eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › udzielenie pełnomocnictwa
 • Referent ds. kadr i płac a pełnomocnictwo

  Referent ds. kadr i płac a pełnomocnictwo

  11:31 04.05.2008

  ... pełnomocnictwo od pracodawcy, by wykonywać niektóre czynności w jego imieniu? Czy jeśli nie mam takiego pełnomocnictwa, to nie mogę podpisywać np. świadectwa pracy i czy jestem mimo nieposiadania pełnomocnictwa odpowiedzialna za obowiązki nakładane na mnie przez specjalistów kadrowych pracujących w centrali? Za pracodawcę będącego jednostką ... WIĘCEJ

  Tematy: udzielenie pełnomocnictwa, referent ds kadr i płac, pełnomocnictwo
 • Upoważnienie do wysłania towaru a opłata skarbowa

  Upoważnienie do wysłania towaru a opłata skarbowa

  12:12 09.09.2007

  ... późn. zm.) opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii- w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. A zatem w obecnym stanie prawnym nie wszystkie pełnomocnictwa (odpisy, wypisy, kopie) podlegają opłacie skarbowej, a jedynie takie ... WIĘCEJ

  Tematy: opłaty skarbowe, ustawa o opłacie skarbowej, udzielenie pełnomocnictwa
 • Upoważnienie dla aplikanta a opłata skarbowa

  Upoważnienie dla aplikanta a opłata skarbowa

  13:24 17.05.2007

  ... . o opłacie skarbowej 1 Dz. U Nr 225, poz. 1635/ opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictw lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w ... określonych wart. 77 ustawy Prawo o adwokaturze, nie stanowi pełnomocnictwa.Stanowisko to znajduje potwierdzenia w Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca ... WIĘCEJ

  Tematy: opłaty skarbowe, ustawa o opłacie skarbowej, udzielenie pełnomocnictwa
 • Pełnomocnictwo - opłata w urzędzie miasta

  Pełnomocnictwo - opłata w urzędzie miasta

  12:52 09.03.2007

  ... lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa; osoby fizyczne ... WIĘCEJ

  Tematy: opłaty skarbowe, udzielenie pełnomocnictwa, ustawa o opłacie skarbowej, znaczki skarbowe
 • Decyzja administracyjna wydana z urzędu bez opłat

  Decyzja administracyjna wydana z urzędu bez opłat

  12:32 06.03.2007

  Decyzje administracyjne w sprawie wydania prawa jazdy lub dowodu rejestracji pojazdu nie podlega opłacie skarbowej. Jest bowiem wydana z urzędu, gdyż potwierdza uprawnienia osoby. Stanowisko takie zajął Burmistrz Mrągowa w postanowieniu z dnia 22.02.2007 r. nr OPZ-0550/2/2006. Tym razem z pytaniem w zakresie stosowania prawa podatkowego wystąpił ... WIĘCEJ

  Tematy: opłaty skarbowe, ustawa o opłacie skarbowej, udzielenie pełnomocnictwa, prawo jazdy
 • Pełnomocnictwo bez opłaty skarbowej

  Pełnomocnictwo bez opłaty skarbowej

  11:35 02.03.2007

  ... z niego, że opłacie skarbowej podlega „złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym”. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, postępowanie o udzielenie zamówień publicznych zostało uregulowane w ustawie Prawo zamówień ... WIĘCEJ

  Tematy: udzielenie pełnomocnictwa, opłaty skarbowe, ustawa o opłacie skarbowej, znaczki skarbowe
 • Pełnomocnik przed organem podatkowym

  Pełnomocnik przed organem podatkowym

  14:00 15.02.2007

  ... forma pisemna z jednoznacznym wskazaniem pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. Nadmienić również należy, że podatnik może mieć kilku pełnomocników o różnych pełnomocnictwach. Jak głosi ... WIĘCEJ

  Tematy: udzielenie pełnomocnictwa, ordynacja podatkowa, system podatkowy, postępowanie podatkowe
 • Najlepiej wirtualnie i regularnie

  Najlepiej wirtualnie i regularnie

  11:35 29.11.2005

  ... i inwestowania wolnych środków finansowych.” - Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Słowniczek wyrażeń z rynku funduszy inwestycyjnych Udzielenie pełnomocnictwa – udzielone przez uczestnika prawo do dysponowania jednostkami uczestnictwa przez inną osobę w jego imieniu. Pełnomocnictwo udzielane jest na ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusze inwestycyjne, oszczędzanie, udzielenie pełnomocnictwa

poprzednia  

1 ... 4 5Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: