eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › umowa
 • Wysokość kary umownej podlega kontroli sądu

  Wysokość kary umownej podlega kontroli sądu

  16:07 31.07.2018

  Volenti non fit iniuria, czyli chcącemu nie dzieje się krzywda oznacza, że nie krzywdzi kogoś zapis, na który ten ktoś się godził. Z drugiej strony jednak zasada ta nie może być przyjmowana jako bezwzględna, bowiem z różnych przyczyn zawierane są umowy, które prowadzą do niewspółmiernego pokrzywdzenia. jednej ze stron. Wydawałoby się, że klauzula ... WIĘCEJ

  Tematy: kara umowna, kary umowne, umowa, wysokość kary umownej
 • Nadzwyczajna zmiana stosunków umożliwia waloryzację kontraktu

  Nadzwyczajna zmiana stosunków umożliwia waloryzację kontraktu

  13:20 27.04.2018

  Każda inwestycja wiąże się z pewnym ryzykiem – na etapie jej planowania czy realizacji nie sposób przewidzieć wszystkie okoliczności, które ostatecznie wpływają na rentowność przedsięwzięcia. Zwłaszcza przy inwestycjach wykonywanych przez wiele lat uwarunkowania prawne czy ekonomiczne mogą ulec tak dużej zmianie, że inwestor popadnie w poważne ... WIĘCEJ

  Tematy: nadzwyczajna zmiana stosunków, stosunki umowne, umowa, zaawieranie umów
 • Umowa przedwstępna: zwrot nienależnego świadczenia bez przedawnienia

  Umowa przedwstępna: zwrot nienależnego świadczenia bez przedawnienia

  00:20 02.03.2018

  Jeżeli umowa właściwa nie dochodzi do skutku, wówczas świadczenie przekazane w ramach umowy przedwstępnej staje się nienależne, a roszczenie o jego zwrot jest bezterminowe – uznał w ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa przedwstępna, umowa, zawarcie umowy
 • Czym jest Smart Contract?

  Czym jest Smart Contract?

  15:16 14.07.2017

  ... do blokady jako inteligentny kontrakt. Każda umowa ma własny adres blokowy. Oznacza to, że jeśli zaczynasz porozumiewanie się z kimś, umowa zostanie utworzona w ramach blokady, ... staną się hybrydą tradycyjnych umów papierowych i Smart Contracts, często określanych jako umowa składająca się z papieru i kodu. Oznacza to, że chociaż istnieje rzeczywista ... WIĘCEJ

  Tematy: Smart Contract, blockchain, umowa, inteligentna umowa
 • E-umowy: łatwiejsze procedury po 8 września 2016

  E-umowy: łatwiejsze procedury po 8 września 2016

  13:14 19.08.2016

  ... , a niekiedy setki umów dziennie ze swoimi klientami. Mowa tu m.in. o przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych, kurierskich, energetycznych, leasingowych, ale też bankowości czy logistyce. Umowa papierowa vs e-umowa „Zawarcie umowy w formie papierowej z nowym klientem zajmuje co najmniej 5 dni roboczych. Składa się na to czas poświęcony ... WIĘCEJ

  Tematy: e-umowy, e-umowa, umowa elektroniczna, umowa
 • Cesja umowy na inną osobę - jak to zrobić?

  Cesja umowy na inną osobę - jak to zrobić?

  00:40 21.06.2016

  ... że gros umów zawieranych w obrocie gospodarczym to umowy dwustronnie zobowiązujące (przykładowo: umowa sprzedaży czy umowa najmu). Oznacza to, że każda ze stron umowy jest obowiązana ... . Pamiętajmy jednak, że jeśli dokonamy samej cesji praw na osobę trzecią, a umowa jest dwustronnie zobowiązująca – nie uwolnimy się od ciążącego na nas długu. Przykład ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja umowy, cesja, umowa, umowy
 • Kara umowna: jak ją wpisać do umowy?

  Kara umowna: jak ją wpisać do umowy?

  00:50 03.06.2016

  ... zastrzeżona na np. wypadek nieterminowej zapłaty – zastrzeżenie to jest nieważne (w skrajnych przypadkach mogłoby się okazać, że nieważna jest nawet cała umowa). Pojawiają się czasem poglądy, iż zamiast postrzegać takie klauzule za nieważne należałoby uznać, że chodzi w nich po prostu o obowiązek zapłaty ... WIĘCEJ

  Tematy: kara umowna, kary umowne, umowa, wysokość kary umownej
 • Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

  Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

  00:40 18.04.2016

  Niezależnie od dodatkowych klauzul zawartych w umowie, strony umowy ponoszą wobec siebie odpowiedzialność kontraktową. Gdy jedna ze stron ponosi szkodę, druga strona zobowiązana jest do jej naprawienia Odpowiedzialność kontaktowa polega na tym, że w sytuacji gdy jedna ze stron umowy poniosła szkodę, na skutek niewykonania lub nienależytego ... WIĘCEJ

  Tematy: wykonanie umowy, umowy, nienależyte wykonanie umowy, niewykonanie umowy
 • Kontrakt z białoruskim kontrahentem: pomyśl o ochronie swoich praw

  Kontrakt z białoruskim kontrahentem: pomyśl o ochronie swoich praw

  00:30 22.07.2015

  ... umową w umowie, co oznacza, że musi być uzgodniona przez obie strony, o czym muszą świadczyć podpisy stron. Dodatkowo trzeba pamiętać, ze umowa musi być podpisana przez upoważnioną osobę. Nie ma konieczności żądać, żeby wszystkie dokumenty były podpisane wyłącznie przez dyrektora generalnego – to ... WIĘCEJ

  Tematy: Białoruś, umowa biznesowa, kontrakt, umowa
 • Umowa: wykładnia niejednoznacznych postanowień

  Umowa: wykładnia niejednoznacznych postanowień

  00:42 09.04.2015

  „(…) za każdym razem podejrzewam, że zgoda jest najgorszym ze złudzeń” – słowa argentyńskiego pisarza, Julio Cortázara, niezwykle celnie oddają to, co często zdarza się przy interpretacji postanowień umowy handlowej. Praktyka wielokrotnie potwierdza, że na etapie zawierania umowy stronom może się tylko wydawać, iż rozumieją dokładnie tak samo ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa, umowy, postanowienia umowne, klauzule umowne

poprzednia  

1 2 3 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: