eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawa majątkowe
 • Sprzedaż rodzinnego ogródka działkowego bez podatku dochodowego

  Sprzedaż rodzinnego ogródka działkowego bez podatku dochodowego

  13:47 04.08.2017

  ... NSA Użytkownik jest właścicielem rzeczy znajdujących się na terenie ogrodu działkowego. Ustawodawca wyraźnie rozgraniczył prawo do działki i jego charakter od prawa własności nasadzeń, obiektów i urządzeń wykonanych lub nabytych ze środków finansowych działkowca. W efekcie wynagrodzenie ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów (wybudowanej altany ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, kupno domu, rozliczenia podatkowe
 • Jak opodatkować cesję (sprzedaż) wierzytelności (pożyczki)?

  Jak opodatkować cesję (sprzedaż) wierzytelności (pożyczki)?

  12:40 27.06.2017

  ... . Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, źródłami przychodów są, między innymi, wskazane pkt 3 i 7 tego przepisu: • pozarolnicza działalność gospodarcza, • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, działalność gospodarcza albo ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki, podatek od odsetek, opodatkowanie odsetek, źródła przychodów podatkowych
 • Sprzedaż rodzinnego ogródka działkowego w podatku dochodowym

  Sprzedaż rodzinnego ogródka działkowego w podatku dochodowym

  08:53 27.03.2017

  ... dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych. Prawa majątkowe są prawami podmiotowymi, realizującymi interes ekonomiczny uprawnionego i składającymi się na jego majątek, co do zasady mającymi wymiar pieniężny. O zaliczeniu danego prawa do kategorii prawa majątkowego rozstrzygają łącznie dwie przesłanki, po pierwsze – czy dane ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, kupno domu, rozliczenia podatkowe
 • Miejsce postojowe to nie garaż - sprzedaż bez zwolnienia z podatku

  Miejsce postojowe to nie garaż - sprzedaż bez zwolnienia z podatku

  13:14 14.09.2016

  ... pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Prawo majątkowe to w prawie cywilnym prawo podmiotowe pozostające w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego. Do praw majątkowych zalicza się prawa: rzeczowe (własność, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Twórca gry zarabia i płaci podatek od praw majątkowych

  Twórca gry zarabia i płaci podatek od praw majątkowych

  11:56 16.08.2016

  ... . Stosownie do art. 74 ust. 3 prawa autorskiego, prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej. W myśl art. 74 ust. 4 prawa autorskiego, autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem przepisów art ... WIĘCEJ

  Tematy: źródła przychodów podatkowych, prawa majątkowe, prawa autorskie, gry komputerowe
 • Dzierżawa znaku towarowego poza ryczałtem ewidencjonowanym

  Dzierżawa znaku towarowego poza ryczałtem ewidencjonowanym

  13:02 06.06.2016

  ... jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy – ilekroć w ustawie jest ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od najmu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ryczałt od przychodów z najmu, przychody podatkowe
 • Zakup praw autorskich od żony jest kosztem uzyskania przychodu

  Zakup praw autorskich od żony jest kosztem uzyskania przychodu

  13:29 22.10.2015

  ... nie wchodzi w grę świadczenie pracy – a właśnie jej wartość nie może być zaliczona do kosztów działalności firmy. Tu przedmiotem zakupu byłyby prawa autorskie i ich odpłatne przeniesienie. Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 12 października tego roku (sygnatura IBPB-1-1/4511-464/15/ESZ) uznała, że stanowisko podatnika jest prawidłowe ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba współpracująca, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu
 • Mąż i żona to podmioty powiązane w podatku dochodowym

  Mąż i żona to podmioty powiązane w podatku dochodowym

  12:43 16.10.2015

  ... o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba współpracująca, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu
 • Sprzedaż domku w ogródku działkowym zawsze z podatkiem dochodowym?

  Sprzedaż domku w ogródku działkowym zawsze z podatkiem dochodowym?

  13:49 05.05.2015

  ... Rok później, po podpisaniu umowy majątkowej małżeńskiej, podatnik został jedynym właścicielem prawa do użytkowania działki. W tymże roku 2009 podatnik wyremontował domek na działce, w ... sprzedając domek faktycznie go nie sprzedał. Przedmiotem transakcji było bowiem prawo majątkowe, pozwalające na użytkowanie domku. Transakcje na prawach majątkowych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, kupno domu, rozliczenia podatkowe
 • Surogacja przedmiotu zastawu rejestrowego

  Surogacja przedmiotu zastawu rejestrowego

  09:57 22.08.2014

  ... rzeczy ruchome ale również prawa na dobrach niematerialnych, wierzytelności, czy też prawa z papierów wartościowych. Niejednokrotnie zdarza się, iż pomimo obciążenia zastawem rejestrowym przedmiot tego zastawu pozostaje w ciągłym obrocie ulegając zmianom, przekształceniom bądź zamianie na inne prawa majątkowe. W takich sytuacjach zastosowanie może ... WIĘCEJ

  Tematy: zastaw rejestrowy, zabezpieczenie wierzytelności, wpis do rejestru zastawów, rejestr zastawów
 • Dom w spadku po rodzicach a sprzedaż przez rodzeństwo

  Dom w spadku po rodzicach a sprzedaż przez rodzeństwo

  23:04 24.10.2013 PORADA

  Witam, mam problem: po śmierci rodziców, został dom. Moje rodzeństwo postanowiło sprzedać dom i podzielić pieniądze na wszystkich. Po śmierci nikt w tym domu nie mieszkał. Ostatnio dostałam wiadomość, że rodzeństwo znalazło kupca i mam przyjechać do notariusza, by podpisać ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, nieruchomość w spadku, sprzedaż spadku, podział spadku
 • Prawa autorskie a umowa cywilnoprawna

  Prawa autorskie a umowa cywilnoprawna

  20:05 05.06.2013 PORADA

  Generalnie, z tego co mi wiadomo, w przypadku umowy o pracę i stworzeniu jakiegoś programu komputerowego prawa autorskie ma pracodawca. A co w przypadku jeśli pracownik jest zatrudniowny w oparciu o umowę cywilnoprawną np. zlecenie? WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, umowy cywilnoprawne, program komputerowy, prawa autorskie


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: