem dochodowym

  13:10 17.08.2018

  ... wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: wystąpienie wspólnika, wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Spółka cywilna: spłata wspólnika a podatek dochodowy

  Spółka cywilna: spłata wspólnika a podatek dochodowy

  13:07 09.05.2012

  ... wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej co do zasady kojarzy się z obowiązkiem sporządzenia wykazu składników majątku na dzień takiego wystąpienia. Wystąpienie wspólnika ... WIĘCEJ

  Tematy: wystąpienie wspólnika, wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Wystąpienie ze spółki: spłata a odsetki od kredytu

  Wystąpienie ze spółki: spłata a odsetki od kredytu

  13:12 09.09.2011

  ... przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej. Podsumowując: Naszym zdaniem - wydatki poniesione na zapłatę odsetek i prowizji od kredytu zaciągniętego w celu spłaty wspólnika występującego ze spółki jawnej będą stanowiły koszty uzyskania przychodów pozostałych wspólników tej spółki. Wydatki te mają bowiem na celu ... WIĘCEJ

  Tematy: wystąpienie wspólnika, wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Wybór formy opodatkowania dochodów

  Wybór formy opodatkowania dochodów

  06:33 18.08.2009

  ... uznał, że stanowisko podatnika, zgodnie z którym możliwe jest opodatkowanie dochodów wspólników spółki jawnej uzyskanych ze świadczenia przez spółkę jawną usług zarządzania spółką z o.o. 19% stawką podatku, jest nieuzasadnione. Wspólnik spółki jawnej po otrzymaniu powyższej interpretacji wniósł skargę do WSA, w której żądał uchylenia w całości ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka jawna, podatek od osób fizycznych, wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej, forma opodatkowania spółki
 • Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej - konsekwencje

  Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej - konsekwencje

  13:44 02.01.2009

  ... wspólników umowa spółki jawnej musi wyraźnie dopuszczać takie rozwiązanie. Zbycia ogółu praw i obowiązków nie należy utożsamiać z wypowiedzeniem umowy spółki przez wspólnika. Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej w drodze wypowiedzenia umowy spółki dokonywane jest przez złożenie jednostronnego oświadczenia woli. W przypadku umowy spółki zawartej ... WIĘCEJ

  Tematy: wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej, spółka jawna, wspólnicy spółki, wystąpienie wspólnika


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: