eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › rekompensata za godziny nadliczbowe
 • Jak ustalić wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

  Jak ustalić wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

  00:50 03.11.2019

  ... za godziny nadliczbowe wyniesie 420 zł. Obliczanie dodatku za godziny nadliczbowe? Poza normalnym wynagrodzeniem za godziny nadliczbowe, pracownik otrzymuje dodatek za ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, rekompensata za godziny nadliczbowe, godziny nadliczbowe, nadgodziny
 • Tańsze godziny nadliczbowe: zmiany w Kodeksie pracy

  Tańsze godziny nadliczbowe: zmiany w Kodeksie pracy

  00:10 07.03.2013

  ... dłuższej przerwy. Nowe rozwiązania przewidują również obniżenie kosztów po stronie pracodawcy, poprzez obniżenie dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, które wynosiłyby: 80% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: - w nocy, - w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym ... WIĘCEJ

  Tematy: godziny nadliczbowe, rozkład czasu pracy, czas pracy, nadgodziny
 • Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych

  Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych

  00:15 02.08.2012

  ... wysokość ryczałtu przysługującego konkretnemu pracownikowi powinna być określona w obowiązującej go umowie o pracę. Zapis w umowie powinien także wskazywać liczbę godzin przyjętą za podstawę wysokości ryczałtu. Uwaga! Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że aby ryczałt był wprowadzony prawidłowo, świadczenie takie powinno być uzgodnione przez ... WIĘCEJ

  Tematy: godziny nadliczbowe, rekompensata za godziny nadliczbowe, ryczałt za godziny nadliczbowe, praca w godzinach nadliczbowych
 • Praca w dniu wolnym - należy się rekompensata

  Praca w dniu wolnym - należy się rekompensata

  00:26 23.06.2012

  ... końca okresu rozliczeniowego (tu: do końca czerwca br.). Gdyby nie było to możliwe, za te 8 godzin powinien wypłacić wynagrodzenie i 100% dodatek. Natomiast za ostatnie 3 godziny wynikające z przekroczeń dobowych powinien udzielić 4,5 godziny wolnego do końca okresu rozliczeniowego lub gdy z wnioskiem o czas wolny wystąpi pracownik - udzielić ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w dni wolne, praca w wolne soboty, rekompensata za godziny nadliczbowe, harmonogram czasu pracy
 • Godziny nadliczbowe a dodatek do wynagrodzenia

  Godziny nadliczbowe a dodatek do wynagrodzenia

  13:39 13.04.2012

  ... obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. W naszym pytaniu pracodawca za 3 godziny nadliczbowe musi udzielić pracownikowi 4,5 godziny czasu wolnego. Pomimo że pracownik nie wypracuje wymiaru czasu pracy na ten okres rozliczeniowy, to i tak musi otrzymać wynagrodzenie należne za pełny miesięczny wymiar ... WIĘCEJ

  Tematy: godziny nadliczbowe, praca w godzinach nadliczbowych, rekompensata za godziny nadliczbowe, udzielenie dnia wolnego
 • Wynagrodzenie za nadgodziny pracowników zarządzających

  Wynagrodzenie za nadgodziny pracowników zarządzających

  12:25 23.01.2012

  ... ) nie mają co do zasady prawa do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. A jednak są wyjątkowe przypadki, kiedy ... rekompensata. Pracownica prosiła pracodawcę o zatrudnienie dodatkowych pracowników do pomocy, a w końcu zażądała rekompensaty za nadgodziny. Na tym tle doszło do sporu, który rozstrzygnął dopiero Sąd Najwyższy. Uznał on, że rekompensata ... WIĘCEJ

  Tematy: nadgodziny, rekompensata za godziny nadliczbowe, kadra zarządzająca, pracownicy zarządzający
 • Praca kierownika a wynagrodzenie za nadgodziny

  Praca kierownika a wynagrodzenie za nadgodziny

  12:38 06.06.2011

  ... za który należy się wynagrodzenie, będzie dla tego pracownika czas od 9.00 do 17.00. Za 2 godziny pracy (od 17.00 do 19.00) - mimo, że wlicza się je do czasu pracy - nie przysługuje mu rekompensata z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Natomiast godziny ... za godziny nadliczbowe (por. wyrok SN z 8 czerwca 2004 r., III PK 22/04, OSNP 2005/5/65 ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie za nadgodziny, rekompensata za godziny nadliczbowe, czas pracy, nadgodziny
 • Rekompensata za nadgodziny dla prezesa spółki

  Rekompensata za nadgodziny dla prezesa spółki

  13:39 25.05.2011

  ... powyższe wyłączenie rozciągane jest na rekompensatę pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Nie jest to jednak poprawne. Za pracę w takie dni przysługuje bowiem wszystkim pracownikom dzień wolny, udzielony do końca okresu rozliczeniowego w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Zasada ta dotyczy ... WIĘCEJ

  Tematy: nadgodziny, rekompensata za godziny nadliczbowe, praca w godzinach nadliczbowych, czas pracy
 • Godziny nadliczbowe ryzykiem dla pracodawcy

  Godziny nadliczbowe ryzykiem dla pracodawcy

  13:41 14.04.2011

  ... kierownicze nie pozbawia go prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. (wyrok z 14.12.2004 r., II PK 106/04). Odpowiedzialność karna Systematyczne przekraczanie dopuszczalnej ilości nadgodzin, niewypłacalnie pracownikowi dodatku za godziny nadliczbowe może rodzić odpowiedzialność karną. Wykroczenie z art. 281 pkt ... WIĘCEJ

  Tematy: godziny nadliczbowe, praca w godzinach nadliczbowych, czas pracy pracownika, rekompensata za godziny nadliczbowe
 • Dodatek za nadgodziny dobowe

  Dodatek za nadgodziny dobowe

  13:19 02.03.2011

  ... wolnym udzielonym w zamian za pracę w takich dniach. Dodatek 100% przysługuje również za przekroczenie średniotygodniowej normy czasu pracy, ale tylko takie, za które pracownik nie otrzymał dodatku z tytułu przekroczenia normy dobowej. Za nadgodziny dobowe - wypłata co miesiąc Dodatek za godziny nadliczbowe spowodowane przekroczeniem normy dobowej ... WIĘCEJ

  Tematy: godziny nadliczbowe, praca w godzinach nadliczbowych, rekompensata za godziny nadliczbowe, czas pracy pracownika

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: