eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › przygotowanie zawodowe
 • Urlop uczniów szkoły zawodowej zatrudnionych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

  Urlop uczniów szkoły zawodowej zatrudnionych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

  09:11 13.06.2019 PORADA

  Zatrudniamy uczniów szkoły zawodowej na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nieokreślony. moje pytanie dotyczy urlopu wypoczynkowego w trakcie wakacji letnich. czy możemy im udzielić urlopu wypoczynkowego z całej ich puli począwszy od 21 czerwca 2019 i na ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wypoczynkowy, wykorzystanie urlopu, uczeń, przygotowanie zawodowe
 • Czy uczniowie praktycznej nauki zawodu mogą pracować w wakacje?

  Czy uczniowie praktycznej nauki zawodu mogą pracować w wakacje?

  14:06 21.02.2017 PORADA

  Jako firma prowadzimy praktyczną naukę zawodu. Obecnie mamy I klasę od 1 września 2016 roku. Aktualnie uczniowie są w zakładzie pracy raz w tygodniu, resztę dni są w szkole. Dwóch naszych uczniów (pracowników młodocianych, którzy są zatrudnieni w ramach umowy o pracę w celu ... WIĘCEJ

  Tematy: praktyczna nauka zawodu, przygotowanie zawodowe, praca w wakacje, osoba niepełnoletnia
 • Czy można zatrudniać młodocianych na czas określony?

  Czy można zatrudniać młodocianych na czas określony?

  07:51 22.01.2014 PORADA

  Pracodawca chce zatrudnić część młodocianych na czas nieokreślony, a część na czas określony. W tym ostatnim chce skorzystać z możliwości jaką daje paragraf 9 rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Jak to wygląda w praktyce? Czy firmy ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony, przygotowanie zawodowe, osoba niepełnoletnia
 • Czy należy się odliczenie ulgi uczącego się dziecka u rzemieślnika?

  Czy należy się odliczenie ulgi uczącego się dziecka u rzemieślnika?

  20:44 26.02.2013 PORADA

  Dziecko pełnoletnie uczy się u rzemieślnika. Czy można odliczyć na nie ulgę prorodzinną za 2012 rok? WIĘCEJ

  Tematy: dziecko, ulga prorodzinna, rozliczenie roczne, ulgi podatkowe
 • Zatrudnianie młodocianych: będą zmiany?

  Zatrudnianie młodocianych: będą zmiany?

  00:15 19.05.2012

  ... spektakularnego charakteru, a jedynie aktualizacyjny i dostosowujący. Projektodawcom przyświeca idea, aby w nowym roku szkolnym młodociani mogli odbywać kształcenie zawodowe według nowych zasad. Kształcenie zawodowe w cyklu 3-letnim Pierwszą zmianą proponowaną przez resort pracy jest rezygnacja z określenia minimalnego okresu czasu trwania nauki ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie młodocianych, pracownik młodociany, praktyka zawodowa, przygotowanie zawodowe
 • Przygotowanie zawodowe: większe dofinansowanie

  Przygotowanie zawodowe: większe dofinansowanie

  13:53 12.10.2011

  Już wkrótce czekają nas zmiany w zakresie zasad dofinansowania kosztów kształcenia przysługującego tym pracodawcom, którzy zdecydowali się na zawarcie z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Zmiany wiążą się przede wszystkim ze zbliżającą się reformą systemu szkolnictwa zawodowego, ale nowelizacja jest także ... WIĘCEJ

  Tematy: dofinansowanie kosztów kształcenia, dofinansowania na kształcenie pracowników-uczniów, młodociani pracownicy, przygotowanie zawodowe
 • Brak promocji do kolejnej klasy a nauka zawodu

  Brak promocji do kolejnej klasy a nauka zawodu

  13:32 22.07.2010

  ... jego finansowania. 1. Nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy, ale… Przygotowanie zawodowe młodocianych może odbywać się poprzez naukę zawodu lub przyuczenie ... trwania nauki zawodu. Młodociany zostanie dopuszczony do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dopiero, gdy ukończy naukę w szkole zawodowej. A zatem, jeśli do czasu ... WIĘCEJ

  Tematy: nauka zawodu, praktyczna nauka zawodu, przygotowanie zawodowe, zatrudnianie młodocianych
 • Zatrudnianie młodocianych: prace lekkie

  Zatrudnianie młodocianych: prace lekkie

  09:35 22.04.2010

  ... młodocianego, a także nie utrudnia mu wypełniania obowiązku szkolnego. Najpierw wykaz… Pracodawca, który decyduje się na zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe, musi stworzyć- po uprzednim uzyskaniu zgody lekarza wykonującego służbę medycyny pracy- wykaz prac lekkich, którego końcowa treść wymaga zatwierdzenia przez ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie młodocianych, przygotowanie zawodowe, prace zabronione młodocianym, szczególna ochrona zdrowia
 • Pracownik młodociany a czas pracy

  Pracownik młodociany a czas pracy

  00:55 21.04.2010

  ... niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808). Podstawowym celem, w którym zatrudniany jest pracownik młodociany jest przygotowanie zawodowe obejmujące dwie formy: naukę zawodu, przyuczenie do wykonywania określonej pracy na stanowiskach roboczych, związanych z pracami niewymagającymi odbywania nauki zawodu. Oprócz ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie młodocianych, przygotowanie zawodowe, szczególna ochrona zdrowia, prace zabronione młodocianym
 • Zatrudnianie młodocianych: wniosek o refundację

  Zatrudnianie młodocianych: wniosek o refundację

  09:54 21.12.2009

  ... uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, wykaz zawodów lub wykaz zakresów przyuczenia, w których będzie odbywać się przygotowanie zawodowe oraz liczbę młodocianych, którzy będą odbywać przygotowanie zawodowe w poszczególnych zawodach lub zakresach przyuczenia. Choć powyższa lista jest dość długa, to jeszcze nie koniec. We ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie młodocianych, przygotowanie zawodowe, składek na ubezpieczenia, dofinansowanie dla pracowników
 • Nauka zawodu a prawo do urlopu

  Nauka zawodu a prawo do urlopu

  02:39 02.10.2009

  ... podejmuje zatrudnienie po odbyciu praktycznej nauki zawodu, jest to kolejne zatrudnienie. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się przez naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Nauka zawodu ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika i obejmuje ... WIĘCEJ

  Tematy: przygotowanie zawodowe, prawo do urlopu, nauka zawodu, zatrudnianie młodocianych
 • Młodociany pracownik bez gimnazjum?

  Młodociany pracownik bez gimnazjum?

  03:15 30.08.2009

  Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: pracodawca nosił się z zamiarem zatrudnienia młodocianego pracownika. Okazało się jednak, że siedemnastoletni kandydat, który miał zasilić szeregi firmy, nie ukończył gimnazjum. Czy w takiej sytuacji szef może podpisać z nim umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, czy też przepisy prawa pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie młodocianych, przygotowanie zawodowe, rzemieślinicze przygotowanie zawodowe, prace zabronione młodocianym
 • Zatrudnienie dziecka: kiedy dopuszczalne?

  Zatrudnienie dziecka: kiedy dopuszczalne?

  02:10 25.08.2009

  ... , a także zezwolenia właściwego inspektora pracy. Zatrudnienie dziecka niemającego 16 lat w innych niż wymienione przypadkach jest niedopuszczalne. 1. Do ukończenia 16 lat - przygotowanie zawodowe lub specjalny rodzaj działalności Co do zasady, Kodeks pracy zabrania zatrudniania dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia. Jednakże wyjątkowo ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie dziecka, przygotowanie zawodowe, zatrudnianie młodocianych, prace zabronione młodocianym
 • Młodociany pracownik: najpierw badania potem umowa

  Młodociany pracownik: najpierw badania potem umowa

  13:58 25.03.2009

  Rozpatrzmy następującą sytuację: firma chce zatrudnić młodocianego w celu odbycia przygotowania zawodowego. Zgodnie z art. 191 § 1 pkt 2 K.p., pracodawcy wolno zatrudnić tylko tych młodocianych, którzy przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Tymczasem pracownik przed podjęciem nauki w szkole ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie młodocianych, przygotowanie zawodowe, szczególna ochrona zdrowia, badania profilaktyczne

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: