eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wartość początkowa środka trwałego
 • Wprowadzenie używanego środka trwałego z majątku prywatnego do działalności. Od 2022 r. nowe zasady amortyzacji.

  Wprowadzenie używanego środka trwałego z majątku prywatnego do działalności. Od 2022 r. nowe zasady amortyzacji.

  00:07 02.02.2022

  ... po cenie zakupu Przepisy obowiązujące do końca 2021 wskazywały, że za wartość początkową środka trwałego wprowadzonego do działalności gospodarczej uważa się cenę jego nabycia. Wyobraźmy sobie ... amortyzacji uważa się cenę nabycia, jednak “nie wyższą od wartości rynkowej środka trwałego”. Co oznacza dodanie tego przepisu? Podatnik, który pięć lat temu ... WIĘCEJ

  Tematy: wartość początkowa środków trwałych, wartość początkowa środka trwałego, środki trwałe, amortyzacja środków trwałych
 • Amortyzacja składników majątkowych: jak ustalić wartość początkową

  Amortyzacja składników majątkowych: jak ustalić wartość początkową

  10:46 09.12.2021

  ... jako wartość początkowa Wartość rynkowa powinna być stosowana jako wartość początkowa środków trwałych w określonych przypadkach. Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, gdy do nabycia doszło w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób. W takich przypadkach brak jest wcześniejszej wyceny środka trwałego, w związku z czym za wartość ... WIĘCEJ

  Tematy: wartość początkowa środków trwałych, wartość początkowa środka trwałego, środki trwałe, amortyzacja środków trwałych
 • Co wliczyć do wartości początkowej kasy fiskalnej?

  Co wliczyć do wartości początkowej kasy fiskalnej?

  08:36 25.09.2021 PORADA

  Podatnik zakupił kasę fiskalną online. Na fakturze oprócz kasy jest zakup kabla USB, Rolek do kasy. Moje pytanie jest takie, czy mogę całość tego wykazać jako wartość początkową środka trwałego? Od KIP dostałam informację, że jeśli bez tego wszystkiego nie jest zdatna do ... WIĘCEJ

  Tematy: kasa fiskalna, środki trwałe, wartość początkowa środków trwałych, środek trwały
 • Zamiana nieruchomości: wartość początkowa środka trwałego

  Zamiana nieruchomości: wartość początkowa środka trwałego

  13:24 01.09.2020

  ... , których wartość początkowa ... Wartość udziału w nieruchomości mieszkalnej (kamienicy) zostanie ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego. W przypadku różnicy wartości zamienianych nieruchomości, zostanie ona dopłacona. Przy ustalaniu wartości początkowej środka trwałego - kamienicy należy więc uwzględnić określoną w umowie zamiany wartość ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zamiany, podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, zamiana nieruchomości
 • Wycena mieszkania na wynajem wprowadzonego do firmy

  Wycena mieszkania na wynajem wprowadzonego do firmy

  13:52 12.12.2018

  ... przypadku, w którym nakłady zostały poniesione przed oddaniem środka trwałego do używania (co miało miejsce w niniejszej sprawie), zaś ich celem było przystosowanie tego środka do używania, tj. do celów mieszkalnych. Takie wydatki powinny zwiększać wartość początkową środka trwałego. Mogą zatem wpływać na wysokość kosztów uzyskania przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek mieszkaniowy, mieszkania, wycena nieruchomości, wynajem mieszkania
 • Środek trwały z dotacji: wyłączamy koszty a nie korygujemy wartość

  Środek trwały z dotacji: wyłączamy koszty a nie korygujemy wartość

  13:21 18.09.2018

  ... ” z banku, firmy leasingowej bądź od innego podmiotu. W przypadku nabycia środka trwałego za wartość początkową przyjmuje się cenę jego nabycia, czyli kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, ewidencja środków trwałych, amortyzacja jednorazowa
 • Zapłata gotówką przy budowie środka trwałego

  Zapłata gotówką przy budowie środka trwałego

  14:01 09.10.2017

  ... , mimo że wartość początkowa środka trwałego znacznie przekracza kwotę 15.000 zł jak też kwotę tę przekracza suma faktur opłaconych gotówką, to z uwagi na to, że gotówkowe płatności dotyczyły jedynie transakcji poniżej 15.000 zł, cały naliczany odpis amortyzacyjny od wartości początkowej środka trwałego (w postaci wybudowanego ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Przejęcie spółki i amortyzacja środków trwałych

  Przejęcie spółki i amortyzacja środków trwałych

  12:50 13.02.2017

  ... przychodu. Roczna wartość odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego przekracza 600 tys. zł. Po przejęciu spółki osobowej wnioskodawca planuje kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez spółkę przejmowaną z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej środka trwałego i zaliczać naliczane ... WIĘCEJ

  Tematy: łączenie spółek, spółki kapitałowe, łączenie spółek kapitałowych, fuzja
 • Ustalenie wartości początkowej budynku kupionego z gruntem

  Ustalenie wartości początkowej budynku kupionego z gruntem

  13:48 01.09.2016

  ... cele gospodarcze przedsiębiorcy, to nakłady takie również powiększą wartość początkową środka (bądź środków) trwałego. Do czasu ich ukończenia nie można takiego składnika majątku uznać za zdatny i kompletny do użytku, wskutek czego nie spełnia od definicji środka trwałego. Jak jednak podzielić cenę zakupu z aktu notarialnego na ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Likwidacja spółki cywilnej: przejęcie i amortyzacja środka trwałego

  Likwidacja spółki cywilnej: przejęcie i amortyzacja środka trwałego

  07:05 28.09.2014

  ... osobami prawnymi. Jednakże w przypadku nabycia do prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej składnika majątku (środka trwałego), który podatnik otrzymał w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną wartość początkową tego środka trwałego ustala się na podstawie art. 22g ust. 14c ustawy o podatku dochodowym od osób ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Wartość środka trwałego: wycena biegłego gdy znana cena zakupu

  Wartość środka trwałego: wycena biegłego gdy znana cena zakupu

  06:28 06.09.2014

  ... uzasadniają bowiem takiego sposobu ustalenia wartości początkowej. Wartość początkową środka trwałego można ustalić w oparciu o cenę nabycia budynku w stanie surowym zamkniętym oraz wydatki poniesione na jego wykończenie oraz odsetki od kredytu naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania.(…)” Pełną treść interpretacji można przeczytać ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: