eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ustawa o promocji zatrudnienia
 • Jest nowa ustawa o promocji zatrudnienia

  Jest nowa ustawa o promocji zatrudnienia

  13:40 29.05.2014

  ... promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przewiduje ona współpracę sektora publicznego z firmami prywatnymi. Daje też pracodawcom nadzieje na obniżenie kosztów pracy, bo zatrudniając osoby młode lub w wieku 50+ będą otrzymywać niezbędne dofinansowanie. - To dobry przykład nowoczesnej wizji w polityce zatrudnienia ... pracy. Ustawa ma również ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, zatrudnienie bezrobotnego, bezrobotni, promocja zatrudnienia
 • Świadczenie pielęgnacyjne będzie wyższe

  Świadczenie pielęgnacyjne będzie wyższe

  11:31 06.05.2014

  ... promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. W dniu 24 kwietnia 2014 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu poprawę skuteczności działania publicznych służb zatrudnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo o ruchu drogowym, Kodeks postępowania karnego, ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej, ustawa o świadczeniach rodzinnych
 • Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia bez składek na FP?

  Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia bez składek na FP?

  13:09 11.03.2014

  ... promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, która została zaproponowana przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt (druk sejmowy nr 1949) zakłada m.in.: poprawę efektywności działania urzędów pracy poprzez zmianę algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie bezrobotnego, bezrobotni, promocja zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia
 • Dodatek aktywizacyjny

  Dodatek aktywizacyjny

  00:05 18.12.2012

  ... pobierania zasiłku. Po zakończeniu wykonywania pracy bezrobotny może powrócić do pobierania zasiłku, którego nie zdążył pobrać wcześniej. Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 48, art. 2 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie ... WIĘCEJ

  Tematy: bezrobotni, poszukiwanie pracy, dodatek aktywizacyjny, ustawa o promocji zatrudnienia
 • Ciąża a rejestracja w urzędzie pracy

  Ciąża a rejestracja w urzędzie pracy

  00:15 26.07.2012

  ... , sfinansowania kosztów egzaminów i licencji, skorzystania z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej to tylko nieliczne formy wsparcia oferowane dla osób bezrobotnych. Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 33 ust. 4d, art. 73 ust. 3) Karolina Łapińska WIĘCEJ

  Tematy: status bezrobotnego, prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłek dla bezrobotnych, ciąża
 • Bezrobotny cudzoziemiec w urzędzie pracy

  Bezrobotny cudzoziemiec w urzędzie pracy

  00:22 01.07.2012

  ... oferowanej przez powiatowe urzędy pracy. Rejestracja jako osoba bezrobotna otworzy przed nimi takie same możliwości jak przed każdym Polakiem. Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 1 ust. 3 pkt 2) Karolina Łapińska WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie bezrobotnego, ustawa o promocji zatrudnienia, aktywizacja zawodowa, zatrudnienie cudzoziemca
 • Staż z urzędu pracy

  Staż z urzędu pracy

  10:32 02.01.2012

  ... zawodowej, korzystny zarówno z punktu widzenia stażysty jak i pracodawcy. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej "ustawa"), staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez ... WIĘCEJ

  Tematy: staż z urzędu pracy, stażysta, staż, obowiązki pracodawcy
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany II 2011

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany II 2011

  12:37 03.03.2011

  ... najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych, które weszły w życie w lutym 2011 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego. PROMOCJA ZATRUDNIENIA Dnia 1 lutego 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725), którą: doprecyzowano pojęcie „bezrobotnego”, którym może ... WIĘCEJ

  Tematy: promocja zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia, hipoteka, ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 • Zmiany w promocji zatrudnienia

  Zmiany w promocji zatrudnienia

  13:48 01.03.2011

  ... 90 dni, kobiet w ciąży i w trakcie połogu, z wyjątkiem przypadków, gdy bezrobotna sama wystąpi z takim wnioskiem. Duża nowelizacja z 16 grudnia 2010 r. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw weszła w życie z początkiem lutego br. Okres pracy kobiet powracających z urlopu macierzyńskiego bądź ... WIĘCEJ

  Tematy: promocja zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia, zatrudnianie bezrobotnych, status bezrobotnego
 • Czy przedsiębiorca może mieć status bezrobotnego?

  Czy przedsiębiorca może mieć status bezrobotnego?

  13:33 16.02.2011

  ... . Na podstawie jakich przepisów prawnych i pod jakimi warunkami? O tym dowiedzą się Państwo z niniejszej publikacji. Wszystko to za sprawą nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725, dalej „nowelizacja”), która 1 lutego 2011 r. weszła w życie ... WIĘCEJ

  Tematy: status bezrobotnego, prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłek dla bezrobotnych, zawieszenie działalności

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: