eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › wspólnik spółki cywilnej
 • SĄDOWE PRZEDŁUŻENIE SUKCESJI W SPÓŁCE CYWILNEJ BEZ ZGODY WSPÓLNIKA I SPADKOBIERCY

  SĄDOWE PRZEDŁUŻENIE SUKCESJI W SPÓŁCE CYWILNEJ BEZ ZGODY WSPÓLNIKA I SPADKOBIERCY

  13:18 15.09.2023 PORADA

  Wspólnik w spółce cywilnej i jednocześnie spadkobiorca nie wyraża zgody na przedłużenie zarządu sukcesyjnego o kolejne trzy lata. Sprawa w apelacji będzie trwała długo, w CEDiG zarządca został wykreślony i minęło już kilka miesięcy od ustawowego terminu. Otóż to, że zgodnie z ... WIĘCEJ

  Tematy: sukcesja, sukcesja firmy, zarząd sukcesyjny, zarządca sukcesyjny
 • SĄDOWE PRZEDŁUŻENIE SUKCESJI W SPÓŁCE CYWILNEJ BEZ ZGODY WSPÓLNIKA I SPADKOBIERCY

  SĄDOWE PRZEDŁUŻENIE SUKCESJI W SPÓŁCE CYWILNEJ BEZ ZGODY WSPÓLNIKA I SPADKOBIERCY

  17:48 22.11.2022 PORADA

  Witam. Postanowiłam wytrwać w spółce do czasu wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Dwa lata mijają w czerwcu przyszłego roku. Doszła do mnie informacja, że do sądu został złożony wniosek o przedłużenie działania zarządu przez moją mamę, która jest zarządcą i mojego brata ... WIĘCEJ

  Tematy: sukcesja, sukcesja firmy, zarząd sukcesyjny, zarządca sukcesyjny
 • Zniesienie współwłasności sam. osob w spółce cywilnej

  Zniesienie współwłasności sam. osob w spółce cywilnej

  16:58 13.12.2021 PORADA

  Dzień dobry, proszę o poradę w następującej sytuacji. Czy jest możliwe odsprzedanie 50% samochodu osobowego na rzecz wspólnika spółki cywilnej (zniesienie współwłasności), a następnie przekazanie darowizną żonie wspólnika, który odkupił tę część. Jakie dokumenty należy ... WIĘCEJ

  Tematy: współwłasność samochodu, zniesienie współwłasności, spółka cywilna, wspólnik spółki cywilnej
 • Wniesienie samochodu do spółki cywilnej

  Wniesienie samochodu do spółki cywilnej

  02:42 18.09.2021 PORADA

  Dzień dobry Jakie skutki podatkowe będzie miało wniesienie aportem prywatnego samochodu osobowego będącego własnością jednego wspólnika do spółki cywilnej? Jest to nowo utworzona spółka cywilna, dwóch wspólników, pierwsza działalność gospodarcza każdego z nich, spółka ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnik spółki cywilnej, aport, wspólnicy spółki cywilnej
 • Ciąża a jednoosobowa działalność gospodarcza

  Ciąża a jednoosobowa działalność gospodarcza

  12:09 05.06.2020 PORADA

  Dzień dobry. Mam dylemat. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą od ponad roku. Dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Na razie mogę pracować, ale wiadomo, że potem będę musiała iść na chorobowe itp. Chciałabym żeby w tym czasie przyszły mąż mógł prowadzić firmę ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, działalność gospodarcza, jednoosobowa działalność gospodarcza, ubezpieczenie zdrowotne
 • Praca na etacie i wspólnik w spółce cywilnej. Co z zasiłkiem chorobowym?

  Praca na etacie i wspólnik w spółce cywilnej. Co z zasiłkiem chorobowym?

  15:14 19.03.2018 PORADA

  Witam, pracuję na etacie (umowa na czas nieokreślony), dodatkowo jestem wspólnikiem w spółce cywilnej, jestem od tygodnia na zwolnieniu lekarskim z powodu zagrożonej ciąży (będę na nim zapewne do końca ciąży, czyli jeszcze jakieś 6-7 miesięcy).   Wiem, że podczas pobierania ... WIĘCEJ

  Tematy: praca na etat, umowa na czas nieokreślony, spółka cywilna, wspólnik spółki cywilnej
 • Dobrowolne wpłaty dla spółki cywilnej z podatkiem od darowizny

  Dobrowolne wpłaty dla spółki cywilnej z podatkiem od darowizny

  13:18 17.05.2017

  ... handlowego, spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawa i stanowi wyłącznie stosunek zobowiązaniowy pomiędzy stronami umowy spółki cywilnej. Z tego powodu stronami umowy darowizny w wypadku spółki cywilnej będą darczyńca oraz Wnioskodawca, jako obdarowany. A zatem, nabycie środków pochodzących z wpłat internautów nastąpi przez Wnioskodawcę ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązanie podatkowe, zobowiązania podatkowe, wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, Ordynacja podatkowa
 • Czy działalność gospodarcza spółce cywilnej może wystawić fakturę, gdy jest jeden właściciel?

  Czy działalność gospodarcza spółce cywilnej może wystawić fakturę, gdy jest jeden właściciel?

  12:42 04.10.2016 PORADA

  Czy firma firmie może wystawić fakturę, za "obsługę administracyjną", jeśli właściciel jednej z firm (jednoosobowa działalność gospodarcza) jest jednocześnie wspólnikiem drugiej firmy (spółka cywilna, 3 wspólników)? Jeśli tak, to czy pracownik zatrudniony w firmie jednoosobowej ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, właściciel firmy, wystawienie faktury
 • Inwentaryzacja. Jak się za to zabrać?

  Inwentaryzacja. Jak się za to zabrać?

  13:18 02.10.2016 PORADA

  Witam, mam bardzo ważne pytanie odnośnie inwentaryzacji dla spółki cywilnej. Otóż, do spółki z dniem 01.09.2016 wszedł nowy wspólnik, wystąpiła konieczność zrobienia inwentury. Dostałam takie dokumenty bilans firmy "zapisy w buforze za rok 2016" z datą wydruku 01.09.2016 i w ... WIĘCEJ

  Tematy: inwentaryzacja, spółka cywilna, wspólnik spółki cywilnej, ewidencja księgowa
 • PIT sp. z o.o. i spółka cywilna

  PIT sp. z o.o. i spółka cywilna

  08:30 21.04.2016 PORADA

  Witam, na jakich drukach PIT powinna rozliczyć się osoba będąca: 1). wspólnikiem spółek z o.o. i spólki cywilnej (zasady ogólne)? 2). wspólnikiem spółki cywilnej (zasady ogólne) i pracownikiem etatowym (36-PIT/B?) Proszę o pomoc. WIĘCEJ

  Tematy: 36-PIT, spółka cywilna, spółka z o.o., wspólnik spółki cywilnej
 • Zmiana składu osobowego spółki cywilnej

  Zmiana składu osobowego spółki cywilnej

  13:29 03.07.2015 PORADA

  Witam. Mam problem. 2 wspólników X i Y prowadzą spółkę cywilną (udziały: X - 50%, Y - 50%). Są na KPiR. Dnia 30.06.2015 r. do spółki wstępuje wspólnik Z (udziały: X - 50%, Y - 25%, Z - 25%). Z dniem 01.07.2015 r. ze spółki występuje wspólnik Y. Od dnia 02.07.2015 r. w spółce ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnik spółki cywilnej, wspólnicy spółki cywilnej, wspólnicy spółki
 • Tytuł egzekucyjny przeciwko wspólnikowi spółki cywilnej

  Tytuł egzekucyjny przeciwko wspólnikowi spółki cywilnej

  00:30 28.04.2014

  ... .” LEX). Wspólników spółki cywilnej jako odpowiedzialnych solidarnie łączy współuczestnictwo materialne. W uchwale Sądu Najwyższego z 09 lutego 2011 roku III CZP 130/10 przyjęto, że „wspólnik spółki cywilnej nie jest legitymowany do dochodzenia wierzytelności wchodzącej w skład majątku wspólnego wspólników tej spółki.” W uzasadnieniu uchwały ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnik spółki cywilnej, spółka cywilna, tytuł egzekucyjny, egzekucja z majątku wspólników
 • Zaliczka na podatek dochodowy z rachunku spółki cywilnej?

  Zaliczka na podatek dochodowy z rachunku spółki cywilnej?

  13:09 26.09.2013

  ... spółki cywilnej, pomimo wskazania na przelewie jako wpłacającej tej właśnie spółki, stanowi zapłatę dokonaną przez podatnika, a nie osobę trzecią (spółkę) - wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 04.06.2013 r. sygn. akt II FSK 1534/12. Naczelnik urzędu skarbowego odmówił zaliczenia wpłaty dokonanej z rachunku spółki cywilnej ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązanie podatkowe, zobowiązania podatkowe, wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, Ordynacja podatkowa
 • Spółka cywilna: wystąpienie a przychód podatkowy

  Spółka cywilna: wystąpienie a przychód podatkowy

  05:54 14.03.2012

  ... wyjaśnił organ podatkowy? Do spółki cywilnej dołączył trzeci wspólnik, po czym wystąpił z niej wnioskodawca, który po wystąpieniu prowadzi działalność gospodarczą na własne nazwisko. W związku z wystąpieniem ze spółki otrzymał on zwrot poniesionych wkładów, pieniężny ekwiwalent z tytułu udziału w wartości majątku spółki (środki trwałe oraz towary ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Wspólnik spółki cywilnej jako pracownik?

  Wspólnik spółki cywilnej jako pracownik?

  13:01 09.12.2011

  ... spraw spółki przez wspólnika i miałaby taki sam charakter jak praca osoby trzeciej. Uznać należy zatem, iż wspólnik spółki cywilnej nie może zawrzeć ze wspólnikami tej spółki umowy o pracę, której przedmiotem byłoby prowadzenie lub reprezentowanie spraw spółki. Jednakże w sytuacji gdy praca świadczona przez wspólnika spółki cywilnej na rzecz spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnik spółki cywilnej, spółka cywilna, zatrudnienie wspólnika spółki, stosunek pracy
 • Spółka cywilna: zmiana wspólnika a podatek dochodowy

  Spółka cywilna: zmiana wspólnika a podatek dochodowy

  13:11 05.12.2011

  ... , że jeden ze wspólników wystąpi ze spółki cywilnej na koniec 2011 r. (zakładamy zatem, że nastąpi to 31 grudnia 2011 r.), a dzień wcześniej (tj. 30 grudnia 2011 r.) przystąpi do tej spółki nowy wspólnik. W takiej sytuacji przychody i koszty uzyskania przychodów poszczególnych wspólników spółki cywilnej (a w rezultacie ich dochód) powinny być ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Wystąpienie ze spółki cywilnej a podatek dochodowy

  Wystąpienie ze spółki cywilnej a podatek dochodowy

  06:22 21.10.2011

  ... stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki. Na tle powyższego zauważyć należy, że zysk spółki jest niczym innym jak wcześniej wypracowanym dochodem spółki, który sukcesywnie był opodatkowany przez wspólników spółki proporcjonalnie do udziałów. W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej mamy do czynienia ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Zmiana zasad rejestracji wspólników spółki cywilnej

  Zmiana zasad rejestracji wspólników spółki cywilnej

  10:34 21.07.2011

  ... nie ma podmiotowości prawnej. Nie przysługuje jej też status przedsiębiorcy. Status ten, w przypadku spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą, muszą mieć jej wspólnicy. Dlatego też osoby fizyczne działające w ramach tej spółki muszą posiadać wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ewentualnie do 31 grudnia ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, rejestracja działalności gospodarczej, wspólnicy spółki, wspólnik spółki cywilnej
 • SN o dochodzeniu wierzytelności spółki cywilnej

  SN o dochodzeniu wierzytelności spółki cywilnej

  12:48 21.04.2011

  ... wspólnik spółki cywilnej nie jest legitymowany samodzielnie do dochodzenia wierzytelności wchodzącej w skład majątku wspólnego wspólników tej spółki. SN podkreślił przy tym, że wspólnik spółki cywilnej uzyskuje samodzielną legitymację do dochodzenia na własną rzecz przypadającej mu części wierzytelności dopiero po rozwiązaniu spółki. Podsumowując ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnicy spółki, majątek wspólny wspólników spółki, wspólnik spółki cywilnej, spółka cywilna

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: