eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › spółki
 • Spółki cz.XIII - podsumowanie

  Spółki cz.XIII - podsumowanie

  12:37 22.04.2010

  ... musimy zawrzeć umowę w odpowiedniej formie. Podkreślić należy, że przepisy wskazują zwykłą formę pisemną dla umowy spółki cywilnej, a formę pisemną pod rygorem nieważności jedynie w przypadku zakładania spółki jawnej i spółki partnerskiej, co oznacza, że w przypadku pozostałych spółek, istnieje konieczność zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka akcyjna, spółka cywilna, spółka jawna, spółka
 • Spółki cz.XII - spółka akcyjna

  Spółki cz.XII - spółka akcyjna

  11:36 20.04.2010

  ... przedstawimy jeszcze podstawowe uregulowania ksh dotyczące rozwiązania i likwidacji spółki. Rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w statucie, uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, ogłoszenie upadłości spółki, oraz inne przyczyny przewidziane prawem. Otwarcie likwidacji ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka akcyjna, spółka, spółki, rodzaje spółek
 • Spółki cz.XI - spółka akcyjna

  Spółki cz.XI - spółka akcyjna

  12:03 19.04.2010

  ... . Ostatnim organem, który występuje w spółce akcyjnej jest walne zgromadzenie. Walne zgromadzenie uważane jest za najwyższy organ spółki akcyjnej, gdyż do jego kompetencji należy przesądzanie o najważniejszych sprawach spółki. Wspólnicy w spółce akcyjnej, inaczej niż w innych spółkach, mogą podejmować uchwały tylko na walnym zgromadzeniu. Walne ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka akcyjna, spółka, spółki, rodzaje spółek
 • Spółki cz.X - spółka akcyjna

  Spółki cz.X - spółka akcyjna

  12:53 14.04.2010

  ... zobowiązania spółki. Należy pamiętać, że statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego i powinien określać m. in. takie elementy jak: przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, wysokość kapitału zakładowego, wartość nominalną akcji i ich liczbę, czy firmę i siedzibę spółki. Firma spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka akcyjna, spółka, spółki, rodzaje spółek
 • Spółki cz.IX - spółka z o.o.

  Spółki cz.IX - spółka z o.o.

  14:01 12.04.2010

  ... samodzielnie, bez uprzedniej uchwały zarządu. Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółka, spółki, rodzaje spółek
 • Spółki cz.VIII - spółka z o.o.

  Spółki cz.VIII - spółka z o.o.

  13:41 09.04.2010

  ... wyjaśnień lub udostępnienia do wglądu dokumentów, bądź ksiąg spółki. Należy podkreślić, że prawo kontroli spółki przez wspólnika można wyłączyć albo ograniczyć, w razie ustanowienia rady ... . Udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Umorzenie następuje za zgodą wspólnika w drodze ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółka, spółki, rodzaje spółek
 • Spółki cz.VII - spółka z o.o.

  Spółki cz.VII - spółka z o.o.

  13:53 07.04.2010

  ... w umowie spółki, uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza, ogłoszenie upadłości spółki, inne przyczyny przewidziane prawem. Poza tymi przypadkami, sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki: na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółka, spółki, rodzaje spółek
 • Spółki cz.VI - spółka komandytowo-akcyjna

  Spółki cz.VI - spółka komandytowo-akcyjna

  13:14 02.04.2010

  ... złożyć komplementariusze, ponieważ to oni są ustawowymi reprezentantami spółki. Bardzo ważnym elementem każdej spółki jest jej statut, na bazie którego spółka funkcjonuje. ... formie aktu notarialnego, a osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółka, spółki, rodzaje spółek
 • Spółki cz.V - spółka komandytowa

  Spółki cz.V - spółka komandytowa

  12:54 31.03.2010

  ... przez wpisanie tej spółki do rejestru. Należy podkreślić, że umowa spółki komandytowej powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego, a zatem w innej formie niż umowa spółki jawnej czy też partnerskiej. Sama umowa spółki komandytowej powinna zawierać następujące elementy: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki oznaczony według ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, spółka, spółki, rodzaje spółek
 • Spółki cz.IV - spółka partnerska

  Spółki cz.IV - spółka partnerska

  13:45 30.03.2010

  ... partnerskiej należy wiedzieć z jakich elementów powinna składać się umowa spółki. Zgodnie z przepisami ksh, umowa spółki partnerskiej powinna zawierać: określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki, przedmiot działalności spółki, firmę i siedzibę spółki oraz określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka, spółka partnerska, spółki, rodzaje spółek

poprzednia  

1 ... 7 8 9

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: