eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › udziały w spółce z o.o.
 • Dobrowolne umorzenie udziałów spółki a VAT

  Dobrowolne umorzenie udziałów spółki a VAT

  13:33 28.06.2023

  ... spółce jest dokonanie tego za zgodą wspólnika w drodze ich nabycia przez spółkę. Dochodzi wówczas do tzw. ... status samego udziałowca. Będzie ona neutralna na gruncie ustawy o VAT zarówno tedy gdy wspólnikiem spółki nabywającej udziały będzie osoba fizyczna jak i osoba prawna. Prawo do odliczenia VAT Niejednokrotnie dokonując nabycia udziałów od ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce z o.o., umorzenie udziałów, zbycie udziałów, udziały w spółce
 • Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. O czym należy pamiętać?

  Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. O czym należy pamiętać?

  11:35 09.09.2022

  ... spółce z o.o. Na czym polega sprzedaż udziałów? Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest częścią zakładu kapitałowego, która stanowi kapitałowe połączenie wspólnika ze spółką. Udział w spółce z o.o. ma określoną w umowie spółki wartość nominalną. Udziały ... , gdy nabywca zakupił wszystkie udziały w spółce. W tym przypadku do internetowego ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż udziałów, udziały w spółce, udziały w spółce z o.o., spółka z o.o.
 • Zbycie udziałów w spółce z o.o. - wynagrodzenie wspólnika a podatek VAT

  Zbycie udziałów w spółce z o.o. - wynagrodzenie wspólnika a podatek VAT

  13:29 27.06.2022

  ... opodatkowania podatkiem VAT. Zgodnie z art. 199 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych umorzenie udziałów własnych w spółce z o.o. może być dokonane na dwa sposoby: za zgodą wspólników przy wypłacie wspólnikom wynagrodzenia za umorzone udziały lub bez wypłaty wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne); bez zgody wspólników za wynagrodzeniem (umorzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce z o.o., umorzenie udziałów, zbycie udziałów, udziały w spółce
 • Rozliczenie sprzedaży udziałów w sp. z o.o. w celu umorzenia bez dochodu

  Rozliczenie sprzedaży udziałów w sp. z o.o. w celu umorzenia bez dochodu

  11:43 08.05.2022 PORADA

  Czy sprzedaż udziałów w celu umorzenia w przypadku gdy cena kupna i sprzedaży udziałów jest taka sama (brak dochodu) należy wykazać w zeznaniu rocznym ? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., udziały w spółce, udziały w spółce z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Udziały w spółce z o.o. a zasiłek z MOPS

  Udziały w spółce z o.o. a zasiłek z MOPS

  19:12 31.05.2021 PORADA

  Dzień dobry, ze znajomym planujemy założyć Spółkę z o.o., w której tylko we dwóch bylibyśmy udziałowcami. Znajomy wraz z rodziną pobierają zasiłek z MOPSu. Czy sam fakt posiadania udziałów w spółce oraz bycia w jej zarządzie (bez pobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia) może ... WIĘCEJ

  Tematy: MOPS, pomoc społeczna, ośrodek pomocy społecznej, prawo do świadczeń
 • Zakup udziałów spółki z o.o. poniżej wartości rynkowej w podatku dochodowym

  Zakup udziałów spółki z o.o. poniżej wartości rynkowej w podatku dochodowym

  13:46 13.10.2020

  ... . m.in. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością). Jednym z elementów tych regulacji jest art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, który dotyczy objęcia udziałów (akcji) w spółce. Normy wynikające z ww. przepisu różnicują skutki podatkowe tego rodzaju czynności w zależności od charakteru wkładu, za jaki są obejmowane te udziały (akcje). W myśl ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznania roczne, zeznania podatkowe, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne
 • Sprzedaż udziałów w spółce kapitałowej przez nierezydenta

  Sprzedaż udziałów w spółce kapitałowej przez nierezydenta

  12:57 19.08.2020

  ... ustawy o CIT bezpośrednio. Sprzedaż udziałów w polskiej spółce kapitałowej a podatek dochodowy Analizując więc sytuację, w której zastosowanie znajdą jednak przepisy polskiej ustawy o podatku dochodowym (PIT/CIT), należy wskazać, że a contrario, jeśli polska spółka kapitałowa, której udziały są sprzedawane, nie posiada bezpośrednio lub pośrednio ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenia podatkowe, podatek od zysków kapitałowych, dochody kapitałowe, udziały w spółce z o.o.
 • Przekształcenie spółki to sposób na wysokie koszty przy sprzedaży udziałów

  Przekształcenie spółki to sposób na wysokie koszty przy sprzedaży udziałów

  13:46 06.04.2020

  ... samym zwiększeniu uległ kapitał zakładowy przekształconej spółki. Wartość udziałów rosła Zdaniem wspólników, sprzedając inwestorowi udziały w spółce z o.o., będą mogli zaliczyć wartość ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej ustaloną w dniu przekształcenia jej w spółkę z o.o. jako koszt uzyskania przychodu z tej sprzedaży. Spółka komandytowa ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od zysków kapitałowych, dochody kapitałowe, udziały w spółce z o.o., spółka z o.o.
 • Umorzenie udziałów wspólnika spółki z o.o.

  Umorzenie udziałów wspólnika spółki z o.o.

  00:15 10.09.2019

  ... . automatyczne umorzenie udziałów (inaczej zwane umownym) polega na tym, że udziały umarzają się z automatu wraz z powstaniem zdarzenia, które wskazano w umowie spółki. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych wyróżniamy dwa rodzaje umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to umorzenie dobrowolne, wymagające każdorazowo zgody ... WIĘCEJ

  Tematy: umorzenie udziałów, umorzenie udziałów wspólnika, spółka z o.o., umowa spółki
 • Egzekucja z udziałów w spółce z o.o.?

  Egzekucja z udziałów w spółce z o.o.?

  13:40 30.08.2018

  ... cywilnego egzekucja z udziałów w spółce z o.o. jest w zasadzie egzekucją z prawa, powinna ona następować przez zaspokojenie się wierzyciela z dochodów, jakie to prawo przynosi. Dochodem z udziałów w spółce z o.o. będzie przede wszystkim dywidenda. W wyniku zajęcia udziałów w spółce dłużnik, do którego te udziały należą, traci prawa majątkowe ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja należności, egzekucja roszczeń, udziały w spółce z o.o., spółka z o.o.
 • Przekazanie wspólnikowi spółki jawnej udziałów w spółce z o.o.

  Przekazanie wspólnikowi spółki jawnej udziałów w spółce z o.o.

  13:56 23.07.2018

  ... część przedsiębiorstwa, która następnie zostanie wniesiona aportem do istniejącej lub nowo utworzonej spółki z o.o. W zamian za aport spółka jawna obejmie udziały w spółce z o.o. i stanowić będą one jej majątek ujawniony w bilansie jako długoterminowe aktywa finansowe. Rynkowa wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie odpowiadała ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Śmierć wspólnika sp. z o.o. w trakcie przekształcenia - roszczenia spadkobierców

  Śmierć wspólnika sp. z o.o. w trakcie przekształcenia - roszczenia spadkobierców

  00:20 31.01.2018

  Udziały zmarłego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają dziedziczeniu. Wyłączenie lub ograniczenie spadkobrania jest dopuszczalne w umowie spółki (art. 183 ksh). Dziedziczeniu podlegają również akcje w spółce akcyjnej. W przypadku spółki akcyjnej nie została jednak wprowadzona regulacja analogiczna do art. 183 ksh. Istnieje ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć wspólnika, spółka z o.o., dziedziczenie, udziały w spółce z o.o.
 • Sprzedaż udziałów żonie

  Sprzedaż udziałów żonie

  12:23 26.03.2017 PORADA

  Witam, mój mąż chciał wyjść ze spółki z o.o., w której miał udział. Ja też miałam w niej udziały. W styczniu  2016 roku sporządziliśmy umowę kupna-sprzedaży udziałów między zbywającym (mój mąż), a nabywcą (ja - żona) 19 200 zł za 32 udziały. Teraz jest okres ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż udziałów, żona, spółka z o.o., udziały w spółce
 • Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

  Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

  21:41 04.09.2016 PORADA

  Pan Kowalski jest 100% udziałowcem spółki z o.o. o nazwie "A" o kapitale zakładowym 500 tys. zł. Kowalski zakłada spółkę z o.o. "B" gdzie jako kapitał zakładowy wnosi 60% udziałów spółki z o.o. "A". Od tej pory spółka z o.o. "A" ma dwóch udziałowców: spółkę z o.o. "B" która ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziały w spółce, udziały w spółce z o.o.
 • Podatek od zysków giełdowych

  Podatek od zysków giełdowych

  17:43 05.05.2016 PORADA

  Podatnik w 2014 r. osiągnął przychody ze sprzedaży walorów na giełdzie (39600 zł) oraz udziałów w spółkach z o. o. (46 400 zł). Koszty uzyskania przychodów wyniosły 48000 zł. Ponadto, podatnik poniósł koszty nabycia udziałów w wysokości 21200 zł. W poprzednich latach podatnik ... WIĘCEJ

  Tematy: giełda, sprzedaż udziałów, udziały w spółce z o.o., spółka z o.o.
 • Jaki podatek od sprzedaży udziałów w spółce?

  Jaki podatek od sprzedaży udziałów w spółce?

  16:55 01.02.2016 PORADA

  Witam serdecznie, kilka lat temu kupiłam spółkę za 5000 zł, w zeszłym roku sprzedałam ja za 8000 zł. Rozumiem, że podatek mam odprowadzić od różnicy, czyli tych 3000 zł, którymi się wzbogaciłam. Proszę o szybką odpowiedź i z góry dziękuję. WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż udziałów, udziały w spółce z o.o., obowiązek podatkowy, rozliczenia podatkowe
 • Macierzyński a zakup udziałów spółki z o.o. przez pracownicę

  Macierzyński a zakup udziałów spółki z o.o. przez pracownicę

  13:57 04.01.2016 PORADA

  Od grudnia 2014 jestem zatrudniona w spółce z o.o. Zaszłam w ciążę, pracowałam do jej końca. W grudniu 2015 urodziłam dziecko i rozpoczęłam urlop macierzyński.  Wspólnicy pilnie potrzebują gotówki i chcą odsprzedać mi 50% udziałów w tejże spółce. Czy gdybym je miała, mogę ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., udziały w spółce z o.o., ciąża, urodzenie dziecka
 • Rozliczenia roczne PIT-38

  Rozliczenia roczne PIT-38

  15:27 19.04.2015 PORADA

  W 2014 r. spółka z o.o., w której byłem udziałowcem kupiła ode mnie udziały. Nie otrzymałem PIT-8C, posiadam jedynie umowę zbycia udziałów. Jak mam rozliczyć PIT-38? WIĘCEJ

  Tematy: PIT-38, PIT-8C, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Zakup udziałów w spółce z o.o., a rezygnacja ze współpracy ze spółką. Jak to zrobić?

  Zakup udziałów w spółce z o.o., a rezygnacja ze współpracy ze spółką. Jak to zrobić?

  19:04 22.07.2014 PORADA

  W zeszłym roku nabyłam udziały w spółce z o.o.; posiadam akt notarialny, ale do dnia dzisiejszego nie jestem formalnie członkiem spółki. "Zarząd" ciągle zwlekał z wpisaniem mnie do KRS. Nie mam też umowy ani nie zawiadomiłam spółki o nabyciu udziałów (wówczas o tym nie ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., udziały w spółce z o.o., udziały w spółce, członek zarządu
 • Jak prawidłowo rozliczyć VAT w aporcie nieruchomości przez gminę do spółki z o.o.?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w aporcie nieruchomości przez gminę do spółki z o.o.?

  12:03 15.05.2014 PORADA

  Gmina przekazuje w formie aportu nieruchomość do spółki z o.o. w zamian za udziały, w której gmina ma 100% udziałów. Nieruchomość (budynek administracyjny i biurowy i magazynowy wraz z gruntem) do tej pory był wynajmowany na podstawie umowy najmu. Jak prawidłowo udokumentować ... WIĘCEJ

  Tematy: gmina, aport, wniesienie aportu, spółka z o.o.

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: