eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › refundacja kosztów
 • Okulary dla kierowcy

  Okulary dla kierowcy

  20:13 13.09.2020 PORADA

  Zleceniobiorca, kierowca w firmie transportowej. Zalecenie od lekarza - okulary korekcyjne do kierowania pojazdem. Czy fakturę za zakup okularów przez zleceniodawcę można przyjąć w KUP? Czy będzie to przychód dla zleceniobiorcy? Co z VAT-em? Jak kompleksowo rozliczyć taką sytuację? WIĘCEJ

  Tematy: kierowca, okulary korekcyjne, okulary dla pracownika, zwrot kosztów
 • Refundacja wydatków

  Refundacja wydatków

  09:44 08.08.2017 PORADA

    Jesteśmy stowarzyszeniem sportowym. Prowadzimy pełną księgowość. Jesteśmy podatnikiem VAT. Utrzymujemy się z dotacji, składek członkowskich od klubów sportowych oraz w małym stopniu z darowizn, wynajmu powierzchni biurowej. Realizujemy zadania publiczne w zakresie sportu ... WIĘCEJ

  Tematy: refundacja kosztów, stowarzyszenie, pełna księgowość, ewidencja księgowa
 • Art. 231 - przejęcie pracowników

  Art. 231 - przejęcie pracowników

  12:21 16.07.2015 PORADA

  Witam, temat dotyczy okresu 2008-2012. Czy zakład przejmujący na podstawie art. 231 KP część zakładu pracy (w tym pracowników), staje się stroną umowy dotyczącej dofinansowania studiów? Nadmieniam, że pracownik nie był skierowany przez pracodawcę na studia, a jedynie zakład pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: art. 231 kodeksu pracy, przejęcie pracowników, umowa cywilno-prawna, stosunek pracy
 • Mam problem z PIT-8C

  Mam problem z PIT-8C

  21:46 12.03.2015 PORADA

  Mam problem z PIT-8C. Otrzymałem PIT-8C a w rubryce D jest przychód 730 zł (refundacja studiów). Czy rozliczyć go z PIT-11 na PIT-37 czy PIT-37? Jaki procent powinien wynosić podatek? WIĘCEJ

  Tematy: PIT-8C, jak wypełnić PIT, jak rozliczyć PIT, PIT-11
 • Opodatkowanie i oskładkowanie refundacji zakupu okularów

  Opodatkowanie i oskładkowanie refundacji zakupu okularów

  11:24 13.10.2014 PORADA

  Witam, pracuję w małym Urzędzie Gminy. Decyzją wójta mają być refundowane zakupy okularów korekcyjnych osobom zatrudnionym jako kierowca, czy sprzątaczka. Na przedstawionej przez pracownika fakturze wyraźnie jest napisane, że chodzi o okulary korekcyjne do pracy przy komputerze. Według ... WIĘCEJ

  Tematy: okulary korekcyjne, refundacja kosztów, urzędnik, urząd miasta
 • Problem z pozycją 14 we wniosku WN-D

  Problem z pozycją 14 we wniosku WN-D

  08:57 10.02.2014 PORADA

  Dzień dobry, proszę o pomoc odnośnie wypełnienia dokumentu do PEFRON'u, a mianowicie chodzi o formularz WN-D, gdzie w pozycji 14 wpisuję liczbę załączników INF-D-P do składanego wniosku. Jako, że wnioskuję o refundację dla jednego pracownika, jako liczbę podaję 1 i otrzymuję ... WIĘCEJ

  Tematy: WN-D, PFRON, refundacja kosztów
 • Refundacja prac interwencyjnych przy zatrudnieniu u współmałżonka

  Refundacja prac interwencyjnych przy zatrudnieniu u współmałżonka

  11:07 29.01.2013 PORADA

  Byłem na zasiłku dla bezrobotnych do stycznia 2013 r. a obecnie jestem bezrobotnym bez prawa do zasiłku. Czy zatrudniając się w firmie żony będzie mogła ona dostać dotacje na zatrudnienie bezrobotnego z urzędu pracy i jaką np. do prac interwencyjnych lub coś innego? Ja obecnie kończę ... WIĘCEJ

  Tematy: prace interwencyjne, bezrobotni, zatrudnienie bezrobotnego, dofinansowanie z PUP
 • Wyposażenie stanowiska pracy dla producenta rolnego

  Wyposażenie stanowiska pracy dla producenta rolnego

  00:15 28.10.2012

  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i ... WIĘCEJ

  Tematy: producent rolny, stanowisko pracy, wyposażenie stanowiska pracy, refundacja kosztów
 • Programy stażowe opłacalne dla firm

  Programy stażowe opłacalne dla firm

  11:37 26.08.2011

  ... przez urzędy pracy. Za stażystę płaci urząd Taki staż jest atrakcyjny dla firmy, która go przeprowadza, ponieważ pozwala na obniżenie kosztów zatrudnienia. Dlaczego? Otóż wynagrodzenie w formie stypendium wypłaca stażystom urząd pracy, który zorganizował staż. Co więcej, pracodawca nie podpisuje ze stażystą ... WIĘCEJ

  Tematy: staż, staż z urzędu pracy, zatrudnianie bezrobotnych, zatrudnienie bezrobotnego
 • Formy promocji zatrudnienia

  Formy promocji zatrudnienia

  12:54 03.06.2011

  ... , bezrobotni, którzy nie podjęli pracy po odbyciu kary więzienia, bezrobotni niepełnosprawni. Okres zwrotu kosztów Refundacja kosztów zatrudnienia może trwać do: 6 miesięcy, w czasie których pracodawca otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki ubezpieczeniowe w wysokości uzgodnionej z pracodawcą. Kwota ta nie ... WIĘCEJ

  Tematy: promocja zatrudnienia, zatrudnianie bezrobotnych, przeciwdziałanie bezrobociu, zatrudnianie niepełnosprawnych
 • Zatrudnienie bezrobotnego korzystne dla przedsiębiorcy

  Zatrudnienie bezrobotnego korzystne dla przedsiębiorcy

  11:12 31.05.2011

  ... planując wzrost zatrudnienia w firmie, warto poszukać pracowników wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych. Jednorazowa refundacja składek Przyjęcie do pracy osoby bezrobotnej może skutkować dla przedsiębiorcy jednorazową refundacją poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z jej zatrudnieniem. Może ona ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie bezrobotnych, zatrudnienie bezrobotnego, bezrobotni, prace interwencyjne
 • Dotacja z Funduszu Pracy a zwolnienie pracownika

  Dotacja z Funduszu Pracy a zwolnienie pracownika

  01:58 05.01.2010

  ... wydatków poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, wynikają z przepisów rozporządzenia MPiPS z 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62, poz ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie bezrobotnych, zatrudnienie bezrobotnego, refundacja kosztów, promocja zatrudnienia
 • Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

  Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

  11:31 01.07.2009

  ... ich uzyskania. Podobnie jak w przedstawionym wyżej przypadku obowiązuje tu trzydziestodniowy termin zwrotu. Kiedy zwrot? Refundacja dokonywana jest po (§ 5 rozporządzenia): przedłożeniu przez pracodawcę rozliczenia i udokumentowania kosztów poniesionych w na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w okresie od dnia zawarcia umowy ze starostą ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie bezrobotnego, refundacja kosztów, zatrudnianie pracowników, zatrudnianie bezrobotnych
 • Telepraca: zwrot kosztów a podatek dochodowy

  Telepraca: zwrot kosztów a podatek dochodowy

  07:51 24.02.2009

  ... bilingów), komputera, drukarki, oraz zwrot kosztów związanych z zakupem materiałów biurowych takich, jak papier, tusz, stanowić będzie przychód ze stosunku pracy korzystający ze zwolnienia od podatku dochodowego. Natomiast refundacja kosztów nabycia komputera i drukarki oraz częściowych kosztów dotyczących opłat za mieszkanie i elektryczność ... WIĘCEJ

  Tematy: telepraca, zatrudnianie pracowników w formie telepracy, zwolnienia z PIT, zwolnienia podatkowe
 • Prace interwencyjne - co powinien wiedzieć pracodawca

  Prace interwencyjne - co powinien wiedzieć pracodawca

  12:15 31.10.2004

  ... umowy, na podstawie której organizowane będą prace interwencyjne. Umowa szczegółowo określa wszystkie warunki, od których uzależniona jest refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów pracy, czyli wynagrodzenia brutto oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Organizator prac interwencyjnych jest zobowiązany do utrzymania miejsca zatrudnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: refundacja kosztów, wniosek o finansowanie prac interwencyjnych, prace interwencyjne, zatrudnienie bezrobotnego


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: