eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wymiar składek
 • Składki z budżetu państwa w ZUS DRA

  Składki z budżetu państwa w ZUS DRA

  00:12 21.11.2012

  ... je opłacać? Odpowiedź: Składki te należy wykazać w pozycjach dotyczących składek finansowanych z budżetu państwa. Osoby przebywające na urlopach wychowawczych podlegają obowiązkowo ... ubezpieczenie emerytalne), polu 11 (składki na ubezpieczenia rentowe), polu 12 (suma składek na oba rodzaje ubezpieczeń) oraz 2) bloku VII: polu 03 (składki na ... WIĘCEJ

  Tematy: składki emerytalno-rentowe, wymiar składek, ZUS DRA, składka zdrowotna
 • Czy wysokość składek ZUS zależy od osiąganych dochodów?

  Czy wysokość składek ZUS zależy od osiąganych dochodów?

  10:53 19.11.2012 PORADA

  Czy płacimy składki ZUS bez względu na osiągane dochody? Ile wynoszą składki gdy dochód wynosi 0 zł ? WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, wysokość składek ZUS, składki ZUS dla przedsiębiorców, wymiar składek
 • Urlop wychowawczy w 2013 nie tylko dla etatowców

  Urlop wychowawczy w 2013 nie tylko dla etatowców

  13:59 12.11.2012

  ... kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (nie więcej jednak niż przychód lub kwota zadeklarowana, stanowiąca podstawę wymiaru składek). Tym samym podstawa ... kolei w przypadku osób z krótszym niż 6 miesięcy stażem ubezpieczeniowym podstawę wymiaru składek (tylko na ubezpieczenie emerytalne) stanowiłaby kwota 75% minimalnego wynagrodzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wymiar składek, zus rsa
 • Zmiana tytułu ubezpieczenia społecznego a korekta dokumentów

  Zmiana tytułu ubezpieczenia społecznego a korekta dokumentów

  00:22 04.11.2012

  ... . Powinien on o zawieszeniu prowadzenia działalności i tym samym o zmianie swojej sytuacji ubezpieczeniowej poinformować zleceniodawcę (płatnika składek). Jednak gdy tego nie zrobił, zleceniodawca nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za okres, gdy umowa zlecenia była jedynym tytułem do ubezpieczeń. Płatnik ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie społeczne, umowa zlecenia, działalność gospodarcza
 • Wyższa podstawa wymiaru składek ZUS w 2013 r.

  Wyższa podstawa wymiaru składek ZUS w 2013 r.

  00:15 04.10.2012

  ... być niższe niż 1.280 zł (tj. 80% z kwoty 1.600 zł). Wzrost minimalnej płacy spowoduje m.in. zwiększenie wysokości najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla niektórych przedsiębiorców. Przedsiębiorca rozpoczynający bowiem prowadzenie działalności gospodarczej (bądź już prowadzący taką działalność) przez okres pierwszych ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, wymiar składek, podstawa wymiaru składek, składki ZUS
 • Składki na Fundusz Pracy: zwolnienia

  Składki na Fundusz Pracy: zwolnienia

  00:10 23.08.2012

  ... obowiązku? Do pierwszej grupy osób, za które nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, należy grono kobiet po urodzeniu dziecka. Zgodnie z Ustawą o ... Zakładu Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakłady aktywności zawodowej nie opłacają składek na Fundusz Pracy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na Fundusz Pracy, Fundusz Pracy, wysokość składek na fundusz pracy, wymiar składek
 • Nieopłacanie składek ZUS za pracownika a składki OFE

  Nieopłacanie składek ZUS za pracownika a składki OFE

  00:15 22.08.2012

  ... do OFE przekazywane są wówczas, gdy płatnik składek (pracodawca) zapłaci należne składki do ZUS. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w ... ZUS raport „zerowy”, tzn. w pola dotyczące podstaw wymiaru składek oraz kwot składek powinien wpisać „0”. Jeśli w maju pracownik nie otrzymał wynagrodzenia, pracodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na ubezpieczenie społeczne, składki ZUS, wymiar składek, OFE
 • Przychody z nadwyżki bilansowej

  Przychody z nadwyżki bilansowej

  00:10 17.08.2012

  ... do biletów do teatru oraz do wycieczki, finansowane z nadwyżki bilansowej z części przeznaczonej na działalność społeczno-samorządową stanowi przychód do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne pracownika będącego jednocześnie członkiem spółdzielni? Odpowiedź: Wymienione korzyści mogą być zwolnione z oskładkowania, ale pod warunkiem zawarcia ... WIĘCEJ

  Tematy: nadwyżka bilansowa, wymiar składek, ubezpieczenie społeczne
 • Odwieszenie działalności a preferencyjne składki ZUS

  Odwieszenie działalności a preferencyjne składki ZUS

  00:15 09.08.2012

  ... od obniżonej podstawy? Odpowiedź: W tym przypadku nie można skorzystać z preferencyjnych składek, ponieważ minął już okres 24 miesięcy. Składki obliczone od podstawy określonej ... miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Gdyby jednak wznowienie wykonywania zawieszonej działalności nastąpiło przed ... WIĘCEJ

  Tematy: zawieszenie działalności gospodarczej, zawieszenie działalności, opłacanie składek, preferencyjne składki
 • Spółka cywilna: odstąpienie wspólnika a niższy ZUS

  Spółka cywilna: odstąpienie wspólnika a niższy ZUS

  14:54 08.08.2012 PORADA

  Witam, Założyłyśmy ze znajomą spółkę cywilną. Prowadzimy działalność gospodarcza na tak zwanym niskim zusie. Jest to nasza pierwsza działalność. Czy w momencie gdy jedna z nas odstąpi od spółki, druga będzie mogla nadal prowadzić działalność na takiej samej niskiej składce ... WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, spółka cywilna, wspólnik spółki cywilnej, wystąpienie wspólnika
 • Premia wypłacona w trakcie choroby a składki ZUS

  Premia wypłacona w trakcie choroby a składki ZUS

  00:05 29.06.2012

  ... osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Takim przychodem jest więc również premia prowizyjna. Podstawy wymiaru składek nie stanowią jednak m.in. składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku ... WIĘCEJ

  Tematy: premia, składki ZUS, wymiar składek, składki na ubezpieczenie społeczne
 • Podwyższenie podstawy wymiaru składek ZUS za ubiegły rok?

  Podwyższenie podstawy wymiaru składek ZUS za ubiegły rok?

  00:16 21.06.2012

  ... za pracownika imienny raport miesięczny ZUS RCA z kodem 01 10 xx i wykazywać należne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu stosunku pracy. Z wyjątkiem ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenia społeczne, zus rca, wymiar składek, składki ZUS

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: