eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › udziały w spółce z o.o.
 • Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży udziałów spółki z o.o.

  Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży udziałów spółki z o.o.

  13:37 10.10.2016

  ... jest udziałowcem spółki z o.o. od chwili jej powstania. Udziały w niej objął za środki pieniężne. Wartość nominalna ... udziały (akcje) w spółce m.in. z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być obejmowane za wkład pieniężny czyli gotówkę, bądź za wkład niepieniężny. Natomiast w zależności od rodzaju wkładu, w zamian za który obejmowane są udziały ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznania roczne, zeznania podatkowe, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne
 • Spadkobierca w miejsce wspólnika w spółce z o.o.

  Spadkobierca w miejsce wspólnika w spółce z o.o.

  00:40 15.06.2016

  Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako zespół praw i obowiązków o charakterze majątkowym, zgodnie z treścią art. 922 §1 Kodeksu cywilnego, przechodzą z chwilą śmierci wspólnika spółki z o.o. na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów kodeksu cywilnego regulujących spadkobranie. Udziały w sp. z o.o. podlegają dziedziczeniu albo ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., wspólnik spółki, śmierć wspólnika, spadkobiercy
 • Kolejność sprzedaży udziałów spółki z o.o. w podatku dochodowym

  Kolejność sprzedaży udziałów spółki z o.o. w podatku dochodowym

  13:08 25.03.2016

  ... i po różnych cenach, zwrócił się z pytaniem, w jakiej kolejności powinien je zbywać. Udziały w spółce z o.o. nie są papierami wartościowymi? Dokładnie pytanie brzmiało, czy podatnik samodzielnie może ustalić, w jakiej kolejności zbywa udziały? Prawo do samodzielnego ustalania kolejności udziałów bowiem będzie miało – zdaniem podatnika – wpływ na ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce z o.o., spółka z o.o., kapitały pieniężne, przychody podatkowe
 • Towary za umorzenie udziałów w spółce z o.o. z podatkiem VAT

  Towary za umorzenie udziałów w spółce z o.o. z podatkiem VAT

  11:53 15.02.2016

  ... mówić o dwóch wzajemnych czynnościach pomiędzy Spółką a wspólnikiem: wspólnik, którego udziały są umarzane, przekazuje te udziały spółce; spółka przekazuje wynagrodzenie (w formie rzeczowej lub pieniężnej), Skutki podatkowe drugiej czynności, jaką jest przekazanie wynagrodzenia za udziały zależą od charakteru tego wynagrodzenia. Jeżeli ma ono formę ... WIĘCEJ

  Tematy: umorzenie udziałów, kapitał zakładowy, udziały w spółce z o.o., spółka z o.o.
 • Podwyższenie kapitału zakładowego: prawo pierwszeństwa objęcia udziałów

  Podwyższenie kapitału zakładowego: prawo pierwszeństwa objęcia udziałów

  00:50 21.07.2015

  ... wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ... Sąd zaznaczył także, iż prawo pierwszeństwa ma zastosowanie także wówczas, gdy w spółce, w której wspólnik może mieć tylko jeden udział, podwyższeniu ulega wartość nominalna ... WIĘCEJ

  Tematy: podwyższenie kapitału zakładowego, kapitał zakładowy, spółka z o.o., udziały w spółce z o.o.
 • Umorzenie udziałów bez naruszenia kapitału zakładowego

  Umorzenie udziałów bez naruszenia kapitału zakładowego

  00:40 03.07.2015

  Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą podlegać umorzeniu. Umorzenie jest możliwe z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego spółki albo bez takiego obniżenia, czyli z tzw. czystego ... WIĘCEJ

  Tematy: umorzenie udziałów, kapitał zakładowy, udziały w spółce z o.o., spółka z o.o.
 • Prawo korporacyjne: wymiana udziałów w spółkach jako model transakcyjny

  Prawo korporacyjne: wymiana udziałów w spółkach jako model transakcyjny

  11:22 26.06.2015

  ... w przypadku, gdy wspólnikiem zbywającym udziały i nabywającym udziały w spółce zbywającej jest spółka osobowa (np. jawna lub komandytowo-akcyjna). Wówczas zwolnienie transakcji z opodatkowania może nie wystąpić, a organy podatkowe mogą zażądać podatku od tego co nabywca udziałów de facto zarobił wymieniając swoje udziały. Problem ten wynika stąd ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo korporacyjne, wymiana udziałów, spółki, udziały w spółce z o.o.
 • Egzekucja komornicza z udziału w spółce z o.o.

  Egzekucja komornicza z udziału w spółce z o.o.

  09:05 10.07.2014

  ... do przedstawienia osoby, która nabędzie zajęte udziały. W odróżnieniu od trybu sprzedaży zajętych udziałów w spółce z o.o. uregulowanego w k.p.c., cenę udziałów w spółce z o.o. określa sąd rejestrowy, który w miarę potrzeby może zasięgnąć opinii biegłego (art. 185 § 1 k.s.h.). Nabywca udziału w spółce z o.o. uzyskuje tytuł własności o charakterze ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja komornicza, dłużnicy, udziały w spółce z o.o., zajęcie udziałów w spółce
 • Sprzedaż udziałów spółki z o.o.: przychód w podatku dochodowym

  Sprzedaż udziałów spółki z o.o.: przychód w podatku dochodowym

  11:36 12.06.2014

  ... z dnia 23.05.2014 r. nr ITPB1/415-277/14/AD. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Na mocy umowy zawartej w 2013 r. wnioskodawczyni sprzedała posiadane udziały w spółce z o.o. innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Własność sprzedawanych udziałów ze sprzedawcy na kupującego przeszła z chwilą podpisania umowy, tj. w 2013 r. Cena zakupu ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznania roczne, zeznania podatkowe, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne
 • Podatek od udziałów ze spółki zagranicznej

  Podatek od udziałów ze spółki zagranicznej

  18:24 13.04.2014 PORADA

  Witam, chciałbym prosić o pomoc w następującej kwestii. Jestem właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Anglii. Udziały są podzielone 50/50 z moją żoną. Mieszkamy w Anglii od lat i jesteśmy rezydentami tutaj i tutaj płacimy podatki  ze względu na wysokie ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Anglia, miejsce zamieszkania
 • Prywatny samochód wspólnika w sp. z o.o.

  Prywatny samochód wspólnika w sp. z o.o.

  15:21 01.04.2014 PORADA

  Udziały w spółki z o.o. posiada dwóch wspólników. Spółka nie zatrudnia pracowników, nie posiada środków trwałych. Działalnością spółki zajmują się tylko wspólnicy. Jeden z nich w celach służbowych wykorzystuje swój prywatny samochód osobowy. W jaki sposób ująć w ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce z o.o., spółka z o.o., wspólnicy spółki, samochód osobowy
 • Umowa zwolnienia z długu a PIT-8C

  Umowa zwolnienia z długu a PIT-8C

  08:43 20.02.2014 PORADA

  Mam pytanie, czy umowa zwolnienia z długu między osobami fizycznymi (częściowe umorzenie należności z tytułu wcześniejszej umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o.) zawarta między członkami najbliższej rodziny (tj. ojcem i synem) rodzi skutki podatkowe dla dłużnika? Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-8C, umorzenie długu, osoba fizyczna, spółka z o.o.
 • Wspólnik udziela pożyczki spółce z o.o.

  Wspólnik udziela pożyczki spółce z o.o.

  11:13 06.02.2014 PORADA

  Jesteśmy spółką z o.o. planujemy zaciągnąć pożyczkę od jednego z trzech naszych wspólników. Wspomniany wspólnik nie jest członkiem zarządu, posiada 20% udziałów w naszej spółce. Czy w myśl przepisów ksh możemy taką pożyczkę zaciągnąć? Proszę o odpowiedź z ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., pożyczka, wspólnicy spółki, udziały w spółce z o.o.
 • Podatek PIT akcjonariusza gdy dobrowolne umorzenie akcji

  Podatek PIT akcjonariusza gdy dobrowolne umorzenie akcji

  13:19 03.01.2014

  W przypadku nieodpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia po stronie podatnika nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie wystąpi realne przysporzenie majątkowe - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 13.12.2013 r. nr ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce z o.o., spółka z o.o., kapitały pieniężne, przychody podatkowe
 • Jak wyjść ze spółki z o.o.?

  Jak wyjść ze spółki z o.o.?

  10:28 06.12.2013 PORADA

  Witam, ponieważ nie znalazłem odpowiedniego działu, kieruję tutaj to pytanie a właściwie opis sytuacji: jestem udziałowcem spółki z o.o., nie jestem członkiem zarządu, mój udział w spółce jest tylko na papierze, posiadam 25 udziałów na 100, wszedłem do niej ponieważ miała ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., udziały w spółce z o.o., udziały w spółce, majątek spółki
 • Spółki z o.o. jako grupa kapitałowa

  Spółki z o.o. jako grupa kapitałowa

  20:58 15.11.2013 PORADA

  Spółka z o.o. A (3 udziałowców - osoby fizyczne) chce utworzyć spółkę z o.o. B. Będzie jej jedynym udziałowcem, czyli posiadać 100% udziałów. Czy w związku z tym będzie traktowana jako spółka (matka) dominująca? Czy spółki będą jednostkami powiązanymi? Czy te ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., grupa kapitałowa, podatek dochodowy, sprawozdanie finansowe
 • Rozliczenie prywatnego samochodu w spółce z o.o.

  Rozliczenie prywatnego samochodu w spółce z o.o.

  10:21 23.07.2013 PORADA

  Witam, Jestem udziałowcem w spółce z o.o. Jestem w niej zatrudniony jako pracownik - vice prezes. Posiadam swój prywatny samochód. Na jakich zasadach spółka z o.o. mogłaby zwracać mi koszty korzystania z tego samochodu, gdy wykorzystuję go do celów służbowych? Czy można rozliczać ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., udziały w spółce z o.o., samochód prywatny, kilometrówka
 • Czy spółka z o.o. jest jednostką powiązaną z gminą w bilansie?

  Czy spółka z o.o. jest jednostką powiązaną z gminą w bilansie?

  07:36 15.05.2013 PORADA

  Dzień dobry, Mam problem odnośnie jednostek powiązanych w bilansie. Jesteśmy spółką z o.o., a gmina ma 100% udziałów w naszej spółce. Prowadzimy z nią różne transakcje i mam pytanie czy w bilansie muszę ująć należności z gminą jako od jednostek powiązanych czy nie ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., gmina, udziały w spółce z o.o., bilans
 • Nie dostałem PIT-8C. Jak się rozliczyć?

  Nie dostałem PIT-8C. Jak się rozliczyć?

  08:37 29.04.2013 PORADA

  W 2012 r. wszedłem jako udziałowiec do spółki z o.o. i w tym samym roku sprzedałem udziały. Wartość zakupu była 10000 zł, a wartość sprzedaży 2000 zł. Jak mam to rozliczyć w moim zeznaniu podatkowym (żadnego PIT-8C nie otrzymałem z tej spółki, gdzie byłem udziałowcem) ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż udziałów, PIT-8C, rozliczenie roczne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  08:28 18.03.2013 PORADA

  Jeżeli pan "X" jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a jednocześnie jest wiceprezesem Sp. z o.o. posiadając w niej 50% udziałów, to czy firmy te należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów? WIĘCEJ

  Tematy: grupa kapitałowa, spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowa działalność gospodarcza


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: