eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rozwiązanie umowy o pracę
 • Rozwiązanie umowy o pracę i macierzyński. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

  Rozwiązanie umowy o pracę i macierzyński. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

  12:33 01.02.2016 PORADA

  Witam, od 01.08.2014 do 16.03.2015 pracowałam w firmie, gdzie zarabiałam 2200 zł brutto. Zaraz po porodzie pracodawca rozwiązał ze mną umowę. Aktualnie (do 11.03) przebywam na zasiłku macierzyńskim (80% przez cały rok). Czy po jego zakończeniu należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek macierzyński, zasiłek dla bezrobotnych, prawo do zasiłku dla bezrobotnych, rozwiązanie umowy o pracę
 • Wcześniejsze przejście z emerytury częściowej na emeryturę, a odprawa emerytalna

  Wcześniejsze przejście z emerytury częściowej na emeryturę, a odprawa emerytalna

  11:05 31.01.2016 PORADA

  Mam zamiar przejść na emeryturę otrzymując emeryturę częściową i rozwiązując umowę o pracę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia miesiąc przed osiągnięciem pełnego wydłużonego wieku emerytalnego. Czy nie utracę prawa do otrzymania odprawy emerytalnej wypłacanej przez mój ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, zasady przyznawania emerytur, przejście na emeryturę, odprawa emerytalna
 • Odmowa zmiany umowy a wypowiedzenie umowy pracownikowi. Czy można nie płacić mu odprawy?

  Odmowa zmiany umowy a wypowiedzenie umowy pracownikowi. Czy można nie płacić mu odprawy?

  13:14 28.12.2015 PORADA

  Witam, pracownik odmówił zmiany umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron dot. zmiany etatu z 8/8 na 7/8. Chcemy rozwiązać z nim umowę o pracę z 3-miesięcznym wypowiedzeniem, bo takie mu przysługuje. Czy jako przyczynę możemy wpisać np. odmówienie warunków przyjęcia niższego ... WIĘCEJ

  Tematy: odmowa zmiany umowy, zmniejszenie etatu, rozwiązanie umowy o pracę, okres wypowiedzenia
 • Jak rozwiązać umowę o pracę?

  Jak rozwiązać umowę o pracę?

  20:59 16.12.2015 PORADA

  Witam, mam umowę o pracę na czas określony do 31.12.2015 roku. Jestem na zwolnieniu lekarskim do 31.12.2015. Moje pytanie: czy 31.12.2015 umowa automatycznie zostanie rozwiązana? Czy muszę składać wypowiedzenie, jeżeli nie chcę dalej tam pracować? WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas określony, zwolnienie lekarskie, rozwiązanie umowy o pracę, warunki wypowiedzenia umowy o pracę
 • Nowa umowa a L4 w ciąży. Kiedy można przejść na zwolnienie?

  Nowa umowa a L4 w ciąży. Kiedy można przejść na zwolnienie?

  18:52 07.12.2015 PORADA

  Witam, moja żona w dniu 31.10.2015 zakończyła jeden stosunek z tytułu umowy o pracę. W dniu 4.12.2015 podjęła kolejne zatrudnienie z tytułu umowy o pracę. W między czasie dowiedziała się, że jest w ciąży i ma wskazania do oszczędzającego trybu życia.   Kiedy żoną może iść ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, zmiana pracy, ciąża, L4 w ciąży
 • Rozwiązanie umowy o pracę przez syndyka

  Rozwiązanie umowy o pracę przez syndyka

  18:14 01.12.2015 PORADA

  Dostałam rozwiązanie umowy o pracę przez Syndyka Masy Upadłościowej. W zakładzie pracuję od 2000 r. okres wypowiedzenia z trzech miesięcy został mi skrócony do miesiąca i upłynie w dniu 31 grudnia 2015 r. Do wykorzystania pozostało mi 16 dni urlopu i 3 dni na poszukiwanie ... WIĘCEJ

  Tematy: syndyk, wypowiedzenie umowy o pracę, okres wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę
 • Umowa zlecenie a okres wypowiedzenia

  Umowa zlecenie a okres wypowiedzenia

  15:06 06.11.2015 PORADA

  Witam, jestem zatrudniona na podstawie umowy zlecenie. W umowie wpisana jest tylko data rozpoczęcia pracy, nie ma natomiast daty jej zakończenia. Wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie. W umowie wpisany mam 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Proszę o pomoc, chciałabym rozwiązać umowę z ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, okres wypowiedzenia, porzucenie pracy, rozwiązanie umowy o pracę
 • Czy mogą rozwiązać mi umowę?

  Czy mogą rozwiązać mi umowę?

  20:37 02.11.2015 PORADA

  Witam, pracuję na półtora etatu. W jednej firmie, gdzie mam cały etat zatrudniona jestem na czas nieokreślony. W firmie, w której zatrudniona jestem na pół etatu umowa kończy mi się w połowie kwietnia 2016. Jestem w 6. tygodniu ciąży. Kiepsko się czuje, a praca jest fizyczna ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas nieokreślony, dwie umowy o pracę, ciąża, zwolnienie lekarskie
 • Wypowiedzenie warunków pracy. Co może pracownik a co pracodawca?

  Wypowiedzenie warunków pracy. Co może pracownik a co pracodawca?

  11:45 28.10.2015 PORADA

  Czy wypowiedzenie zmieniające dotychczasowe warunki pracy przez pracodawcę jest zaskarżalne i czy pracodawca może całkowicie rozwiązać umowę o pracę gdy pracownik nie wyrazi zgody na ich przyjęcie? WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie zmieniające, warunki pracy, zmiana warunków pracy, rozwiązanie umowy o pracę
 • Urlop wychowawczy a rozwiązanie umowy o pracę

  Urlop wychowawczy a rozwiązanie umowy o pracę

  14:47 23.10.2015 PORADA

  Proszę o pomoc w kwestii wychowawczego. Czy mając umowę o pracę na czas nieokreślony i będąc na urlopie wychowawczym, to pracodawca może rozwiązać taką umowę? WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, rozwiązanie umowy o pracę, umowa na czas nieokreślony, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
 • Kara umowna w umowie o zakazie konkurencji

  Kara umowna w umowie o zakazie konkurencji

  11:43 31.12.2007

  ... pracownikowi prowadzić działalność konkurencyjną wobec pracodawcy oraz świadczyć pracę w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Umożliwia to art. 1011 kodeksu pracy. Podobnie (art. 101 2 k.p.) sytuacja wygląda w przypadku umowy o zakazie konkurencji, która będzie obowiązywała po ustaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kary dla pracowników, kara dla pracownika, zakaz konkurencji
 • Umowa o zakazie konkurencji musi być podpisana

  Umowa o zakazie konkurencji musi być podpisana

  00:35 30.12.2007

  ... o zakazie konkurencji może być zawarta nie tylko na czas trwania umowy o pracę, ale także po ustaniu stosunku pracy, jeżeli pracownik ma dostęp ... orzekł, że między stronami nie doszło do zawarcia umowy o zakazie konkurencji, ale pracodawca mógł wypowiedzieć umowę o pracę, gdyż pracownik rozpoczął prowadzenie działalności konkurencyjnej dla pracodawcy ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, rozwiązanie umowy o pracę, Umowa o zakazie konkurencji, obowiązki pracownika
 • Choroba pracownika a zwolnienie z pracy

  Choroba pracownika a zwolnienie z pracy

  00:10 24.11.2007

  ... Pamiętać należy, iż rozwiązanie umowy o pracę na podstawie art. 53 § 1 ust. 1 może nastąpić tylko w sytuacji, gdy w chwili wręczenia rozwiązania umowy o pracę, pracownik w dalszym ciągu musi być w niej nieobecny z wyżej opisanych warunków. Jeżeli zatem stawi się on do pracy po ustaniu tych przyczyn, rozwiązanie umowy o pracę na podstawie wyżej ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie pracownika, zwolnienie z pracy, rozwiązanie umowy o pracę, choroba pracownika
 • Kiedy dni wolne na poszukiwanie pracy?

  Kiedy dni wolne na poszukiwanie pracy?

  11:50 20.11.2007

  ... świadczenie przedemerytalne, jak i w sytuacji, kiedy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia zaszło z winy pracownika (art. 52. k.p), tj. w przypadku: w ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, zwolnienie pracownika, zatrudnienie, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

  Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

  11:22 23.10.2007

  ... przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Rozwiązanie natychmiastowe umowy o pracę przez pracownika nie może nastąpić później niż w terminie jednego miesiąca od uzyskania przez pracodawcę informacji o okoliczności uzasadnionej rozwiązanie umowy (art. 55 § 2 k. p., art. 52 § 2 k.p). Zgodnie z artykułem 55 § 3 k.p rozwiązanie umowy o pracę bez ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym
 • Sposoby rozwiązania umowy o pracę

  Sposoby rozwiązania umowy o pracę

  23:45 21.10.2007

  ... umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej jej rozwiązanie. Rozwiązanie umowy o pracę z w/w przyczyn pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem (art. 55 § 3 K. p.). Inne przyczyny rozwiązania umowy o pracę Rozwiązanie umowy o pracę ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Świadectwo pracy - termin wydania

  Świadectwo pracy - termin wydania

  12:41 27.07.2007

  ... albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie - w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli wydanie świadectwa pracy ... sposób rozwiązania umowy zależy głównie od skutku, jaki chcemy osiągnąć. W sytuacji opisanej w pytaniu, jeżeli pracownikowi zależy na jak najszybszym rozwiązaniu umowy o pracę na czas ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Odchodzisz z pracy? Sprawdź konsekwencje

  Odchodzisz z pracy? Sprawdź konsekwencje

  12:14 20.10.2006

  ... rozwiązanie umowy może nastąpić poprzez wypowiedzenie. Oświadczenie takie musimy złożyć w terminie od 3 dni do miesiąca, od planowego odejścia z pracy. Zerwanie umowy bez ... mówiący o tym, iż w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. Odszkodowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: porzucenie pracy, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

poprzednia  

1 ... 10 ... 19 20 21 ... 30 ... 40 ... 49

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: