eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › WDT
 • 0% stawka VAT a należyta staranność przy handlu zagranicznym

  0% stawka VAT a należyta staranność przy handlu zagranicznym

  11:37 20.07.2020

  ... dystrybuowała towar, argumentując tym właśnie istnienie karuzeli VAT. Co więcej, przecież czeska administracja podatkowa potwierdziła zaewidencjonowanie znacznej części transakcji WDT przeprowadzonej przez czeskiego kontrahenta skarżącej. Sąd nie zgodził się, aby weryfikacja czeskiego odbiorcy, dokonana w oparciu o analizę dokumentów rejestrowych ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie VAT, VAT naliczony, zwrot VAT, czynności opodatkowane VAT
 • Zmiana prawa: dokumentowanie WDT w 2020 r.

  Zmiana prawa: dokumentowanie WDT w 2020 r.

  13:46 08.01.2020

  ... jakich okolicznościach należy domniemywać, że towar znalazł się w efekcie transakcji WDT na terytorium państwa członkowskiego UE. Wskazano też katalog oraz liczbę konkretnie ... w takich przypadkach polski fiskus wykaże się racjonalnym podejściem, i pozwoli na dokumentowanie WDT dodatkowymi dowodami wynikającymi z ustawy o VAT (art. 42 ust. 3 i 4) tak ... WIĘCEJ

  Tematy: transakcje wewnątrzwspólnotowe, preferencyjne stawki VAT, rozliczenie VAT, rok 2020
 • Sprzedajesz na Amazonie: uważaj na problemy z rozliczeniem VAT

  Sprzedajesz na Amazonie: uważaj na problemy z rozliczeniem VAT

  13:57 05.06.2019

  Amazon to spółka akcyjna, która prowadzi największy na świecie sklep internetowy będący platformą sprzedażową dla kupujących i sprzedawców z całego świata. Nic dziwnego, że tak rozwinięta baza potencjalnych klientów przyciąga przedsiębiorców z branży e-commerce, jak magnes. Niestety sprzedawcy mają poważny problem z rozliczaniem podatku VAT od ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż przez Internet, rozliczenie VAT, sprzedaż wysyłkowa, WDT
 • Przemieszczenie i sprzedaż towarów jako WDT

  Przemieszczenie i sprzedaż towarów jako WDT

  10:20 14.02.2019

  ... Zdaniem podatnika wskazane wyżej transakcje stanowią wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (dalej: WDT) i będzie miał prawo do zastosowania 0% stawki podatku, gdy będzie ... zostały dostarczone w określonej dacie. W ocenie podatnika obowiązek podatkowy z tytułu WDT powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego ... WIĘCEJ

  Tematy: WDT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, stawki VAT
 • Różnice kursowe

  Różnice kursowe

  07:35 24.01.2019 PORADA

  W grudniu 2018 r. wystawiliśmy fakturę pro forma na WDT do Niemiec na kwotę 21100 zł. Firma dokonała zapłaty w grudniu w wysokości 4949 euro na konto bankowe. Bank przeliczył po kursie i po przeliczeniu na koncie wyszło 20414 zł. W styczniu tego roku wysłaliśmy towar i fakturę ... WIĘCEJ

  Tematy: różnice kursowe, kursy walut, przelicznik walut, faktura pro forma
 • Przemieszczenie i sprzedaż towarów w UE: rozliczenie VAT

  Przemieszczenie i sprzedaż towarów w UE: rozliczenie VAT

  13:27 04.10.2018

  Wydanie kontrahentowi z zagranicy znajdujących się za granicą towarów, które wcześniej zostały tam wywiezione, nie jest WDT. Podatnik musi tutaj najpierw rozpoznać przemieszczenie towarów z Polski za granicę, jako WDT, a następnie dokonać dostawy towarów na terytorium innego kraju, które będzie podlegało opodatkowaniu w tym właśnie ... WIĘCEJ

  Tematy: WDT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, stawki VAT
 • Transakcje zagraniczne. Co z podatkiem VAT?

  Transakcje zagraniczne. Co z podatkiem VAT?

  10:36 23.02.2018 PORADA

  Od niedawna prowadzę działalność gospodarczą w zakresie współpracy z kontrahentami zagranicznymi. Działalność jest zarejestrowana w Polsce. Proszę o podpowiedź w następujących sprawach: Kontrahentowi niemieckiemu sprzedaję towar, do którego część elementów kupuję w ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, deklaracja VAT, podatek VAT, rozliczenie VAT
 • Refaktura. Z jaką stawką VAT?

  Refaktura. Z jaką stawką VAT?

  09:54 19.01.2018 PORADA

  Nasza spółka w imieniu czeskiej firmy złożyła zamówienie u polskiego producenta mebli. Meble zostały wykonane i dostarczone bezpośrednio czeskiej firmie, natomiast faktura została wystawiona na naszą spółkę. Czy możemy wystawić refakturę? Z jaką stawką VAT? WIĘCEJ

  Tematy: refaktura, stawka VAT, WDT, transakcje wewnątrzwspólnotowe
 • Z jaką stawką VAT refaktura?

  Z jaką stawką VAT refaktura?

  14:52 18.01.2018 PORADA

  Spółka otrzymała fakturę od dostawcy krajowego za zakup środka trwałego. Faktura została zaksięgowana a VAT naliczony odliczony w deklaracji miesięcznej Po dwóch miesiącach okazało się, że środek trwały został bezpośrednio dostarczony do Czech. Jak mamy refakturować? Jaka ... WIĘCEJ

  Tematy: refaktura, stawka VAT, podatek VAT, spółka
 • VAT 0% czy 23% w usługach transportowych?

  VAT 0% czy 23% w usługach transportowych?

  14:23 29.08.2017 PORADA

  Mam pytanie, jaką fakturę powinnam wystawić za usługę transportową dla firmy spedycyjnej - mającej oddział w Polsce, która daje mi zlecenie wykonania transportu z Polski np. do Niemiec lub po prostu do krajów UE, po krajach UE?, 0% czy 23% skoro jest to wewnątrzwspólnotowa usługa ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki VAT, faktura VAT, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur
 • Przekazanie środków trwałych a VAT 0%

  Przekazanie środków trwałych a VAT 0%

  22:07 18.07.2017 PORADA

  Wykonuję dla firmy zagranicznej, która jest płatnikiem VAT formy do produkcji elementów służących w budownictwie. Wystawiam im fakturę VAT WDT 0% za wykonanie tejże formy, ale ona pozostaje u mnie, bo na niej wykonuje te detale. Podobno powinienem wystawić VAT 23%, bo towar nie opuścił ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrahent zagraniczny, środki trwałe, podatnik VAT, eksport
 • Data wystawienia faktury a data dostawy przy WDT

  Data wystawienia faktury a data dostawy przy WDT

  18:49 26.06.2017 PORADA

  Bardzo proszę o pomoc. Czy mogę wystawić fakturę dla kontrahenta UE w miesiącu czerwcu, a towar wysłać w lipcu? Zaliczka na towar została zapłacona w czerwcu. Wyszło mi, że mogę, ale chcę się upewnić. Wysyłam towar do kontrahenta, z którym współpracuję od długiego czasu. Tak ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, zwrot VAT, zwrot podatku, WDT
 • WDT i stawka VAT na fakturze

  WDT i stawka VAT na fakturze

  19:12 30.05.2017 PORADA

  Jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT UE, kupuję towar od polskiego kontrahenta, płacąc 23% VAT, następnie sprzedaję go firmie niemieckiej (która również jest podatnikiem VAT UE). Przedsiębiorcy niemieckiemu wystawiam fakturę z 0% VAT. Towar wysyłam kurierem, mam więc dowody na to, że ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, podatnik VAT UE, WDT, transakcje wewnątrzwspólnotowe
 • VAT a rozliczenie wspólnotowe

  VAT a rozliczenie wspólnotowe

  11:23 20.02.2017 PORADA

  Prowadzę działalność gospodarczą na terenie RP. Jestem VAT-owcem. Planuję zakup używanego auta z Litwy od firmy, która sprowadziła go z Belgii (przedmiotem działalności tej firmy jest sprzedaż aut) z zerową stawką VAT w ramach rozliczenia wspólnotowego. Auto zostało ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, podatnik VAT, zerowa stawka VAT, działalność gospodarcza
 • E-mail z listem przewozowym CMR upoważnia do stawki VAT 0%

  E-mail z listem przewozowym CMR upoważnia do stawki VAT 0%

  12:36 16.11.2016

  ... członkowskiego). W celu zastosowania 0% stawki VAT dla tych transakcji spółka kompletuje następujące dokumenty: fakturę, dokument przewozowy (CMR) oraz dokument WDT. Dokument WDT zawiera następujące informacje: numer i datę wystawienia, dane wnioskodawcy, dane odbiorcy towarów, specyfikację poszczególnych towarów wywiezionych z Polski, numer i datę ... WIĘCEJ

  Tematy: WDT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, stawki VAT
 • Zerowa stawka podatku dla sprzedaży VAT UE

  Zerowa stawka podatku dla sprzedaży VAT UE

  13:06 05.08.2016

  ... wykonaniu czynności opodatkowanych nazywany jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (w skrócie WDT). Przez sprzedaż na warunkach WDT rozumie się nie samą faktyczną czynność wywozu, ... skorzystać z „zerowego” VAT-u, musi posiadać dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone na terytorium innego państwa ... WIĘCEJ

  Tematy: WDT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, stawki VAT
 • Czy WDT może potwierdzić spedytor zamiast listu przewozowego CMR?

  Czy WDT może potwierdzić spedytor zamiast listu przewozowego CMR?

  12:57 22.07.2016

  ... nie zawiera definicji dokumentu przewozowego, w związku z tym może to być dowolny dowód potwierdzający (łącznie z pozostałymi dowodami), że towar będący przedmiotem WDT wyjechał z kraju i został dostarczony do miejsca swojego przeznaczenia w innym państwie członkowskim. Dokumentem takim jest niewątpliwie międzynarodowy list przewozowy, niemniej nie ... WIĘCEJ

  Tematy: WDT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, stawki VAT
 • Metoda kasowa w VAT a eksport towarów

  Metoda kasowa w VAT a eksport towarów

  05:20 02.02.2016 PORADA

  Czy można rozliczać się kasowo z VAT eksportując towary (obowiązek podatkowy wystąpiłby po 180 dniach jeżeli nie otrzymam SADu)? Przepis art. 21 ust. 6 ustawy o VAT nie wyklucza eksportu ze stosowania metody kasowej lecz tylko WDT... WIĘCEJ

  Tematy: metoda kasowa, mały podatnik, podatek VAT, rozliczenie VAT
 • WDT i stawka 0%: oświadczenie spedytora zamiast listu przewozowego

  WDT i stawka 0%: oświadczenie spedytora zamiast listu przewozowego

  07:11 03.01.2016

  ... podatkowy zakwestionował spełnienie drugiego z powyższych warunków. Jak udowodnić dostarczenie towaru do nabywcy? W analizowanej interpretacji wskazano, że dowodem dostarczenia towaru w ramach WDT może być jedynie pokwitowanie (poświadczenie) odbioru przez nabywcę. Bez takiego pokwitowania zastosowanie stawki 0% nie może być więc możliwe. Wymóg ten ... WIĘCEJ

  Tematy: WDT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, stawki VAT
 • WDT: oświadczenie spedytora nie zastąpi listu przewozowego CMR

  WDT: oświadczenie spedytora nie zastąpi listu przewozowego CMR

  13:42 18.11.2015

  ... zastąpić listu przewozowego potwierdzonego przez nabywcę w przypadku dokumentowania WDT - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia ... do zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług dla dokonanego WDT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z ... WIĘCEJ

  Tematy: WDT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, stawki VAT

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: