eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › przeliczanie walut
 • Różnice kursowe przy różnych formach prawnych działalności gospodarczej

  Różnice kursowe przy różnych formach prawnych działalności gospodarczej

  12:24 25.03.2021

  Przy działalności indywidualnej podatnik ma prawo stosować różnice kursowe zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś do przychodów i kosztów z udziału w zysku spółki osobowej - metodę wynikającą z przepisów ustawy o rachunkowości - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19.03. ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • System płatności PayPal przy transakcjach walutowych

  System płatności PayPal przy transakcjach walutowych

  13:51 05.06.2019

  ... konto PayPal (art. 11a ust. 1 ustawy o PIT). Przy obliczaniu różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe ... WIĘCEJ

  Tematy: PayPal, kursy walut, eBay, ebay.pl
 • Operacje walutowe na koncie złotówkowym z różnicami kursowymi

  Operacje walutowe na koncie złotówkowym z różnicami kursowymi

  13:42 03.06.2019

  ... przypadkach do ustalenia różnic kursowych należy przyjąć faktycznie zastosowany przez bank kurs walut obcych. Nie będzie to zatem średni kurs NBP, a kurs zakupu/sprzedaży ... różnic kursowych uwzględniane są kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań (art. 24c ust. 4 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Transakcje walutowe: różnice kursowe gdy księga podatkowa

  Transakcje walutowe: różnice kursowe gdy księga podatkowa

  13:13 30.05.2019

  ... obliczaniu różnic kursowych? Stosownie do art. 24c ust. 4 ustawy o PIT należy tutaj uwzględnić kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe przy różnych walutach obcych

  Różnice kursowe przy różnych walutach obcych

  12:04 29.10.2017

  ... obcej, której spłata powinna nastąpić w walucie obcej. Nie są więc uznawane za różnice kursowe dla celów podatkowych różnice wynikające z kursów walut, jeżeli np. zobowiązanie wyrażone jest w walucie obcej a sama zapłata następuje w złotówkach lub odwrotnie – zobowiązanie wyrażone jest w złotówkach a zapłata dokonywana jest ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Rozliczanie różnic kursowych z walutowego konta PayPal

  Rozliczanie różnic kursowych z walutowego konta PayPal

  12:27 20.04.2017

  ... z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5; Przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe: jak ująć w księdze przychodów i rozchodów?

  Różnice kursowe: jak ująć w księdze przychodów i rozchodów?

  14:01 22.03.2017

  Podatki w Polsce są rozliczane w złotówkach. Zawierane transakcje gospodarcze mogą jednakże opiewać na waluty obce. Tak samo mogą one być regulowane. W związku z tym przedsiębiorca musi przeliczać je na złotówki, aby wyliczyć należny fiskusowi podatek. To z kolei często prowadzi do powstania różnic kursowych. Czym jest różnica kursowa? Różnica ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Liczenie różnic kursowych metodą podatkową na rachunku bankowym

  Liczenie różnic kursowych metodą podatkową na rachunku bankowym

  13:36 07.07.2015

  Transakcje w walutach obcych na cele podatkowe muszą zostać przeliczone na złote polskie. Problem w tym, że data przychodu tudzież kosztu podatkowego z reguły nie pokrywa się z datą faktycznie dokonanej bądź otrzymanej zapłaty. Aby dane zdarzenie gospodarcze jak najbardziej zbliżyć do rzeczywistej wartości, ustalane są różnice kursowe. Gro ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Przeliczanie walut przy WDT: ważny obowiązek podatkowy w VAT

  Przeliczanie walut przy WDT: ważny obowiązek podatkowy w VAT

  14:01 21.07.2014

  Podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru powinien dokonać przeliczenia kwot wyrażonych w euro na złote wg średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 07.07.2014 r. nr ... WIĘCEJ

  Tematy: WDT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, stawki VAT
 • WDT towaru: jaki kurs waluty do przeliczenia faktury w VAT?

  WDT towaru: jaki kurs waluty do przeliczenia faktury w VAT?

  11:12 27.05.2014

  ... . Powyższe oznacza, że w naszym przykładzie, w każdym z rozpatrywanych przypadków zastosowanie znajdzie art. 31a ust. 1 ustawy o VAT mówiący o tym, że stosownych przeliczeń walut obcych na złote należy dokonać po kursie ogłoszonym na dzień poprzedzający powstanie obowiązku podatkowego. Jak nietrudno zauważyć, będą to aż ... WIĘCEJ

  Tematy: WDT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, stawki VAT
 • Jak rozliczyć podatek pracując do maja w Polsce a do końca roku w Wielkiej Brytanii?

  Jak rozliczyć podatek pracując do maja w Polsce a do końca roku w Wielkiej Brytanii?

  01:23 20.03.2013 PORADA

  Witam, Mój mąż w 2012 r. pracował w Polsce na umowę o pracę do maja, 6 maja poleciał do Londynu za pracą. Od 24 czerwca 2012 r. ma zarejestrowaną działalność na siebie (samozatrudnienie). W sierpniu razem z córką przyleciałam do męża i jesteśmy tu wszyscy razem, wynajmujemy ... WIĘCEJ

  Tematy: meldunek, adres zameldowania, umowa o pracę, rozliczenie roczne

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: